* = född på platsen
† = död på platsen
  
 (T)  Örebro län - utom Karlskoga, även (S) delen av Nysund
 Asker, Brevens Bruk
  P5183
P5179
Karl Birath
Ludvig Birath
1812 - 1848
1819 - 1873

 Askersund landsförsamlingen
P358 Karl Pettersson 1887 - 1983 *
 Askersund landsförsamling, Jakobsdal
  P4157
P4159
Johan Haques
Johan Haques
1802 - 1807
1807 - ?

*
 Askersund landsförsamling, Läggesta
  P3595 Anna Maria Persson 1931 - 2002 *
 Askersund stadsförsamling
  P3693 Anna Nilsdotter 1865 - 1952
 Axberg
P3572
P304
P3573
Lovisa Eriksdotter
Maria Larsdotter
Anna Ring
1863 - 1940
1779 - 1809
1888 - 1938
*
*
*
 Axberg, Dyltabruk
  P4399 Alva Jansson 1895 - 1973
 Axberg, Hässelby
  P4313 Nils Bergstrand 1896 - 1976 *
 Bjurtjärn
P1190
P2444
P5552
P416
Karolina Forsberg
Marit Jonsdotter
Jonas Jonsson
Anders Nilsson
1861 - 1934
1637 - ?
1827 - ?
1830 - 1927
*
*
*
*
 Bjurtjärn, Boviken
P1300 Maria Eriksdotter 1779 - 1852
 Bjurtjärn, Dalåsen
  P4983
P4986
Lisa Petersdotter
Sara Petersdotter
1837 - 1918
1844 - 1913

 Bjurtjärn, Herrnäs
  P680 Ingrid Persdotter ? - ?
 Bjurtjärn, Mörkviken
  P680 Ingrid Persdotter ? - ? *
 Bjurtjärn, Sundstorp
  P2444 Marit Jonsdotter 1637 - ?
 Bo, Nedre Gryt
  P5167 Johanna Birath 1853 - 1881
 Degerfors  (se även Karlskoga)
P122
P140
P2237
P141
P99
P22
P138
P341
P340
P2247
P4540
P4580
P4125
P1829
P343
P4337
P4293
P100
P2238
P4542
P352
P351
P4555
P4558
P4557
P4169
P6066
P5757
P4543
P4601
P4551
P4600
P4552
P4509
P4843
P4549
P4840
P57792
P4603
P5750
P115
P356
P5558
P2469
P4121
P4499
P5748
P3166
P4496
P4497
P4498
P4344
P4345
P4594
P2475
P4541
P4573
P4572
P4536
P4576
P4579
P4577
P4538
P4570
P4578
P4544
P4574
P4575
P1864
P2246
P4554
P4305
P4908
P4907
P5755
P5758
P1862
P5725
P6406
P5726
P5723
P5724
P1860
P1861
P1863
P6382
P1847
P4301
P1962
P1850
P1843
P4571
P344
P1856
P5773
P5772
P4911
P3748
P4775
P1369
P1240
P5764
P2339
P3169
P3162
P3165
P3168
P3170
P3167
P3634
P3753
P3645
P3644
Bengt Adolfsson
Gustav Adolfsson
Gösta Adolfsson
Hulda Adolfsson
Oskar Adolfsson
Nisse Adolphson
Axel Aldén Adolfsson
Herta Aldén
Dagmar Aldén
Olle Aldén
Johanna Andersdotter
Alice Andersson Lundgren
Anders Bast
Anna Birath
Edla Björk
Elsa Blomkvist
Karl Bäckström
Anna Eriksson
Emma Eriksson
Hilma Eriksson
Greta Forsman
Olle Forsman
Karl Granberg
Oskar Granberg
Viktor Granberg
Gustav Gustavsson
Kurt Gustavsson
Gunhild Hansson
Hilda Henriksson
Astrid Holm
Anders Holm
Edit Holm
Ellen Holm
Hedvig Jansdotter
Berta Jansson
Johan Jansson
Karl Jansson
Märta Jansson
Frans Johansson
Knut Johansson
Maria Johansson
Nils Johansson
Erik Jonsson Hult
Matilda Karlsdotter
Stina Karlsdotter
Gunhild Karlsson
Judit Karlsson
Maria Karlsson
Erik Kindfors
Lars Kindfors
Samuel Kindfors
Evert Källström
John Källström
Karl Leandersson
Frans Viktor Lidman
August Lundgren
August Lundgren
Bernt Lundgren
Erik Lundgren
Ernst Lundgren
Eva Lundgren
Evert Lundgren
Karl Lundgren
Karl Lundgren
Sven Lundgren
Ulrika Lundkvist
Valborg Lundgren
Vendla Lundgren
Frans Lundin
Malin Malmström
Kristina Nilsdotter
Helga Nilsson
Hilda Nilsson
Hulda Nilsson
Axel Nyman
Maria Nyman
Alma Nyqvist
Anna Nyqvist
Edit Nyqvist
Elsa Nyqvist
Erik Nyqvist
Gustav Nyqvist
Hanna Nyqvist
Jenny Nyqvist
Karl Nyqvist
Anna Olsdotter
Erik Olsson
Gustav Olsson
Jacob Olsson
Johannes Olsson
Olof Olsson
Karin Pålsson
Karl Rehnberg
Anders Rådberg Karlsson
Anna Sjökvist
Gustav Sjökvist
Knut Ström
Adam Stålnacke
Anna Söderhjelm
Astrid Söderhjelm
Karl Söderhjelm
Ester Törnqvist
Märta Wahlgren
Anna g. Werner
Einar Werner
Frans Werner
Karl Werner
Margit g. Werner
Oskar Werner
Sara Larsdotter
Anna Stålnacke
Matilda Öberg
Elin Öberg
1914 - 1917
1879 - 1948
1913 - 1987
1875 - 1962
1881 - 1964
1912 - 1983
1886 - 1965
1911 - 1983
1907 - 1989
1919 - 2006
1875 - 1964
1899 - 1923
1843 - 1905
1883 - 1959
1891 - 1964
1898 - 1979
1904 - 1979
1888 - 1964
1912 - 1982
1879 - 1957
1914 - 1996
1910 - 1983
1877 - 1933
1888 - 1909
1886 - 1954
1897 - 1979
1918 - 1982
1907 - 1989
1878 - 1927
1905 - ?
1865 - 1923
1903 - 1971
1899 - 1923
1890 - 1982
1912 - 1979
1846 - 1934
1903 - 1984
1896 - 1974
1903 - 1903
1901 - 1978
1872 - 1967
1915 - 1985
1870 - 1947
1876 - 1956
1853 - 1918
1908 - 1985
1895 - 1964
1876 - ?
1896 - 1981
1899 - 1977
1902 - 1988
1906 - 1976
1910 - 1980
1895 - 1960
1878 - 1925
1877 - 1920
1903 - 1976
1927 - 1972
1865 - 1920
1909 - 1978
1915 - 1986
1911 - 1975
1869 - 1957
1902 - 1985
1913 - 1914
1864 - 1915
1904 - 1985
1906 - 1989
1880 - 1968
1873 - 1968
1849 - 1933
1909 - 2003
1905 - 1997
1903 - 1997
1888 - 1926
1915 - 1978
1888 - 1946
1898 - ?
1904 - ?
1900 - 1929
1893 - 1944
1895 - 1983
1883 - 1889
1883 - 1889
1890 - 1974
1835 - ?
1795 - 1821
1912 - 1999
1806 - 1806
1803 - 1805
1756 - 1831
1906 - 1996
1867 - 1948
1853 - 1931
1921 - 1996
1898 - 1964
1898 - 1958
1844 - 1930
1902 - 1967
1900 - 1996
1903 - 1974
1896 - 1969
1904 - 1983
1903 - 1979
1898 - 1970
1875 - ?
1900 - 1983
1910 - 2001
1897 - 1982
1835 - 1919
1897 - 1985
1875 - 1933
1879 - 1964
* †
*

*
*


*
** †
*

* †
* †* †
*

*
* †

* †
**
*
*


*
* †

*
*
*

* †
* †

* †
* †


* †*

*
*
*
*
*
* †
* †
* †
* †
*


* †
* †*
*
*
*


* †
* †
*
* †

* † Degerfors, Bottsbol
  P5755 Axel Nyman 1888 - 1926
 Degerfors, Bruket
  P1858
P5726
P5723
Maria Karlsdotter
Elsa Nyqvist
Erik Nyqvist
1859 - 1945
1900 - 1929
1893 - 1944


 Degerfors, Gräsholmen
  P4573
P4576
P4579
P4577
August Lundgren
Ernst Lundgren
Eva Lundgren
Evert Lundgren
1903 - 1976
1909 - 1978
1915 - 1986
1911 - 1975 Degerfors, Jannelund
  P6451
P142
P2237
P2247
P350
P5760
P5758
P5759
Maria Abrahamsson
Elin Adolfsson
Gösta Adolfsson
Olle Aldén
Karl Forsman
Axel Nyman
Maria Nyman
Tage Nyman
1831 - 1923
1882 - 1956
1913 - 1987
1919 - 2006
1875 - 1939
1917 - 1983
1915 - 1978
1917 - 1993


