* = född på platsen
† = död på platsen
  
 Karlskoga, ej specificerade platser
P2341
P22
P1380
P2042
P6874
P3841
P3625
P2185
P3839
P4592
P5678
P4591
P4730
P6771
P3840
P926
P3838
P6915
P6900
P6919
P6943
P6775
P2047
P3282
P6705
P6712
P6715
P6713
P6707
P2194
P2225
P6916
P2231
P2224
P3786
P6697
P2048
P3584
P4062
P3777
P3776
P3757
P4293
P4683
P2870
P2869
P6706
P6936
P6816
P462
P468
P986
P210
P2196
P3225
P3653
P6785
P3836
P2196
P6695
P3960
P5254
P6801
P3620
P3789
P5253
P3621
P3791
P5252
P5928
P3793
P211
P112
P205
P2193
P113
P2192
P5251
P45
P734
P5011
P6092
P2232
P4724
P1402
P5774
P3179
P4236
P1919
P3907
P146
P1437
P1130
P6932
P4969
P6894
P6896
P2108
P2197
P3801
P1384
P4567
P6939
P6941
P6938
P6937
P6940
P5501
P5502
P5509
P3803
P5473
P5474
P116
P1738
P114
P1753
P4319
P1800
P1742
P1756
P1744
P1762
P40
P1790
P6920
P1778
P5740
P1752
P19
P7225
P1984
P4608
P1986
P1981
P5512
P1983
P137
P6768
P7032
P3778
P5240
P3867
P5242
P6770
P6769
P6891
P6780
P6776
P6929
P6767
P5494
P4401
P2046
P6777
P3227
P2171
P2176
P347
P4619
P6886
P1427
P6889
P6716
P2177
P6930
P4581
P4582
P4586
P4495
P6931
P2172
P4594
P5039
P3622
P5970
P3699
P405
P3701
P3706
P3704
P1034
P5506
P6773
P2861
P1032
P1102
P1101
P1000
P1083
P1100
P1099
P1103
P3136
P4827
P4825
P21
P97
P4665
P4725
P1843
P5012
P6781
P4133
P6892
P1419
P367
P4234
P6909
P2871
P262
P3544
P3172
P30
P124
P20
P46
P6954
P6952
P6950
P6949
P6953
P6948
P3567
P6714
P388
P393
P389
P391
P390
P386
P392
P4337
P4331
P3781
P2321
P2338
P3163
P917
P2324
P916
P4336
P4338
P4024
P4026
P4235
P3198
Frida Karlsson
Nisse Adolphson
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Beda Andersdotter
Agnes Andersson
Anders Andersson
Astrid Andersson
Elin Andersson
Emilia Andersson
Erik Andersson Lievengren
Ida Andersson
Gustav Andersson
Henning Andersson
Hilda Andersson
Jan Andersson
Karl Andersson
Sigrid Andersson
Svea Andersson
Sven Andersson
Rut Andreasson
Johan Augustsson
Bror Bergfelt
Anders Bergius Andersson
Anna Bergius
Axel Bergius
Elin Bergius
Emma Bergius
Oskar Bergius
Tage Bergqvist
Elov Bergström
Karl Bernström
Anna-Britta Birath
Anna-Greta Birath
Anna Björkman
Kristina "Hilma" Blomqvist
Märta Born
Ingrid Boustedt
Gustav Brattström
Jacob Brattström
Johanna Brattström
Karl Brattström
Karl Bäckström
Gustav Robert Bäckman
Karl Bäckman
Vendela Maria Bäckman
Karl Dahl
Anna Dahlström
Klas Edbom
Britta Ekblom
Kristina Ekblom
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Augusta Eriksdotter
Frida Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Alfrida Eriksson
Alma Eriksson
Anna Eriksson
Anna Eriksson
Artur Eriksson
Augusta Eriksson
Emma Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Gerda Eriksson
Gustav Eriksson
Hanna Eriksson
Hilma Eriksson
Johan Eriksson
Karl Eriksson
Karl Eriksson
Lovisa Eriksson
Märta Eriksson
Olivia Eriksson
Rut Eriksson
Signe Eriksson
Ulrik Eriksson
Arvid Ersson
Jan Ersson
Olof Ersson
Erik Forsberg
Ida Forsberg
Oskar E Forsling
Märta Fredriksson
Karl Frost
Gunnar Granfält
Julia Gustavsdotter
David Gustavsson
Anna Hansdotter
Joakim Hansson Lang
Petter Hansson Lang
Eivor Hedström
Per Hellström
Erik Isaksson
Evert Isaksson
Karl Jacobsson
Anna Jansdotter
Karolina Jansdotter
Maria Jansdotter
Adolf Jansson
Eda Jansson
Enar Jansson
Ernst Jansson
Evert Jansson
Viktor Jansson
Signe Jansson
Johan Jansson
Julia Jansson
Karl Jansson
Johanna Johansdotter
Karolina Johansdotter
Alfred Johansson
Anders Johansson
Anna Johansson
Anna Johansson
Axel Johansson
Edvard Johansson
Elva Johansson
Erik Johansson
Ester Johansson
Filip Johansson
Frida Johansson
Greta Johansson
Gunnel Johansson
Herbert Johansson
Johan Johansson Zyrén
Karl Johansson
Rikard Johansson
Vilhelmina Johansson
Edit Jonsson
Erik Jonsson
Erland Jonsson
Frans Jonsson
Karin Jonsson
Sigrid Jonsson
Marit Jönsdotter
Frida Jönsson
Augusta Karlsdotter
Johanna Karlsdotter
Lovisa Karlsdotter
Matilda Karlsdotter
Ulla Karlsdotter
Ada Karlsson
Alvar Karlsson
Amanda Karlsson
Arvid Karlsson
Astrid Karlsson
Astrid Karlsson
Axel Karlsson
Berta Karlsson
Emilia Karlsson
Erik Karlsson Alsén
Erik Karlsson
Frans Karlsson
Gunborg Karlsson
Gunnar Karlsson
Gustav Karlsson
Gustav Karlsson
Henning Karlsson
Jacob Karlsson
Karl Karlsson
Karl Karlsson
Svea g Karlsson
Erik Kernert Karlsson
Erik Kilström
Gereon Kilström
Hildegard Kilström
Peter Kindfors
Erland Källberg
Östen Larsson
Karl Leandersson
Anders Lövgren
Astrid Magnusson
Anna Nilsdotter
Hanna Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
David Nilsson
Gustav Nilsson
Karl Nilsson
Nils Nilsson
Gustav Nyberg
Anna Nylander
Elisabeth Nyqvist
Anna Olofsdotter
Annika Olofsdotter
Ingeborg Olofsdotter
Katarina Olofsdotter
Marit Olofsdotter
Sigrid Olofsdotter
Johan Olofsson
Östen Olovsson
Anna Matilda Olsdotter
Emma Olsdotter
Erik Olsson
Eva Olsson
Hilma Olsson
Johan Olsson
Marit Olsson
Olof Olsson
Britta Persdotter
Anna Persson
Karl Persson
Hanna Pettersson
Johan Arvid Pettersson
Magda Pettersson
Frans Pettersson
Karl Qvarnström
Anders Sandberg
Lisken Simonsdotter
Anna Sjögren
Göta Valborg Skog
Axel Skoglund
Vidar Skoglund
Matilda Steinorth
Rut Steinorth
Agnes Ström
Bror Ström
Ellen Ström
Ernst Ström
Inez Ström
Karl Ström
Amy Svanström
Knut Sääf
Aurora Söderlind
Britta Söderlind
Eleonora Söderlind
Erik Söderlind
Fabian Söderlind
Johan Söderlind
Lovisa Söderlind
Elsa Trygg
Hulda Trygg
Emma Törnqvist
Bertil Wahlgren
Hjalmar Wahlgren
Judit Valborg g. Wahlgren
Lilly Wahlgren
Linnéa Wahlgren
Natanael Wahlgren
Ernst Wennerström
Gunborg Wennerström
Anna Werelius
Johanna Werelius
Karl Widén
Emma Öberg
1895 - 1984
1912 - 1983
1801 - ?
1887 - 1981
1884 - 1960
1898 - 1977
1824 - 1905
1911 - 1993
1896 - 1986
1888 - 1956
1868 - 1956
1887 - 1941
1903 - 1972
1886 - 1981
1897 - 1953
1759 - 1812
1895 - 1957
1912 - 1977
1831 - 1982
1916 - 1976
1894 - 1963
1895 - 1984
1895 - 1964
1794 - 1848
1878 - 1953
1894 - 1966
1899 - 1975
1896 - 1990
1887 - 1961
1915 - 1976
1905 - 1987
1906 - 1971
1909 - 1957
1913 - 2007
1881 - 1938
1888 - 1960
1904 - 1989
1884 - 1977
1793 - 1828
1872 - 1952
1875 - 1960
1864 - 1926
1904 - 1979
1904 - 1918
1896 - 1930
1894 - 1968
1878 - 1953
1887 - 1952
1872 - 1954
1913 - 2002
1840 - 1928
1747 - ?
1870 - 1943
1907 - 1987
1888 - 1955
1873 - 1940
1864 - 1951
1892 - 1961
1905 - 1981
1887 - 1974
1895 - 1954
1906 - 1989
1888 - 1955
1883 - 1952
1877 - 1953
1903 - 1990
1885 - 1968
1883 - 1962
1900 - 1958
1903 - 1986
1888 - 1963
1872 - 1954
1884 - 1964
1855 - 1938
1913 - 1992
1897 - 1976
1903 - 1980
1898 - 1995
1880 - 1953
1734 - 1806
1764 - 1833
1800 - ?
1906 - 1977
1881 - 1972
1880 - 1948
1903 - 1953
1901 - 1984
1909 - 1978
1858 - 1949
1874 - 1949
? - 165?
1644 - 1677
1659 - 1699
1910 - 1998
1886 - 1964
1884 - 1960
1918 - 1994
~1745 - 1804
1874 - 1952
1857 - 1926
1832 - ?
1879 - 1955
1911 - 1996
1918 - 1951
1907 - 1997
1909 - 1974
1915 - 1975
1891 - 1961
1893 - 1969
1884 - 1959
1863 - 1940
1873 - 1960
1875 - 1955
1889 - 1954
1907 - 1977
1887 - 1974
1902 - 1981
1888 - 1956
1917 - 2004
1920 - 1947
1903 - 1992
1911 - 1999
1905 - 1986
1884 - 1967
1915 - 1981
1920 - 1994
1913 - 1994
1881 - 1964
1900 - 1937
1908 - 1988
1882 - 1953
1891 - 1972
1857 - 1933
1898 - 1976
1883 - 1973
1915 - 1999
1888 - 1967
1622 - ?
1900 - 1987
1875 - 1960
1848 - 1927
1868 - 1954
1862 - 1939
1873 - 1959
1893 - 1970
1891 - 1970
1888 - 1967
1906 - 1964
1900 - 1960
1911 - 1994
1894 - 1976
1902 - 1988
1882 - 1962
1882 - 1961
1896 - 1969
1873 - 1951
1920 - 2004
1917 - 2003
1884 - 1974
1890 - 1961
1880 - 1961
1770 - 1842
1883 - 1969
1901 - 1986
1920 - 2003
1909 - 1999
1881 - 1979
1883 - 1969
1895 - 1981
1892 - 1973
1903 - 1986
1915 - 1993
1895 - 1960
1865 - 1944
1907 - 1985
1821 - 1880
1878 - 1959
1834 - 1913
1881 - 1953
1897 - 1977
1889 - 1968
1762 - 1837
1891 - 1975
1899 - 1980
1871 - 1948
1769 - 1821
1670 - ?
1678 - ?
1769 - 1847
1680 - ?
1690 - 1715
1673 - ?
1684 - ?
1858 - 1899
1877 - 1962
1873 - 1957
1908 - 1993
1888 - 1949
1870 - 1945
1909 - 1999
1756 - 1831
1760 - 1828
1904 - 1994
1782 - 1858
1882 - 1966
1884 - 1970
1900 - 1976
1903 - 1988
1903 - 1975
1886 - 1958
1677 - 1744
1881 - 1951
1905 - 1994
1887 - 1967
1912 - 1926
1915 - 1979
1911 - 1979
1920 - 1990
1913 - 1978
1909 - 1952
1906 - 1969
1917 - 1999
1904 - 1979
1909 - 2006
1896 - 1970
1896 - 1984
1910 - 1975
1899 - 1939
1906 - 1951
1903 - 1937
1869 - 1917
1908 - 1908
1918 - 2004
1893 - 1961
1880 - 1901
1913 - 1999
1902 - 1976
1910 - 2002
1890 - 1960
1916 - 1994
1887 - 1963
1891 - 1958
1914 - 1999
1865 - 1935
1875 - 1958
1906 - 1996
1869 - 1956
* †

**
**


*
*


*
*
*


*
*
*


*
*


*
*
*

* †
*

* †


* †
**

*
*
*
*
*
*
*
*
*


*
*

*


*
** †

* †
* †
* †

* †
*

**† Karlskoga, Abborrtjärn
P4657
P201
P210
P125
P126
P209
P127
P2843
P2844
P207
P2845
P211
P112
P205
P208
P206
P45
P204
P52
P943
P6772
P1269
P1281
P1270
P159
P3686
P3548
P1274
P1256
P1254
P1258
P1282
P1272
P1275
P1271
P1259
P3545
P1273
P1257
P1268
P942
P3546
P1260
P1262
P1263
P1267
P1255
P1264
P750
P1261
P51
P1265
P1290
P396
P6807
P387
P388
Kristina Andersson
Carolina Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Edvard Eriksson
Emilia Eriksson
Emma Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Hilda Eriksson
Jakob Eriksson
Johan Eriksson
Karl Eriksson
Karl Eriksson
Lovisa Eriksson
Maria Eriksson
Matilda Eriksson
Ulrika Eriksson
Erik Jakobsson
Maria Jansdotter
Katarina Jansdotter
Albin Karlsson
Annika Nilsdotter
Britta Nilsdotter
Brita Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
Karolina Nilsdotter
Kerstin Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Stina Lisa Nilsdotter
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Erik Nilsson
Jan Nilsson
Jonas Nilsson
Karl Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Olof Nilsson
Per Nilsson
Petter Nilsson
Brita Persdotter
Annika Persdotter
Annika Persdotter
Katarina Persdotter
Katarina Persdotter
Maria Persdotter
Stina Persdotter
Erik Persson
Erik Persson Björnstål
Nils Persson
Nils Persson
Nils Persson
Karl Sandberg
Birger Söderlind
Aurora Söderlind
1826 - 1909
1831 - 1911
1870 - 1943
1887 - 1969
1889 - 1952
1866 - 1885
1881 - ?
1894 - 1981
1898 - 1970
1860 - 1888
1896 - 1897
1872 - 1954
1884 - 1964
1855 - 1938
1863 - 1942
1858 - 1938
1880 - 1953
1826 - 1884
1807 - 1874
1741 - 1820
1896 - 1937
1749 - 1834
1737 - 1746
1751 - 1833
1825 - 1889
1872 - 1916
1831 - ?
1741 - ?
1810 - 1881
1808 - 1812
1814 - 1834
1756 - 1756
1757 - 1773
1744 - 1829
1754 - 1824
1816 - 1879
1820 - 1897
1739 - ?
1812 - 1886
1747 - ?
1735 - 1805
1823 - ?
1774 - 1832
1716 - 1799
1766 - ?
1771 - 1773
1780 - 1800
1769 - 1842
1782 - 1854
1791 - 1794
1806 - 1884
1706 - 1778
1777 - 1783
1786 - 1834
1845 - 1925
1895 - 1962
1896 - 1984


*
*
*
* †
*
*
*
* †
* †
*
*
*
*
*
*
*
* †
*
*

*
*
* †
* †
*
* †
* †
*
*
*
*
* †
*
*
* †
*
*

*
* †
* †
*
*
* †


* †
*

*
*
 Karlskoga, Aggerud
P516
P1306
P3658
P5469
P5467
P6982
P5470
P5468
P3207
P1300
P3200
P1303
P1307
P3201
P1301
P1302
P5465
P5466
P1297
P3208
P1299
P1304
P1305
P5988
P1094
P1096
P1059
P1095
P1098
P1050
P1097
P1093
P3254
P1674
P1673
P1672
P1055
P1298
P5215
P551
P6997
P6995
P6995
P6999
P7001
P843
P6993
P6994
P6998
P7000
P3738
P1679
P815
P1310
P1308
P6990
P6983
P6989
P6984
P6991
P6988
P1670
P1275
P6986
P1309
P6992
P6987
P1353
P6985
P7108
P1283
P6522
P515
P3202
P6525
P1296
P818
P821
P819
P817
P1054
P816
P820
P6526
P6530
P3136
P6532
P6524
P6957
P552
P1676
P6529
P3210
P3209
P1669
P6531
P6533
P1675
P1677
P1347
P6746
P1265
P1344
P1678
P1342
P6527
P1318
P1316
P1317
P1315
P6807
P3544
P1058
Nils Arvidsson
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Annika Eriksdotter
Brita Eriksdotter
Elin Eriksdotter
Katarina Eriksdotter
Kerstin Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Stina Eriksdotter
Stina Eriksdotter
Stina Eriksdotter
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Jacob Eriksson
Jan Eriksson
Nils Eriksson
Olof Eriksson
Olof Eriksson
Olof Eriksson
Petter Eriksson
Gustav Gustavsson
? Jacobsdotter
Katarina Jacobsdotter
Kerstin Jacobsdotter
Kerstin Jacobsdotter
Kerstin Jacobsdotter
Jacob Jacobsson
Jan Jacobsson
Östen Jacobsson
Annika Jansdotter
Maria Kajsa Jansdotter
Johan Jansson
Olof Jansson
Britta Johansdotter
Anna Jonsdotter
Lisken Jordansdotter
Olof Jordansson
Britta Klemetsdotter
Elin Klemetsdotter
Elin Klemetsdotter
Katarina Klemetsdotter
Katarina Klemetsdotter
Kerstin Klemetsdotter
Kerstin Klemetsdotter
Maria Klemetsdotter
Erik Klemetsson
Klemet Klemetsson
Nils Klemetsson
Brita Larsdotter
Olof Månsson
Anna Kajsa Nilsdotter
Anna Stina Nilsdotter
Annika Nilsdotter
Elisabet "Lisken" Nilsdotter
Kerstin Nilsdotter
Marina Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Anders Nilsson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Jan Nilsson
Jonas Nilsson
Klemet Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Per Nilsson
Anna Olofsdotter
Gunilla Olofsdotter
Kerstin Olofsdotter
Kerstin Olofsdotter
Kristina Olofsdotter
Marit Olofsdotter
Sigrid Olofsdotter
Anders Olofsson
Erik Olofsson
Jacob Olofsson
Olof Olofsson
Peder Olofsson
Per Olofsson
Anna Olsdotter
Anna Olsdotter
Anna Lovisa Olsdotter
Annika Olsdotter
Karolina Olsdotter
Sigrid Olsdotter
Stina Olsdotter
Stina Olsdotter
Erik Olsson
Erik Olsson
Jan Olsson Kock
Peter Olsson Kock
Nils Olsson
Olof Olsson Sör
Olof Olsson
Gunilla Persdotter
Jacob Persson
Nils Persson
Olof Persson
Olof Persson
Per Persson
Anna Pettersdotter
Fredrik Pettersson
Gustav Pettersson
Jacob Pettersson
Karl Pettersson
Karl Sandberg
Vilhelmina Sjögren
Olof Östensson
1625 - 1708
1793 - 1838
1863 - 1893
1748 - 1834
1742 - 1807
1683 - 1743
1751 - 1830
1746 - 1816
1776 - ?
1779 - 1852
1766 - 1850
1786 - 1795
1795 - 1795
1741 - 1782-85
1781 - 1783
1784 - 1841
1737 - ?
1740 - ?
1777 - 1819
1735 - 1763
1776 - 1776
1788 - 1791
1790 - 1872
1902 - 1931
1705 - 1705
1709 - 1796
1642 - 1725
1706 - 1711
1713 - 1800
1716 - 1779
1712 - 1753
1705 - 1705
1715 - 1800
1833 - ?
1830 - 1888
1822 - 1897
1684 - 1750
1788 - 1843
1763 - 1850
1684 - 1725
1713 - ?
1708 - 1708
1710 - 1710
1714 - 1714
1717 - ?
~1636 - 1717
1705 - 1774
1706 - 1777
1714 - 1714
1715 - 1716
1712 - 1765
1721 - 1797
1550-60  - ?
1818 - 1899
1812 - 1812
1745 - 1745
1701 - 1738
1743 - 1745
1738 - ?
1749 - 1749
1754 - 1832
1815 - 1870
1744 - 1829
1746 - 1825
1813 - 1873
1752 - 1752
1750 - 1803
1672 - 1748
1740 - 1803
1847 - 1924
1659 - 1721
1750 - 1819
~1603 - ?
1738 - 1817
1749 - 1749
1753 - 1830
~1601 - ?
~1608 - ?
~1605 - ?
~1599 - 1672
1669 - 1716
~1597 - ?
~1607 - ?
1756 - 1757
1792 - 1795
1858 - 1899
1801 - 1827
1694 - 1782
1825 - 1868
1690 - ?
1763 - 1836
1786 - 1814
1712 - 1783
1762 -1797
1789 - 1845
1798 - 1876
1804 - 1807
1757 - 1836
1795 - ?
1700 - 1775
1669 - 1746
1706 - 1778
1693 - ?
1717 - 1776
1689 - 1772
1823 - 1823
1834 - ?
1827 - ?
1830 - ?
1825 - ?
1845 - 1925
1881 - 1951
1638 - 1716

*

*
*

*
*
*
*
*
* †
* †
* †
* †
* †
*
*
* †
* †
* †
* †
*

* †
* †

* †
*
*
* †
* †

*
* †
* †
*
* †
* †
* †
*

*
*
* †
* †
* †

* †
*
* †
* †

* †
*
* †
* †
* †

* †
*
* †
*
* †
* †
* †
* †
* †
*

* †
* †
*
*
*
* †
* †
*
*
* †
* †
*
*


*
* †


* †

* †
* †

*
*

*
*
* †
* †

*
*
*
*
*

 Karlskoga, Arvsviken
P5417
P1084
P5421
P5418
P5419
P5420
P6527
P1314
P1313
Lisken Andersdotter
Anna Hansdotter
Lisken Jonasdotter
Anders Jonasson
Jonas Jonasson
Olof Jonasson
Anna Pettersdotter
Anders Petter Pettersson
Jan Erik Petterson
1742 - 1767
1784 - 1855
1767 - 1767
1762 - 1764
1764 - 1765
1766 - 1766
1823 - 1823
1821 - ?
1818 - ?
* †

* †
* †
* †
* †
*
*
*
 Karlskoga, Backa
P5607
P805
P839
P838
P3260
P5774
P810
P4967
P842
P526
P843
P6615
P841
P4820
P4948
P811
Stina Abrahamsdotter
Dan Bondesson
Annika Dansdotter
? Dansson
Erik Eriksson Jonsson
Märta Fredriksson
Peder Hansson
Gerda Hellström
Klemet Håkansson
Karin Klemetsdotter
Kerstin Klemetsdotter
Stina Larsdotter
Lisbeta Matsdotter
Anna Olsdotter
Johanna Persdotter
Kerstin Persdotter
1772 - ?
~1611 - 1708
~1649 - ?
~1647 - ?
1802 - 1878
1903 - 1953
~1580 - ?
1881 - 1931
~1611 - ?
~1645 - *
~1636 - 1717
1803 - 1878
~1630 - ?
1862 - 1934
1845 - 1935
~1615 - ?
*

