Personakt

GT094 Sven Svensson


Barn med GT089 Ingeborg Göstasdotter

Barn:
GT072 Anna Svensdotter