*
*

*
*
*
 Degerfors, Kvarnberg
  P4294
P4295
P4292
P4288
Arne Bäckström
Ernst Bäckström
Karl Bäckström
Erik Olsson
1906 - 1975
1908 - 1975
1881 - 1938
1850 - 1933
*
*
*
 Degerfors, Råbäck
  P1856
P1855
Anders Rådberg Karlsson
Anna Lisa
1853 - 1931
1816 - 1905

 Degerfors, Strömtorp Stora
  P4289 Elin Eriksdotter 1878 - 1950
 Degerfors, Älgåsen
  P4492 Karl Kindfors 1883 - 1953
 Degerfors, Ängebäck
  P2225
P4594
P4539
Elov Bergström
Karl Leandersson
Leander Lundgren
1905 - 1987
1895 - 1960
1872 - 1939
*
*
 Degerfors, Ölsdalen
  P4559 Charlotta Augustdotter 1884 - 1965
 Edsberg
  P5572
P5782
Nils Andersson
Katarina Nilsdotter
1780 - ?
1759 - ?
*
*
 Edsberg, Sörby
  P5741 Amalia Johansdotter 1883 - 1956
 Edsberg, Via
  P102
P101
Anna Andersdotter
Anders Eriksson
1861 - 1923
1860 - 1925

 Edsberg, Åkerby
  P2187 Karolina Andersdotter 1857 -1895 *
 Ekeby, Klockargården
  P4196
P4198
Lars Haques
Viktor Haques
1802 - 1835
1828 - 1885

*
 Ekeby, Åby
  P5817 Anna Jansson 1791 - 1837
 Eker, Götafallet
  P6611 Lisa Andersdotter 1830 - 1879
 Eker, Runnaby
  P3451 Anna Stina Persdotter 1843 - 1905 *
 Ervalla, Avdala
  P5530 Brita Jacobsdotter 1769 - 1817 *
 Ervalla, Södra Klysna
  P3963 Matilda Jansson 1873 - 1951 *
 Ervalla, Torpa
  P5525
P4881
Anders Andersson
August Sterner
1763 - 1843
1879 -  1929

*
 Ervalla, Åboda
  P2591 Kristina Larsdotter 1798 - 1880 *
 Fellingsbro
P1174
P102
P2605
P2601
P321
P949
P764
P5903
P1442
P1438
P1437
P3290
P6296
P2515
P117
P2610
P2831
P2523
P2606
P2832
P2833
P6259
P2628
P2622
P2830
P2829
P3574
P3575
P3576
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Per Andersson
Katarina Ersdotter
Anders Ersson
Georg Gerich
Siliakus Gerich
Susanna Hansdotter Lang
Anders Hansson Lang
Hans Hansson Lang
Joakim Hansson Lang
Gustav Herrman
Ingrid Jansdotter
Maja Jansdotter
Evert Johansson
Helena Karlsdotter
Anna Helena Larsdotter
Anna Stina Larsdotter
Brita Larsdotter
Emma Kristina Larsdotter
Ida Karolina Larsdotter
Stina Larsdotter
Anders Larsson
Erik Larsson
Lars Larsson
Lars Larsson
Erik Ring
Ida Ring
Johan Ring
1735 - 1811
1861 - 1923
1762 - ca 1810
1775 - 1861
? - 1801
1672 - ?
? - 1675
1648 - 1649
1657 - 1720
1647 - 1649
1644 - 1677
1863 - 1938
1766 - 1802
1773 - ?
1906 - 1967
1869 - 1953
1864 - 1958
1807 - 1882
1771 - ?
1865 - 1940
1868 - 1950
1769 - 1832
1811 - 1851
1881 - 1963
1804 - ?
1834 - ?
1890 - 1964
1893 - 1998
1900 - 1964

*
*
*

*

* †
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
* †
 Fellingsbro, Balsta
  P6254
P2633
P2632
P2612
P6290
Lars Ersson
Lars Jansson
Anna Larsdotter
Maria Larsdotter
Anna Olsdotter
1832 - 1900
1751 - 1812
1755 - 1820
1795 - 1858
1754 - 1812


* †
*
*
 Fellingsbro, Bergaby
P2756
P1174
P6242
P6268
P6245
P6269
P2744
P6261
P2501
P6267
P6262
P6265
P6270
P1173
P297
P6294
P6236
P2522
P6244
P2754
P2699
P1173
P2749
P6252
P2750
P6266
P321
P6243
P6260
P6255
P6251
P2751
P6239
P6238
P2748
P6253
P6254
P2752
P6240
P324
P327
P6272
P6296
P2478
P241
P325
P328
P2753
P326
P329
P6297
P323
P330
P2755
P298
P2745
P2479
P2480
P6274
P6280
P6276
P6275
P2485
P2481
P2482
P6278
P6250
P6279
P6295
P6246
P6249
P6247
P6248
P6250
P2484
P6277
P2511
P6241
P2483
P6273
P2746
P6293
P6256
P6271
P6257
P6258
P6233
Märta Lucia, gift Eklund
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Johanna Andersdotter
Karin Andersdotter
Katarina Andersdotter
Kristina Andersdotter
Magdalena Andersdotter
Anders Andersson Almqvist
Anders Andersson
Anders Andersson
Erik Andersson
Jan Andersson
Johan Andersson
Lars Andersson
Lars Andersson
Lars Andersson
Lars Emil Eklund
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Anna Ersdotter
Anna Ersdotter
Ingrid Ersdotter
Maria Ersdotter
Anders Ersson
Anders Ersson
Anders Ersson
Erik Ersson
Erik Ersson
Erik Ersson
Johan Ersson
Lars Ersson
Lars Ersson
Lars Ersson
Lars Ersson
Olov Ersson
Per Ersson
Anna Jansdotter
Anna Jansdotter
Brita Jansdotter
Ingrid Jansdotter
Kristina Jansdotter
Malena Jansdotter
Anders Jansson
Erik Jansson
Johan Jansson
Johan Jansson
Karl Jansson
Lars Jansson
Lars Jansson
Per Jansson
Emma Klingström
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Anna Larsdotter
Brita Larsdotter
Emma Larsdotter
Helena Larsdotter
Johanna Larsdotter
Kristina Larsdotter
Magdalena Larsdotter
Matilda Larsdotter
Stina Larsdotter
Anders Larsson
Anders Larsson
Anna Larsson
Arvid Larsson
Elsa Larsson
Emil Larsson
Henning Larsson
Johan Larsson
Johan Larsson
Lars Larsson
Lars Larsson
Lars Larsson Eklund
Lars Larsson
Petter Larsson
Anna Mårtensdotter
Anna Olofsdotter
Anders Olofsson
Erik Olofsson
Lars Olofsson
Ingrid Persdotter
1904 - 1997
1735 - 1811
1828 - 1912
1833 - ?
1863 - 1931
1838 - ?
1795 - ?
1835 - 1919
1834 - ?
1830 - ?
1869 - 1946
1807 - 1895
1841 - ?
1721 - 1795
1799 - 1857
1813 - ?
1735 - ?
1804 - 1875
1860 - 1948
1900 - 1980
1687 - 1750
1721 - 1795
1777 - ?
1825 - ?
1763 - ?
1798 - 1879
1757 - 1811
1829 - 1878
1831 - 1914
1788 - 1832
1821 - 1890
1759 - 1773
1764 - 1765
1761 - 1762
1774 - 1796
1830 - 1832
1832 - 1900
1766 - 1845
1768 - 1768
1825 - 1829
1836 - 1839
1831 - 1908
1766 - 1802
1842 - ?
1834 - 1910
1828 - 1882
1840 - ?
18?? - 18??
1831 - ?
1845 - 1845
1727 - 1799
1824 - 1878
1845 - 1846
1872 - 1959
1802 - 1875
1804 - 1805
1830 - 1875
1852 - 1913
1861 - 1949
1783 - 1847
1865 - 1948
1863 - 1925
1865 - ?
1855 - ?
1858 - 1878
1870 - 1874
1769 - 1832
1774 - 1825
1832 - 1833
1884 - 1893
1897 - 1988
1888 - 1893
1894 - 1983
1902 - 1991
1863 - 1921
1867 - 1950
1808 - 1859
1835 - 1908
1860 - 1932
1860 - 1938
1805 - 1806
1736 - 1812
1795 - 1877
1811 - 1813
1799 - ?
1803 - ?
~1700 - ~1773

* †

*
* †
*
*
* †
*
*
*
* †
*
* †
* †
*
*
* †
* †
* †

* †
*
*
*

* †
* †


*
* †
* †
* †
* †
* †
*
* †
* †
* †
* †


*
*
*
*
* †
*
* †

* †
* †


* †
* †
* †
* †

* †
*
*
*
* †
* †

* †
* †
* †
*
* †
* †
*
* †
*
*
* †
* †
* †
* †
* †
* †
* †
*
*
 Fellingsbro, Bårfåna
  P2519 Maja Ersdotter 1754 - 1801 *
 Fellingsbro, Bäck
  P6311
P2832
P6312
P6315
P6313
P6310
P6309
Annika "Anna" Larsdotter
Emma Larsdotter
Karin Larsdotter
Anders Larsson
Erik Larsson
Karin Nilsdotter
Lars Nilsson
1747 - 1782
1865 - 1940
1749 - ?
1758 - ?
1755 - ?
1713 - 1756
1720 - 1781
*

*
*
*

 Fellingsbro, Ekeby Norra
  P2605
P2602
Per Andersson
Brita Persdotter
1762 - ca 1810
1808 - 1893