*
*

*
*

*
*
*

*


*
 Karlskoga, Backebergshälla/Backeberga
P558
P3960
P3959
P3957
P3951
P1330
P1331
P1325
P1328
P1327
P1329
P6578
Kerstin Eriksdotter
Anna Eriksson
Karl Eriksson
Maria Eriksdotter
Erik Jansson
Maria Larsdotter
Stina Larsdotter
Nils Larsson
Annika Nilsdotter
Erik Nilsson
Nils Nilsson
Sigrid Olofsdotter
1660 - 1721
1895 - 1954
1889 - ?
1854 - 1903
1831 - 1906
1788 - 1849
1793 - ?
1741 - 1781-87
1779 - 1809
1777 - ?
1781 - ?
1694 - 1787
*
*
*


*
*
* †
*
*
*
*
 Karlskoga, Backebergstorp
P5284
P582
P5304
P105
P5305
P5283
P5312
P5313
P5314
P5311
P5315
P5310
P2104
P633
P602
P5306
P5300
P5293
P2109
P5295
P5294
P5298
P5301
P5296
P5297
P5299
P5303
P5308
P5307
P4796
Kerstin Arvidsdotter
Bengta Eriksdotter
Brita Jansdotter
Maria Jansdotter
Nils Jansson
Olof Jansson
Katarina Jonsdotter
Katarina Jonsdotter
Kerstin Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Erik Jonsson
Karl Karlsson
Agnes Nilsdotter
Sigrid Nilsdotter
Per Nilsson
Annika Olofsdotter
Brita Olofsdotter
Katarina Olofsdotter
Maria Olofsdotter
Stina Olofsdotter
Arvid Olofsson
Arvid Olofsson
Jan Olofsson
Olof Olofsson
Olof Olofsson
Agnes Persdotter
Elin Persdotter
Jon Persson
Ulrika Sjögren
1725 - 1797
~1676 - 1746
1719 - ?
? - ?
1729 - ?
1722 - 1797
1705 - 1706
1707 - ?
1710 - ?
1705 - 1706
1714 - ?
1702 - ?
1775 - ?
~1672 - 1745
~1675 - ?
? - ~1700
1765 - ?
1748 - ?
1746 - 1806
1753 - ?
1751 - ?
1761 - 1763
1767 - ?
1755 - ?
1758 - 1759
1764 - ?
1696 - 1763
1700 - ?
1695 - ?
1830 - 1860


*
*
*
* †
* †
*
*
* †
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
* †
*
*
* †
*
* †
*
*
 Karlskoga, Björkborn
P1710
P2194
P931
P360
P6947
P1404
P1403
P1402
P1398
P1916
P1917
P5973
P6383
P1534
P5010
P3411
P5016
P90
P3866
P3775
P3689
P4802
P3693
P3694
P3699
P3698
P3686
P3700
P3697
P3695
P3701
P3696
P3704
P3702
P4804
P6949
Anna Andersdotter
Tage Bergqvist
Illert Eriksson
Alexander Forsling
Anna Forsling
Arvid Forsling
Eugenia Forsling
Oskar Forsling
Wilhelmina Forsling
Fredrika Gustavsdotter
Jan Gustavsson
Karl Gustavsson
Margareta Illertsdotter
Lars Jacobsson
Brita Jansdotter
Nils Jansson
Olof Jonsson Karlén
Johan Jordansson
August Karlsson
Gustav Karlsson
Anna Malmström
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Emma Nilsdotter
Hanna Nilsdotter
Hilda Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
Klara Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Anders Nilsson
David Nilsson
Gustav Nilsson
Karl Nilsson
Oskar Nilsson
Karl Sjögren
Ernst Ström
1778 - ?
1915 - 1976
1671 - 1725
1874 - 1942
1885 - 1886
1890 - 1891
1883 - 1945
1880 - 1948
1876 - 1908
1847 - 1920
1849 - 1921
1851 - 1852
1697 - ?
1721 - 1760
1795 - 1867
1839 - 1933
1800 - 1873
1720 - 1801
1860 - 1943
1844 - 1922
1840 - 1920
1761 - 1794
1865 - 1952
1867 - ?
1878 - 1959
1876 -1962
1872 - ?
1879 - ?
1873 - ?
1869 - 1871
1881 - 1953
1871 - ?
1889 - 1968
1884 - 1884
1796 - ?
1906 - 1969
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
**

*
*
*
*
*
*
*
* †
*
*
*
* †
*
*
 Karlskoga, Björkmo
P1439
P5257
P6635
P1330
P6957
P7282
Henrik Hansson Lang
Stina Hultman
Anna Kajsa Jonsdotter Wase
Maria Larsdotter
Karolina Olsdotter
Katarina Svensdotter
1649 - 1724
1806 - 1839
1821 - 1904
1788 - 1849
1825 - 1868
1725 - 1791

*


*
*
 Karlskoga, Björkviken
  P6529
P1669
P1675
Stina Olsdotter
Jan Olsson Kock
Olof Olsson Sör
1786 - 1814
1789 - 1845
1757 - 1836
*
*
*
 Karlskoga, Björndalen
  P2868
P5026
P5031
P5025
P4615
P6398
Karl August Bäckman
Jonas Ersson
Karl Ersson
Anna Jonsdotter
Emma Karlsdotter
Lisa Persdotter
1869 - 1916
1820 - 1821
1833 - 1855
1798 - 1867
1881 - ?
1810 - ?
*
*

*
*
*
 Karlskoga, Björtorp
  P6417
P6418
P5008
P6414
P6416
P6421
P6420
P6419
P6415
P6410
P4724
P6412
P6411
Karin Björsdotter
Kristina Björsdotter
Erik Björsson
Jonas Björsson
Magnus Björsson
Nils Björsson
Olov Björsson
Per Björsson
Sven Björsson
Olof Eriksson
Ida Forsberg
Karin Månsson
Björn Månsson
1726 - ?
1729 - 1753
1724 - före 1779
1718 - 1789
1722 - ?
1737 - ?
1734 - 1772
1731 - 1793
1720 - 1746
1757 - ?
1881 - 1972
1683 - 1766
1698 - 1757
*
* †
*
* †
*
*
*
* †
* †
*
*
*
* †
 Karlskoga, Blinäs
  P1987
P2040
P741
P6146
P6224
P6227
P6225
P6230
P6223
P6226
P1988
P1457
P6143
P6141
P5661
P6144
P6142
P6198
P6145
P6161
P6156
P6157
P6162
P6158
P6159
P4077
P6155
P6221
P1457
P6139
P6152
P6148
P6151
P6154
P6153
P6133
P6147
P6149
P6150
P1496
P4027
Jonas Andersson
Karl Andersson
Stina Arvidsdotter
Anna Eriksdotter
Annika Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Nils Eriksson
Nils Eriksson
Sara Gullberg
Anders Hedenqvist
Kerstin Larsdotter
Margareta Larsdotter
Gustav Larsson
Måns Larsson
Olof Larsson
Påvel Larsson
Staffan Larsson
Anna Månsdotter
Annika Månsdotter
Klara Månsdotter
Brita Månsdotter
Maria Månsdotter
Erik Månsson
Magnus Månsson
Kristin Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Anders Olofsson Hedenqvist
Lars Olofsson
Agnes Staffansdotter
Anna Staffansdotter
Gunilla Staffansdotter
Kerstin Staffansdotter
Klara Staffansdotter
Maria Staffansdotter
Lars Staffansson
Måns Staffansson
Olof Staffansson
Maria Svensdotter
Anders Werelius
1848 - 1917
1846 - 1859
1780 - 1826
1635 - ?
1751 - ?
1763 - ?
1754 - 1788-92
1786 - ?
1749 - 1750
1758 - ?
1822 - 1854
1789 - 1852
~1606 - ?
~1606 - ~1687
1801 - 1851
~1606 - ~1669
~1606 - ~1693
~1606 - ~1654
~1634 - 1719
1725 - 1800
1708 - 1715
1712 - 1717
1727 - 1812
1716 - 1717
1719 - 1784
1730 - 1805
1685 - 1770
1718 - 1786
1789 - 1852
 ? - ~1664
1686 - 1754
1677 - 1766
1682 - ?
1690 - ?
1688 - ?
1684 - 1766
1672 - ?
1675 - 1756
1678 - ?
1799 - 1864
1806 - 1893
*
* †

*
*
*
* †
*
* †
*
*

*
*
*
*
*
*
* †
*

* †
*
* †
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
* †
*

*
 Karlskoga, Boo/Bofors
P804
P4534
P4591
P4125
P4593
P4596
P3782
P3783
P3761
P3784
P3780
P2872
P2870
P2869
P6745
P5965
P126
P2257
P6197
P1404
P1403
P1395
P962
P1459
P4970
P4967
P4966
P4968
P4963
P4964
P2460
P4965
P4969
P6172
P191
P1458
P4150
P2176
P4590
P4589
P4585
P4581
P4602
P4582
P4587
P4599
P4586
P4583
P1396
P4598
P4584
P162
P3705
P3706
P3692
P3703
P5508
P3212
P5018
P3542
P3593
P6948
P6955
P6814
P1241
P4658
P920
P3156
P2321
P2323
P2327
P2338
P921
P798
P917
P2324
P3161
P3157
P3098
P2339
P916
P348
P919
Bonde Algotsson
Maria Andersdotter
Ida Andersson
Anders Bast
Adolf Bergstedt
Elsie Bergstedt
Adolf Brattström
Anna Brattström
Henrik Brattström
Henrik Brattström
Johanna Brattström
Gottfrid Bäckman
Karl Bäckman
Vendela Maria Bäckman
Sigrid Dahl Månsdotter
Maria Elisdotter
Emilia Eriksson
Tora Eriksson
Nils Ersson
Arvid Forsling
Eugenia Forsling
Per Forsling
Petter Hane
Karl Hedenqvist
Frans Hellström
Gerda Hellström
Gustav Hellström
Johan Hellström
Karl Hellström
Karl Hellström
Karolina Hellström
Knut Hellström
Per Hellström
Jeremias Jeremiasson
Ida Johansson
Anna Jonsdotter
Tyra Jönsson
Gunnar Karlsson
Eden Kilström
Einar Kilström
Einar Kilström
Erik Kilström
Erik Kilström
Gereon Kilström
Gustav Kilström
Herta Kilström
Hildegard Kilström
Karl Kilström
Karolina Kilström
Majken Kilström
Vilhelm Kilström
Kristina Nilsdotter
Gunnar Nilsson
Gustav Nilsson
Karl Nilsson
Karolina Nilsson
Axel Nordal
Brita Olofsdotter
Johanna Olsdotter Karlén
Frans Sjögren
Karl Johan Ström
Karl Ström
Ulla Ström
David Strömberg
Gustav Söderhjelm
Karl Tornberg
Anna Wahlgren
Anna Wahlgren
Bertil Wahlgren
Elsa Wahlgren
Gunhild Wahlgren
Hjalmar Wahlgren
Juliana Wahlgren
Leonard Wahlgren
Lilly Wahlgren
Linnéa Wahlgren
Margit Wahlgren
Margret Wahlgren
Maria Wahlgren
Märta Wahlgren
Nathanael Wahlgren
Per Wahlgren
Susanna Wahlgren
~1585 - ?
1861 - 1928
1887 - 1941
1843 - 1905
1895 - 1922
1918 - 1919
1876 - 1877
1880 - 1881
1841 - 1882
1882 - 1890
1878 - 1958
1899 - 1915
1896 - 1930
1894 - 1968
1691 - 1787
1765 - 1823
1889 - 1952
1918 - ?
1774 - 1820
1890 - 1891
1883 - 1945
1848 - 1908
1739 - 1811
1817 - 1900
1889 - 1892
1881 - 1931
1879 - 1896
1884 - 1889
1847 - 1908
1874 - 1883
1842 - 1885
1876 - 1918
1886 - 1964
1691 - ?
1882 - 1911
1797 - 1828
1909 - 2001
1917 - 2003
1902 - 1920
1890 - 1892
1892 - ?
1881 - 1979
1855 - 1937
1883 - 1969
1898 - ?
1923 - ?
1895 - 1981
1885 - ?
1849 - 1908
1922 - ?
1888 - ?
1850 - 1922
1894 - ?
1897 - 1977
1861 - 1906
1864 - 1949
1871 - 1942
1686 - 1748
1826 - 1905
1874 - 1935
1876 - 1936
1904 - 1979
1924 - 1984
1883 - 1936
1906 - 1983
1871 - 1941
1881 - 1960
1905 - 1916
1913 - 1999
1915 - 1971
1911 - 1946
1902 - 1776
1884 - 1963
1874 - 1960
1890 - 1960
1916 - 1994
1919 - 1921
1910 - 1911
1869 - 1885
1904 - 1983
1887 - 1963
1877 - 1931
1879 - 1921
*


*

* †
* †
* †

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
* †
*
* †
* †

* †

*
*
*


*
*
* †
* †
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*


*
**
*

*
*
*
* †
*
*
* †
*
*
*
*
*
* †
* †
* †
*
*
*
 Karlskoga, Bobäcken
  P6161 Anna Månsdotter 1725 - 1800
 Karlskoga, Bodalen
  P7212 Sven Svensson 1807 - 1889 *
 Karlskoga, Bofallet
  P6091
P6089
Britta Stina Olsdotter
Olof Olsson
1827 - ?
1826 - 1912
*
*
 Karlskoga, Bohult
P1176
P1202
P1201
P1203
P3788
P3479
P1892
P1891
Anders Andersson
Anna Greta Andersdotter
Gustava Andersdotter
Maria Andersdotter
Karl Eriksson
Gerda Nilsson
Maria Olsdotter
Anders Olsson
1818 - 1904
1816 - ?
1816 - 1832
1824 - ?
1874 - ?
1881 - 1946
1753 - ?
1751 - 1829
*
*
*
*
*
*
*
* †
 Karlskoga, Botorp
  P1897
P1895
P1894
P1890
P1896
P1898
P1889
P1884
P1888
P1885
P5980
P5982
P5978
P5981
P1882
P5979
P1881
P5424
P1893
Agneta Andersdotter
Anna Andersdotter
Brita Andersdotter
Katarina Andersdotter
Katarina Andersdotter
Kerstin Andersdotter
Olof Andersson
Katarina Nilsdotter
Kerstin Nilsdotter
Olof Nilsson
Brita Olofsdotter
Brita Olofsdotter
Katarina Olofsdotter
Katarina Olofsdotter
Stina Olsdotter
Peter Olofsson
Nils Olsson
Töres Olsson
Anders Töresson
1740 - ?
1725 - ?
1697 - 1768
1715 - 1753
1731 - ?
1742 - ?
1726 - 1799
1780 - ?
1724 - 1806
1782 - ?
1760 - 1765
1766 - 1766
1755 - 1756
1762 - ?
1755 - 1827
1758 - ?
1756 - 1833
   ?   - 1753
1704 - 1788
*
*


*
*
* †
*

*
* †
* †
* †
*
*
*
*

 Karlskoga, Bottesbol   se även Degerfors
P5292
P1185
P1177
P3244
P3197
P4120
P5661
P1184
P3246
P3239
P3248
P3245
P3247
P4998
P4988
P4989
P4993
P4133
P4994
Karin Bertilsdotter
Stina Ersdotter
Stina Cajsa Ersdotter
Nils Eriksson
Gustav Öberg Gustavsson
Anna Karlsdotter
Gustav Larsson
Olof Larsson
Maria Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Erik Nilsson
Jan Nilsson
Anna Olofsdotter
Kajsa Olofsdotter
Sara Olofsdotter
Stina Persdotter
Karl Persson
Erik Petersson
~1692 - 1770
1760 - 1831
1823 - 1898
1755 - 1814
1843 - 1912
1850 - 1863
1801 - 1851
1764 - 1830
1788 - 1826
1759 - 1821
1801 - 1829
1785 - 1822
1794 - 1834
1801 - 1809
1798 - 1891
1803 - 1886
1826 - ?
1782 - 1858
1829 - ?
*

*
* †

*


*

*
* †
*
* †
*
*
*

*
 Karlskoga, Brattebäcken
  P6627
P6628
P6626
P6629
P6630
P6622
P6635
P6636
P6633
P6634
P2317
P6595
P6620
P6623
P6640
P6631
P6642
P6617
P4992
Lisa Andersdotter
Maria Andersdotter
Anders Andersson
Anders Andersson
Olof Andersson
Annika/Anna Gunnarsdotter
Anna Kajsa Jonsdotter Wase
Stina Lovisa Jonsdotter Wase
Jonas Jonsson Wase
Karl Petter Jonsson Wase
Anders Magnusson
Maria Olsdotter
Anders Persson Wase
Anders Persson
Erik Persson
Jonas Persson Wase
Olof Persson
Per Persson Wase
Peter Persson
1819 - ?
1822 - ?
1817 - 1817
1826 - ?
1829 - 1913
1751 - 1844
1821 - 1904
1823 - 1887
1784 - 1861
1819 - 1905
1821 - 1907
1760 - 1828
1763 - ?
1784 - 1853
1796 - 1800
1793 - 1852
1789 - ?
1754 - 1819
1798 - 1865
*
*
* †
*
*

*
*
*
*

*
*
*
* †
* †
*

*
 Karlskoga, Bregården
P6537
P6535
P6110
P6609
P412
P3766
P6745
P376
P4129
P3900
P6534
P7231
P4028
P5937
P4045
P6890
P5002
P5495
P3652
P3479
P1871
P6545
P6523
P6546
P5977
P4128
P6089
P4107
P5023
P5413
P7022
P5883
P5884
P4027
P4031
P4024
P4030
P4026
P505
P4034
P4025
P4038
P4023
Katarina Andersdotter
Maria Andersdotter
Maria Kajsa Andersdotter
Petter Andersson
Karl Andersson Bergius
Kristina Brattström
Sigrid Dahl Månsdotter
Ingeborg Ekblom
Karl Eriksson
Anna Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Maria Ersdotter
Stina Jansdotter
Erik Jansson Gran
Lovisa Karlgren
Gustav Karlsson
Olov Larsson
Gustav Leander
Lisa Nilsdotter
Gerda Nilsson
Jonas Nilsson
Katarina Olofsdotter
Anders Olofsson
Nils Olofsson
Sara Olsdotter
Erik Olsson
Olof Olsson
Olof Olsson
Maria Persdotter
Sara Pettersdotter
Jacob Pettersson
Johanna Sjögren
Karl Sjögren
Anders Werelius
Anders Werelius
Anna Werelius
August Werelius
Johanna Werelius
Kristina Werelius
Ludvig Werelius
Olof Werelius
Sigrid Werelius
Ulrika Werelius
1766 - 1830
1762 - 1827
1840 - 1925
1827 - 1916
1825 - 1901
1850 - 1932
1691 - 1787
1873 - ?
1854 - 1855
1829 - 1913
1739 - 1813
1792 - 1856
1805 - 1891
1856 - 1937
1879 - 1947
1886 - 1945
1834 - 1866
1862 - ?
1800 - 1849
1881 - 1946
1835 - 1908
1742 - 1811
1735 - 1809
1750 - 1804
1837 - 1927
1829 - 1855
1826 - 1912
1832 - 1889
1831 - 1902
1860 - 1943
1831 - 1895
1859 - ?
1865 - 1938
1806 - 1893
1837 - ?
1865 - 1935
1850 - 1924
1875 - 1958
1880 - 1945
1839 - 1919
1871 - 1877
1882 - 1949
1841 - 1924
*


*
* †
*

*


*


*

*


*
*
*
*
*
* †
* †
*
* †
 Karlskoga, Bregårdstorp
P5672
P2043
P4592
P6539
P4730
P1987
P1182
P4473
P3286
P2864
P2872
P2868
P1551
P203
P1531
P5469
P1530
P1505
P3906
P1970
P5871
P1458
P2044
P1984
P1979
P1986
P1981
P1982
P6637
P1980
P1985
P1983
P5669
P6993
P3298
P5009
P1550
P676
P4096
P392
Anders Andersson
Anders Gustav Andersson
Emilia Andersson
Erik Andersson
Gustav Andersson
Jonas Andersson
Maja Lovisa Andersdotter
Gustav Andersson
Karolina Bergius
Karolina Bergius
Gottfrid Bäckman
Karl August Bäckman
Kristin Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Annika Ersdotter
Annika Ersdotter
Erik Ersson
Jonas Ersson
Ida Gustavsdotter
Sofia Jansdotter
Wilhelm Jansson
Anna Jonsdotter
Anna Matilda Jonsdotter
Edit Jonsson
Elin Jonsson
Erland Jonsson
Frans Jonsson
Gerda Jonsson
Gustav Jonsson Wase
Johanna Jonsson
Jonas Jonsson
Sigrid Jonsson
Kristina Karlsdotter
Kerstin Klemetsdotter
Anna Larsdotter
Sara Olsdotter
Erik Olsson
Måns Per(Peder)sson
Jacob Reinholdsson
Lovisa Söderlind
1830 - 1900
1850 - 1936
1888 - 1956
1773 - 1846
1903 - 1972
1848 - 1917
1847 - 1849
1829 - 1887
1837 - 1921
1864 - 1914
1899 - 1915
1869 - 1916
1712 - 1792
1839 - 1904
1743 - 1802
1748 - 1834
1740 - 1811
1765 - 1821
1870 - 1922
1852 - 1915
1849 - 1932
1797 - 1828
1850 - 1931
1891 - 1972
1879 - 1906
1898 - 1976
1883 - 1973
1885 - 1975
1826 - 1869
1881 - 1940
1893 - ?
1888 - 1967
1833 - 1912
1705 - 1774
1874 - 1943
1732 - 1813
1712 - 1745
~1596 - ?
1803 - ?
1908 - 1908


