Personakt

GT088 Sven Svensson


Barn med GT089 Ingeborg Göstasdotter

Barn:
GT069 Anders Svensson