*
 Fellingsbro, Ekeby hammare
P946
P763
Maria Gerich
Henrik Siliakusson
1642 - ?
1642 - 1704
*
*
 Fellingsbro, Eriksholm
  P2833 Ida Karolina Larsdotter 1868 - 1950
 Fellingsbro, Finnåker
  P2627
P2626
P3579
P6331
P6333
P6332
P6335
P6330
Elin Andersson
Ida Andersson
Alva Karlsson
Kristina Larsdotter
Lars Larsson
Olof Larsson
Petter Larsson
Maria Olsdotter
1878 - ?
1870 - ?
1904 - 1986
1776 - ?
1780 - ?
1778 - ?
1789 - ?
1749 - 1810
*
*
*
*
*
*
*
 Fellingsbro, Fyrby
  P6242 Anna Andersdotter 1828 - 1912 *
 Fellingsbro, Fågryte
  P2491
P317
P2825
Anna Stina Andersdotter
Anna Eriksson
Jan Larsson
1831 - ?
1869 - 1909
1806 - 1847
*

*
 Fellingsbro, Fänninge
P302
P2489
P299
P2488
P2487
P2490
P2613
P6131
P6302
P6301
P2524
P2607
P3963
P2599
P2608
P2614
P2598
P2603
P2597
P301
P5518
P2486
P2690
P304
P303
P228
P2524
P2689
P309
P305
P300
P2528
P2602
Anna Andersdotter
Anna Andersdotter
Katarina Andersdotter
Katarina Andersdotter
Magdalena Andersdotter
Anders Andersson Leander
Emma Andersson
Erik Andersson
Erik Andersson
Karl Andersson
Maria Ersdotter
Malena Jansdotter
Matilda Jansson
Anders Karlsson
Anders Karlsson
Bertil Karlsson
Erik Karlsson
Karl Karlsson
Lars Karlsson
Olof Karlsson
Sven Karlsson Derneryd
Malena Larsdotter
Maria Larsdotter
Maria Larsdotter
Anders Larsson
Erik Larsson
Karl Larsson
Lars Larsson
Kristina Olofsdotter
Anders Olsson
Lars Olsson
Olof Olsson
Brita Persdotter
1757 - 1844
1862 - 1933
1807 - 1879
1860 - 1925
1857 - 1932
1864 - 1939
1868 - 1909
1796 - 1799
1870 - 1874
1868 - 1881
1727 - 1787
1834 - 1904
1873 - 1951
1764 - 1842
1865 - 1935
1909 - 1996
1762 - ?
1838 - 1906
1760 - 1792
1767 - 1818
1917 - 2001
1832 - 1913
1792 - ?
1779 - 1809
1831 - 1913
1833 - 1913
1735 - 1773
1789 - ?
1804 - ?
1778 - 1824
1803 - 1883
1799 - 1800
1808 - 1893

*
* †
*
*
*

* †
* †
* †*

* †
*

* †
* †
*

*

* †
*

*
*

* †
* †
 Fellingsbro, Gillberga
  P2552
P2633
P2545
P2546
P2550
P2533
P2547
P2548
P4377
P2655
Johan Jansson
Lars Jansson
Lars Jansson
Anna Larsdotter
Kerstin Larsdotter
Kristina Larsdotter
Anders Larsson
Lars Larsson
Katarina Olsdotter
Ingrid Svensdotter
1776 - ?
1751 - 1812
1769 - ?
1773 - 1808
1732 - 1801
1798 - 1876
1801 - ?
1805 - 1807
1770 - 1847
1697 - 1768
*
*
*


*
*
* †
*
 Fellingsbro, Hälla
  P2634
P2611
P2687
P2607
P2636
P2686
Anders Andersson
Jan Andersson
Kristina Jansdotter
Malena Jansdotter
Anders Jansson
Ander Nilsson
1751 - ?
1788 - 1840
1831 - ?
1834 - 1904
? - ?
1722 - 1766
*
* †

*
*
*
 Fellingsbro, Hällby
  P2519
P2518
P6304
P325
P2612
P6303
P6306
P6305
P2514
Maja Ersdotter
Per Ersson
Anna Jansdotter
Anders Jansson
Maria Larsdotter
Jan Olsson
Brita Persdotter
Erik Persson
Lars Persson
1754 - 1801
1751 - 1782
1793 - 1794
1825 - 1882
1795 - 1858
1752 - 1797
1782 - ?
1777 - ?
1779 - 1856

* †
* †*
*
*
 Fellingsbro, Hökasta
  P2629
P2623
P2624
Anna Andersdotter
Johan Andersson
Magdalena Jansdotter
1809 - 1886
1833 - 1906
1840 - 1892


 Fellingsbro, Korrvike
  P2625
P2613
P2691
P4378
P2631
P6272
P5521
P2624
P5520
P6283
P5519
P2630
P6284
P4377
Anna Andersson
Emma Andersson
Lars Andersson
Anna Jansdotter
Brita Jansdotter
Brita Jansdotter
Kristina Jansdotter
Magdalena Jansdotter
Anders Jansson
Johan Jansson
Johan Jansson
Jan Larsson
Anna Nilsdotter
Katarina Olsdotter
1864 - ?
1868 - 1909
1768 -1832
1844 - ?
1814 - 1878
1831 - 1908
1837 - ?
1840 - 1892
1836 - 1919
1796 - 1855
1834 - 1848
1805 - 1853
1797 - 1859
1770 - 1847
*
*
* †
*

*
*
*
*

* †
* †

 Fellingsbro, Kvasta
  P497
P377
Nils Ekblom
Torleif Ekblom
1900 - 1978
1900 - 1978
*
*
 Fellingsbro, Läbbesta
  P2537
P2818
P2555
P2817
P6353
P2821
P2820
P2816
P2819
P6350
P2823
P2827
P2826
P6355
P2553
P6352
P2554
Anna Kristina Andersdotter
Brita Maja Andersdotter
Karolina Andersdotter
Kerstin Andersdotter
Kristina Andersdotter
Anders Andersson
Johan Andersson
Karl Andersson
Karl Andersson
Anders Jacobsson
Anna Helena Jansdotter
Frida Helena Johansdotter
Edvard Andreas Johansson
Anna Stina Karlsdotter
Anders Karlsson
Jacob Larsson
Anna Kristina Persdotter
1834 - 1892
1836 - ?
1834 - ?
1790 - 1812
1738 - 1773
1840 - 1878
1843 - 1910
1783 - 1832
1837 - 1919
1767 - 1803
1852 - 1916
1885 - 1953
1883 - 1884
1829 - 1902
1810 - 1888
1725 - 1803
1804 - 1874
*
*
*
* †

* †
* †

* †


* †
* †
*
* †

 Fellingsbro, Nederby
P6337
P2814
P6339
P2813
P2815
P6336
P333
P2812
P6340
P2824
P332
P6341
Kristina Jonsdotter
Kristina Olofsdotter
Malena Olofsdotter
Erik Olofsson
Nils Olofsson
Olof Olofsson
Olof Olofsson Sör
Olof Olofsson
Olof Olofsson
Jan Olsson
Lars Olsson
Lars Olofsson
1700 - 1758
1765 - ?
1779 - ?
1759 - ?
1769 - 1770
1694 - 1748
1732 - 1770
1755 - 1784
1781 - 1783
1823 - 1893
1762 - 1830
1784 - ?

*
*
*
* †

* †
* †
* †
*
*
*
 Fellingsbro, Norby hammare (Siliakus hammare)
P947 Anna Gerich 1646 - ? *
 Fellingsbro, Norlund
  P6320
P6318
P6319
P6322
P6324
P6317
P322
P6316
P6325
P6311
P2512
P2486
P6300
P2511
P2513
P6321
P2514
Jan Andersson
Anna Jansdotter
Anna Jansdotter
Brita Jansdotter
Ingrid Jansdotter
Katarina "Kajsa" Jansdotter
Maria Jansdotter
Johan "Jan" Jansson
Olof Jansson
Annika "Anna" Larsdotter
Katarina Larsdotter
Malena Larsdotter
Erik Larsson
Lars Larsson
Lars Larsson
Maria Olsdotter
Lars Persson
1699 - 1767
1777 - 1779
1780 - ?
1731 - ?
1735 - ?
1775 - ?
1773 - 1844
1747 - 1782
1743 - ?
1747 - 1782
1809 - 1854
1832 - 1913
1843 - 1844
1808 - 1859
1835 - ?
1705 - 1773
1779 - 1856

* †
*
*
*
*
* †
* †
*


*
* †

*

 Fellingsbro, Norrsäter
  P6283
P6297
P2628
Johan Jansson
Lars Jansson
Anders Larsson
1796 - 1855
1727 - 1799
1811 - 1851
*
*
 Fellingsbro, Nybble
  P231
P755
P132
Emma Eriksson
Karl Eriksson
Sven Eriksson
1894 - 1932
1890 - 1897
1897 - 1976
*

*
 Fellingsbro, Nyckelby
  P6287 Brita Ersdotter 1789 - ? *
 Fellingsbro, Oppeby
  P2724
P2721
Hanna gift Larsson
Herman Larsson
1897 - 1987
1891 - 1959