*

*

*

* †
**

*
* †
*
*
*
*
*
*
*
* †
*
*
* †
 Karlskoga, Brickegården
P133
P575
P566
P507
P528
P3720
P672
P657
P667
P668
P2859
P673
P674
P3723
P5674
P3721
P654
P587
P3841
P656
P670
P1293
P1006
P5672
P3724
P3842
P6935
P3722
P658
P669
P624
P671
P655
P6919
P518
P3550
P3551
P134
P519
P517
P516
P418
P6705
P6703
P6712
P6715
P1667
P6713
P6694
P6717
P6708
P6696
P6707
P3781
P6706
P557
P556
P2913
P7215
P582
P586
P578
P585
P7227
P558
P584
P3241
P96
P3230
P4610
P583
P3886
P581
P580
P3259
P3260
P1319
P2858
P579
P6720
P5230
P7231
P3729
P7229
P2448
P6894
P6896
P1321
P3254
P3257
P6723
P1320
P4568
P1323
P3253
P1322
P3265
P3802
P3229
P3264
P3266
P7242
P44
P7219
P7223
P7220
P7221
P7224
P7222
P2850
P7225
P3564
P3562
P3559
P3563
P3661
P615
P623
P617
P3250
P395
P620
P3553
P616
P135
P3263
P618
P622
P591
P619
P621
P553
P7239
P554
P83
P78
P7237
P423
P84
P72
P422
P110
P7240
P90
P421
P238
P87
P7232
P424
P550
P109
P131
P85
P425
P420
P86
P551
P7234
P7230
P7241
P3364
P643
P636
P638
P637
P531
P634
P639
P529
P635
P640
P642
P641
P644
P2320
P5488
P6719
P3837
P5487
P5489
P573
P574
P570
P576
P568
P5912
P572
P567
P569
P571
P3174
P5911
P5913
P3549
P3737
P5919
P5906
P5904
P5909
P426
P5905
P5908
P523
P521
P524
P123
P5907
P5910
P520
P525
P537
P540
P539
P6160
P538
P648
P666
P3238
P3231
P3552
P559
P650
P535
P663
P651
P533
P664
P3240
P597
P6721
P3237
P646
P564
P3239
P659
P649
P647
P560
P660
P2912
P561
P3249
P3232
P256
P2336
P562
P665
P595
P662
P593
P534
P661
P652
P565
P629
P590
P627
P532
P599
P631
P626
P106
P7233
P4793
P632
P589
P630
P600
P7228
P611
P601
P513
P3262
P625
P514
P588
P628
P128
P3234
P603
P605
P608
P604
P607
P606
P3233
P610
P3728
P609
P1260
P1347
P362
P4803
P653
P7018
P3739
P3734
P7019
P7017
P3719
P7020
P3731
P3732
P3730
P3733
P4797
P3544
P5886
P3542
P4794
P3543
P4799
P5885
P4798
P3363
P5884
P3541
P4800
P3362
P4792
P2337
P3544
P594
Anna ?
Elin
Gunilla ?
Johan ?
Kerstin ?
Anna Lisa Andersdotter
Annika Andersdotter
Birgitta Andersdotter
Elin Andersdotter
Elin Andersdotter
Emma Andersdotter
Helena Andersdotter
Kerstin Andersdotter
Kristina Andersdotter
Kristina Andersdotter
Lovisa Andersdotter
Margareta Andersdotter
Marit Andersdotter
Agnes Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Erik Andersson
Gustav Andersson
Hulda Andersson
Karl Andersson
Nils Andersson
Nils Andersson
Olof Andersson
Olof Andersson
Per Andersson
Sven Andersson
Kerstin Arvidsdotter
Stina Arvidsdotter
Arvid Arvidsson
Jordan Arvidsson
Jordan Arvidsson
Måns Arvidsson
Nils Arvidsson
Olof Arvidsson
Anna Lovisa
Anders Bergius
Axel Bergius
Elin Bergius
Elsa Bergius
Emma Bergius
Erik Bergius
Jan Erik Bergius
Johanna Bergius
Karl Bergius
Oskar Bergius
Johan Brattström
Karl Dahl
Håkan Danielsson
Jordan Danielsson
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Bengta Eriksdotter
Brita Eriksdotter
Elin Eriksdotter
Karin Eriksdotter
Karolina Eriksdotter
Kerstin Eriksdotter
Kerstin Eriksdotter
Lisa Eriksdotter
Lisa Eriksdotter
Lisken Eriksdotter
Lovisa Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Margareta Eriksdotter
Sigrid Eriksdotter
Anders Eriksson
Erik Eriksson Jonson
Jan Eriksson
Johan Eriksson
Jöns Eriksson
Karl Eriksson
Nils Eriksson
Maria Ersdotter
Sara Ersdotter
Stina Ersdotter
Karl Ersson
Erik Isaksson
Evert Isaksson
Anna Jansdotter
Annika Jansdotter
Lisken Jansdotter
Maria Jansdotter
Maria Jansdotter
Selma Jansdotter
Stina Jansdotter
Erik Jansson
Erik Jansson
Gustav Jansson
Karl Jansson
Nils Jansson
Olof Jansson
Petter Jansson
Brigitta Johansdotter
Elin Johansdotter
Anna Johansson
Elin Johansson
Emma Johansson
Frida Johansson
Johan Johansson
Karl Johansson
Signe Johansson
Vilhelmina 82-53
Johanna Jonasdotter
Maria Jonasdotter
Stina Lisa Jonasdotter
Erik Jonasson
Jonas Jonasson
Annika Jonsdotter
Elisabet Jonsdotter
Gunilla Jonsdotter
Kerstin Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Marit Jonsdotter
Stina Jonsdotter
Anders Jonsson
Arvid Jonsson
Johannes Jonsson
Jordan Jonsson
Nils Jonsson
Olof Jonsson
Olof Jonsson
Per Jonsson
Anna Jordansdotter
Anna Jordansdotter
Annika Jordansdotter
Annika Jordansdotter
Britta Jordansdotter
Britta Jordansdotter
Ingeborg Jordansdotter
Maria Jordansdotter
Maria Jordansdotter
Arvid Jordansson
Erik Jordansson
Erik Jordansson
Johan Jordansson
Jon Jordansson
Jordan Jordansson
Jordan Jordansson
Jordan Jordansson
Jöns Jordansson
Lars Jordansson
Lars Jordansson
Mats Jordansson
Mats Jordansson
Måns Jordansson
Nils Jordansson
Nils Jordansson
Olof Jordansson
Olof Jordansson
Olof Jordansson
Peter Jordansson
Stina Josefsdotter
Agneta Jönsdotter
Bengta Jönsdotter
Elin Jönsdotter
Maria Jönsdotter
Erik Jönsson
Erik Jönsson
Jöns Jönsson
Lars Jönsson
Nils Jönsson
Olof Jönsson
Olof Jönsson
Peder Jönsson
Per Jönsson
Anders Karlsson
Anna Karlsson
Erik Karlsson
Johanna Karlsson
Karl Karlsson
Lovisa Karlsson
Bengta Larsdotter
Brita Larsdotter
Elin Larsdotter
Elin Larsdotter
Gunilla Larsdotter
Katarina Larsdotter
Sigrid Larsdotter
? Larsson
? Larsson
Arvid Larsson
Edla Larsson
Jacob Larsson
Jacob Larsson
Jonas Larsson
Olof Larsson
Margit Malmström
Annika Matsdotter
Ellika Matsdotter
Katarina Matsdotter
Kerstin Matsdotter
Lisken Matsdotter
Lisken Matsdotter
Sigrid Matsdotter
Arvid Matsson
Daniel Matsson
Jordan Matsson
Jordan Matsson
Jordan Matsson
Mats Matsson
Nils Matsson
? Månsdotter
Brita Månsdotter
Gunilla Månsdotter
Maria Månsdotter
Olof Månsson
Anna Nilsdotter
Annika Nilsdotter
Annika Nilsdotter
Annika Nilsdotter
Bengta Nilsdotter
Brita Nilsdotter
Brita Nilsdotter
Gunilla Nilsdotter
Gunilla Nilsdotter
Gunilla Nilsdotter
Karin Nilsdotter
Karin Nilsdotter
Lisken Nilsdotter
Margareta Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Marit Nilsdotter
Sigrid Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Anders Nilsson
Anders Nilsson
Arvid Nilsson
Daniel Nilsson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Johan Nilsson
Johan "Jan" Nilsson
Johan Nilsson
Jonas Nilsson Granberg
Karl Nilsson
Matthes Nilsson
Måns Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Olof Nilsson
Olof Nilsson
Olof Nilsson
Olof Nilsson
Olof Nilsson
Anna Olsdotter
Brita Olsdotter
Gunilla Olsdotter
Karin Olsdotter
Karin Olsdotter
Kerstin Olsdotter
Margareta Olsdotter
Maria Olsdotter
Maria Olsdotter
Maria Olsdotter
Sigrid Olsdotter
Anders Olsson
Anders Olsson
Arvid Olsson
Erik Olsson
Jon Olsson
Jon Olsson
Jöns Olsson
Karl Olsson
Lars Olsson
Nils Olsson
Nils Olsson
Peder Olsson
Ingrid Olofsdotter
Anders Olofsson
Johan Olofsson
Johan Olofsson
Jonas Olofsson
Jordan Olofsson
Nils Olofsson
Olof Olofsson
Olof Olofsson
Per Olofsson
Petter Olofsson
Sakarias Olofsson
Brita Persdotter
Gunilla Persdotter
Karin Persdotter
Maria Persdotter
Sigrid Persdotter
Petter Persson
Maria Pettersdotter
Maria Pettersdotter
Jan Petersson
Nils Petersson
Anders Pettersson
Anders Pettersson
Erik Pettersson
Jacob Pettersson
Jan Pettersson
Petter Pettersson
Anna Sjögren
Anna Sjögren
Erik Sjögren
Frans Sjögren
Gustava Sjögren
Hilma Sjögren
Johan Sjögren
Johan Sjögren
Karl Sjögren
Karl Sjögren
Karl Sjögren
Kristina Sjögren
Lotta Sjögren
Matilda Sjögren
Per Sjögren
Thyra Sjögren
Vilhelmina Sjögren
Nils Östensson
~1616 - ?
~1630 - ?
~1624 - ?
~1510 - ?
~1598 - ?
1832 - 1924
1713 - ?
1701 - ?
1704 - 1704
1706 - 1707
1858 - 1938
1715 - 1717
1717 - 1718
1839 - 1844
1855 - 1921
1834 - 1913
1693 - ?
~1620 - 1715
1898 - 1977
1698 - ?
1709 - 1717
1771 - 1833
1807 - ?
1830 - 1900
1843 - 1906
1900 - 1997
1877 - 1930
1837 - ?
~1650 - ?
1707 - 1717
~1655 - ?
1711 - ?
1696 - ?
1916 - 1979
~1641 - ?
1763 - 1825
1736 - 1821
~1564 - efter 1642
~1646 - ?
~1639 - ?
1625 - 1708
1568 - ?
1885 - 1949
1883 - 1955
1894 - 1966
1899 - 1975
1918 - 1984
1896 - 1990
1881 - 1937
1847 - 1905
1890 - 1963
1878 - 1949
1887 - 1961
1874 - 1901
1878 - 1953
~1680 - 1743
~1678 - 1707
1778 - 1844
1827 - 1911
~1676 - 1746
1684 - ?
1661 - 1756
~1683 - 1757
1830 - 1889
1660 - 1721
1681 - ?
1769 - 1822
1804 - 1863
1741 - 1814
1845 - 1920
~1678 - ?
1775 - 1859
~1672 - 1714
~1670 - ?
1798 - 1872
1802 - 1878
1745 - 1803
1853 - 1923
~1668 - ?
1739 - 1805
1821 - 1892
1792 - 1856
1789 - 1856
1822 - 1895
1795 - 1841
1884 - 1960
1918 - 1994
1776 - ?
1715 - 1800
1731 - ?
1717 - 1771
1775 - 1798
1883 - 1945
1787 - 1814
1712 - 1720
1785 - 1786
1819 - 1819
1848 - 1851
1721 - 1772
1817 - ?
1819 - 1819
1713 - 1776
1681 - 1762
1898 - 1980
1885 - 1889
1893 - 1980
1889 - 1926
1884 - 1947
1887 - 1888
1895 - 1953
1882 - 1953
1825 - ?
1823 - ?
1818 - ?
1828 - 1840
1820 - ?
1692 - ?
1710 - ?
1696 - ?
1687 - 1773
1787 - 1866
1703 - ?
1796 - 1870
1694 - 
~1538 - ?
1791 - 1868
1699 - ?
1708 - 1708
~1638 - 1708
1701 - 1701
1706 - ?
1686 - 1686
1796 - 1842
1692 - ?
1705 - ?
1713 - 1803
1790 - 1859
~1603 - ?
1707 - 1789
1793 - 1864
~1599 - ?
1723 - 1724
1799 - 1841
1720 - 1801
~1589 - ?
1681 - 1749
1715 - ?
1752 - 1825
~1589 - ~1634
~1673 - ?
1721 - ?
~1612 - ?
1708 - 1768
~1601 - ?
~1590 - ?
1710 - 1785
1684 - 1725
1741 - 1787
1788 - 1853
1803 - 1862
1837 - 1909
1713 - ?
1700 - ?
1704 - ?
1702 - ?
~1635 - ?
1696 - 1760
1706 - ?
~1620 - ?
1699 - ?
1708 - ~1711
1711 - ?
1709 - ?
1716 - ?
1839 - 1925
1882 - ?
1769 - 1830
1860 - 1932
1857 - 1935
1884 - ?
~1659 - ?
~1660 - 1719
~1654 - 1744
~1667 - ?
~1648 - ?
1756 - ?
~1657 - ?
~1646 - 
~1649 - ?
~1655 - 1721
1863 - 1942
1755 - ?
1758 - ?
1748 - 1827
1744 - 1782
1907 - 1953
1740 - ?
1736 - 1751
1747 - ?
1653 - 1705
1739 - ?
1743 - ?
~1643 - ?
~1641 - ?
~1648 - 1681
1646 - 1710
1740 - ?
1750 - ?
~1639 - ?
~1651 - 1711
~1665 - 1695
~1675 - 1757
~1674 - 1714
1721 - 1773
1671 - 1722
1691 - ?
~1680 - ?
1757 - 1763
1765 - 1768
1734 - 1802
1682 - ?
1696 - ?
~1633 - ?
1688 - ?
1700 - ?
~1629 - ?
1690 - ?
1762 - 1762
~1669 - ?
1749 - 1829
1755 - 1834
1685 - 1685
1700 - ?
1759 - 1821
~1676 - 1722
1692 - 
1688 - ?
1683 - ?
~1678 - ?
1771 - 1808
1685 - ?
1685 - 1750
1768 - 1821
1749 - 1809
1898 - 1954
1687 - ?
1693 - ?
~1660 - ?
1684 - ?
~1629 - före 1659
~1631 - ~1664
1681- ?
1703 - ?
1703 - ?
1689 - ?
~1664 - ?
1685 - ?
~1604 - ?
1692 - ?
1695 - ?
1682 - ?
1754 - 1821
1764 - 1830
1802 - 1885
1701 - ?
~1658 - ?
1692 - ?
1695 - ?
1819 - 1892
~1667 - ?
1695 - ?
~1594 - ?
1812 - ?
1680 - ?
~1600 - ~1653
~1656 - ?
1687 - ?
~1650 - ?
1775 - ?
1697 - ~1704
1704 - ?
1712 - ?
1699 - ?
1710 - 1787
1707 - ?
1781 - ?
1717 - ?
1778 - 1851
1715 - ?
1774 - 1832
1700 - 1775
1707 - 1770
1767 - 1847
~1668 - 1741
1817 - 1869
1813 - ?
1829 - ?
1820 - ?
1814 - ?
1807 - 1867
1824 - 1905
1816 - ?
1821 - ?
1810 - 1867
1825 - ?
1833 - 1917
1881 - 1951
1872 - 1949
1874 - 1935
1826 - 1839
1878 - 1936
1841 - 1843
1867 - ?
1835 - 1837
1838 - 1919
1865 - 1938
1870 - ?
1844 - 1920
1875 - 1908
1804 - 1882
1899 - 1979
1881 - 1951
~1638 - ?
*
*
*
*
*
*
*
*
* †
* †

* †
* †
*

*
*

*
*
* †

*
*
*
*

*
*
* †
*
*
*
*
*


* †
*
*
*
*
*
*
* †
*
*
*
* †

*
* †
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
* †
* †
*

*
*
*
*
* †
* †
*
? †
* †
*
*
*
*
*
* †
* †

* †
* †
* †
* †
*
* †
*
* †
*

* †
* †
* †
*
* †
* †

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
* †
* †
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* †
*
*
*
* †
*

*
*
*
*
* †
*
*
*
*
* †
* †
*
* †
*
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* †
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* †
**
* †
*
*
*
*
*
*
* †
* †
*
*
*
* †
*
*
* †

* †
*
*

* †

*
*
*
*
*
*
*
* †
*
* †
*
* †
*
*
* †
*
*
*
*
* †
*
* †
* †


*
*
*
*
* †
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* †

*
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
* †
*
*
*
* †
*
*
*
* †
** †
* †
* †
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* †
* †
*
* †
* †
*
*
*
* †

* †
*
*
 Karlskoga, Brickegårdstorp
P3255
P3256
P3238
P563
Helena Jansdotter
Katarina Jansdotter
Annika Nilsdotter
Maria Nilsdotter
1724 - ?
1729 - 1798
1757 - 1763
1694 - ?
*
*
*
*
 Karlskoga, Bricketorp
  P6182
P6184
P6183
P6196
P6186
P6181
P6187
P6171
P6170
P6169
P6777
P1450
P7258
P6180
P6152
Agneta Andersdotter
Annika Andersdotter
Katarina Andersdotter
Stina Andersdotter
Anders Andersson
Erik Andersson
Erik Andersson
Annika Jansdotter
Anders Jansson
Erik Jansson
Erik Karlsson
Karin Nilsdotter
Peter Persson
Katarina Pettersdotter
Agnes Staffansdotter
1747 - ?
1752 - ?
1749 - ?
1755 - 1829
1760- ?
1745 - 1757
1764 - ?
1722 - 1813
1719 - 1798
1717 - 1717
1896 - 1969
~1666 - 1710
1768 - ?
1720 - 1782
1686 - 1754
*
*
*
*
*
* †
*
*
* †
* †
*
*
*

 Karlskoga, Bråten
  P2859
P3655
P7227
P3778
P3246
P7226
Emma Andersdotter
Lovisa Eriksdotter
Karolina Ersdotter
Johanna Karlsdotter
Maria Nilsdotter
Anders Nilsson
1858 - 1938
1849 - ?
1830 - 1889
1848 - 1927
1788 - 1826
1834 - 1904
*
*

*

 Karlskoga, Brännebacken
  P5937
P6634
Erik Jansson Gran
Karl Petter Jonsson Wase
1856 - 1937
1819 - 1905
*
 Karlskoga, Bäck
P2042
P2449
P3319
P6022
P849
P3863
P574
P3908
P541
P850
P851
P853
P848
P852
Anna Andersdotter
Maria Andersdotter
Per Andersson
Maria Jansdotter
Erik Jonsson
Karl Karlsson
Brita Larsdotter
Anna Lisa Olsdotter
Ingeborg Persdotter
Marit Persdotter
Anders Persson
Olof Persson
Per Persson
Per Persson
1887 - 1981
1801 - 1872
1683 - ?
1739 - ?
~1611 - ?
1854 - 1944
~1660 - 1719
1832 - 1856
~1650 - ?
~1633 - 1708
~1638 - 1717
~1650 - ?
~1607 - ~1652
~1641 - ~1688
*
*
*
*
*


*
*
*
* †
*
* †
* †
 Karlskoga, Dalen
P897
P2449
P5309
P4819
P7229
P4829
P4830
P4827
P4828
P4824
P4831
P4823
P4825
P4821
P4826
P4822
Britta Andersdotter
Maria Andersdotter
Jon Andersson
Lovisa Ersdotter
Stina Ersdotter
Elin Olsdotter
Ellen Olsdotter
Emma Olsdotter
Frida Olsdotter
Maria Olsdotter
Signe Olsdotter
Erik Olsson
Erik Olsson
Gustav Olsson
Karl Olsson
Per Olsson
1707 - 1744
1801 - 1872
? - ?
1844 - 1928
1822 - 1895
1882 - 1961
1885 - 1965
1877 - 1962
1880 - ?
1871 - 1871
1887 - 1979
1869 - 1872
1873 - 1957
1864 - ?
1875 - ?
1866 - ?


*
*
*
*
*
*
*
* †
*
* †
*
*
*
*
 Karlskoga, Dalsmund
  P5654
P6750
P5865
P5264
Jan Andersson
Olov Arvidsson
Anna Jansdotter
Johan Karlsson
1786 - 1863
1726 - 1809
1836 - 1903
1870 - 1916
*


 Karlskoga, Dankbacken
  P3282
P6857
P3284
P6717
P3286
P6856
P3285
P6858
P6728
P3662
P3283
Anders Bergius Andersson
Anders Bergius
Anna Bergius
Jan Erik Bergius
Karolina Bergius
Maja Bergius
Stina Bergius
Vilhelmina Bergius
Karl Jansson
Stina Olsdotter
Britta Petersdotter
1794 - 1848
1842 - 1909
1828 - 1887
1847 - 1905
1837 - 1921
1839 - 1869
1831 - 1916
1844 - ?
1821 - 1895
1819 - 1856
1804 - 1835

*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Degernästorp
  P6556
P6557
P6855
P1457
P6564
P6553
P1455
P6565
P6567
P6554
P6555
P6566
P1456
P1499
P6012
P6561
P6560
P6558
P1457
P1453
P1454
P6562
P6563
Anna Adolfsdotter Wikland
Maria Adolfsdotter Wikland
Johanna Andersdotter
Anders Hedenqvist
Annika Jonasdotter
Greta Jonasdotter
Katarina Jonasdotter
Kerstin Jonasdotter
Maria Jonasdotter
Maria Jonasdotter
Jonas Jonasson
Peter Jonasson
Olof Jonsson
Kerstin Larsdotter
Britta Olofsdotter
Johanna Olofsdotter
Katarina Olofsdotter
Lisken Olofsdotter
Anders Olofsson Hedenqvist
Katarina Persdotter Wahlberg
Jonas Persson
Erik Petersson
Peter Petersson
1777 - ?
1778 - ?
1807 - 1899
1789 - 1852
1746 - ?
1755 - ?
1759 - 1811
1747 - ?
1752 - ?
1757 - ?
1765 - ?
1750 - ?
1742 - 1798
1715 - 1753
1788 - 1860
1798 - ?
1792 - ?
1784 - ?
1789 - 1852
1729 - 1799
1715 - 1796
1800 - 1849
1807 - 1807
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* †
*
*
*
*
*


*
* †
 Karlskoga, Duvedalen
P144
P44
P4118
P4111
P4123
P4112
P4122
P4124
P4121
P69
P6983
P249
P1852
P6380
P1854
P1853
P6016
P4110
Jöns Andersson
Elin Johansdotter
Anna Karlsdotter
Ida Karlsdotter
Johanna Karlsdotter
Karolina Karlsdotter
Maja Karlsdotter
Sara Karlsdotter
Stina Karlsdotter
Margareta Larsdotter
Elisabet "Lisken" Nilsdotter
Lars Nilsson
Anna Olsdotter
Johan Olsson
Jonas Olsson
Karl Olsson
Stina Pettersdotter
Betty Reinholdsdotter
? - 1650
1681 - 1762
1822- 1874
1865 - ?
1858 - 1923
1868 - ?
1855 - ?
1860 - ?
1853 - 1918
1659 - 1745
1701 - 1738
1618 - 1692
1824 - 1826
1830 - ?
1828 - 1829
1825 - ?
1823 - ?
1836 - 1927

*

*
*
*
*
*
*
*
*

* †
*
* †
*
*
*
 Karlskoga, Fattighuset
  P2311
P255
P1310
P1881
Per Jacobsson
Annika Larsdotter
Anna Lisa Nilsdotter
Nils Olsson
1690 - 1759
1752 - 1833
1818 - 1899
1756 - 1833 Karlskoga, Finnebäck
P5915
P6613
P3658
P5467
P6430
P6432
P3653
P3204
P3656
P6427
P6434
P3657
P3659
P6431
P6433
P3654
P6428
P3876
P6429
P5446
P5461
P5458
P5459
P5460
P3203
P1287
P6425
P3413
P3406
P3409
P3414
P6435
P6439
P6438
P6436
P6439
P3263
P3401
P7109
P3202
P6138
P5456
P1284
P1355
P5455
P3709
P5454
P3402
P6426
P1285
P3650
Anna Lena Andersdotter
Johan Andersson
Anna Eriksdotter
Brita Eriksdotter
Elin Eriksdotter
Elisabet Eriksdotter
Frida Eriksdotter
Kerstin Eriksdotter
Sofia Eriksdotter
Anders Eriksson
Erik Eriksson
Erik Johan Eriksson
Erik Johan Eriksson
Jonas Eriksson
Jonas Eriksson
Karl Eriksson
Lars Eriksson
Lars Ersson
Per Eriksson
Elin Eskilsdotter
Kerstin Eskilsdotter
Margareta Eskilsdotter
Margareta Eskilsdotter
Nils Eskilsson
Olov Eskilsson
Per Eskilsson
Erik Håkansson
Anna Jansdotter
Johanna Jansdotter
Lovisa Jansdotter
Karolina Johansdotter
Elisabet Jonasdotter
Klara Jonasdotter
Margareta Jonasdotter
Jonas Jonasson
Per Jonasson
Johannes Jonsson
Jan Nilsson
Nils Nilsson
Kerstin Olofsdotter
Klara Olofsdotter
Maria Olofsdotter
Rangela Olofsdotter
Eskil Olofsson
Jacob Olofsson
Karl Olofsson
Olof Olofsson
Anna Olsdotter
Elin Persdotter
Olof Persson
Erik Pettersson
1819 - 1892
1835 - 1903
1863 - 1893
1742 - 1807
1701 - 1706
1706 - ?
1873 - 1940
1700 - 1785
1857 - 1876
1693 - ?
1723 - ?
1860 - 1863
1866 - 1869
1705 - 1705
1710 - 1772
1853 - 1930
1693 - ?
1713 - 1775
1700 - 1739
1699 - 1705
1709 - ?
1695 - <1703
1703 - ?
1705 - 1706
1697 - 1780
     ? - 1649
1670 - 1740
1847 - 1911
1827 - 1895
1833 - 1850
1851 - ?
1734 - ?
1749 - 1749
1746 - 1822
1740 - 1741
1743 - 1773
1791 - 1868
1790 - 1854
1787 - ?
1738 - 1817
1709 - 1749
1741 - ?
1663 - ?
1665 - 1752
1734 - ?
1845 - 1853
1731 - 1787
1795 - 1869
     ? - 1750
     ? - 1696
1825 - 1883


*

* †
*
*

* †
*
*
* †
* †
* †
* †
*
*
*
* †
* †
* †
* †
*
* †
* †


*


*
*
* †
* †
* †
* †
*

*
*

*
*

*
*
* †


* †
 Karlskoga, Fisklösen
P850 Marit Persdotter ~1633 - 1708
 Karlskoga, Fisksjön
  P1890
P1552
P4086
Katarina Andersdotter
Erik Andersson
Maja Karlsdotter
1715 - 1753
1707 - 1763
1857 - 1933
*
*
 Karlskoga, Fisksjötorp
  P6005
P6010
P6004
P6011
P6007
P6008
P6003
P6006
P6009
P6002
P1031
P6014
P6013
P6015
Anna Eriksdotter
Britta Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Stina Eriksdotter
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Erik Eriksson
Nils Eriksson
Nils Eriksson
Peter Eriksson
Peter Månsson
Petter Persson
Anna Greta Pettersdotter
Maria Pettersdotter
1799 - ?
1813 - ?
1796 - ?
1813 - 1814
1805 - 1806
1807 - 1810
1794 - 1812
1802 - 1807
1809 - ?
1792 - 1873
1757 - 1809
1817 - 1903
1814 - ?
1819 - ?
*
*
*
* †
* †
* †
* †
* †
*
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Forsby
P6632
P1053
P1692
P1695
P2221
P4868
P4867
P1693
P2219
P2220
P1694
P1623
P3269
P1052
P7086
P3268
P1585
P7085
P254
P1691
P1688
P1686
P1687
P1049
P6163
P1685
P1684
P1690
P1689
P6633
P1586
P7082
P7080
P7079
P7284
P7081
P7083
P1622
P1554
P2847
P1696
P4783
P4782
P6185
Kajsa Andersdotter
Maria Andersdotter
Maria Andersdotter
Anders Andersson
Anna Andersson
Elin Andersson
Erik Andersson
Jonas Andersson
Karl Andersson
Karl Andersson
Olof Andersson
Sigrid Bengtsdotter
Margareta Elofsdotter
Jonas Eriksson
Kerstin Eskilsdotter
Jon Eskilsson
Nils Eskilsson
Zakarias Eskilsson
Agnes Jonsdotter
Anna Jonsdotter
Annika Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Stina Jonasdotter
Maria Jonsdotter
Anders Jonsson
Erik Jonsson
Erik Jonsson
Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Margareta Larsdotter
Annika Nilsdotter
Ingrid Nilsdotter
Katarina Nilsdotter
Kerstin Nilsdotter
Sara Nilsdotter
Anders Nilsson
Eskil Nilsson
Johan Nilsson
Maria Olsdotter
Stina Olsdotter
Anders Persson
Petter Persson
Leonard Tossengsson
1784 - 1861
1731 - 1794
1801 - 1833
1810 - 1815
1878 - ?
1883 - ?
1881 - ?
1804 - 1880
1849 - ?
1875 - ?
1806 - 1863
1636 - 1709
1680 - 1753
1732 - 1815
1668 - 1743
1677 - 1709
1656 - 1743
1672 - 1712
1706 - 1753
1772 - 1851
1767 - 1768
1763 - ?
1764 - 1836
1758 - 1809
1709 - 1710
1761 - 1811
1756 - 1757
1771 - 1771
1769 - 1770
1816 - 1898
? - 1730
1700 - ?
1695 - ?
1691 - ?
1705 - ?
1697 - ?
1703 - ?
1622 - 1709
1693 - 1767
1798 - 1880
1771 - 1861
1815 - ?
1778 - 1849
1685 - 1770


*
* †
*
*
*
*
*
*
**
*
* †
*
*
*
* †
*
*
*
* †
* †
* †
* †
* †


*
*
*
*
*
*

*
*

*

 Karlskoga, Forsnästorp
  P7253
P7243
P3256
P7244
P7246
P7249
P7247
P7251
P7248
P7252
P7245
P3235
P7250
P6859
Elisabet
Britta Andersdotter
Katarina Jansdotter
Nils Larsson
Agneta Nilsdotter
Annika Nilsdotter
Britta Nilsdotter
Britta Nilsdotter
Katarina Nilsdotter
Katarina Nilsdotter
Margareta Nilsdotter
Erik Nilsson
Olof Nilsson
Peter Persson
1717 - 1752
1680 - 1754
1729 - 1798
1682 - 1747
1714 - 1717
1718 - 1787
1716 - <1722
1722 - 1806
1717 - 1717
1727 - ?
1710 - 1778
1711 - 1763
1720 - ?
1831 - 1914

* †


* †
*
* †
*
* †
*
*
* †
*
*
 Karlskoga, Gottebol
  P6783
P6782
Evert Bergstedt
Alida Karlsson
1904 - 1971
1908 - 1995

 Karlskoga, Granberga
P3957
P885
P7138
P256
P4659
Maria Eriksdotter
Per Ersson
Katarina Nilsdotter
Jonas Nilsson Granberg
Olof Olsson
1854 - 1903
~1676 - 1753
1731 - ?
1749 - 1809
1826 - 1911
*

*
*
*
 Karlskoga, Granbergsdal
  P7011
P5029
P1800
P1742
P1790
P1809
P1778
P50
P7010
P4091
P4092
P1751
P4090
P2105
P4089
P4088
P4087
P7013
P4084
Maria Andersdotter
Erik Ersson
Edvard Johansson
Elva Johansson
Greta Johansson
Gunnar Johansson
Herbert Johansson
Sivan Johansson
Anders Jonsson
Johanna Karlsdotter
Anders Karlsson
Anna Karlsson
Gustav Karlsson
Jan Karlsson
Johan Karlsson
Karl Karlsson Hultgren
Per Karlsson
Maria Olsdotter
Karl Olsson
1772 - 1851
1826 - ?
1917 - 2004
1920 - 1947
1915 - 1981
1908 - 1914
1913 - 1994
1910 - 2000
1740 - 1791
1869 - ?
1874 - ?
1878 - 1921
1866 - 1871
1781 - ?
1863 - 1930
1860 - ?
1872 - 1898
1751 - 1819
1825 - 1916
*
*
*
*
*

*


*
*
*
* †
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Granbergsdalstorp  (bl.a Bonstorp)
  P4141
P4392
P4140
Sara Karlsdotter
Matilda Olsdotter
Karl Karlsson
1819 - 1901
1865 - 1934
1816 - ?
*

*
 Karlskoga, Granåsen
  P6695
P6094
Anna Eriksson
Stina Persdotter
1887 - 1974
1784 - 1834
*
*
 Karlskoga, Gräsholmen
  P3205
P3204
P5452
P5449
P5448
P5450
P5453
P5395
P5396
P5397
P5445
P1234
P834
P1235
P1236
P1238
P1237
P1222
P1219
P1328
P6180
P1227
P1224
P1231
P1229
P1230
P1225
P1226
P1223
P1233
Ingrid Arvidsdotter
Kerstin Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Marit Eriksdotter
Erik Eriksson
Johan Eriksson
Nils Eriksson
Agnes Henriksdotter
Kerstin Jacobsdotter
Maria Jacobsdotter
Erik Jacobsson
Dordi Larsdotter
Elin Larsdotter
Karin Larsdotter
Kerstin Larsdotter
Marit Larsdotter
Jakob Larsson
Påvel Larsson
Ingeborg Mickelsdotter
Annika Nilsdotter
Katarina Pettersdotter
Elin Påvelsdotter
Elisabeth Påvelsdotter
Karin Påvelsdotter
Kerstin Påvelsdotter
Anders Påvelsson
Bertil Påvelsson
Hans Påvelsson
Johan Påvelsson
Lars Påvelsson
1665 - 1703
1700 - 1785
1705 - 1705
1695 - ?
1694 - ?
1699 - ?
1707 - ?
1634 - 1722
1658 - 1743
1674 - 1704
1665 - ?
1620 - 1712
1637 - ?
1630 - ?
1632 - ?
1641 - ?
1633 - 1704
1642 - ?
1660 - 1710
1779 - 1809
1720 - 1782
1689 - ?
1683 - ?
1672 - ?
1668 - ?
1670 - ?
1686 - ?
1689 - ?
1680 - ?
1693 - ?

*
* †
*
*
*
*
* †
*
* †
*
* †
*
*
*
*
* †
*


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Gräsholmstorp
P7005
P414
P6746
Karolina Enqvist
Karl Jacobsson
Jacob Persson
1843 - 1861
1835 - 1893
1669 -1746

*
*
 Karlskoga, Gräsmossen
P2837
P3243
P3242
P1694
P2915
P7009
P7003
P7008
P3954
P7004
P7007
P7006
P7005
P3953
P3953
P2917
P7085
P1602
P398
P5398
P5392
P414
P3955
P3951
P7002
P3956
P5960
P3228
P2835
P2834
P2916
P3952
P2316
P5845
P2319
P2317
P2318
P408
P4606
P3237
P3248
P1540
P2838
P2836
P3557
P3556
P410
P1488
P1486
P94
P399
Augusta Andersdotter
Stina Andersdotter
Anders Andersson
Olof Andersson
Gustav Börjesson
Anders Enqvist
Anna Lisa Enqvist
Anna Enqvist
Erik Enqvist
Erik Johan Enqvist
Ida Enqvist
Johan Enqvist
Karolina Enqvist
Maja Stina Enqvist
Maja Eriksdotter
Magnus Eriksson
Zakarias Eskilsson
Karin Gregersdotter
Maria Gustavsdotter
Erik Gustavsson
Gustav Gustavsson
Karl Jakobsson
Anders Jansson
Erik Jansson
Johan Jansson
Jonas Jansson
Katarina Johansdotter
Maria Johansdotter
Anders Karlsson
Maria Karlsson
Anna Larsdotter
Anna Magnusdotter
Maria Magnusdotter
Stina Magnusdotter
Stina Magnusdotter
Anders Magnusson
Erik Magnusson
Lovisa Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Per Nilsson
Anna Norén
Karl Norén
Lovisa Norén
Maria Norén
Per Norén
Ingrid Olsdotter
Katarina Persdotter
Jan Persson
Stina Maja Petersdotter
1864 - 1946
1778 - 1858
1745 - 1829
1806 - 1863
1754 - 1836
1857 - 1863
1839 - 1911
1857 - 1858
1815 - 1877
1841 - 1842
1851 - 1852
1848 - 1920
1843 - 1861
1838 - 1874
1838 - ?
1792 - 1827
1672 - 1712
1660 - ?
1789 - 1839
1785 - 1816
1796 - 1816
1835 - 1893
1848 - 1909
1831 - 1906
1833 - 1833
1849 - 1910
1713 - 1773
1875 - 1893
1884 - 1932
1882 - 1937
1763 - 1849
1819 - 1838
1818 - 1897
1823 -1824
1825 - ?
1821 - 1907
1825 - 1825
1845 - 1928
1829 - 1869
1755 - 1834
1801 - 1829
     ? - ?
1893 - 1978
1869 - 1945
1876 - 1879
1877 - 1879
1834 - 1879
1688 - 1749
1712 - 1789
1801 - 1885
1822 - 1854
*
* †* †
*
* †

* †
* †
* †
*
*
*


*
*
*
* †
*
*
* †
* †
* †

* †
* †
* †
*
*
* †

**
* †
* †
* †

* †
*

 Karlskoga, Gälleråsen
  P1186
P2043
P1180
P366
P1181
P6630
P6019
P1177
P5902
P6753
P6754
P6766
P6765
P2311
P943
P6027
P2310
P6026
P6028
P5853
P5852
P6025
P6024
P6023
P7012
P250
P1456
P6659
P4141
P4089
P4119
P6747
P5033
P5039
P6605
P6644
P6512
P6020
P249
P6524
P6021
P6740
P6741
P6744
P903
P6743
P6742
P6739
P6738
P6737
P5036
P1956
P4987
P5756
Hilda Andersdotter
Anders Andersson
Erik Johan Andersson
Jakob Andersson
Karl Wilhelm Andersson
Olof Andersson
Margareta Erikdotter
Stina Cajsa Ersdotter
Birgitta Jacobsdotter
Britta Jacobsdotter
Maria Jacobsdotter
Lars Jacobsson
Lars Jacobsson
Per Jacobsson
Katarina Jansdotter
Lisken Jansdotter
Maria Jansdotter
Anders Jansson
Erik Jansson
Henrik Jansson
Jan Jansson
Jan Jansson
Nils Jansson
Olof Jansson
Anders Jonsson
Nils Jonsson
Olof Jonsson
Erik Karlsson
Sara Karlsdotter
Johan Karlsson
Karl Karlsson
Kerstin Larsdotter
Erik Larsson
Anders Lövgren
Anna Nilsdotter
Kristina Nilsdotter
Marit Nilsdotter
Jan Nilsson
Lars Nilsson
Annika Olsdotter
Bengta Olsdotter
Kerstin "Stina" Persdotter
Margareta Persdotter
Maria Persdotter
Sigrid Persdotter
Jacob Persson
Johannes Persson
Lars Persson
Nils Persson
Per Persson
Petter Persson Lövgren
Anders Pettersson
Karl Pettersson
Oskar Söderberg
1870 - 1870
1850 - 1936
1857 - ?
1802 - 1838
1865 - 1938
1829 - 1913
1674-77 - 1758
1823 - 1898
1692 - 1777
1694 - ?
1697 - 1781
1700 - före 1702
1702 - ?
1690 - 1759
1741 - 1820
1755 - ?
1698 - 1740
1753 - *
1760 - *
1798 - ?
1769 - 1841
1750 - *
1746 - ?
1744 - ?
1740 - 1791
1570 - 1650-54
1742 - 1798
1861 - 1947
1819 - 1901
1863 - 1930
1848 - 1877
1659 - 1724
1836 - 1875
1865 - 1944
1796 - 1875
1829 - 1911
     ? - ?
1708 - 1787
1618 - 1692
1694 - 1782
1717 - 1789-90
1720 - 1801
1723 - ?
1737 - ?
1687 - 1772
1730 - 1802
1726 - ?
1719 - 1780
1718 - ?
1717 - 1718
1828 - 1867
1811 - 1873
1850 - 1919
1891 - 1971
* †
*
*
*
**
*
*
* †
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
* †
*
* †


*


*
*
* †
*
* †
*
*

* †
*
*
*
* †
*
* †
*
* †*
 Karlskoga, Gällsjötorp
  P6167
P6165
P6166
P6148
Annika Eriksdotter
Anders Eriksson
Erik Eriksson
Anna Staffansdotter
1708 - ?
1698 - 1784

1677 - 1766
*
* †
* †
 Karlskoga, Holmtorp
  P3250
P5975
Kerstin Jonsdotter
Karl Nilsson
1687 - 1773
1826 - 1895
*
 Karlskoga, Hållsjötorp
  P6110
P5073
P5030
P5031
P5076
P5940
P5077
P5074
P5055
P5941
P5082
P5087
P5079
P5084
P5078
P5081
P5080
P5075
P5072
P5083
P5939
Maja Kajsa Andersdotter
Maria Bengtsdotter
Sara Ersdotter
Karl Ersson
Kerstin Jansdotter
Stina Jansdotter
Jan Jansson
Nils Jansson
Olof Jansson
Peter Jansson
Anna Nilsdotter
Brita Nilsdotter
Ingeborg Nilsdotter
Katrina Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Bengt Nilsson
Jan Nilsson
Johan Nilsson
Maria Persdotter
1840 - 1925
1715 - 1798
1830 - 1889
1833 - 1855
1744 - ?
1790 - 1860
1751 - ?
1734 - 1814
1741 - 1801
1785 - 1861
1767 - ?
1769 - 1801
1735 - 1800
1775 - ?
1759 - 1759
1764 - ?
1761 - ?
1682 - 1763
1713 - 1783
1772 - ?
1814 - 1868
*

*
*
*

*
* †
*

*


*
* †
*
*


*
 Karlskoga, Högberg
P6195
P5677
P4014
P7203
P3205
P578
P5020
P7281
P7279
P7014
P7280
P7278
P3206
P3165
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Maria Andersdotter
Anders Andersson
Ingrid Arvidsson
Elin Eriksdotter
Britta Karlén
Kerstin Kristoffersdotter
Maria Larsdotter
Jöns Nilsson
Lars Persson
Anders Svensson
Arvid Svensson
Frans Werner
1763 - 1843
1865 - 1912
1764 - 1806
1823 - 1886
1665 - 1703
1661 - 1756
1833 - 1895
1700 - före 1773
1731 - 1792
1704 - 1762
1694 - 1773
1731 - 1809
1619 - 1703
1875 - 1947


*

** †
* Karlskoga, Högfors
  P4028
P1711
P50
P6732
P5038
P5019
P4036
P4035
Stina Jansdotter
Greta Johansson
Sivan Johansson
Karl Karlsson
Anna Lövgren
Kristina Olsdotter Karlén
Anna Werelius
Karl Werelius
1805 - 1891
1910 - 2002
1910 - 2000
1858 - 1943
1861 - 1941
1831 - 1887
1831 - 1882
1834 - ?
*

*
*
 Karlskoga, Högåsen
P1306
P2020
P3692
Anna Eriksdotter
Anders Gustavsson
Karl Nilsson
1793 - 1838
1817 - 1878
1861 - 1906


*
 Karlskoga, Höjden
  P3668
P1738
P1753
P1756
P1744
P1762
P1809
P1752
P4087
P4083
Augusta Johansdotter
Anders Johansson
Anna Johansson
Erik Johansson
Ester Johansson
Filip Johansson
Gunnar Johansson
Karl Johansson
Per Karlsson
Johanna Reinholdsson
1864 - 1930
1907 - 1977
1902 - 1981
1903 - 1992
1911 - 1999
1905 - 1986
1908 - 1914
1900 - 1937
1872 - 1898
1834 - 1909

*
*
*
*
*
*
*

 Karlskoga, Immen
P5290
P399
P6887
Birgitta Arvidsdotter
Stina Maja Petersdotter
Karl Pettersson
1730 - 1788
1822 - 1854
1855 - 1932

*
*
 Karlskoga, Immetorp
P6856
P125
P374
P372
P7086
P3412
P6939
P6941
P4566
P6938
P6937
P6940
P6666
P371
P540
P41
P3894
P577
P4794
P4795
P4796
Maja Bergius
Edvard Eriksson
Elof Eriksson
Evert Eriksson
Kerstin Eskilsdotter
Erik Hindersson
Eda Jansson
Enar Jansson
Erik Jansson
Ernst Jansson
Evert Jansson
Viktor Jansson
Johan Jönsson
Elsa Malmström
Brita Månsdotter
Anna Lovisa Nilsson
Maria Olsdotter
Bengta Persdotter
Gustava Sjögren
Kristina Sjögren
Ulrika Sjögren
1839 - 1869
1887 - 1969
1920 - 2002
1912 - 1985
1668 - 1743
1824 - ?
1911 - 1996
1918 - 1951
1876 - 1944
1907 - 1997
1909 - 1974
1915 - 1975
1698 - 1785
1889 - 1947
~1675 - 1757
1867 - 1940
1795 - 1871
~1639 - ?
1826 - 1839
1828 - 1915
1830 - 1860

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Jungfruboda
  P5042
P5028
Anders Andersson Wägg
Anders Ersson
1803 - 1875
1823 - 1887
*
 Karlskoga, Karlberg
  P6076
P6075
P6074
P6073
P2848
P6077
Elis Olsson
Elsa Olsson
Eva Olsson
Harald Olsson
Per Olsson
Sven Olsson
1880 - 1949
1878 - 1926
1876 - 1956
1887 - ?
1883 - 1943
1881 - 1940
*
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Karlsdal
  P3708
P4639
P5360
P3715
Olof Olsson Forsberg
Sofia Ersdotter
Anders Nilsson
Anna Lena Olsdotter
1821 – 1903
1852 - 1929
1741 - 1801
1838 - 1923
*
*

*
 Karlskoga, Karlsdal, Brattforsen
  P3710
P3715
P7164
P3714
Olof Andersson
Anna Lena Olsdotter
Erik Olsson
Karl Olsson
1794 - 1860
1838 - 1923
1830 - 1832
1835 - 1915
* †
*
* †
*
 Karlskoga, Karlsdal, Bryggan
  P3711 Katarina Gustavsdotter 1799 – 1879
 Karlskoga, Karlsdal, Öfalla
  P4393
P7165
P3712
P3713
Karolina Olsdotter
Anders Olsson
Anders Olsson
Johan Olsson
1858 – 1919
1823 – 1825
1826 - ?
1828 - ?