 Fellingsbro, Rinkaby
  P2629
P2623
Anna Andersdotter
Johan Andersson
1809 - 1886
1833 - 1906
*
*
 Fellingsbro, Rockhammar
  P1438
P5334
Hans Hansson Lang
Johan Wallén
1647 - 1649
1886 - 1973
*
 Fellingsbro, Rynninge
P2541
P6354
P5514
P5515
P2600
P5516
P229
P318
P313
P2601
P3572
P101
P317
P100
P230
P315
P145
P314
P319
P755
P320
P2567
P241
P2692
P2599
P2539
P2766
P2569
P2532
P2568
P2767
P2768
P2544
P2735
P2734
P228
P2769
P2733
P2571
P2531
P2618
P2822
P2635
P2619
P2560
P2556
P242
P2562
P2561
P2558
P2566
P2557
P2559
P3573
P349
P3571
P693
Augusta Andersdotter
Brita Stina Andersdotter
Stina Andersdotter
Anders Andersson
Karl Andersson
Lars Andersson
Lars Andersson
Emma Eriksdotter
Karolina Eriksdotter
Katarina Ersdotter
Lovisa Eriksdotter
Anders Eriksson
Anna Eriksson
Anna Eriksson
Ellen Eriksson
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Johan Eriksson
Karl Eriksson
Karl Eriksson
Wilhelm Eriksson Palm
Kerstin Jansdotter
Magdalena Jansdotter
Anna Karlsdotter
Anders Karlsson
Anna Larsdotter
Brita Larsdotter
Ingrid Larsdotter
Katarina Larsdotter
Kerstin Larsdotter
Magdalena Larsdotter
Malena Larsdotter
Matilda Larsdotter
Allan Larsson
Ellen Larsson
Erik Larsson
Jan Larsson
Jenny Larsson
Lars Larsson
Per Larsson
Karolina Molin
Kristina Nyström
Katarina Olsdotter
Erik Olsson
Anna Stina Persdotter
Brita Maja Persdotter
Helena Persdotter
Karolina Persdotter
Sofia Persdotter
Anders Persson
Lars Persson
Lars Persson
Nils Persson
Anna Ring
Greta Ring
Johan Ring
Vilma Wallin
1865 - 1936
1786 - 1847
1802 - 1809
1808 - ?
1811 - 1870
1813 - 1835
1824 - 1900
1872 - 1891
1862 - 1952
1775 - 1861
1863 - 1940
1860 - 1925
1869 - 1909
1888 - 1964
1892 - 1949
1866 - 1933
1889 - 1969
1864 - 1878
1875 - 1961
1890 - 1897
1878 - 1958
1754 - 1813
1834 - 1910
1849 - 1854
1764 - 1842
1861 - 1887
1794 - 1795
1781 - ?
1792 - 1886
1780 - ?
1794 - 1795
1795 - ?
1866 - ?
1882 - ?
1886 - 1969
1833 - 1913
1799 - ?
1880 - 1969
1791 - ?
1787 - 1858
1871 - 1871
1853 - 1932
1753 - ?
1877 - ?
1829 - ?
1817 - ?
1825 - 1896
1834 - 1922
1832 - 1839
1822 - 1878
1751 - 1812
1819 - 1847
1826 - ?
1888 - 1938
1898 - 1973
1866 - 1935
1884 - 1965

*
* †
*
* †
* †

* †
*


*
*
*
*
* †
*
* †
* †
*
*


* †

* †
* †
*

*
* †
*
*
*
*

*
* †
*
* †
* †

*
*
*
*
* †
*
* †
* †
*
* †


*

 Fellingsbro, Rynningetorp
  P2604
P2608
P2603
Karolina Karlsdotter
Anders Karlsson
Karl Karlsson
1842 - ?
1865 - 1935
1838 - 1906
*
*
*
 Fellingsbro, Skulsta
  P2537
P102
P2541
P2542
P2688
P2543
P2540
P2536
P2538
P2565
P2564
P229
P3290
P2533
P243
P2534
P2535
P6284
Anna Kristina Andersdotter
Anna Andersdotter
Augusta Andersdotter
Emma Andersdotter
Ingrid Andersdotter
Karolina Andersdotter
Kristina Andersdotter
Anders Andersson
Anders Andersson
Ida Andersson
Johan Andersson
Lars Andersson
Gustav Herrman
Kristina Larsdotter
Anders Larsson
Anders Larsson
Johan Larsson
Anna Nilsdotter
1834 - 1892
1861 - 1923
1865 - 1936
1867 - 1938
1765 - ?
1872 - ?
1863 - ?
1829 - 1901
1859 - 1862
1875 - 1888
1869 - 1875
1824 - 1900
1863 - 1938
1798 - 1876
1797 - 1844
1850 - ?
1854 - ?
1797 - 1859

*
*
*
*
*
*
* †
* †
* †
* †
**
*
*
 Fellingsbro, Sköldberga
  P6280 Brita Larsdotter 1783 - 1847 *
 Fellingsbro, Sparsta
  P6288
P6255
P6291
P6285
P6286
P6308
P6289
P6307
P6292
P6290
Anders Ersson
Erik Ersson
Lars Ersson
Lars Ersson
Olof Ersson
Brita Larsdotter
Erik Larsson
Olof Larsson
Anna Olsdotter
Anna Olsdotter
1791 - 1792
1788 - 1832
1725 - 1794
1783 - ?
1785 - ?
1757 - ?
1751 - 1815
1755 - 1781
1733 - 1800
1754 - 1812
* †
*

*
*
*
* †
* †

 Fellingsbro, Spångboda
  P6266 Maria Ersdotter 1798 - 1879 *
 Fellingsbro, Storbo hammare
P765
P1440
P1439
P527
Katarina Hansdotter Lang
Hans Hansson Lang
Henrik Hansson Lang
Johan Hansson Lang
1651 - ?
1652 - 1719
1649 - 1724
1655 - 1711
*
*
*
*
 Fellingsbro, Sverkesta
  P5531 Erik Jonsson 1736 - 1797 *
 Fellingsbro, Tåje
  P6354
P2823
P6460
P6461
P6463
P6462
P6458
P6457
P6459
P6456
P6455
P6355
P2532
P2825
P2824
Brita Stina Andersdotter
Anna Helena Jansdotter
Augusta Jansdotter
Emma Jansdotter
Hilma Jansdotter
Ida Jansdotter
Katarina Jansdotter
Kristina Jansdotter
Kristina Jansdotter
Anders Jansson
Karl Jansson
Anna Stina Karlsdotter
Katarina Larsdotter
Jan Larsson
Jan Olsson
1786 - 1847
1852 - 1916
1862 - 1939
1864 - 1953
1872 - 1953
1867 - 1911
1857 - 1892
1855 - 1856
1859 - 1942
1851 - 1851
1849 - 1914
1829 - 1902
1792 - 1886
1806 - 1847
1823 - 1893

*
* †
* †
* †
*
* †
* †
* †
* †
* †

*

 Fellingsbro, Varu
P331
P337
P298
P6347
P2512
P6343
P6344
P6349
P6345
P6342
P6348
P6346
P332
P336
Anna Andersdotter
Stina Andersdotter
Anna Larsdotter
Brita Larsdotter
Katarina Larsdotter
Magdalena Larsdotter
Stina Larsdotter
Anders Larsson
Anders Larsson
Lars Larsson
Olof Larsson
Olof Larsson
Lars Olsson
Kerstin Persdotter
1775 - 1830
1783 - ?
1802 - 1875
1817 - ?
1809 - 1854
1799 - ?
1805 - ?
1794 - 1795
1812 - 1825
1796 - ?
1792 - ?
1814 - ?
1762 - 1830
1751 - 1809
* †
*
*
*
*
*
*
* †
* †
*
*
*

 Fellingsbro, Vrälinge
  1370
P693
Karl Erik Wallin
Vilma Wallin
1859 - ?
1884 - 1965
*
*
 Fellingsbro, Vässlingby- /holm
  P305 Anders Olsson 1778 - 1824 *
 Fellingsbro, Västersäter
  P2828 Hulda Nyström 1878 - 1964
 Fellingsbro, Ängeby
  P494
P496
P495
Bengt Ekblom
Karl-Gustav Ekblom
Tore Ekblom
1894 - 1936
1897 - 1968
1896 - 1954
*
*
*
 Fellingsbro, Österhammar
  P5323
P5331
P5335
P5333
P5330
P5334
P5329
P5326
P5332
Karolina Andersdotter
Augusta Wallén
Charlotta Wallén
Gustav Wallén
Ida Wallén
Johan Wallén
Johanna Wallén
Karl Wallén
Karl Wallén
1844 - 1888
1878 - 1880
1888 - 1888
1883 - 1964
1876 - ?
1886 - 1973
1874 - 1877
1840 - 1907
1880 - 1957