* †
*
*
 Karlskoga, Karlshagen "Kaschhagen"
  P1455 Katarina Jonasdotter 1759 - 1811
 Karåsen
  P6754
P6763
Maria Jacobsdotter
Anders Nilsson
1697 - 1781
1703 - 1771

 Karlskoga, Kedjeåsen
  P5015
P6608
P3627
P5042
P737
P6097
P6100
P6098
P6088
P5027
P6099
P4990
P4991
P6096
P5028
P5026
P1179
P5866
P5014
P4046
P5034
P5021
P5033
P5035
P1034
P1178
P5000
P5032
P5022
P6094
P5041
P6095
P4983
P4986
P4985
P4987
Anna Andersdotter
Sara Maria Andersdotter
Gustav Andersson
Anders Andersson Wägg
Ingrid Arvidsdotter
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Petter Eriksson
Anna Ersdotter
Anna Ersdotter
Maria Lisa Ersdotter
Maria Ersdotter
Maria Ersdotter
Stina Ersdotter
Anders Ersson
Jonas Ersson
Maria Jansdotter
Karl Jansson
Petter Jansson
Karl Karlgren
Anna Larsdotter
Maria Larsdotter
Erik Larsson
Jan Larsson
Nils Nilsson Mås
Erik Olofsson
Lars Olsson
Lars Olsson
Karolina Persdotter
Stina Persdotter
Vilhelmina Persdotter
Erik Persson
Lisa Petersdotter
Sara Petersdotter
Anders Pettersson
Karl Pettersson
1817 - 1894
1825 - 1900
1870 - 1957
1803 - 1875
1762 - 1830
1815 - ?
1825 - ?
1818 - ?
1812 - 1895
1822 - 1898
1822 - ??
1827 - 1829
1831 - 1917
1809 - ?
1823 - 1887
1820 - 1821
1796 - 1841
1838 - 1899
1802 - 1843
1859 - 1930
1838 - 1910
1805 - 1885
1836 - 1875
1841 - 1845
1762 - 1837
1795 - 1835
1805 - 1853
1812 - 1886
1829 - 1899
1784 - 1834
1837 - 1851
1775 - 1854
1837 - 1918
1844 - 1913
1841 - 1927
1850 - 1919

*
*
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
*

*
* †


*
* †* †
*
*
*
*
 Karlskoga, Kilsta
P6600
P6607
P6582
P6584
P6614
P645
P6611-
P6596
P6599
P6608
P6612
P6598
P6606
P6585
P6603
P6583
P6613
P6604
P6663
P6601
P6610
P6581
P6580
P6597
P6579
P6559
P6602
P6609
P460
P461
P6586
P6669
P1061
P19
P1382
P6667
P6664
P6665
P6666
P6605
P869
P5637
P871
P6591
P6589
P6590
P6595
P6592
P6578
P6594
P6587
P6593
P6588
P6616
P6641
P6573
P6577
P6619
P1057
P5967
P6569
P6575
P6576
P6571
P6572
P6570
P6621
P6574
P4782
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Britta Andersdotter
Britta Andersdotter
Britta Stina Andersdotter
Ingeborg Andersdotter
Lisa Andersdotter
Maria Andersdotter
Sara Andersdotter
Sara Maria Andersdotter
Sofia Andersdotter
Anders Andersson
Anders Andersson
Erik Andersson
Jacob Andersson
Johan Andersson
Johan Andersson
Johannes Andersson
Jöns Andersson
Karl Andersson
Karl Andersson
Nils Andersson
Olof Andersson
Olof Andersson
Peder Andersson Wase
Per Andersson
Peter Andersson
Petter Andersson
Lisa Ekblom
Olle Ekblom
Sara Eliasdotter
Britta Israelsdotter
Jonas Jansson
Rikard Johansson
Jonas Jonsson
Annika Jönsdotter
Maria Jönsdotter
Anders Jönsson
Johan Jönsson
Anna Nilsdotter
Brita Nilsdotter
Brita Nilsdotter
Kerstin Nilsdotter
Annika Olofsdotter
Britta Olofsdotter
Maria Olofsdotter
Maria Olsdotter
Sara Olofsdotter
Sigrid Olofsdotter
Stina Olofsdotter
Anders Olofsson
Jacob Olofsson
Peter Olofsson
Lisken Olsdotter
Anna Persdotter
Annika Persdotter
Britta Persdotter
Brita Persdotter Wase
Maria Persdotter
Maria Persdotter
Anders Persson
Bengt Persson
Erik Persson
Nils Persson
Nils Persson
Olof Persson
Olof Persson Wase
Per Persson
Petter Persson
1794 - 1802
1822 - ?
1728 - ?
1738 - 1785
1839 - 1877
~1663 - ?
1830 - 1879
1785 - ?
1792 - ?
1825 - 1900
1833 - 1857
1789 - 1858
1821 - 1908
1741 - ?
1801 - ?
1730 - ?
1835 - 1903
1804 - ?
~1658 - 1724
1796 - ?
1829 - 1849
1725 - ?
1723 - 1782
1787 - 1851
1718 - 1796
~1657 - >1738
1799 - ?
1827 - 1916
1910 - 1989
1911 - 1971
1734 - 1820
1772 - 1826
1789 - 1872
1908 - 1988
1821 - 1881
1708 - 1717
1693 - 1750
1695 - 1702
1698 - 1785
1796 - 1875
~1666 - 1751
1697 - 1782
~1672 - 1766
1765 - ?
1761 - ?
1763 - ?
1760 - 1828
1770 - ?
1694 - 1787
1776 - ?
1758 - ?
1772 - ?
1759 - ?
1721 - 1795
1786 - ?
1695 - ?
1710 - ?
1759 - ?
1698 - 1748
1782 - 1866
1689 - 1773
1704 - ?
1706 - 1706
1692 - ?
1694 - ?
1691 - ?
1767 - 1771
1702 - ?
1778 - 1849
* †
*
*
* †
*
*
*
*
*
*
* †
* †
* †
*
*
*
*
*

*
* †
*
* †
* †
* †
* †
*
*
*
*

*

*
*
* †
* †
* †
*


*

*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

* †
*
* †
* †
*
*
* †
*
*
 Karlskoga, Knapped
P1624
P6201
P6200
P3269
P6199
P1587
P4093
P7091
P7093
P7090
P1532
P7092
P7089
P7088
P7087
P6202
P6204
P6203
P424
P685
P4082
P4086
P4085
P1555
P6206
P6208
P1554
P6207
P6205
P6209
P4108
P4109
P6440
P4130
P1625
P4098
P4101
P4104
P4083
P4099
P4103
P4100
P4102
P4097
P4081
Elof Aronsson
Anna Elofsdotter
Klara Elofsdotter
Margareta Elofsdotter
Jöns Elofsson
Nils Elofsson
Anna Jacobsdotter
Margareta Jansdotter
Anders Jansson
Erik Jansson
Peter Jansson
Jacob Jansson
Johannes Jansson
Jonas Jansson
Nils Jansson
Helena Jonsdotter
Jöns Jonsson
Peder Jonsson
Jöns Jordansson
Britta Jönsdotter
Lisa Karlsdotter
Maja Karlsdotter
Erik Karlsson
Britta Nilsdotter
Gunilla Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Johan Nilsson
Karl Nilsson
Nils Nilsson
Olof Nilsson
Maria Olsdotter
Susanna Olsdotter
Jonas Olsson
Karl Olsson
Agnes Påvelsdotter
Anna Reinholdsdotter
Britta Reinholdsdotter
Charlotta Reinholdsdotter
Johanna Reinholdsdotter
Lisa Reinholdsdotter
Sara Reinholdsdotter
Stina Reinholdsdotter
Karl Reinholdsson
Peter Reinholdsson
Reinhold Reinholdsson
~1616 - 1722
1684 - ?
1682 - ?
1680 - 1753
~1657 - 1742
~1660 - 1732
1783 - 1820
1742 - ?
1728 - ?
1738 - ?
1733 - 1799
1747 - 1795
1736 - ?
1730 - 1772
1725 - 1784
1690 - ?
1692 - ?
1691 - ?
~1589 - ~1634
? - 1749
1793 - 1863
1857 - 1933
1855 - 1932
1704 - 1759
1691 - ?
1700 - ?
1693 - 1767
1692 - ?
1689 - ?
1705 - 1706
1866 - ?
1868 - ?
1746 - 1809
1864 - ?
~1634 - 1724
1807 - ?
1815 - ?
1829 - ?
1834 - 1909
1810 - ?
1825 - ?
1812 - ?
1824 - ?
1804 - 1811
1777 - 1852

*
*
*
* †
* †
* †
*
*
*

*
*
* †
* †
*
*
**
*
* †
*
*

*
*
* †
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

 Karlskoga, Knappfors
P410 Per Norén 1834 - 1879 *
 Karlskoga, Knutsbol
  P5677
P5680
P5676
P5675
P5678
P5654
P5679
P4019
P5657
P4562
P3553
P6637
P4818
P7163
P5665
P5650
P7021
Anna Andersdotter
Karolina Andersdotter
Matilda Andersdotter
Anders Andersson
Erik Andersson Lievengren
Jan Andersson
Karl Andersson
Petter Andersson
Anna Jansdotter
Karl Jansson
Stina Jonsdotter
Gustav Jonsson Wase
Anna Nilsdotter
Ulrika Nyström
Maria Persdotter
Karl Persson
Karl Petersson
1865 - 1912
1873 - 1875
1862 - 1864
1860 - 1933
1868 - 1956
1786 - 1863
1870 - 1875
1803 - 1862
1812 - 1856
1862 - 1916
1796 - 1870
1826 - 1869
1825 - 1852
1843 - 1918
1799 - 1875
1801 - 1880
1827 - 1833
*
* †
* †
*
*

* †

*
*


*
 Karlskoga, Kortfors
P6386
P6385
P928
P6387
Maria Illertsdotter
Erik Illertsson
Illert Illertsson
Petter Illertsson
1702 - ?
1700 - ?
1712 - 1757
1708 - ?
*
*
*
*
 Karlskoga, Kortforstorp
  P2198
P5500
P4391
P4394
P386
Johan Jansson
Johan Jansson
Erik Karlsson
Kristina Karlsson
Johan Söderlind
1844 - 1925
1864 - 1953
1885 - ?
1880 - 1962
1869 - 1917
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Kringelhult
P1422
P6676
P6677
P6681
P719
P6675
P1421
P1424
P1423
P6679
P4063
P3691
P5923
P5924
P5921
P6678
P5920
P732
P5922
P1425
P3689
P733
P721
P723
P720
P722
P4795
Maria Arvidsdotter
Katarina Danielsdotter
Kerstin Danielsdotter
Lena Danielsdotter
Sara Danielsdotter
Daniel Danielsson
Karl Danielsson
Karl Danielsson
Peter Danielsson
Daniel Hansson
Britta Israelsson
Anna Jansdotter
Katarina Karlsdotter
Kerstin Karlsdotter
Lena Karlsdotter
Maria Karlsdotter
Maria Karlsdotter
Daniel Karlsson
Hans Karlsson
Per Karlsson
Anna Malmström
Maria Nilsdotter
Brita Olofsdotter
Karl Olofsson
Mats Olofsson
Olof Olofsson
Kristina Sjögren
1714 - 1787
1710 - ?
1716 - ?
1756 - 1757
1769 - 1824
1721 - ?
1713 - 1793
1771 - ?
1766 - ?
1659 - 1754
1792 - 1866
1819 - ?
1746 - ?
1749 - ?
1742 - 1746
1680 - 1753
1740 - ?
1739 - 1803
1744 - 1746
1751 - ?
1840 - 1920
1741 - 1817
1789 - ?
1796 - ?
1791 - 1792
1793 - ?
1828 - 1915

*
*
*
*
*
* †
*
*

*
*
*
*
* †

*

* †
*
*

*
*

*
 Karlskoga, Kristofferstorp
  P1156 Jonas Olsson 1809 - 1874
 Karlskoga, Krontorp
  P3088
P4548
P6014
Jordan Johansson
Jan Jordansson
Petter Persson
1753 - 1798
1781 - 1855
1817 - 1903

*
 Karlskoga, Kråklund
  P1687 Maria Jonsdotter 1764 - 1836
 Karlskoga, Kvarntorp
P690
P1178
Bengta Nilsdotter
Erik Olofsson
~1596 - 1688
1795 - 1835
* †
*
 Karlskoga, Kyrkbyn
  P3721
P1021
P6857
P2867
P3779
P4683
P6860
P3900
P4991
P757
P5869
P2298
P4588
P1020
P6859
P6952
P3781
P2338
P915
Lovisa Andersdotter
Karl Andersson
Anders Bergius
Gustaf Alvar Bergius
Johan Brattström
Gustav Robert Bäckman
Vendla Sabina Bäckman
Anna Eriksdotter
Maria Ersdotter
Matilda Gustavsson
Emilia Jansdotter
Anna-Greta Johansson
Eden Kilström
Stina Lisa Olofsdotter
Peter Persson
Bror Ström
Emma Törnqvist
Hjalmar Wahlgren
Petter Wahlgren
1834 - 1913
1830 - 1914
1842 - 1909
1888 - 1906
1874 - 1901
1904 - 1918
1901 - 1962
1829 - 1913
1831 - 1917
1877 - 1901
1844 - 1917
1914 - ?
1900 - 1902
1829 - 1915
1831 - 1914
1913 - 1978
1880 - 1901
1902 - 1976
1833 - 1909


*


*
*
*
* †


*

*
 Karlskoga, Kyrkotorp
  P212
P167
P413
P39
P6951
Lovisa Andersdotter
Adil Ekblom
Folke Ekblom
Jonas Ekblom
Knut Ström
1844 - 1911
1843 - 1910
1885 - ?
1878 - 1971
1912 - 1912


*
*
* †
 Karlskoga, Källmo
P5274
P6749
P6751
P6752
P6506
P6748
P4187
P6750
P3784
P3787
P3794
P3792
P3790
P3795
P3796
P3791
P3793
P3885
P5902
P5442
P5437
P5436
P5440
P5439
P5438
P5441
P5443
P5444
P2849
P3166
P7094
P4044
P4042
P4040
P7097
P4041
P4043
P7096
P7098
P5970
P7226
P5968
P6624
P5435
P5889
P6623
P5848
P4039
P258
P262
P259
P4036

Britta Arvidsdotter
Katarina Arvidsdotter
Kristina Arvidsdotter
Maria Jacobsdotter
Jon Arvidsson
Jonas Arvidsson
Jonas Arvidsson
Olov Arvidsson
Henrik Brattström
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Elin Eriksdotter
Emma Eriksdotter
Hanna Eriksdotter
Hilda Eriksdotter
Gustav Eriksson
Johan Eriksson
Nils Eriksson
Birgitta Jacobsdotter
Anna Jonasdotter
Lisken Jonasdotter
Maria Jonasdotter
Stina Jonasdotter
Anders Jonasson
Jonas Jonasson
Olov Jonasson
Olov Jonasson
Petter Jonasson
Johan Karlsson
Maria Karlsson
Emma Magnusdotter
Emma Magnusdotter
Klara Magnusdotter
Maria Magnusdotter
Anders Magnusson
Erik Magnusson
Gustav Magnusson
Karl Johan Magnusson
Per Magnusson
Anna Nilsdotter
Anders Nilsson
Karl Nilsson
Anna Olsdotter
Maria Olsdotter
Erik Olsson
Anders Persson
Arvid Persson
Magnus Pettersson
Simon Påvelsson
Lisken Simonsdotter
Maria Simonsdotter
Anna Werelius

1718 - 1787
1723 - 1746
1728 - ?
1731 - 1800
1630 - 1713
1716 - 1717
1734 - 1819
1726 - 1809
1882 - 1890
1854 - 1936
1891 - ?
1886 - 1906
1880 - 1901
1893 - ?
1896 - ?
1883 - 1962
1888 - 1963
1773 - 1818
1692 - 1777
1782 - 1782
1771 - ?
1769 - ?
1778 - ?
1775 - ?
1773 - ?
1780 - 1781
1784 - ?
1792 - 1792
1883 - 1953
1876 - 1961
1867 - 1867
1873 - 1908
1867 - 1894
1857 - 1943
1861 - 1934
1865 - 1939
1870 - 1903
1859 - 1940
1864 - 1940
1821 - 1880
1834 - 1904
1825 - 1885
1792 - 1844
1746 - 1805
1724 - 1766
1784 - 1853
1694 - 1768
1817 - 1888
1635 - 1707
1677 - 1744
? - ?
1831 - 1882
*
* †
*
* †

* †

*

*
*
*
*
*
*
*
*


* †
*
*
*
*
*
* †
*
* ?

*
* †
*
*
*
*
*
*
*
*

*


* †


* †*
 Karlskoga, Kärne
P1005
P1179
P5038
P5037
Anna Gullbrandsdotter
Maria Jansdotter
Anna Lövgren
Karl Lövgren
1777 - 1857
1796 - 1841
1861 - 1941
1858 - 1928
*
*
*
*
 Karlskoga, Västra Kärne
P237
P1179
P813
P812
P257
P1239
P814
P235
P248
P4984
P234
P258
P236
Jon Henriksson
Maria Jansdotter
Karin Jonsdotter
Marit Jonsdotter
Hendrik Jonsson
Lars Jonsson
Olof Jonsson
Påvel Jonsson
Gertrud Larsdotter
Petter Larsson
Ellika Påvelsdotter
Simon Påvelsson
Marit Simonsdotter
~1564 - ~1640
1796 - ?
~1602 - ?
~1599 - ?
~1590 - ?
~1618 - ?
~1606 - ?
~1592 - 1668
~1580 - ?
1810 - 1887
? - ?
1635 - 1707
? - ?
* †
*
*
*
*
*
*
* †
*
*
*

* †
 Karlskoga, Östra Kärne
  P3954
P5874
P6101
P5267
P4085
P5266
P2919
P6102
P6105
P6078
P6103
P6104
Erik Enqvist
Fredrik Jansson
Olof Jonsson
Kristina Karlsdotter
Erik Karlsson
Olof Karlsson
Lisa Olsdotter
Lovisa Olsdotter
Anders Olsson
Anna Olsson
Erik Olsson
Jacob Olsson
1815 - 1877
1857 - 1919
1815 - 1851
1877 - 1949
1855 - 1932
1874 - 1946
1795 - ?
1839 - 1859
1856 - 1925
1854 - 1933
1842 - 1906
1849 - 1851
*

* †*
* †
* †
*
*
* †
 Lanhöjden, Lanhöjden
  P6994
P7244
Maria Klemetsdotter
Nils Larsson
1706 - 1777
1682 - 1747

*
 Karlskoga, Lervik
  P6191
P6195
P6192
P6194
P6650
P6190
P6196
P6193
P6189  
P6171
P1016
P6188
Agneta Andersdotter
Anna Andersdotter
Annika Andersdotter
Maria Andersdotter
Maria Andersdotter
Stina Andersdotter
Stina Andersdotter
Anders Andersson
Jan Andersson
Annika Jansdotter
Karl Olsson
Anders Sunesson
1746 - ?
1763 - 1843
1749 - 1753
1757 - ?
1858 - 1926
1745 - ?
1755 - 1829
1754 - 1817
1744 - 1744
1722 - 1813
1836 - 1881
1718 - ?
*
*
* †
*
*
*

* †
* †


*
 Karlskoga, Lerängen
P797
P897
P902
P898
P3839
P899
P3840
P896
P3838
P901
P900
P4819
P795
P3889
P906
P7242
P614
P3946
P4075
P542
P547
P543
P545
P546
P7232
P549
P548
P544
P903
Annika Andersdotter
Brita Andersdotter
Katarina Andersdotter
Kerstin Andersdotter
Elin Andersson
Erik Andersson
Hilda Andersson
Jordan Andersson
Karl Andersson
Nils Andersson
Per Andersson
Lovisa Ersdotter
Margareta Ersdotter
Erik Eriksson
Erik Ersson
Brigitta Johansdotter
Jon Jonsson
Jonas Jonsson
Olof Jonsson
Brita Jordansdotter
Gunilla Jordansdotter
Anders Jordansson
Arvid Jordansson
Jordan Jordansson
Jordan Jordansson
Mattias Jordansson
Nils Jordansson
Olof Jordansson
Sigrid Persdotter
1708 - 1791
1707 - 1744
1718 - 1718
1710 - 1717
1896 - 1986
1712 - ?
1897 - 1953
1705 - 1763
1895 - 1957
1716 - ?
1715 - 1717
1844 - 1928
~1679 - 1718
1777 - 1833
1809 - 1834
1713 - 1776
1690 - ?
1817 - 1881
1827 - 1916
~1671 - ?
1682 - 1745
~1674 - 1748
~1679 - ?
1682 - ?
1752 - 1825
1689 - ?
1686 - ?
~1677 - ?
1687 - 1772
*
*
* †
* †
*
*
*
* †
*
*
* †

*
*

*
* †
* †
*
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Lindås
P4811
P4817
P4815
P4816
P3898
P3637
P4813
P3925
P3927
P3928
P3926
P3193
P3929
P3924
P4810
P359
P3643
P3644
P3646
P3645
Anna Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Erik Eriksson
Jonas Eriksson
Karl Eriksson
Karl Frödin
Karl Israelsson
Lovisa Karlsdotter
David Karlsson
Erik Karlsson
Gustav Karlsson
Jan Olof Karlsson
Karl Karlsson
Anna Larsdotter
Erik Larsson
Olof Olsson
August Öberg
Elin Öberg
Erik Öberg
Matilda Öberg
1844 - 1908
1855 - ?
1846 - 1917
1851 - ?
1826 - 1895
1863 - 1894
1861 - 1936
1861 - 1917
1868 - 1944
1854 - 1934
1864 - 1905
1826 - 1906
1858 - 1927
1823 - 1901
1810 - 1856
1699 - ?
1878 - ?
1879 - 1964
1876 -1876
1875 - 1933
*
*
*
*


*
*
*
*
*
*
*
* †

*
*
*
* †
*
 Karlskoga, Lin(d)hult
P883
P879
P795
P881
P880
P882
P884
P6197
P885
P878
P1957
Brita Ersdotter
Karin Ersdotter
Margareta Ersdotter
Anders Ersson
Lars Ersson
Måns Ersson
Nils Ersson
Nils Ersson
Per Ersson
Erik Persson
Stina Pettersdotter
~1673 - 1750
~1662 - ?
~1679 - 1718
~1669 - ?
~1667 - ?
~1671 - ?
~1677 - ?
1774 - 1820
~1676 - 1753
~1641 - ?
1815 - 1852
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Linnebäck
  P3958 Erik Eriksson 1885 - 1951 *
 Karlskoga, Lofallet
  P1163 Johanna Persdotter 1835 - 1907 *
 Karlskoga, Lonntorp Västra
  P2849 Johan Karlsson 1883 - 1953 *
 Karlskoga, Lonntorp Östra
P1191
P4815
P1324
P1086
P4002
P4000
P4001
P1378
P1872
P3999
P1691
P4781
P5728
P5736
P5734
P5733
P5737
P5730
P5731
P5732
P5735
P5729
Karolina Andersson
Erik Eriksson
Nils Olsson
Erik Hansson
Anna Jansdotter
Brita Jansdotter
Lisa Jansdotter
Matilda Jansdotter
Gustav Jansson
Petter Jansson
Anna Jonsdotter
Olof Jonsson
Anna Josefsdotter
Maria Josefsdotter
Matilda Josefsdotter
Sofia Josefsdotter
Frans Josefsson
Isak Josefsson
Jacob Josefsson
Johan Josefsson
Josef Josefsson
Karl Josefsson
1885 - 1950
1846 - 1917
1749 - 1773
1791 - 1846
1811 - ?
1799 - 1877
1805 - ?
1854 - 1893
1823 - 1908
1803 - ?
1772 - 1851
1766 - 1844
1818 - 1856
1848 - 1854
1843 - 1847
1841 - ?
1854 - ?
1835 - ?
1838 - 1838
1839 - 1840
1846 - 1847
1833 - 1905
*

* †

*
*
*

*
*


*
* †
* †
*
*
*
* †
* †
* †
*
 Karlskoga, Lund
P3871
P4591
P1298
P147
P1751
P4020
Erik Andersson
Ida Andersson
Anna Jonsdotter
Johan Johansson
Anna Karlsson
Britta Nilsdotter
1821 - 1910
1887 - 1941
1788 - 1843
1874 - 1933
1878 - 1921
1761 - 1821
*
*
*


*
 Karlskoga. Lunnedet
  P6656
P6643
P6650
P1505
P6445
P6654
P6653
P6658
P6655
P6651
P6652
P6657
P3942
P6647
P6646
P6648
P6649
P6645
P1506
P6185
Edit Andersson
Maria Andersdotter
Maria Andersdotter
Jonas Ersson
Erik Jonasson Sjöqvist
Agnes Karlsson
David Karlsson
Ebbe Karlsson
Gerda Karlsson
Karl Karlsson
Oskar Karlsson
Oskar Karlsson
Petter Larsson
Lovisa Olsdotter
Anders Olsson
Anders Olsson
Erik Olsson
Karl Olsson
Brita Persdotter
Leonard Tossengsson
1893 - 1969
1832 - 1874
1858 - 1926
1765 - 1821
1775 - 1850
1890 - 1964
1888 - 1889
1922 - 1922
1893 - 1981
1882 - 1886
1886 - 1968
1910 - 1932
1827 - 1891
1859 - ?
1857 - 1858
1861 - 1932
1863 - ?
1856 - 1905
1773 - 1832
1685 - 1770

*
* †
* †
*
* †
* †
* †

*
* †
*
*


*
 Karlskoga, Långsjöbäcken
  P6536 Annika Andersdotter 1763 - 1839
 Karlskoga, Lämås
P6508
P4811
P7144
P6409
P1185
P5228
P1185
P1045
P6669
P1071
P1092
P1069
P1068
P1087
P1073
P1067
P1089
P1070
P1091
P204
P1050
P1090
P1066
P1048
P1072
P1088
P1078
P1373
P1376
P6372
P6373
P6374
P1387
P1051
P6371
P1074
P1075
P1377
P6375
P1378
P1077
P1080
P1081
P1386
P1076
P1082
P1375
P1044
P1374
P1061
P1079
P7141
P4770
P4774
P4771
P1381
P4772
P4773
P1049
P1382
P6521
P2057
P6518
P6520
P6505
P6516
P6514
P6517
P6519
P6515
P3211
P1065
P6513
P1504
P3212
P7156
P7155
P7143
P1056
P7157
P7152
P7153
P7151
P7154
P3210
P1057
Elin Arvidsdotter
Anna Eriksdotter
Karin Eriksdotter
Sara Eriksdotter
Stina Eriksdotter
Stina Eriksdotter
Stina Ersdotter
Maria Hansdotter
Britta Israelsdotter
Anna Jacobsdotter
Brita Jacobsdotter
Britta Stina Jacobsdotter
Karolina Jacobsdotter
Kerstin Jacobsdotter
Lovisa Jacobsdotter
Lovisa Jacobsdotter
Maria Jacobsdotter
Maria Jacobsdotter
Stina Jacobsdotter
Erik Jacobsson
Jacob Jacobsson
Jacob Jacobsson
Jacob Jacobsson
Jan Jacobsson
Jan Jacobsson
Olof Jacobsson
Anna Jansdotter
Anna Jansdotter
Anna Lovisa Jansdotter
Brita Jansdotter
Elisabet Jansdotter
Elisabet Jansdotter
Emma Kristina Jansdotter
Kerstin Jansdotter
Maria Jansdotter
Maria Jansdotter
Maria Jansdotter
Maria Jansdotter
Margareta Jansdotter
Matilda Jansdotter
Stina Jansdotter
Stina Jansdotter
Anders Jansson
Anders Gustav Jansson
Erik Jansson
Erik Jansson
Erik Jansson
Jacob Jansson
Jacob Jansson
Jonas Jansson
Josef Jansson
Olof Johansson
Anna Jonasdotter
Anna Jonasdotter
Eva Jonasdotter
Lovisa Jonasdotter
Maria Jonasdotter
Matilda Jonasdotter
Stina Jonsdotter
Jonas Jonsson
Jöns Jonsson
Olof Jonsson
Annika Jönsdotter
Annika Jönsdotter
Britta Jönsdotter
Karin Jönsdotter
Kerstin Jönsdotter
Jan Jönsson
Jan Jönsson
Jöns Jönsson
Olof Jönsson
Britta Stina Karlsdotter
Ingrid Larsdotter
Peter Larsson
Brita Olofsdotter
Kirstin Olofsdotter
Arvid Olofsson
Johan Olofsson
Johan Olofsson
Jon Olofsson
Jöns Olofsson
Jöns Olofsson
Olof Olofsson
Per Olofsson
Erik Olsson
Maria Persdotter
1646 - 1706
1844 - 1908
1647 - 1712
1767 - ?
1760 - 1831
1817 - 1906
1760 - 1831
1788 - 1844
1772 - 1826
1817 - 1884
1765 - 1804
1813 - 1883
1831 - ?
1748 - 1758
1822 - 1822
1828 - ?
1754 - 1755
1815 - ?
1760 - 1827
1826 - 1884
1716 - 1779
1758 - 1759
1825 - 1827
1755 - 1836
1819 - 1861
1751 - 1757
1794 - 1795
1827 - 1902
1850 - 1868
1731 - ?
1737 - ?
1739 - ?
1859 - 1935
1722 - 1799
1728 - ?
1785 - 1786
1791 - 1848
1852 - 1873
1743 - ?
1854 - 1893
1794 - 1795
1797 - 1798
1799 - 1800
1856 - 1934
1793 - 1794
1803 - 1814
1848 - 1926
1787 - 1856
1847 - 1851
1789 - 1872
1796 - 1797
1683 - 1755
1849 - 1849
1851 - 1901
1859 - ?
1846 - 1849
1854 - 1912
1857 - ?
1758 - 1809
1821 - 1881
1660 - 1740
1661 - 1725
1710 - 1711
1717 - ?
1700 - ?
1696 - ?
1686 - ?
1708 - 1709
1713 - 1717
1693 - ?
1683 - 1721
1790 - 1828
1683 - 1758
1771 - 1830
1686 - 1748
1702 - ?
1696 - ?
1647 - 1706
1695 - 1766
1706 - ?
1684 - före 1685
1685 - ?
1682 - ?
1692 - 1717
1712 - 1783
1698 - 1748*
*

*


* †
*
*
*
* †
* †
*
* †
*
*
*

* †
* †
* †
* †
* †
* †

* †
*
* †
*
*
* †
*
* †
*
* †
*
*
* †
* †
* †
* †
* †
* †
* †
* †
* †
*
* †
*

* †
*
* †
* †
*
* †
*
*
*
*
* †
* †
*
* †
*
*
† *
* †
*
* †
*
*
* †
*
* †
 Karlskoga, Malmhöjden
  P6088
P5013
P5025
Anna Ersdotter
Erik Jansson
Anna Jonsdotter
1812 - 1895
1800 - 1866
1798 - 1867


 Karlskoga, Mossberga
P739
P738
P54
P740
P741
P734
P1035
P1036
P4977
P735
Anna Arvidsdotter
Brita Arvidsdotter
Maria Arvidsdotter
Sara Arvidsdotter
Stina Arvidsdotter
Arvid Ersson
Katarina Jonasdotter
Sara Jonasdotter
Olov Nilsson
Katarina Olsdotter
1772 - ?
1765 -1822
1768 - 1837
1778 - ?
1780 - 1826
1734 - 1806
1786 - ?
1787 - 1832
1792 - ?
1737 - 1797
*
*
*
*
*

*
*
*
 Karlskoga, Mosserud
  P5491
P5490
Elsa Karlsson
Karl Karlsson
1892 - 1975
1889 - 1894
*
 Karlskoga, Municipalsamhället
  P2447
P2320
P6078
P6075
P6079
Maria Eriksdotter (f. Wäl)
Anders Karlsson
Anna Olsson
Elsa Olsson
Israel Olsson
1865 - 1938
1839 - 1925
1854 - 1933
1878 - 1926
1849 - 1926
 Karlskoga, Nolby

  P3792
P5851
P5856
P5865
P5869
P5868
P5854
P5857
P5261
P5870
P5859
P5867
P5860
P5862
P5874
P5852
P5855
P5864
P5858
P5866
P5861
P5873
P5872
P5871
P5265
P5267
P5850
P5266
P5863
P5849
P5260
P5022
P5877
P5875
Elin Eriksdotter
Maria Henriksdotter
Anna Jansdotter
Anna Jansdotter
Emilia Jansdotter
Emma Jansdotter
Maria Jansdotter
Sara Jansdotter
Sara Jansdotter
Sofia Jansdotter
Anders Jansson
Anders Jansson
Erik Jansson
Erik Jansson
Fredrik Jansson
Jan Jansson
Jan Jansson
Jan Jansson
Karl Jansson
Karl Jansson
Olof Jansson
Per Jansson
Viktor Jansson
Wilhelm Jansson
Hilda Karlsdotter
Kristina Karlsdotter
Margareta Karlsdotter
Olof Karlsson
Stina Nilsdotter
Henrik Nilsson
Karl Olsson
Karolina Persdotter
Stina Persdotter
Anna Westholm Högmark
1886 - 1906
1778 - 1830
1807 - ?
1836 - 1903
1844 - 1917
1842 - 1847
1801 - ?
1810 - ?
1839 - 1909
1846 - 1923
1815 - ?
1841 - ?
1818 - 1821
1822 - ?
1857 - 1919
1769 - 1841
1803 - 1883
1835 - ?
1813 - ?
1838 - 1899
1818 - 1818
1854 - 1922
1851 - ?
1849 - 1932
1872 - 1900
1877 - 1949
1744 - 1816
1874 - 1946
1813 - 1859
1752 - 1796
1834 - 1920
1829 - 1899
1788 - 1857
1812 - 1896

* †
*
*
*
* †
*
*
* †
*
*
*
* †
*
*

* †
*
*
*
* †
*
*
*

*

*

* †

*

 Karlskoga, Norrgrytstorp
  P6847 Emil Eriksson 1882 - 1959 *
 Karlskoga, Norrhult
  P4609
P4608
P4606
P1259
Maria Jonsdotter
Erik Jonsson
Anna Nilsdotter
Jonas Nilsson
1859 - 1899
1857 -1933
1829 - 1869
1816 - 1879
*
*

 Karlskoga, Nyböle
P5916
P1305
P1084
P7261
P1045
P7260
P1085
P1086
P1312
P7259
P1047
P1046
Lovisa Andersdotter
Petter Eriksson
Anna Hansdotter
Lovisa Kajsa Hansdotter
Maria Hansdotter
Stina Hansdotter
Anders Hansson
Erik Hansson
Lisa Jansdotter
Peter Persson
Katarina Svensdotter
Hans Svensson
1857 - 1935
1790 - 1872
1784 - 1855
1795 - ?
1788 - 1844
1793 - 1795
1786 - ?
1791 - 1846
1796 - 1880
1801 - ?
1764 - 1805
1748 - 1797
*

*
*
*
* †
*
*

*

 Karlskoga, Nytorp Västra
  P6643
P2913
P3274
P3278
P3276
P3241
P3275
P3277
P3273
P3272
P3279
P3271
P1098
P3270
P4119
P3251
P6423
P3252
P6324
P6422
Maria Andersdotter
Anna Eriksdotter
Brita Eriksdotter
Greta Eriksdotter
Katarina Eriksdotter
Lisa Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Sara Eriksdotter
Stina Eriksdotter
Anders Eriksson
Erik Eriksson
Olov Eriksson
Kerstin Jacobsdotter
Olov Jordansson
Karl Karlsson
Erik Larsson
Brita Olofsdotter
Stina Olofsdotter
Jacob Olofsson
Jordan Olofsson
1832 - 1874
1778 - 1844
1780 - ?
1789 - 1789
1786 - ?
1769 - 1822
1783 - ?
1789 - 1789
1775 - 1796
1772 - ?
1790 - 1790
1767 - ?
1713 - 1800
1712 - 1773
1848 - 1877
1735 - 1795
1744 - ?
1750 - 1814
1747 - ?
1742 - ?
*
*
*
* †
*
*
*
* †
* †
*
* †
*

* †


*
* †
*
*
 Karlskoga, Nytorp Östra (Labbsand)
  P5649
P6855
P5674
P5673
P89
P5662
P5657
P5642
P5640
P5660
P5659
P5638
P5641
P5658
P5655
P5656
P5639
P88
P5666
P5668
P5670
P5669
P5667
P5671
P6156
P68
P5637
P6155
P5636
P6134
P6138
P5643
P5644
P5647
P56
P5646
P3616
P5645
P5648
P5650
P5663
P5651
P3593
Anna Andersdotter
Johanna Andersdotter
Kristina Andersdotter
Maria Andersdotter
Brita Ersdotter
Lovisa Gustavsdotter
Anna Jansdotter
Annika Jansdotter
Brita Jansdotter
Karolina Jansdotter
Lisa Jansdotter
Margareta Jansdotter
Margareta Jansdotter
Stina Jansdotter
Anders Jansson
Jan Jansson
Nils Jansson
Olof Jansson
Anna Karlsdotter
Elisabet Karlsdotter
Karolina Karlsdotter
Kristina Karlsdotter
Maria Karlsdotter
Peter Karlsson
Annika Månsdotter
Britta Nilsdotter
Brita Nilsdotter
Kristin Nilsdotter
Jan Nilsson
Olof Nilsson
Klara Olofsdotter
Annika Olsdotter
Brita Olsdotter
Lisken Olsdotter
Maria Olsdotter
Erik Olsson
Erik Olsson
Johan Olsson
Peter Olsson
Karl Persson
Peter Person
Peter Persson
Karl Johan Ström
1775 - 1854
1807 - 1899
1855 - 1921
1854 - 1936
1735 - 1811
1850 - ?
1812 - 1856
1739 - ?
1727 - ?
1820 - ?
1817 - ?
1720 - ?
1729 - ?
1814 - ?
1808 - ?
1810 - ?
1722 - ?
1735 - 1803
1826 - 1843
1830 - ?
1836 - ?
1833 - 1912
1828 - ?
1840 - ?
1708 - 1715
? - ?
1697 - 1782
1685 - 1770
1688 - 1760
1677 - 1713
1709 - 1749
1762 - ?
1767 - ?
1776 - 1777
1764 - 1833
1773 - ?
1838 - 1918
1771 - 1774
1779 - 1805
1801 - 1880
1762 - 1840
1805 - 1811
1876 - 1936


*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* †
* †
*
*
*
*
*
*
*

*


*
*
*
* †
*
*

* †
* †
*

* †
*
 Karlskoga, Odlingen
  P5255 Ernst Eriksson 1909 - 1970
 Karlskoga, Rosendal
  P927 Peter Nilsson 1786 - 1837 *
 Karlskoga, Rosensjö
P5649
P7078
P43
P1182
P2863
P1183
P7054
P5652
P7076
P7064
P7072
P7070
P7071
P7073
P7074
P7051
P7077
P7052
P7069
P7075
P1373
P1385
P7221
P6449
P6444
P6448
P6447
P6441
P6446
P6442
P6443
P5034
P571
P5079
P7053
P6090
P5653
P6440
P6645
P4789
P5258
P7065
P4801
Anna Andersdotter
Kerstin Andersdotter
Kristina Andersdotter
Maja Lovisa Andersdotter
Maria Andersdotter
Anders Andersson
Maria Dansdotter
Anders Dansson
Anna Eriksdotter
Ingeborg Eriksdotter
Katarina Eriksdotter
Kerstin Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Anders Eriksson
Dan Eriksson
Erik Eriksson
Nils Eriksson
Olof Eriksson
Anna Jansdotter
Stina Jansdotter
Frida Johansson
Lisken Jonasdotter
Maria Jonasdotter
Maria Jonasdotter
Anders Jonasson
Jonas Jonasson
Lars Jonasson
Olof Jonasson
Peter Jonasson
Anna Larsdotter
Arvid Larsson
Ingeborg Nilsdotter
Erik Nilsson
Karolina Olsdotter
Maria Olsdotter
Jonas Olsson
Karl Olsson
Olof Olsson
Olof Olsson
Nils Persson
Petter Sjögren
1775 - 1854
1698 - 1763
1850 - 1929
1847 - 1849
1797 - 1873
1853 - ?
1734 - 1799
1728 - 1800
1774 - ?
1701 - 1773
1761 - ?
1756 - ?
1758 - 1760
1763 - 1763
1770 - ?
1767 - 1834
1702 - 1767
1760 - 1798
1755 - 1819
1772 - ?
1827 - 1902
1834 - 1911
1889 - 1926
1790 - 1809
1773 - 1773
1787 - ?
1780 - ?
1768 - ?
1778 - ?
1770 - 1772
1772 - ?
1838 - 1910
1655 - 1721
1735 - 1800
1730 - 1809
1823 - ?
1733 - 1809
1746 - 1809
1856 - 1905
1804 - 1889
1828 - 1917
1703 - 1751
1765 - 1806
*

*

*
*
* †
* †
*

*
*
* †
* †
*
* †
* †
* †
* †
*
*
*

*
* †
*
*
*
*
* †
* ?


*
* †
*

*
**
 Karlskoga, Råbäck
P6002
P1291
P1589
P1845
P6012
P6379
P6376
P1846
P1844
P1848
P1847
P6381
P6378
P6377
P1849
P362
P1264
P5663
P6017
P6018
P1590
Peter Eriksson
Erik Ersson
Peter Mårtensson
Anna Olsdotter
Britta Olsdotter
Kajsa Lisa
Lisa Olsdotter
Maria Olsdotter
Stina Olsdotter
Anders Olsson
Erik Olsson
Gustav Olsson
Nils Olsson
Olof Olsson
Olof Olsson
Karin Persdotter
Maria Persdotter
Peter Persson
Britta Lisa Pettersdotter
Erik Pettersson
Elisabet Torstensson
1792 - 1873
1757 - 1849
1682 - 1742
1786 - ?
1788 - 1860
1799 - 1799
1788 -
1793 - ?
1784 - ?
1797 -
1795 - 1821
1833 - ?
1792 - ?
1791 - ?
1801 - 1851
1707 - 1770
1769 - 1842
1762 - 1840
1827 - ?
1832 - 1911
1666 - 1716*

* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
 Karlskoga, Rådehult
  P343
P3754
P3762
P3755
P3770
P3763
P3758
P3761
P3767
P3759
P3777
P3776
P3769
P3765
P3757
P3766
P3756
P3764
P3760
P3617
P4814
P3185
P3631
P5501
P2044
P3775
P3190
P3768
P3632
P6810
P3198
P3635
P3633
Edla Björk
Erik Brattström
Erik Brattström
Erik Brattström
Gustav Brattström
Gustav Brattström
Gustav Brattström
Henrik Brattström
Jacob Brattström
Jacob Brattström
Jacob Brattström
Johanna Brattström
Karl Brattström
Karl Brattström
Karl Brattström
Kristina Brattström
Lovisa Brattström
Lovisa Brattström
Lovisa Brattström
Hilda Eriksdotter
Lovisa Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Peter Ersson
Signe Jansson
Anna Jonsdotter
Gustav Karlsson
Johanna Nilsdotter
Lisa Nilsdotter
Erik Pettersson
Astrid Sandberg
Emma Öberg
Gustav Öberg
Maria Öberg
1891 - 1964
1831 - 1877
1854 - ?
1860 - ?
1834 - ?
1855 - 1864
1866 - ?
1841 - 1882
1798 - 1849
1827 - 1863
1872 - 1952
1875 - 1960
1829 - ?
1860 - 1862
1864 - 1926
1850 - 1932
1862 - ?
1857 - ?
1843 - 1916
1867 - 1933
1841 - 1867
1790 - 1808
1786 - ?
1891 - 1961
1850 - 1931
1844 - 1922
1825 - 1871
1802 - 1852
1808 - 1842
1902 - 1936
1869 - 1956
1873 - 1874
1866 - 1952
*
* †
*
*
*
* †
*
*

* †
*
*
*
* †
*
*
*
*
*

* †
*
*
*
*
*

* †
* †

*
* †
*
 Karlskoga, Sandbäcken, Våtsjötorp
P366 Jakob Andersson 1802 - 1838
 Karlskoga, Sandviken/Sandtorpet
  P5959
P5965
P3651
P360
P5963
P3798
P1880
P5960
P5957
P5958
P5966
P3652
P7111
P1878
P5961
P5968
P5962
P5969
P7112
P4793
P7235
P5886
P6954
P6953
Nils Arvidsson
Maria Elisdotter
Petter Ersson
Alexander Forsling
Katarina Jansdotter
Anders Jansson
Nils Jansson
Katarina Johansdotter
Arvid Jonsson
Britta Matsdotter
Katarina Nilsdotter
Lisa Nilsdotter
Erik Nilsson
Jan Nilsson
Johan "Jan" Nilsson
Karl Nilsson
Nils Nilsson
Petter Nilsson
Britta Olsdotter
Maria Olsdotter
Margareta Persdotter
Erik Sjögren
Agnes Ström
Inez Ström
1712 - 1790
1765 - 1823
1801 - 1852
1874 - 1942
1726 - 1792
1852 - 1934
1762 - 1845
1713 - 1773
1687 - 1758
1693 - 1756
1786 - ?
1800 - 1849
1771 - 1830
1791 - 1880
1743 - 1804
1825 - 1885
1748 - ?
1788 - ?
1768 - 1812
1802 - 1885
1741 - 1808
1872 - 1949
1920 - 1990
1917 - 1999
* †