* †
* †
*
*
*
* †

*
 Fellingsbro, Östra Sörby
  P6338 Brita Nilsdotter 1756 - ? *
 Fellingsbro, Östra Övre
  P5520 Anders Jansson 1836 - 1919
 Finnerödja
P4740
P968
P5767
August Andersson
Helena Larsdotter
Ture Törnqvist
1874 - 1940
1753 - 1806
1902 - 1997
*
*
 Finnerödja, Björnmossen
  P4384 Elin Gustavsson 1898 - 1943 *
 Finnerödja, Nolåsen
  P5811 Stina Nyström 1823 - ? *
 Finnerödja, Rösekärret
  P4286 Erik Nordgren 1902 - 1970 *
 Finnerödja, Skagersholm
P973
P978
P977
P974
P979
P975
P976
P969
P968
P955
Magdalena Andersdotter Siljard
Maria Andersdotter Siljard
Andreas Andersson Siljard
Isak Andersson Siljard
Jan Andersson Siljard
Johannes Andersson Siljard
Lars Andersson Siljard
Zackris Andersson Siljard
Helena Larsdotter
Anders Larsson Siljard
1766 - ?
1786 - ?
1781 - ?
1769 - 1841
1790 - ?
1773 - 1853
1779 - ?
1753 - 1784
1753 - 1806
1727 - 1804
*
*
*
*
*
*
*


 Finnerödja, Stenåsen
  P4382
P4383
P4385
P4247
August Gustavsson
Edla Gustavsson
Hulda Gustavsson
Albertina Nilsdotter
1856 - 1929
1889 - 1977
1904 - 1982
1861 - 1952 Finnerödja, Storängen
  P5317 Stina Jansdotter 1775 - 1851 *
 Finnerödja, Östra Hammaren
  P987 Brita Andersdotter Sillard 1780 - ? *
 Glanshammar, Hagaby
  P2621 Per Molin 1838 - ? *
 Glanshammar, Karltorp
  P2620 Eleonora Olsson 1881 - 1949 *
 Glanshammar, Laxmossen
  P2617 Anna Molin 1868 - ? *
 Glanshammar, Torphälla
  P4199 Maria Thunström 1831 - 1880 *
 Grythyttan
P6656
P3785
P5876
P2353
P1433
P5065
P5067
P5085
P5066
P1065
P1504
P1043
P1034
P1432
Edit Andersson
Petter Ersson
Nils Hindersson
Anna Jansdotter
Maja Jansdotter
Brita Jonsdotter
Ingrid Jonsdotter
Katarina Jonsdotter
Lisa Jonsdotter
Britta Stina Karlsdotter
Peter Larsson
Anna Nilsdotter
Nils Nilsson
Stina Persdotter
1893 - 1969
1754 - 1819
1784 - ?
1821 - ?
1810 - ?
1740 - ?
1747 - ?
1735 - 1820
1742 - ?
1790 - 1828
1771 - 1830
1805 - ?
1762 - 1837
1795 - 1834
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Grythyttan, Berga
  P1427 Jacob Karlsson 1770 - 1842
 Grythyttan, Bovik
  P42
P1187
Johan Andersson
Katrina Jacobsdotter
1845 - 1901
1806 - 1856
*
 Grythyttan, Brunsjötorp
  P5036 Petter Persson Lövgren 1828 - 1867 *
 Grythyttan, Bygget
  P6604 Johannes Andersson 1804 - 1874
 Grythyttan, Djupviken
  P1432 Stina Persdotter 1795 - 1834 *
 Grythyttan, Finnhult
  P5068 Ingrid Ersdotter ? - 1741 *
 Grythyttan, Flintenhäll
  P2201 Lisa Jönsdotter 1776 - 1836 *
 Grythyttan, Flosjönäs
  P4084 Karl Olsson 1825 - 1916 *
 Grythyttan, Flosjötorp
  P1033 Jonas Persson 1759 - 1839 *
 Grythyttan, Fräkenfallet
  P1434
P1432
Karl Gustav Jansson
Stina Persdotter
1835 - ?
1795 - 1834
*
 Grythyttan, Gräsbäcken
  P6718
P4979
Nils Jonasson
Henrik Nilsson
1799 - ?
1797 - ?
*
*
 Grythyttan, Halvarstorp
  P3996 Jan Jönsson 1779 - 1784 *
 Grythyttan, Heden
  P4593 Adolf Bergstedt 1895 - 1922 *
 Grythyttan, Hällefors, Östra Gruvan
  P915 Petter Wahlgren 1833 - 1909 *
 Grythyttan, Jungfruboda
  P1043 Anna Nilsdotter 1805 - 1883 *
 Grythyttan, Kärvingeborn
  P2460
P2103
P5863
Karolina Hellström
Anna Jacobsdotter
Stina Nilsdotter
1842 - 1885
1802 - ?
1813 - 1859
*
*
*
 Grythyttan, Limmingen
  P4978 Nils Nilsson 1794 - ? *
 Grythyttan, Limmingsviken
  P5085
P5053
Katarina Jonsdotter
Katarina Persdotter
1735 - 1820
1707 - 1780

 Grythyttan, Loka
  P1187
P1429
P1431
P2102
Katrina Jacobsdotter
Stina Jacobsdotter
Jan Jacobsson
Karl Jacobsson
1806 - 1856
1809 - ?
1804 - ?
1811 - 1826
*
*
*
*
 Grythyttan, Lövnäs
  P738
P5030
P2108
P1042
P2107
P2354
P2106
P2109
P1033
Brita Arvidsdotter
Sara Ersdotter
Karl Jacobsson
Anders Jonasson
Brita Karlsdotter
Stina Karlsdotter
Olof Karlsson
Katarina Olofsdotter
Jonas Persson
1765 - 1822
1830 - 1889
1744 - 1804
1804 - 1832
1790 - ?
1787 - ?
1784 - ?
1746 - 1806
1759 - 1839
*
*
*

 Grythyttan, Mossebo
  P4980 Britta Nilsdotter 1802 - ? *
 Grythyttan, Mosserud
  P4392 Matilda Olsdotter 1865 - 1934 *
 Grythyttan, Mörttjärn
  P1430
P2102
P1188
P1435
P5054
P1428
P5058
Maja Stina
Karl Jacobsson
Anna Stina Jansdotter
Maja Stina Jansdotter
Kristina Jonsdotter
Stina Olsdotter
Olof Olsson
1831 - 1831
1811 - 1826
1831 - ?
1837 - ?
1733 - 1815
1772 - 1836
1774 - 1831
* †

*
*


 Grythyttan, Saxhyttan
  P1189
P3785
P1436
P3994
P2201
P3986
P3990
P3993
P3991
P3992
P3989
P3988
P3987
Karolina
Petter Ersson
Anders Jansson
Jöns Jansson
Lisa Jönsdotter
Brita Persdotter
Brita Persdotter
Kristina Persdotter
Hindrik Persson
Johan Persson
Magnus Persson
Nils Persson
Petter Persson
1838 - 1843
1754 - 1819
1823 - 1910
1750 - 1812
1776 - 1836
1800 - 1800
1811 - ?
1817 - ?
1803 - 1809
1814 - ?
1808 - ?
1806 - ?
1801 - ?
* †

*


* †
*
*
* †
*
*
*
*
 Grythyttan, Smedtorps Ön
  P5060 Johan Olsson 1763 - 1846
 Grythyttan, Torrvarpsund
  P5055 Olof Jansson 1741 - 1801
 Grythyttan, Trösvattnet
  P5850 Margareta Karlsdotter 1744 - 1816 *
 Grythyttan, Ullnäs
  P1038
P1037
P1039
P1040
P3996
Anna Jonasdotter
Jonas Jonasson
Maria Jonasdotter
Petter Jonasson
Jan Jönsson
1792 - ?
1790 - ?
1794 - ?
1797 - ?
1779 - 1787
*
*
*
*
 Grythyttan, Vaskebäcken
  P5068
P5054
P5059
P5057
P1428
P5056
P5060
P5058
P5062
P5053
P5070
P5064
P5052
P5063
P5061
Ingrid Ersdotter
Kristina Jonsdotter
Anna Olsdotter
Elisabet Olsdotter
Stina Olsdotter
Stina Maria Olsdotter
Johan Olsson
Olof Olsson
Karin Persdotter
Katarina Persdotter
Lisa Persdotter
Stina Persdotter
Jonas Persson
Olof Persson
Per Persson Elg
? - 1741
1733 - 1815
1778 - ?
1770 - ?
1772 - 1836
1762 - ?
1763 - 1846
1774 - 1831
1675 - 1754
1707 - 1780
1714-18 - 1742
1723 - ?
1703 - 1787
1717 - 1804
1670 - 1754

*
*
*
*
*
*
*
* †
*
* †
*

*
 Guldsmedshyttan
  P3958 Erik Eriksson 1885 - 1951
 Gällersta
  P760
P5617
P2232
P760
Augusta Becker
Inga Becker
Erik Forsberg
Augusta Persdotter
1861 - 1923
1864 - 1917
1906 - 1977
1861 - ?
*
*
*
*
 Gällersta, Attersta
  P377
P3608
P4200
Torleif Ekblom
Britt Röst
Axel Thunström
1900 - 1978
1908 - 1995
1801 - 1868


*
 Gällersta, Björneborg
  P455
P375
Elin Andersdotter
Adolf Ekblom
1870 - 1952
1867 - 1938

 Gällersta, Herminge
  P3453
P455
P3457
P3456
P494
P5543
P5542
P3450
P3455
P3454
P3451
Brita Andersdotter
Elin Andersdotter
Kristina Andersdotter
Frans Andersson
Bengt Ekblom
Anna Karlsdotter
Brita Karlsdotter
Anders Karlsson
Gustav Karlsson
Karl Karlsson
Anna Stina Persdotter
1796 - ?
1870 - 1952
1874 - 1874
1868 - 1870
1894 - 1936
1823 - ?
1821 - ?
1828 - 1922
1831 - 1906
1825 - 1906
1843 - 1905
*
*
* †
* †