* †* †*

* †
*
* †
*
*
*

*


*
*
 Karlskoga, Sibbo - Sibbohult - Sibberboda
P1215
P802
P797
P828
P831
P832
P2315
P4016
P587
P800
P826
P829
P397
P4015
P830
P803
P827
P833
P3882
P892
P893
P891
P6681
P890
P895
P894
P886
P888
P887
P889
P796
P3895
P3910
P3883
P5232
P5234
P6534
P3886
P5229
P5228
P5254
P3887
P3889
P3896
P5231
P5253
P5255
P5256
P3899
P5252
P6725
P3898
P5233
P3909
P361
P3884
P3885
P5230
P3897
P5251
P909
P5241
P911
P908
P910
P906
P3876
P907
P158
P905
P3903
P3905
P3906
P3904
P3907
P784
P783
P786
P782
P785
P780
P787
P781
P1214
P766
P938
P935
P939
P933
P937
P934
P936
P940
P928
P801
P5846
P5509
P945
P1204
P3890
P395
P3946
P1155
P5217
P5215
P5219
P5214
P5218
P5213
P5216
P5239
P5238
P3925
P5240
P3930
P5242
P930
P5235
P5236
P5246
P5237
P1902
P929
P6389
P944
P6396
P3880
P1682
P6388
P3893
P6136
P3878
P3891
P6137
P6394
P2314
P3549
P3945
P6390
P6397
P3879
P3892
P3938
P6391
P6135
P6392
P6395
P6393
P3881
P1913
P779
P1219
P1216
P1220
P1221
P856
P858
P857
P860
P861
P867
P863
P862
P866
P859
P855
P865
P864
P854
P5222
P799
P742
P744
P5225
P747
P162
P5221
P163
P743
P3199
P5223
P3200
P3184
P1258
P5224
P5227
P160
P5226
P174
P3547
P173
P5220
P161
P927
P411
P3877
P6210
P3908
P792
P794
P1168
P788
P4660
P1165
P789
P791
P3894
P5942
P4663
P790
P793
P1157
P353
P922
P1163
P923
P837
P6401
P6404
P750
P749
P6400
P6405
P6403
P396
P924
P925
P6402
P3730
P6216
P6212
P1908
P6217
P6214
P6215
P6218
P6213
P6219
P6132
P6133
P3633
Marit ?
? Andersdotter
Annika Andersdotter
Elin Andersdotter
Ingrid Andersdotter
Kerstin Andersdotter
Kerstin Andersdotter
Maria Andersdotter
Marit Andersdotter
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Halvard Andersson
Hans Andersson
Lars Andersson
Måns Andersson
Annika Arvidsdotter
Agneta Danielsdotter
Agneta Danielsdotter
Brigitta Danielsdotter
Lena Danielsdotter
Anders Danielsson
Anders Danielsson
Daniel Danielsson
Erik Danielsson
Erik Danielsson
Magnus Danielsson
Nils Danielsson
Olof Danielsson
Anna Eriksdotter
Anna Eriksdotter
Annika Eriksdotter
Johanna Eriksdotter
Lovisa Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Stina Eriksdotter
Artur Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson Skoglund
Erik Eriksson
Ernst Eriksson
Gunborg Eriksson
Gustav Eriksson
Hanna Eriksson
Jonas Eriksson
Karl Eriksson
Karl Eriksson
Karl Eriksson, Falk
Karl Eriksson
Lars Eriksson
Nils Eriksson
Nils Eriksson
Nils Eriksson
Signe Eriksson
Anna Ersdotter
Anna Ersdotter
Lisa Ersdotter
Maria Ersdotter
Stina Ersdotter
Erik Ersson
Lars Ersson
Nils Ersson
Nils Ersson
Petter Ersson
Anna Lisa Gustavsdotter
Emma Gustavsdotter
Ida Gustavsdotter
Maja Ulla Gustavsdotter
David Gustavsson
Annika Hansdotter
Brita Hansdotter
Lisken Hansdotter
Maria Hansdotter
Marit Hansdotter
Sigrid Hansdotter
Johannes Hansson
Henrik Hansson
Mickel Hansson
Hans Henriksson
Annika Illertsdotter
Brita Illertsdotter
Katarina Illertsdotter
Kerstin Illertsdotter
Margareta Illertsdotter
Maria Illertsdotter
Erik Illertsson
Erik Illertsson
Illert Illertsson
Petter Illertsson
Jan Jansson
Julia Jansson
Anna Stina Johannesdotter
Fredrika Johnsson
Annika Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Jonas Jonsson
Olof Jonsson
Annika Jordansdotter
Lisken Jordansdotter
Maria Jordansdotter
Erik Jordansson
Jordan Jordansson
Nils Jordansson
Olof Jordansson
Anna Karlsdotter
Kristina Karlsdotter
Lovisa Karlsdotter
Lovisa Karlsdotter
Maria Karlsdotter
Ulla Karlsdotter
Arvid Karlsson
Erik Karlsson
Karl Karlsson
Karl Karlsson
Leo Karlsson
Agnes Larsdotter
Annika Larsdotter
Brita Larsdotter
Kristina Larsdotter
Margareta Larsdotter
Maria Larsdotter
Anders Larsson
Anders Larsson
Anders Larsson
Andreas Larsson
Erik Larsson
Erik Larsson
Jacob Larsson
Johan Larsson
Jonas Larsson
Jonas Larsson
Karl Johan Larsson
Lars Larsson
Lars Larsson
Lars Larsson
Lars Larsson
Lars Larsson
Mattias Larsson
Nils Larsson
Olof Larsson
Olof Larsson
Per Larsson
Peter Larsson
Pål Larsson
Brita Mickelsdotter
Ingeborg Mickelsdotter
Sigrid Mickelsdotter
Valborg Mickelsdotter
Lars Mickelsson
Brita Månsdotter
Ingrid Månsdotter
Anders Månsson
Arvid Månsson
Daniel Månsson
Erik Månsson
Halvard Månsson
Johan Månsson
Jöns Månsson
Lars Månsson
Matthias Månsson
Måns Månsson
Olof Månsson
Per Månsson
Anna Nilsdotter
Ingrid Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
Katrina Nilsdotter
Kristina Nilsdotter
Kristina Nilsdotter
Lisa Nilsdotter
Lovisa Nilsdotter
Lovisa Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Stina Lisa Nilsdotter
Anders Nilsson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Jan Nilsson
Johan Nilsson
Karl Nilsson
Karl Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Peter Nilsson
Johan Nyqvist
Margareta Olofsdotter
Maria Olofsdotter
Anna Lisa Olsdotter
Annika Olsdotter
Katarina Olsdotter
Kristina Olsdotter
Lisken Olsdotter
Lovisa Olsdotter
Lovisa Olsdotter
Margareta Olsdotter
Maria Olsdotter
Maria Olsdotter
Maria Olsdotter
Matilda Olsdotter
Daniel Olsson
Erik Olsson
Filip Olsson
Karl Olsson
Annika Persdotter
Johanna Persdotter
Lisken Persdotter
Maria Persdotter
Maria Persdotter
Maria Persdotter
Stina Persdotter
Erik Persson
Erik Persson
Gustav Persson
Karl Johan Persson
Nils Persson
Peter Persson
Peter Persson
Petter Persson
Jan Pettersson
Agneta På(ve)lsdotter
Brita På(ve)lsdotter
Gertrud På(ve)lsdotter
Gertrud På(ve)lsdotter
Maria På(ve)lsdotter
Anders På(ve)lsson
Erik På(ve)lsson
Johannes På(ve)lsson
Nils På(ve)lsson
Olof På(ve)lsson
Maria Staffansdotter
Maria Öberg
~1635 - 1708
~1602 - ?
1708 - 1791
~1622 -?
~1632 - ?
~1634 - ?
1687 - 1764
1792 - 1863
~1620 - 1715
~1568 - ?
~1600 - före 1670
~1626 - ?
1774 - 1853
1787 - 1870
~1630 - ?
~1604 - ?
~1621 - 1719
~1636 - 1712
1735 - 1806
1723 - 1723
1724 - 1725
1722 - ?
1756 - 1757
1720 - 1722
1727 - ?
1726 - ?
1716 - 1716
1718 - 1718
1717 - ?
1719 - ?
1714 - 1787
1817 - 1821
1855 - 1864
1767 - 1785
1825 - 1900
1830 - 1913
1739 - 1813
1775 - 1859
1819 - 1891
1817 - 1906
1906 - 1989
1771 - 1771
1777 - 1833
1820 - 1908
1823 - 1913
1903 - 1990
1909 - 1970
1912 - 2005
1829 - 1911
1900 - 1958
1779 - 1780
1826 - 1895
1827 - 1913
1854 - 1932
1902 - 1953
1768 - 1823
1773 - ?
1821 - 1892
1823 - 1827
1898 - 1995
1817 - 1899
1840 - 1929
1823 - ?
1815 - 1904
1819 - 1847
1809 - 1834
1713 - 1775
1812 - 1815
1821 - 1892
1806 - 1825
1860 - 1893
1866 - 1889
1870 - 1922
1863 - ?
1874 - 1949
~1702 - ?
~1700 - 1702
1707 - ?
~1696 - ?
~1703 - 1767
~1692 - ?
1712 - 1712
~1694 - ?
~1631 - före 1695
~1668 - ?
1750 - ?
1740 - ?
1753 - ?
1736 - 1773
1747 - ?
1738 - ?
1743 - 1743
1757 - 1759
1712 - 1757
1744 - 1817
1839 - 1911
1884 - 1959
1837 - 1868
1882 - 1955
1760 - 1836
1787 - 1866
1817 - 1881
1834 - 1928
1770 - 1773
1763 - 1850
1779 - ?
1761 - ?
1774 - ?
1761 - 1813
1766 - ?
1866 - 1876
1864 - ?
1861 - 1917
1868 - 1954
1851 - ?
1873 - 1959
1722 - 1803
1858 - ?
1860 - 1862
1888 - ?
1862 - 1940
~1673 - 1734
1710 - 1788
1713 - ?
1841 - ?
1726 - ?
1751 - ?
1696 - 1780
1708 - ?
1802 - 1802
1760 - 1760
1744 - 1805
1790 - 1853
1761 - 1761
1722 - 1722
1707 - ?
1748 - 1827
1844 - ?
1715 - 1715
1728 - ?
1746 - ?
1793 - 1840
1816 - 1846
1716 - ?
1757 - 1757
1718 - 1719
1723 - ?
1720 - ?
1753 - ?
1670 - 1719
~1672 - 1755
~1659 - 1710
~1663 - ?
~1666 - ?
~1669 - 1745
~1673 - ?
~1675 - ?
~1674 - ?
1679 - ?
1680 - 1762
1693 - ?
1684 - ?
1682 - ?
1690 - ?
1677 - 1751
~1671 - ?
1688 - ?
1686 - ?
~1669 - ?
1798 - ?
1683 - 1746
1859 - 1864
1864 - 1870
1807 - ?
1845 - ?
1850 - 1922
1796 - ?
1852 - 1859
1861 - 1861
1799 - 1873
1801 - 1808
1766 - 1850
1788 - 1838
1814 - 1834
1805 - ?
1790 - 1854
1845 - ?
1810 - ?
1862 - ?
1820 - 1897
1857 - ?
1792 - ?
1847 - ?
1786 - 1837
1832 - 1875
1727 - 1761
1722 - 1722
1832 - 1856
1746 - ?
1753 - ?
1859 - 1939
1750 - 1739
1855 - 1926
1856 - 1937
1741 - 1812
1744 - 1773
1795 - 1871
1861 - 1864
1864 - 1942
1742 - ?
1748 - ?
1886 - 1978
1866 - 1938
1775 - ?
1835 -1907
1777 - ?
1787 - 1829
1821 - 1822
1825 - ?
1782 - 1854
1780 - 1844
1818 - ?
1829 - 1829
1823 - ?
1786 - 1834
1779 - 1779
1794 - 1799
1821 - ?
1810 - 1867
1712 - 1717
1700 - ?
1637 - 1715
1716 - 1716
1706 - ?
1709 - ?
1717 - 1718
1702 - ?
1717 - ?
1696 - 1761
1684 - 1766
1866 - 1952
* †
*

*
*
*


*
*
* †
*


*
*
* †
* †

* †
* †
*

* †
*
*
* †
* †
*
*
* †
* †
*
* †
* †
*
*
*
* †
*
*
* †
*
*
*
*
*
* †
* †
*
* †
*
* †
*

* †
*
*
* †
*
*

*
* †
* †
*

* †
*
* †
*
* †
* †
*
*
*
* †
*
*
* †
*
* †
*
* †
*
*
*
*
* †
*
*
* †
* †

* †
* †
*


* †
*
*
*
*
* †
*
* †
*

*
*
*

*
* †
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
*
* †
* †
* †
* †
* †
* †
*
*
*
* †
*
*
* †

*
* †
* †
*
*
*
* †
* †
*
*
*
* †
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
* †
*
* †
*
*
*

* †
*
*
*
*
*
*
* †

* †

*

*
* †
*
*
*

*
*
*

*
* †
* †
*

*
*
* †
*
*
* †
* †

* †
*
*
*
*
*
*

*
* †
* †
*

* †
*
* †
*

* †
* †
*

* †
*

* †
*
*
* †
*
*
* †

 Karlskoga, Silverhyttan
  P6886
P4984
P1043
Henning Karlsson
Petter Larsson
Anna Nilsdotter
1880 - 1961
1810 - 1887
1805 - 1883
*

 Karlskoga, Skogskärr
  P6407
P4066
P1165
Maria Jordansdotter
Jonas Nilsson
Lovisa Olsdotter
1727 - 1807
1827 - 1906
1856 - 1901
*

 Karlskoga, Skråmmen
P844
P1474
P6764
P868
P6756
P6761
P6757
P6758
P6760
P6762
P3789
P6759
P6755
P3640
P3636
P3638
P3637
P3639
P6891
P6890
P6889
P873
P869
P799
P871
P876
P874
P875
P872
P877
P870
P847
P846
P4128
P845
P4107
P3948
Anna
Brita Andersdotter
Margareta Andersdotter
Nils Bengtsson
Britta Eriksdotter
Katarina Eriksdotter
Kerstin Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Nils Eriksson
Olof Eriksson
Anna Frödin
Emma Frödin
Erland Frödin
Karl Frödin
Per Frödin
Amanda Karlsson
Gustav Karlsson
Karl Karlsson
Anna Nilsdotter
Brita Nilsdotter
Ingrid Nilsdotter
Kerstin Nilsdotter
Marit Nilsdotter
Bengt Nilsson
Erik Nilsson
Jon Nilsson
Nils Nilsson
Olof Nilsson
Agnes Olsdotter
Gertrud Olsdotter
Erik Olsson
Olof Olsson
Olof Olsson
Erik Persson
~1610
1689 - 1770
1731 - 1810
~1641 - 1719
1718 - ?
1728 - 1799
1719 - ?
1721 - före 1727
1727 - 1809
1729 - ?
1877 - 1953
1722 - 1811
1716 - 1766
1870 - 1870
1862 - ?
1831 - 1869
1863 - 1894
1868 - 1869
1888 - 1967
1886 - 1945
1883 -1969
~1679 - ?
~1666 - 1751
1683 - 1746
~1665 - 1766
1686 - 1762
1680 - ?
1682 - 1730
~1678 - ?
1689 - 1707
~1669 - 1746
~1645 - ?
~1642 - ?
1829 - 1855
~1637 - ?
1832 - 1889
1850 - ?
*
*
*
*
*
*
*
* †
* †
*
*
* †
* †
* †
*

*
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* †
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Snöbergshyttan
  P7245 Margareta Nilsdotter 1710 - 1778
 Karlskoga, Spjutberg
  P3724
P4292
P6720
P7204
P6722
P6724
Erik Andersson
Karl Bäckström
Karl Eriksson
Olof Eriksson
Erik Nilsson
Maria Persdotter
1843 - 1906
1881 - 1938
1739 - 1805
1822 - 1911
1699 - 1769
mellan 1746-57

*
*
*

 Karlskoga, Stenbäcken
P1692
P4580
P3790
P2193
P4785
P4784
P1495
P1696
Maria Andersdotter
Alice Andersson Lundgren
Emma Eriksson
Märta Eriksson
Maria Jonsdotter
Olof Nilsson
Britta Olofsdotter
Stina Olsdotter
1801 - 1833
1899 - 1923
1880 - 1901
1913 - 1992
1752 - 1828
1744 - 1829
1808 - 1841
1771 - 1861
*
*

**
 Karlskoga, Stockberga
  P926
P6541
P4813
P1387
P6449
P4021
P4812
Jan Andersson
Lars Andersson Gök
Karl Israelsson
Emma Jansdotter
Lisken Jonasdotter
Anna Jonsdotter
Israel Nilsson
1759 - 1812
1778 - 1842
1861 - 1936
1859 - 1935
1790 - 1809
1822 - 1898
1812 - 1885


 Karlskoga, Stockforsen
  P5015
P5011
P5010
P5013
P5014
P5020
P5018
P5019
P5017
P5043
P6103
P5012
Anna Andersdotter
Jan Ersson
Brita Jansdotter
Erik Jansson
Petter Jansson
Britta Olsdotter Karlén
Johanna Olsdotter Karlén
Kristina Olsdotter Karlén
Maria Olsdotter Karlén
Erik Olsson Karlén
Erik Olsson
Britta Persdotter
1817 - 1894
1764 - 1833
1795 - 1867
1800 - 1866
1802 - 1843
1833 - 1895
1826 - 1905
1831 - 1887
1822 - ?
1837 - ?
1842 - 1906
1760 - 1828
*

*
*
*
*
*
*
*
*

 Karlskoga, Stockforstorp
  P6080 Kristina Olsdotter 1845 - 1929
 Karlskoga, Stolpetorp
P805
P7215
P585
P555
P5503
P5502
P5471
P3308
P5490
P3307
P570
P5496
P5499
P5497
P5498
P5958
P1879
P4064
P1887
P5508
P5507
P1882
P825
P823
P824
P3650
P822
Dan Bondesson
Anna Eriksdotter
Karin Eriksdotter
Margareta Håkansdotter
Gustav Jansson
Johan Jansson
Anna Johansdotter
August Karlsson
Karl Karlsson
Axel Karlsson
Elin Larsdotter
Gerda Leander
Gustav Leander
Karl Leander
Sigrid Leander
Britta Matsdotter
Stina Nilsdotter
Johan Nilsson
Peter Nilsson
Axel Nordal
Ingrid Nyberg
Stina Olsdotter
Rangela Persdotter
Lars Persson
Olof Persson
Erik Pettersson
Per Tolsson
~1611 - 1708
1827 - 1911
~1683 - ?
~1652 - ?
1899 - 1920
1893 -1969
1866 - 1911
1873 - 1944
1889 - 1894
1871 - 1934
~1654 - 1744
1883 - ?
1887 - 1888
1885 - ?
1886 - ?
1693 - 1756
1796 - 1871
1823 - 1884
1791 - ?
1871 - 1942
1916 - 1988
1755 - 1827
~1611 - ?
~1602 - ?
~1608 - ?
1825 - 1883
~1576 - ?
*


*
* †
*


*


*
* †
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
 Karlskoga, Streken
  P3242 Anders Andersson 1745 - 1829 *
 Karlskoga, Strömsnäs ägor
  P1858
P1857
Maria Karlsdotter
Oskar Rådberg Karlsson
1859 - 1945
1856 - 1912
*
*
 Karlskoga, Strömtorp
  P5451 Kerstin Nilsdotter 1683 - ? *
 Karlskoga, Strömtorpsskogen
  P1679 Brita Larsdotter 1721 - 1797 *
 Karlskoga, Lilla Strömtorp
  P5396
P1481
P4961
P4997
P4988
P1486
P4996
P4992
P4995
P3206
Kerstin Jacobsdotter
Anders Jansson
Lovisa Karlsdotter
Anna Persdotter
Kajsa Olofsdotter
Katarina Persdotter
Maria Persdotter
Peter Persson
Peter Petersson
Arvid Svensson
1658 - 1743
1708 - 1783
1854 - ?
1841 - 1842
1798 - 1891
1712 - 1789
1835 - 1869
1798 - 1865
1832 - ?
1619 - 1703

* †
*
* †


* †

*
*
 Karlskoga, Stora Strömtorp
P233
P1326
P3953
P415
P1988
P6914
P1270
P407
P247
P3280
P232
Nils
Lars Börjesson
Maja Stina Enqvist
Johan Eriksson
Sara Gullberg
Lovisa Karlsson
Brita Nilsdotter
Kristina Nilsdotter
Jon Nilsson
Peter Nilsson
Sven Nilsson
? - ?
1749 - 1824
1838 - 1874
1838 - 1909
1822 - 1854
1874 - 1957
1751 - 1833
1837 - 1900
? - ?
1737 - 1811
? - ?
*
*


*

*
 Karlskoga, Storängen
  P4197
P4204
P4207
P4208
P4206
P4199
Kristina Bergman
Anna Haqués
Anton Haqués
Hugo Haqués
Johan Haqués
Maria Thunström
1803 - 1879
1859 - 1878
1869 - 1932
1877 - 1900
1863 - 1890
1831 - 1880


*
*
*
 Karlskoga, Stråbergsmyren
  P7011
P1552
P5416
P3551
P4187
P5428
P2917
P1531
P4105
P5462
P1553
P4078
P5494
P5493
P5492
P5487
P2914
P6412
P7010
P4077
P7014
P5432
P5430
P5433
P5431
P5434
P4081
P1893
P5423
Maria Andersdotter
Erik Andersson
Kristina Arvidsdotter
Arvid Arvidsson
Jonas Arvidsson
Per Arvidsson
Magnus Eriksson
Annika Ersdotter
Lisa Gustavsdotter
Lovisa Johansdotter
Katarina Jonsdotter
Maria Jönsdotter
Berta Karlsson
Erik Karlsson
Frida Karlsson
Karl Karlsson
Nils Magnusson
Karin Månsdotter
Erik Månsson
Magnus Månsson
Jöns Nilsson
Maria Persdotter
Stina Persdotter
Erik Persson
Jonas Persson
Jonas Persson
Reinhold Reinholdsson
Anders Töresson
Arvid Töresson
1772 - 1851
1707 - 1763
1738 - ?
1736 - 1821
1734 - 1819
1732 - 1800
1792 - 1827
1743 - 1802
1849 - ?
1861 - 1938
1714 - 1790
1738 - 1815
1902 - 1988
1899 - 1973
1896 - 1972
1857 - 1935
1774 - 1867
1683 - 1766
1761 - 1839
1730 - 1805
1704 - 1762
1768 - 1771
1760 - ?
1770 - ?
1762 - 1773
1777 - ?
1777 - 1852
1704 - 1788
1705 - 1786


*
*
*

*
*
*

* †
* †
*
* †
*
*
*
*
* †


* †
*
*
* †
*
*
*
 Karlskoga, Stråbergsmyretorp
P39
P462
P460
P463
P461
P598
P6747
P5557
P505
Jonas Ekblom
Britta Ekblom
Lisa Ekblom
Magnus Ekblom
Olle Ekblom
Olof Jonsson
Kerstin Larsdotter
Augusta Lundström
Kristina Werelius
1878 - 1971
1913 - 2002
1910 - 1989
1918 - 1978
1911 - 1971
~1655 - ?
1659 - 1724
1849 - 1877
1880 - 1945*

*
*
*
 Karlskoga, Stråningstorp
  P5963
P6648
P5423
P5426
P5425
Katarina Jansdotter
Anders Olsson
Arvid Töresson
Nils Töresson
Per Töresson
1726 - 1792
1861 - 1932
1705 - 1786
1718 - ?
1714 - ?
*

*
*
*
 Karlskoga, Strömed
P1851
P2310
P253
P254
P58
P255
P69
P232
P1849
P157
Anna Jansdotter
Maria Jansdotter
Lars Jansson
Agnes Jonsdotter
Johan Nilsson
Annika Larsdotter
Margareta Larsdotter
Sven Nilsson Larsson?
Olof Olsson
Nils Svensson
1796 - 1864
1698 - 1740
1702 - 1752
1706 - 1753
~1650 - ?
1752 - 1833
1659 - 1745
 
1801 - 1851
1693 - ?

*
* †

*
* Karlskoga, Svartbäcken
  P3623
P3869
P3624
P3868
Erik Karlsson
Gustav Karlsson
Johanna Karlsdotter
Maria Karlsdotter
1867 - 1959
1870 - ?
1872 - 1961
1865 - ?
*
*
*
*
 Karlskoga, Tällekullen
  P1442
P527
P4999
Anders Hansson Lang
Johan Hansson Lang
Kristina Larsdotter
1657 - 1720
1655 - 1711
1829 - ?