*
*
* †
* †
* †
 Gällersta, Klockargården
  P4212
P4215
P4213
P4194
P4196
P4211
P4209
P4195
Anna Haques
Karl Haques
Kristina Haques
Lars Haques
Lars Haques
Per Haques
Lars Siglander
Lena Siglander
1811 - ?
1827 - ?
1818 - ?
1774 - 1833
1802 - 1835
1806 - 1825
1742 - 1798
1778 - 1926
*
*
*

*
*

* †
 Gällersta, Norra Bro
  P5616 Emilia Becker 1859 - 1859
 Gällersta, Ökna
  P4667 Lars Erik Wahlqvist 1868 - 1950 *
 Götlunda, Frötuna
  P6063
P6064
Hulda Västlund
Ragnhild Västlund
1914 - 1991
1912 - 1999
*
*
 Götlunda, Torp
  P2831 Anna Helena Larsdotter 1864 - 1958
 Götlunda, Öknäs
  P5619 Amandus Andersson 1850 - 1931
 Hackvad, Skättorp
  P4963 Karl Hellström 1847 - 1908 *
 Hackvad, Via Östra
  P1311 Johan Olof Zackrisson 1811 - 1843
 Hallsberg
  P5492 Frida Karlsson 1896 - 1972
 Hallsberg, Norrgården
  P4290 Karl Eriksson 1885 - 1977
 Hallsberg, Ålsta
  P5753 Olga Eliasson 1878 - 1938
 Hardemo, Brändåsen
  P5825 Klara Persdotter 1826 - 1870
 Hardemo, Stora Älberg
  P5826 Johanna Nyström 1841 - 1865 *
 Hidinge
  P3128
P3125
P1368
P3135
P3966
P370
P3130
P3131
P3127
P3313
P3126
P3141
P3142
P3136
P3124
P4957
P4675
Johanna
Anna Andersdotter
Beda Eriksson
Nils Ersson
Jan Jansson
Nils Johansson
Alma Larsdotter
Augusta Matilda Larsdotter
Johanna Larsdotter
Maria Larsdotter
Lars Larsson
Anna Matilda Nilsdotter
Frida Elisabeth Nilsdotter
Anna Matilda Olsdotter
Lars Persson
Anders Pettersson
Gustav Pettersson
1857 - ?
1802 - 1876
1880 - 1936
1847 - 1925
1804 - ?
1917 - 1989
1873 - ?
1875 - ?
1838 - ?
1793 - ?
1841 - ?
1884 - ?
1889 - ?
1858 - 1899
1806 - 1886
1867 - 1948
1854 - 1932
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
 Hidinge, Apeltorp
  P3626 Augusta Andersdotter 1867 - 1946
 Hidinge, Björntjärn  se även Knista
  P4947
P1026
P1024
P6728
P1027
P6736
P6730
P6735
P6734
P6733
P6732
P2920
P4957
P4954
P4955
P4956
Maja Jansdotter
Maria Jansdotter
Stina Jansdotter
Karl Jansson
Peter Jansson
Elin Karlsdotter
Hilda Karlsdotter
Ulrika Karlsdotter
Erland Karlsson Björnberg
Jan Karlsson Engström
Karl Karlsson
Anna Nilsdotter
Anders Pettersson
August Pettersson
Frans Pettersson
Johan Pettersson
1822 - 1900
1816 - 1881
1826 - ?
1821 - 1895
1820 - 1908
1869 - 1929
1852 - 1857
1864 - ?
1862 - 1923
1860 - 1890
1858 - 1943
1824 - 1893
1867 - 1948
1858 - ?
1860 - 1945
1863 - 1941


*


*
* †
*
*
*
*

*
*
*
*
 Hidinge, Dalströmstorp
  P3606 Johanna Gustavsdotter 1864 - 1952
 Hidinge, Gammelbo
  P4058 Johan Gustavsson 1862 - 1945
 Hidinge, Guntjugan
  P2340 Helena Nilsdotter 1865 - 1948 *
 Hidinge, Hidinge by
  P5615
P5616
P5611
P5613
P5612
P5819
Anna Becker
Emilia Becker
Erik Becker
Karl Becker
Per Becker
Augusta Persson
1857 - 1858
1859 - 1859
1850 - 1852
1855 - ?
1852 - 1856
1858 - 1938
* †
*
* †
*
* †
*
 Hidinge, Klunkhyttan
  P3125
P4057
P3140
P3139
P3118
P368
P2340
P3134
P3117
P3133
P3124
P1417
P1416
P1420
P3132
P1418
P1419
P1415
P5949
Anna Andersdotter
Maria Gustavsdotter
Ingrid Gustavsson
Karin Gustavsson
Anna Lovisa Larsdotter
Peter Larsson
Helena Nilsdotter
Kristina Nilsdotter
Ida Kristina Nilsson
Nils Nilsson
Lars Persson
August Pettersson
Gustav Adolf Pettersson
Hanna Pettersson
Hilma Pettersson
Hilma Pettersson
Johan Pettersson
Karl Pettersson
Oskar Pettersson
1802 - 1876
1859 - 1935
1910 - 1992
1908 - 1998
1851 - 1925
1844 - 1916
1865 - 1948
1858 - 1901
1885 - 1958
1851 - 1923
1806 - 1886
1879 - ?
1877 - 1960
1889 - 1970
1875 - 1876
1882 - 1958
1884 - ?
1872 - 1957
1887 - 1889


*
*

*


*
* †

*
*
*
* †
*
*
*
* †
 Hidinge, Korsgatan
  P1693 Jonas Andersson 1804 - 1880
 Hidinge, Lannabruk
  P1416
P1415
Gustav Adolf Pettersson
Karl Erik Pettersson
1877 - 1960
1872 - 1957

 Hidinge, Lekeberg
  P4947 Maja Jansdotter 1822 - 1900 *
 Hidinge, Lekhult
  P5988 Gustav Gustavsson 1902 - 1931 *
 Hidinge, Lekhyttan
  P3145
P3146
P3135
P3638
P5150
P3138
P3598
P3605
P3594
P3548
P3134
P3117
P3120
P3136
P4666
P4665
P3116
P3144
P4670
P4671
P4668
P4669
Knut Eriksson
Nils Eriksson
Nils Ersson
Erland Frödin
Anna Gustavsson
Dagmar Gustavsson
Lars Gustavsson
Nisse Gustavsson
Olle Gustavsson
Karolina Nilsdotter
Kristina Nilsdotter
Ida Kristina Nilsson
Karl Nilsson
Anna Olsdotter
Hanna Olsdotter
Johan Olsson
Ebba Pettersson
Marta Pettersson
Elis Wahlqvist
Ella Wahlqvist
Emmy Wahlqvist
Erik Wahlqvist
1898 - 1980
1900 - 1988
1847 - 1925
1831 - 1869
1912 - 1974
1906 - 1933
1916 - 1999
1914 - 1983
1925 - 2007
1831 - 1894
1858 - 1901
1885 - 1958
1886 - 1954
1858 - 1899
1873 - 1932
1870 - 1945
1896 - 1975
1896 - 1990
1903 - 1964
1908 - 1997
1897 - ?
1902 - 1902
* †
* †

*
*
*
*
* †
*

*

* †

*
*

*
*
*
*
* †
 Hidinge, Lövbråten
P3626
P5577
P5622
P5628
P5624
P5625
P5629
P5623
P5627
P3627
P5621
P5626
P694
P5583
P5578
P3865
P5581
P5579
P3866
P5580
P3864
P5582
P3863
P1013
P1018
P1017
P1015
P1019
P758
Augusta Andersdotter
Brita Andersdotter
Kristina Andersdotter
Lovisa Andersdotter
Anders Andersson
August Andersson
August Andersson
Erik Andersson
Erik Andersson
Gustav Andersson
Karl Andersson
Olof Andersson
Sara Jansdotter
Anna Karlsdotter
Brita Karlsdotter
Kristina Karlsdotter
Maria Karlsdotter
Sara Karlsdotter
August Karlsson
Isak Karlsson
Jan Karlsson
Jonas Karlsson
Karl Karlsson
Sara Olsdotter
Tilda Beata Olsdotter
Isak Olsson
Johan Olsson
Johan Olsson
Olof Persson
1867 - 1946
1783 - 1854
1855 - 1856
1865 - 1926
1859 - ?
1816 - 1860
1869 - 1876
1857 - 1859
1863 - 1865
1870 - 1957
1854 - 1932
1861 -1862
1802 - 1883
1817 - ?
1802 - ?
1858 - ?
1810 - 1826
1805 - 1825
1860 - 1943
1808 - ?
1856 - 1857
1813 - ?
1854 - 1954
1825 - 1912
1841 - 1857
1839 - 1840
1832 - 1839
1846 - 1929
1791 - 1851
*
*
* †
*
*
* †
*
* †
* †
*
*
* †

*
*
*
*
*
*
*
* †
*
*

* †


*
 Hidinge, Nordändan  se även Knista
  P43 Kristina Andersdotter 1850 - 1929
 Hidinge, Runåsen
  P3799
P3800
P3801
P3798
P3797
P3194
P3802
P3668
Anna Jansdotter
Johanna Jansdotter
Karolina Jansdotter
Anders Jansson
Erik Jansson
Johan Jansson
Karl Jansson
Augusta Johansdotter
1853 - ?
1855 - 1937
1857 - 1926
1852 - 1934
1850 -1934
1860 - 1937
1848 - 1851
1864 - ?
*
*
*
*
*
*

*
 Hidinge, Rövarbron
P42
P116
P114
P149
P40
Johan Andersson
Alfred Johansson
Anna Johansson
Filip Johansson
Frida Johansson
1845 - 1901
1889 - 1954
1887 - 1974
1890 - ?
1884 - 1967

*
*
*
*
 Hidinge, Sjörstorp
  P3606
P4060
P4057
P369
P4055
P4061
P4059
P4058
P4056
P4052
Johanna Gustavsdotter
Josefina Gustavsdotter
Maria Gustavsdotter
Matilda Gustavsdotter
Emanuel Gustavsson
Frans Gustavsson
Israel Gustavsson
Johan Gustavsson
Oskar Gustavsson
Gustav Jansson
1864 - 1952
1868 - ?
1859 - 1935
1852 - 1935
1851 - 1851
1870 - 1954
1866 - 1941
1862 - 1945
1854 - 1941
1823 - 1874
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
 Hidinge, Skärmartorp
P1251
P726
Johan Larsson
Maria Olofsdotter
1801 - 1891
1804 - 1862

 Hidinge, Torpet
  P4059 Israel Gustavsson 1866 - 1941
 Hidinge, Torptjärn/Torptjärnsfallet
  P5629
P369
P3137
P368
P3115
P3116
P3143
P367
August Andersson
Matilda Gustavsdotter
Kristina Gustavsson
Peter Larsson
Anna Lovisa Pettersson
Ebba Pettersson
Erik Pettersson
Magda Pettersson
1869 - 1876
1852 - 1935
1904 - 1988
1844 - 1916
1891 - 1969
1896 - 1975
1894 - 1967
1900 - 1976


*

*
*
*
*
 Hidinge, Älvkärr
  P1534 Lars Jacobsson 1721 - 1760 *
 Hjulsjö
P1396 Karolina Kilström 1849 - 1908 *
 Hovsta
  P3119 Hjalmar Andersson 1885 - 1961 *
 Hovsta, Bettorp
  P4309 Hilda Bergstrand 1884 - 1902
 Hovsta, Kvarntorp
  P4278
P4282
Johanna Erlandsdotter
Karl Olofsson
1864 - 1947
1863 - 1941

 Hovsta, Kåvötorp
  P4283 Gustav Olsson 1894 - 1956 *
 Hällefors
P1395
P1398
P915
P3995
Per Gustav Forslind
Wilhelmina Forsling
Petter Wahlgren Eriksson
Stina Jansdotter
1848 - 1908
1876 - 1908
1833 - 1909
1756? - ?
*
*
*
*
 Hällefors, Karlsdal
  P4602 Erik Kilström 1855 - 1937 *
 Järnboås, Finnå
  P3742 Britta Stina Persdotter Kärve 1814 - 1850 *
 Knista
P951
P3312
P250
P696
P3129
P3222
P706
P4900
Margareta And.dr Siljard
Jan Jansson
Nils Jonsson
Mats Olofsson
Kristina Lovisa Olsdotter
Johanna Persdotter
Maria Persdotter
Emma Stenström
1708 - 1777
1799 - ?
1570 - 1650-54
1736 - 1811
1837 - 1875-90
1854 - 1917
1767 - 1789
1895 - 1960
* †
*
*

*
*
*
*
 Knista, Björntjärn    se även Hidinge
  P54
P201
P203
P202
P48
P707
P713
P710
P711
P1025
P1029
P52
P1026
P694
P712
P4052
P5690
P1027
P6730
P6731
P6729
P53
P730
P4948
P4951
P4952
P4949
P4950
P4953
Maria Arvidsdotter
Karolina Eriksdotter
Maria Eriksdotter
Erik Eriksson
Erik Eriksson
Lisa Kajsa Holm
Anna Jansdotter
Anna Maria Jansdotter
Johanna Jansdotter
Lisa Jansdotter
Lovisa Jansdotter
Maria Jansdotter
Maria Jansdotter
Sara Jansdotter
Anders Jansson
Gustav Jansson
Johan Jansson
Peter Jansson
Hilda Karlsdotter
Emma Karlsdotter
Ida Karlsdotter
Johan Matsson
Anna Maria Olsdotter
Johanna Persdotter
Gustav Persson Karlberg
Karolina Pettersdotter
Johan Pettersson
Karl Pettersson
Per Pettersson
1768 - 1837
1831 - 1911
1839 - 1904
1835 - 1843
1852 - 1925
1792 - 1860
1814 - 1818
1800 - 1806
1803- ?
1815 -1821
1830 -
1807 - 1874
1816 - 1881
1802 - 1883
1806- 1806
1823 - 1874
1828 - 1828
1820 - 1908
1852 - 1857
1855 - ?
1849 - 1926
1767 - 1837
1820 -  1887
1845 - 1935
1851 - ?
1853 - 1925
1847 - 1919
1849 - 1921
1855 - 1909

*
*
* †
*

* †
* †
*
* †
*
*
*
*
* †
*
* †
*
* †
*
*

*
*
*
*
*
*
*
 Knista, Brohyttan
  P4056 Oskar Gustavsson 1854 - 1941
 Knista, Bäcketorp
  P5577 Brita Andersdotter 1783 - 1854
  P5584 Kajsa Karlsdotter 1819 - ? *
  P581 Maria Karlsdotter 1810 - 1826
  P5579 Sara Karlsdotter 1805 - 1825
  P5585 Karl Karlsson 1822 - ? *
  P5586 Olof Karlsson 1827 - ? *
  P716 Karl Matsson 1778 - 1842
 Knista, Farbrorstorp
  P3118
P4664
Anna Lovisa Larsdotter
Emma Olsdotter
1851 - 1925
1867 - 1927
*
*
 Knista, Gysta
P509
P506
Jordan ?
? Jordansdotter
ca 1510 - före 1561
ca 1542 - ?
*
*
 Knista, Hagen
P698 Olof Matsson 1707 - 1781 *
 Knista, Holmsjötorp
P1012
P1011
Olof Olofsson
Peter Olofsson
1824 - ?
1822 - ?
*
*
 Knista, Hälsingsåsen
  P5930 Karl Karlsson 1888 - 1956 * †
 Knista, Lekeberga
  P1252 Lovisa Johansdotter 1846 - 1907 *
 Knista, Medskog
  P5565
P5571
P5566
P5569
P5568
P5567
P5570
P4393
Stina Jansdotter
Anna Matsdotter
Brita Matsdotter
Stina Matsdotter
Isak Matsson
Johan Matsson
Karl Matsson
Karolina Olsdotter
1772
1806
1793
1800
1797
1795
1804
1858 - 1919
*
*
*
*
*
*
*
*
 Knista, Norhammar
P969
P771
P960
P984
P191
P147
P115
P956
P4614
P5602
P5603
P5605
P5606
Zackris Andersson Siljard
Anders Henriksson
Henrik Henriksson
Stina Johansson
Ida Johansson
Johan Johansson
Marie Johansson
Maria Larsdotter Norstedt
Karl Olsson
Elias Persson Hane
Isak Persson Hane
Jakob Persson Hane
Johan Persson Hane
1753 - 1784
ca 1681 - 1728
1760 - ?
1781 - ?
1882 - 1911
1874 - ?
1872 - 1967
1730 - ?
1852 - 1912
1770 - 1851
1772 - ?
1777 - ?
1780 - ?
*

*
*
*
*
*
?
*
*
*
*
*
 Knista, Norviken
P3664
P3667
P3416
P3417
P3663
P3666
P3665
P3662
P758
Anna Johansdotter
Johanna Johansdotter
Maja Johansdotter
Sofia Johansdotter
Stina Johansdotter
Erik Johansson
Karl Johansson
Stina Olsdotter
Olof Persson
1843 - ?
1851 - ?
1859 - ?
1861 - ?
1840 - ?
1848 - ?
1845 - ?
1819 - 1856
1791 - 1851
*
*
*
*
*
*
*

*
 Knista, Nordändan  se även Hidinge
P719
P697
P709
P3304
P728
P717
P753
P729
P716
P714
P53
P731
P718
P715
P5573
P1279
P727
P726
P1280
P725
P1278
P720
P696
P724
Sara Danielsdotter
Brita Isaksdotter
Brita Jansdotter
Karl Jansson
Anna Matsdotter
Brita Matsdotter
Anders Matsson
Andreas Matsson
Karl Matsson
Isak Matsson
Johan Matsson
Mats Matsson
Nils Matsson
Olof Matsson
Karl Nilsson
Anna Olofsdotter
Brita Olofsdotter
Maria Olofsdotter
Sara Olofsdotter
Anders Olofsson
Johan Olofsson
Mats Olofsson
Mats Olofsson
Mats Olofsson
1769 - 1824
1742 - 1829
1797 - ?
1831 - ?
1772 - ?
1780 - 1792
1774 - 1774
1775 - ?
1778 - 1842
1763 - 1792
1767 - 1837
1770 - ?
1783 - ?
1765 - 1824
1799 - ?
1799 - 1799
1805 - ?
1804 - 1862
1799 - 1799
1801 - ?
1812 - 1813
1791 - 1792
1736 - 1811
1800 - 1800