*
 Karlskoga, Torpskog
P1683
P5277
P5276
P5273
P5901
P5281
P5899
P1053
P5279
P5275
P5900
P5280
P5898
P5278
P5274
P5247
P5897
P5896
P1682
P744
P745
P5891
P5895
P5892
P5890
P5894
P5889
P5893
Agnes Andersdotter
Annika Andersdotter
Britta Andersdotter
Ingrid Andersdotter
Karin Andersdotter
Katarina Andersdotter
Maria Andersdotter
Maria Andersdotter
Stina Andersson
Anders Andersson
Johan Andersson
Olof Andersson
Peter Andersson
Peter Andersson
Britta Arvidsdotter
Karl Eriksson
Anders Håkansson
Olof Jonsson
Anders Larsson
Johanna Nilsdotter
Gustav Nilsson
Elin Olsdotter
Elisabet Olsdotter
Katarina Olsdotter
Kerstin Olsdotter
Maria Olsdotter
Erik Olsson
Nils Olsson
1686 - ?
1743 - ?
1740 - ?
? - 1738
1695 - ?
1761 - ?
1691 - ?
1731 - 1794
1751 - 1833
1729 - ?
1695 - ?
1756 - 1829
1688 - ?
1746 - ?
1718 - 1787
1867 - 1925
1644 - 1714
1679 - 1724
1696 - 1780
1864 - 1870
1870 - 1870
1708 - ?
1722 - ?
1710 - ?
1706 - ?
1719 - ?
1724 - 1766
1713 - 1718
*
*
*

*
*
*
*
* †
*
*
* †
*
*


* †
*
*
*
*
*
*
* †
 Karlskoga, Trehörningen
  P7078
P4074
P5957
P7095
Kerstin Andersdotter
Sara Jonsdotter
Arvid Jonsson
Anna Lisa Magnusdotter
1698 - 1763
1816 - 1899
1687 - 1758
1856 - 1945
*
*
*
*
 Karlskoga, Tvärån
  P4008
P4004
P941
P4007
P4003
P4013
Stina Jansdotter
Aron Jansson
Jan Jansson
Jan Jansson
Josef Jansson
Greta Karlsdotter
1765 - ?
1775 - ?
1723 - 1794
1752 - ?
1772 - ?
1736 - 1788
*
*

*
*
 Karlskoga, Tällekullen
P527
P1055
P4999
P426
Johan Hansson Lang
Britta Johansdotter
Kristina Larsdotter
Kerstin Matsdotter
1655 - 1711
1684 - 1750
1829 - ?
1653 - 1705

*
*
 Karlskoga, Utterbäck
P3937
P6536
P1474
P6540
P1969
P6537
P1471
P6538
P6335
P4014
P4016
P4018
P1293
P4015
P2185
P6863
P6539
P5936
P2184
P2182
P345
P2183
P3687
P2181
P2186
P6541
P4017
P4019
P808
P809
P807
P806
P6543
P3910
P4318
P5234
P111
P5250
P374
P346
P48
P5249
P5247
P113
P5248
P5946
P158
P3901
P3902
P757
P6551
P6547
P6549
P1446
P6550
P6552
P6542
P1130
P1151
P6548
P5847
P1385
P5464
P5471
P5463
P5473
P5474
P5462
P4319
P5472
P1204
P363
P4021
P3890
P4790
P3674
P4022
P4791
P2841
P4807
P4806
P4029
P4808
P5475
P5510
P4076
P2846
P5513
P5512
P5511
P4075
P86
P756
P4620
P4622
P4618
P4619
P4616
P3939
P3944
P3941
P3943
P3940
P3942
P3176
P4818
P5210
P5211
P4020
P159
P4613
P876
P3547
P748
P5209
P5208
P4611
P2336
P49
P5212
P1257
P4612
P6545
P6523
P6546
P6544
P1012
P3688
P4620
P4621
P4614
P4809
P4617
P1152
P3320
P5948
P1472
P1473
P5947
P1142
P6887
P6864
P20
P47
P46
P7282
Anna Andersdotter
Annika Andersdotter
Britta Andersdotter
Britta Andersdotter
Johanna Andersdotter
Katarina Andersdotter
Kerstin Andersdotter
Lisken Andersdotter
Maria Andersdotter
Maria Andersdotter
Maria Andersdotter
Stina Andersdotter
Anders Andersson
Anders Andersson
Astrid Andersson
Emil Andersson
Erik Andersson
Estrid Andersson
Folke Andersson
Gustav Andersson
Hanna Andersson
Hulda Andersson
Jonas Andersson
Karl Andersson
Karl Andersson
Lars Andersson Gök
Peter Andersson
Petter Andersson
Kerstin Bondesdotter
Marit Bondesdotter
Jon Bondesson
Måns Bondesson
Kerstin Eliasdotter
Anna Eriksdotter
Charlotta Eriksdotter
Lovisa Eriksdotter
Augustinus Eriksson
Dorotea Eriksson
Elof Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Johan Eriksson
Karl Eriksson
Olivia Eriksson
Vilhelmina Eriksson
Katarina Ersdotter
Nils Ersson
Kristina Gustavsdotter
Lovisa Gustavsdotter
Matilda Gustavsson
Katarina Hansdotter
Maria Hansdotter
Maria Hansdotter
Hans Hansson
Hans Hansson
Nils Hansson
Olof Hansson
Petter Hansson Lang
Petter Hansson
Petter Hansson
Emma Jansdotter
Stina Jansdotter
Anna Johansdotter
Anna Johansdotter
Emma Johansdotter
Johanna Johansdotter
Karolina Johansdotter
Lovisa Johansdotter
Axel Johansson
Erik Johansson
Fredrika Johnsson
Agnes Jonsdotter
Anna Jonsdotter
Annika Jonsdotter
Karolina Jonsdotter
Lovisa Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Matilda Jonsdotter
Stina Jonsdotter
Anders Jonsson
Erik Jonsson
Erik Jonsson
Erik Holger Jonsson
Johan Jonsson
Johan Jonsson
Johan Jonsson
Karin Jonsson
Olga Jonsson
Olof Jonsson
Nils Jordansson
Kristina Wahlgren Karlsdotter
Anna Karlsson
David Karlsson
Ester Karlsson
Gustav Karlsson
Karl Karlsson
Anna Lisa Larsdotter
Anders Larsson
Erik Larsson
Gustav Larsson
Jonas Larsson
Petter Larsson
Ester Malmström
Anna Nilsdotter
Britta Nilsdotter
Britta Nilsdotter
Britta Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Marit Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Erik Nilsson
Johan Nilsson
Jordan Nilsson
Karl Nilsson
Karl Nilsson
Matilda Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Katarina Olofsdotter
Anders Olofsson
Nils Olofsson
Olof Olofsson
Olof Olofsson
Anna Olsdotter
Anna Olsson
Elin Olsson
Karl Olsson
Karl Olsson
Maria Olsson
Maria Persdotter
Jonas Persson
Annika Pettersdotter
Maria Pettersdotter
Anders Pettersson
Arvid Pettersson
Hans Pettersson
Karl Pettersson
Elin Qvarnström
Matilda Steinorth
Nanna Steinorth
Rut Steinorth
Katarina Svensdotter
1794 - 1847
1763 - 1839
1689 - 1770
1775 - ?
1821 - 1879
1766 - 1830
1647 - 1747
1768 - ?
1762 - 1827
1764 - 1806
1792 - 1863
1801 - 1862
1771 - 1833
1787 - 1870
1911 - 1993
1887 - 1978
1773 - 1846
1927 - 1970
1915 - 1994
1892 - 1968
1889 - 1975
1880 - 1920
1789 - 1859
1876 - 1970
1907 - 1920
1778 - 1842
1796 - 1800
1803 - 1862
~1628 - ?
~1630 - ?
~1626 - ?
~1616 - ?
1706 - 1789
1855 - 1864
1864 - 1900
1830 - 1913
1893 - 1975
1895 - 1988
1920 - 2002
1930 - 1992
1852 - 1925
1893 - 1978
1867 - 1925
1897 - 1976
1890 - 1972
1724 - 1791
1821 - 1892
1855 - ?
1858 - ?
1877 - 1901
1721 - 1799
1714 - 1717
1718 - 1719
1681 - 1760
1720 - 1720
1729 - ?
1712 - 1777
1659 - 1699
1714 - 1770
1717 - 1717
1861 - ?
1834 - 1911
1865 - 1865
1866 - 1911
1863 - ?
1873 - 1960
1875 - 1955
1861 - 1938
1888 - 1956
1871 - 1875
1882 - 1955
1695 - 1774
1822 - 1898
1760 - 1836
1830 - ?
1821 - 1881
1825 - 1829
1835 - ?
1868 - 1937
1841 - ?
1838 - 1929
1759 - 1824
1844 - ?
1877 - 1949
1909 -1974
1829 - 1829
1833 - 1924
1917 - 1997
1915 - 1999
1912 - 1914
1827 - 1916
1710 - 1785
1872 - ?
1894 - ?
1899 - 1951
1888 - 1968
1890 - 1961
1884 - ~1934
1818 - ?
1834 - 1881
1824 - ?
1829 - ?
1821 - ?
1827 - 1891
1895 - 1928
1825 - 1852
1739 - 1740
1743 - ?
1761 - 1821
1825 - 1889
1858 - 1918
1686 - 1762
1816 - 1889
1848 - 1909
1737 - 1751
1737 - 1783
1851 - 1875
1898 - 1954
1854 - 1933
1735 - 1751
1812 - 1886
1855 - 1860
1742 - 1811
1735 - 1809
1750 - 1804
1739 - ?
1824 - 1908
1800 - 1880
1894 - ?
1897 - 1983
1852 - 1912
1852 - ?
1886 - 1902
1754 - 1819
1717 - 1763
1701 - ?
1693 - 1702
1697 - 1702
1698? - 1712
1689 - 1750
1855 - 1932
1884 - 1953
1915 - 1979
1907 - 1987
1911 - 1979
1725 - 1791
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
* †
* †* †


*
* †
*
*
*
*
*


* †

* †
*
*
*

*
*
*
*


*
*
*
*
* †
* †

* †
*
* †

* †
* †
*

* †
*
*
*
*
*
*
* †
*
* †
*
*
*
*
* †
*
*
*
* †
* †
*
* †
* †
* †
* †
* †
*
* †
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


*
*


* †


*
* †
* †
*
*
* †
* †

* †
*
*
*
*


*
*

*
* †
*
* †
*
* †
* †
* †
* †


*
*
*
 Karlskoga, Valåsen
P2039
P974
P975
P4114
P1449
P1451
P1448
P1468
P1447
P773
P1440
P1446
P770
P768
P772
P771
P769
P767
P705
P6384
P999
P996
P997
P993
P994
P992
P998
P995
P1009
P1008
P6178
P6179
P6175
P6176
P6177
P6174
P6173
P945
P1002
P1001
P1003
P1004
P1533
P1450
P991
P1000
P4800
Anders Andersson
Isak Andersson Siljard
Johannes Andersson Siljard
Fridolf Dahlström
Elin Hansdotter Lang
Katarina Hansdotter
Klara Hansdotter Lang
Margareta Hansdotter
Maria Hansdotter
Hans Hansson Lang
Hans Hansson Lang
Hans Hansson
Annika Henriksdotter
Lisken Henriksdotter
Maria Henriksdotter
Anders Henriksson
Henrik Henriksson
Johan Henriksson
Peter Holm
Elias Illertsson
Anna Isaksdotter Seljat
Maria Isaksdotter Seljat
Petronella Isaksdr Seljat
Sara Isaksdotter Seljat
Erik Isaksson Seljat
Isak Isaksson Seljat
Jan Isaksson Seljat
Zackarias Isaksson Siljard
Maria Jansdotter Siljard
Isak Jansson Silja
Klara Jeremiasdotter
Kristina Jeremiasdotter
Maria Jeremiasdotter
Maria Jeremiasdotter
Jeremias Jeremiasson
Jonas Jeremiasson
Göran Jeremiasson
Anna Stina Johannesdotter
Anna Johansdotter Siljard
Britta Johansdotter Siljard
Johanna Johansdr Siljard
Katarina Larsdotter
Maria Matsdotter
Karin Nilsdotter
Ingrid Olofsdotter
Katarina Olofsdotter
Lotta Sjögren
1843 - 1893
1769 - 1841
1773 - 1853
1888 - 1895
1688 - ?
1710 - ?
1688 - ?
~1665 - 1708
1683 - ?
~1607 - 1706
1652 - 1719
1681 - 1760
~1674 - ?
~1671 - ?
~1685 - ?
~1681 - 1728
~1672 - ?
~1670 - ?
1760 - 1795
1698 - ?
1806 - ?
1796 - 1800 - ?
1799 - 1810
1794 - 1840
1793 - ?
1792 - ?
1802 - ?
1797 - 1810
1823 - 1878
1820 - 1873
1724 - ?
1725 - ?
1719 - 1719
1720 - ?
1722 - ?
1716 - ?
1714 - ?
1837 - 1868
1803 - 1871
1799 - 1869
1806 - 1884
1785 - 1824
1733 - 1803
~1666 - 1710
1762 - 1840
1769 - 1847
1844 - 1920
*


*
*
*
*

*


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* †
* †
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
*

* Karlskoga, Vibäck
P1969
P5289
P5290
P5284
P5285
P5288
P5287
P5286
P5292
P3787
P5470
P1075
P1970
P6407
P1964
P6109
P5664
P6408
P5291
P1954
P5925
P6093
P5665
P1959
P1957
P1956
P1958
P1955
P1960
P1961
P4097
Johanna Andersdotter
Bengta Arvidsdotter
Birgitta Arvidsdotter
Kerstin Arvidsdotter
Maria Arvidsdotter
Anders Arvidsson
Olof Arvidsson
Nils Arvidsson
Karin Bertilsdotter
Anna Eriksdotter
Katarina Eriksdotter
Maria Jansdotter
Sofia Jansdotter
Maria Jordansdotter
Nils Jordansson
Anders Matsson
Maria Nilsdotter
Anders Nilsson
Arvid Nilsson
Petter Nilsson
Anna Lisa Pettersdotter
Anna Persdotter
Maria Persdotter
Maria Pettersdotter
Stina Pettersdotter
Anders Pettersson
Erik Pettersson
Jan Pettersson
Josef Pettersson
Karl Pettersson
Peter Reinholdsson
1821 - 1879
1728 - ?
1730 - 1788
1725 - 1797
1717 - ?
1723 - ?
1721 - 1750
1719 - 1764
~1692 - 1770
1854 - 1936
1751 - 1830
1791 - 1848
1852 - 1915
1727 - 1807
1754 - 1797
1802 - 1887
1765 - 1829
1750 - 1797
1687 - 1758
1786 - 1853
1828 - 1873
1804 - 1898
1799 - 1875
1820 - 1851
1815 - 1852
1811 - 1873
1819 - 1837
1814 - 1895
1825 - 1825
1827 - 1827
1804 - 1811

*
*
*
*
*
* †
* †
*
*


* †
* †
* †
* †
*

*
*

*
* †
* †
* †
* †
*
 Karlskoga, Vismen
  P5016
P1870
P1871
Olof Jonsson, Karlén
Kristina Nilsdotter
Jonas Nilsson
1800 - 1873
1832 - 1896
1835 - 1908
*
*
*
 Karlskoga, Våtsjötorp
P57
P3723
P3726
P3725
P3727
P366
P3997
P2865
P2867
P3998
P412
P2864
P2866
P4054
P6936
P557
P556
P96
P3185
P2842
P2840
P2843
P2850
P3674
P2841
P78
P4131
P3305
P3628
P66
P417
P7016
P62
P65
P61
P63
P64
P67
P3189
P3675
P409
P3190
P405
P3677
P3191
P406
P407
P3684
P3192
P402
P408
P3679
P70
P3188
P2922
P404
P3681
P3184
P3673
P75
P3187
P401
P3680
P3401
P3647
P74
P3682
P3630
P3678
P3685
P72
P73
P3183
P3186
P400
P3676
P403
P3683
P71
P3398
P77
P3400
P106
P56
P59
P93
P79
P82
P92
P51
P81
P94
P60
P80
P95
P55
P91
P7021
P7020
P7023
P3740
Peder
Kristina Andersdotter
Ulrika Andersdotter
Anders Andersson
Anders Andersson
Jacob Andersson
Anna Bergius
Gustav Bergius
Gustav Bergius
Johanna Bergius
Karl Bergius
Karolina Bergius
Maria Bergius
Karl Gustavsson
Anna Dahlström
Håkan Danielsson
Jordan Danielsson
Lisa Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Anna Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Signe Johansson
Lovisa Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Brita Jordansdotter
Brita Karlsdotter
Karl Johan Karlsson
Brita Stina Larsdotter
Kristin Larsdotter
Kristina Larsdotter
Sara Larsdotter
Hans Larsson
Hans Larsson
Lars Larsson
Per Larsson
Sven Larsson
Nils Larsson
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna-Lisa Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
Johanna Nilsdotter
Karolina Nilsdotter
Karolina Nilsdotter
Kristina Nilsdotter
Kristina Nilsdotter
Lovisa Nilsdotter
Lovisa Nilsdotter
Lovisa Nilsdotter
Lovisa Nilsdotter
Margareta Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Matilda Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Jan Nilsson
Jan Nilsson
Johan Nilsson
Johan Nilsson
Karl Nilsson
Karl Nilsson
Karl Nilsson
Lars Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Nils Nilsson
Olof Nilsson
Olof Nilsson
Per Nilsson
Peter Nilsson
Maria Olsdotter
Maria Olsdotter
Per Pedersson
Brita Persdotter
Brita Persdotter
Maria Persdotter
Stina Persdotter
Erik Persson Björnstål
Jan Persson
Jan Persson
Lars Persson
Nils Persson
Nils Persson
Per Persson
Peter Persson
Karl Petersson
Anders Pettersson
Karl Pettersson
Stina Maja Svensdotter
?
1839 - 1844
1849 - 1852
1846 - 1851
1859 - 1861
1802 - 1838
1862 - ?
1859 - ?
1888 - 1906
1869 - 1904
1825 - 1901
1864 - 1914
1876 - 1913
1849 - ?
1887 - 1952
~1680 - 1743
~1678 - 1707
1804 - 1863
1790 - 1808
1893 - 1971
1869 - 1955
1894 - 1981
1895 - 1966
1821 - 1881
1868 - 1937
1713 - 1803
1813 - 1850
1863 - 1937
1820 - 1897
1702 - 1710
1829 - 1900
1789 - 1863
1687 - ?
1699 - ?
1685 - ?
1691 - ?
1694 - ?
1682 - ?
1823 - 1889
1840 - 1846
1829 - ?
1825 - 1871
1834 - 1913
1844 - ?
1828 - ?
1836 - 1919
1837 - 1900
1862 - 1862
1833 - ?
1841 - 1841
1845 - 1928
1849 - ?
1717 - ?
1821 - ?
1829 - 1917
1848 - 1850
1854 - 1869
1788 - 1838
1810 - 1851
1730 - ?
1814 - 1874
1831 - 1923
1852 - 1874
1790 - 1854
1816 - 1825
1728 - ?
1857 - ?
1819 - ?
1846 - 1859
1864 - ?
1722 - ?
1725 - ?
1776 - 1837
1812 - 1870
1840 - 1840
1842 - 1858
1843 - 1844
1859 - ?
1719 - ?
1778 - 1794
1714 - 1784
1785 - 1840
1754 - 1821
1764 - 1833
~1630 - ?
1796 - 1870
1746 - 1747
1753 - ?
1794 - 1879
1806 - 1884
1750 - 1832
1801 - 1885
1660 - 1725
1748 - 1819
1798 - 1875
1755 - 1810
1791 - 1814
1827 - 1833
1824 - 1905
1834 - 1855
1813 - 1875


* †
* †
* †

*
*
*
* †

*
*
*
*
*
* †*
*


* †
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
* †
*
* †
*
* †
*
*
*
*

* †
* †

* †
*
* †
* †
* †
*
* †
* †
*
*
* †
*
*
*
* †
* †
* †
* †
* †
*
*
* †
* †
* †* †
* †
*
*
*
* †
*
* †
* †
* †
* †
* †


* †
* †
 Karlskoga, Vägen
  P5939 Maria Persdotter 1814 - 1868 *
 Karlskoga, Åsbergsviken
  P6625 Anna Andersdotter 1810 - ? *
 Karlskoga, Åsbergsviketorp
  P1692
P6420
P6624
P4820
Maria Andersdotter
Olov Björsson
Anna Olsdotter
Anna Olsdotter
1801 - 1833
1734 - 1772
1792 - 1844
1862 - 1934


*
*
 Karlskoga, Älgsimmen
P1092
P7251
P5506
P3283
P2918
Brita Jacobsdotter
Britta Nilsdotter
Gustav Nyberg
Britta Petersdotter
Peter Petersson
1765 - 1804
1722 - 1806
1891 - 1975
1804 -1835
1791 - ?


*
*
*
 Karlskoga, Älgsimstorp
  P5928 Hilma Eriksson 1903 - 1986 *
 Karlskoga, Älgåsen
P879
P3095
P3089
P3094
P840
P3097
P3092
P3091
P3085
P3090
P3086
P3088
P3093
P3096
P3087
P364
Karin Ersdotter
Annika Johansdotter
Brita Johansdotter
Brita Johansdotter
Karin Johansdotter
Katarina Johansdotter
Maria Johansdotter
Anders Johansson
Erik Johansson
Erik Johansson
Jan Johansson
Jordan Johansson
Josef Johansson
Lars Johansson
Nils Johansson
Maria Nilsdotter
~1662 - 1752
1764 - 1768
1754 - 1758
1762 - ?
~1625 - ?
1767 - 1767
1759 - 1826
1757 - ?
1747 - 1752
1756 - 1758
1748 - ?
1753 - 1798
1768 - ?
1767 - 1767
1751 - ?
1725 - 1782

* †
* †
*
*
* †
*
*
* †
* †
*
*
*
* †
*
* †
 Karlskoga, Älvkärr
  P5925 Anna Lisa Pettersdotter 1828 - 1873
Karlskoga, Ängebäck  (se även Degerfors)
P7013 Maria Olsdotter 1751 - 1819
 Karlskoga, Äspedalen
  P5257
P6445
P4781
P5265
P5262
P5263
P5259
P4787
P5260
P5258
P5964
Stina Hultman
Erik Jonasson Sjöqvist
Olof Jonsson
Hilda Karlsdotter
Karl Karlsson
Karl Karlsson
Lovisa Olsdotter
Josef Olsson
Karl Olsson
Olof Olsson
Margareta Pettersdotter
1806 - 1836
1775 - 1850
1766 - 1844
1872 - 1900
1862 - 1864
1865 - 1868
1830 - 1845
1806 - ?
1834 - 1920
1828 - 1917
1741 - ?

*
*
*
* †
* †
* †
*
*
*
*
 Karlskoga, Äspenäs
  P3179
P5468
P7092
Karl Frost
Kerstin Eriksdotter
Jacob Jansson
1901 - 1984
1746 - 1816
1747 - 1795
*

 Karlskoga, Äsphöjden
P5073
P3729
P1192
P5023
P5041
P5024
Maria Bengtsdotter
Sara Ersdotter
Karl Karlsson
Maria Persdotter
Vilhelmina Persdotter
Johan Pettersson
1715 - 1798
1789 - 1856
1887 - 1942
1831 - 1902
1837 - 1851
1833 - ?
*
*
*
*
*
*
 Karlskoga, Äspsäter
P870 Olof Nilsson ~1669 - 1746
 Karlskoga, Ölsdalen
P3882
1332
P1334
P1337
P7253
P3404
P3406
P1338
P1340
P3409
P1339
P3405
P1335
P3403
P1333
P3410
P1336
P3407
P3408
P3411
P3568
P3563
P3569
P6615
P1868
P7249
P3547
P1271
Annika Arvidsdotter
Britta Eriksdotter
Anna Jansdotter
Anna Jansdotter
Elisabet Jansdotter
Anna Lisa Jansdotter
Johanna Jansdotter
Lisa Jansdotter
Lisa Jansdotter
Lovisa Jansdotter
Maria Jansdotter
Maria Kajsa Jansdotter
Stina Jansdotter
Stina Jansdotter
Erik Jansson
Karl Johan Jansson
Nils Jansson
Nils Jansson
Nils Jansson
Nils Jansson
Anna Lovisa Jonasdotter
Erik Jonasson
Petter Jonasson
Stina Larsdotter
Anna Lisa Nilsdotter
Annika Nilsdotter
Stina Nilsdotter
Jan Nilsson
1735 - 1806
1761 - 1820
1787 - 1791
1794 - ?
1717 - 1752
1822 - ?
1827 - 1895
1797 - 1801
1802 - ?
1833 - 1850
1800 - 1800
1824 - 1908
1790 - 1809
1819 - 1866
1786 - 1809
1836 - ?
1792 - ?
1829 - 1829
1831 - 1836
1839 - 1933
1838 - 1908
1828 - 1840
1834 - ?
1803 - 1878
1823 - 1905
1718 - 1787
1816 - 1889
1754 - 1824
*
* †
* †
*
*
*
*
* †
*
*
* †
*
* †
*
* †
*
*
* †
* †
*
*

*
*
*

*
 Karlskoga, Österhult
  P3259
P909
P6729
P3199
Anders Eriksson
Anna Ersdotter
Ida Karlsdotter
Maria Nilsdotter
1798 - 1872
1817 - 1899
1849 - 1926
1799 - 1873*
 Karlskoga, Östervik
P3937
P581
P7163
P7022
Anna Andersdotter
Margareta Eriksdotter
Ulrika Nyström
Jacob Pettersson
1794 - 1847
~1672 - 1714
1843 - 1918
1831 - 1895*
 Karlskoga, Östra Berg
P1176
P4118
Anders Andersson
Anna Karlsdotter
1818 - 1904
1822 - 1874

*