*
*
*
* †
* †
*
*
* †
*
*
*
* †
*
* †
*
*
* †
*
* †
*
* †
* †
 Knista, Nordändan Västra
  P5620
P5619
Johanna Andersdotter
Amandus Andersson
1852 - 1918
1850 - 1931
*
*
 Knista, Smedstorp
  P963
P980
Johan Isaksson
Sara Jonsdotter
1746 - 1814
1750 - 1836

 Knista, Storsjön
P695
P1013
P1020
P1014
P1030
P1016
P1017
P1015
Johanna Sofia Olsdotter
Sara Lotta Olofsdotter
Stina Lisa Olofsdotter
Anders Olsson
August Olsson Ljungberg
Karl Olofsson
Isak Olofsson
Johan Olofsson
1827 - 1905
1825 - 1912
1829 - 1915
1830 - 1910
1837 - 1916
1836 - 1881
1839 - 1840
1832 - 1839
*
*
*
*
*
*
*
*
 Knista, Villingsberg
P971
P962
P959
P762
P708
P707
P705
P961
P965
P697
P777
P1022
P964
P966
P1025
P1023
P981
P985
P983
P980
P982
P148
P955
P736
P778
P5600
P5601
P706
P4945
P5602
P4569
P4952
P763
P972
Brita Andersdotter
Petter Hane
Maria Henriksdotter
Lars Henriksson Silja
Johan Holm
Lisa Kajsa Holm
Peter Holm
Anna Isaksdotter
Anna Isaksdotter Sillard
Brita Isaksdotter
Karin Isaksdotter
Magdalena Isaksdotter
Anders Isaksson Sillard
Isak Isaksson Siljard
Lisa Johanna Jansdotter
Jan Jansson
Anna Johansdotter Siljard
Brita Johansdotter
Sara Johansdotter
Isak Johansson
Jonas Johansson
Karl Johansson
Anders Larsson Siljard
Isak Larsson Siljard
Anna Olofsdotter Björn
Anna Persdotter Hane
Brita Persdotter Hane
Maria Persdotter
Ulrika Persdotter
Elias Persson Hane
Klara Petersdotter
Karolina Pettersdotter
Henrik Siliakusson
Andreas Andersson Siljard
1757 - ?
1739 - 1811
1758 - ?
1689 - 1758
1794 - 1796
1792 - 1860
1760 - 1795
1740 - 1829
1757 - ?
1742 - 1829
1687 - 1753
1753 - ?
1755 - ?
1759 - 1778
1815 - 1821
1790 - ?
1775 - ?
1786 - ?
1779 - ?
1772 - ?
1776 - ?
1878 - 1948
1727 - 1804
1718 - 1776
1720 - 1791
1766 - ?
1768 - ?
1767 - 1789
1843 - 1928
1770 - 1851
1865 - 1895
1853 - 1925
1642 - 1704
1760 - ?
*

*

* †
*

* †
*
*

*
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*


*
*

*
*
 Knista, Vissboda
  P3223 Hanna Ersdotter 1880 - 1931 *
 Knista, Ålderdomshemmet
  P4797 Anna Sjögren 1833 - 1917
 Knista, Östa
  P4201
P3143
Sofia Klingberg
Erik Pettersson
1792 - ?
1894 - 1967
*
 Kopparberg (Ljusnarsberg), Konstbacken
  P4131 Emma Ersdotter 1856 - 1907
 Kräcklinge, Skoftesta
  P5792 Märta Jansson 1896 - 1974 *
 Kumla
  P2299
P2470
P5806
P2474
Arne Hoffner
Karl Karlsson
Ellen Nyström
Ingeborg Persdotter
1920 - 1997
1879 - 1952
1881 - 1935
1881 - 1949
* †


 Kumla, Byrsta
  P5950 Adolf Eklund 1875 - ? *
 Kumla, Karlstad
  P4725
P4726
Marit Olsson
Paul Olsson
1909 - 1999
1911 - 1911
*
* †
 Kumla, Kumla by
  P4727 Mats Olsson 1912 - 2004 *
 Kumla, Ljungbyhov
  P677 Agnes Orest 1885 - 1938
 Kumla, Norra Via
  P2298
P149
Anna-Greta Johansson
Filip Johansson
1914 - 1931
1890 - 1932

 Kumla, Vallersta
  P4287 Margareta Johansson 1904 - 1993 *
 Kumla, Östra Åby
  P5827
P5829
August Larsson
Per Larsson
1856 - 1938
1852 - 1936
*
*
 Kvistbro
P2500
P2476
P354
P5338
P2720
P2718
P2477
P225
P963
P1004
P2505
P226
P1170
P1171
P3616
P1007
Martin Carlberg
Arvid Bergvall
Anna Eriksdotter
Lars Eriksson
Eusebia Viktoria Flink
Maria Alfrida Flink
Gustav Halldin
Olof Håkansson
Johan Isaksson
Katarina Larsdotter
Lars Larsson
Lars Nilsson
Håkan Olofsson
Per Olofsson
Erik Olsson
Stina Pettersdotter
1898 - 1984
1894 - 1947
1655 - 1735
1726 - 1815
1887 - 1972
1879 - ?
1878 - 1968
     ? - 1633
1746 - 1814
1785 - 1824
1901 - 1967
? - 1720
? - 1642
? - 1667
1838 - 1918
1817 - ?
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*


*
*
 Kvistbro, Axbergstorp
  P5173 Inga Högberg 1788 - 1846
 Kvistbro, Baggetorp
  P6056 Anna Persdotter 1848 - 1918 *
 Kvistbro, Bengtstorp
  P1702
P6059
Karl Johansson
Gustav Karlsson
1852 - 1893
1892 - 1893

* †
 Kvistbro, Björkhaga
  P6058
P6056
Frida Karlsson
Anna Persdotter
1889 - 1918
1848 - 1918

 Kvistbro, Brotorp
  P5781 Lars Andersson 1756 - 1829
 Kvistbro, Brännsjötorp
  P1810 August Johansson 1847 - 1919 *
 Kvistbro, Bygget
  P1824
P5196
Johanna Andersdotter
Anna Blom
1820 - 1860
1855 - 1895
*
*
 Kvistbro, Farmen
  P4925
P4522
Karl Andersson
Amanda Larsdotter
1909 - 1990
1854 - 1920
*
 Kvistbro, Fjugesta
  P2476
P2500
P3140
P4839
Arvid Bergvall
Martin Carlberg
Ingrid Gustavsson
Anna Jansson
1894 - 1947
1898 - 1984
1910 - 1992
1900 - 1979 Kvistbro, Gammelhyttan
  P2180 Lovisa Jansdotter 18552 - 1892 *
 Kvistbro, Gropen/Gropen kvarn
  P4744
P5137
P4882
Olof Nilsson
Brita Olofsdotter
Karin Sterner
1745 - 1831
1777 - 1845
1908 - 1988


*
 Kvistbro, Guldsmedsboda
  P4902
P1701
P4888
Anna Jansson
Charlotta Johansdotter
Karl Karlsson
1888 - 1954
1849 - 1925
1850 - 1930


 Kvistbro, Guldsmedstorp
  P4890
P4889
P4892
P4896
P4893
P4898
P4899
P4894
P4897
P4904
P4891
P4895
P4903
Augusta Karlsdotter
Elin Karlsdotter
Emilia Karlsdotter
Hilda Karlsdotter
Maria Karlsdotter
Albin Karlsson
Edvin Karlsson
Gustav Karlsson
Gustav Karlsson
Ines Karlsson
Karl Karlsson
Karl Karlsson
Karl Karlsson
1877 - 1932
1875 - 1920
1880 - 1884
1886 - 1972
1882 - ?
1890 - 1897
1892 - 1974
1883 - 1887
1888 - 1960
1914 - 1988
1879 - 1884
1885 - 1964
1912 - 2000
*
*
* †
*
*
* †
*
* †
*
*
* †
*
*
 Kvistbro, Hinderstorp
  P4887
P1698
P6636
P2218
P2509
P2473
P2499
P2466
P2507
P2508
P347
P2471
P2502
P2216
P2215
P2217
P2470
P2472
P2469
P2468
P2467
P2505
P2214
P4244
Augusta Charlotta ?
Hedda Johansdotter
Stina Lovisa Jonsdotter Wase
Adolf Karlsson
Amanda Karlsson
Anna Karlsson
Anny Karlsson
Arvid Karlsson
Axel Karlsson
Emelie Karlsson
Gustav Karlsson
Hilma Karlsson
Hulda Karlsson
Johan Karlsson
Karl Karlsson
Karl Karlsson
Karl Karlsson
Leonard Karlsson
Matilda Karlsson
Maria Larsdotter
Karl Larsson
Lars Larsson
Karl Persson
Fredrika Svensdotter
1872 - 1874
1840 - 1876
1823 - 1887
1871 - ?
1896 - 1982
1889 - 1882
? - ?
1900 - 1986
1896 - 1969
? - ?
1884 - 1974
1882 - 1963
1902 - 1980
1868 - 1921
1865 - 1870
1874 - 1929
1879 - 1952
1887 - 1957
1876 - 1956
1859 - 1946
1849 - 1938
1901 - 1967
1839 - 1877
1812 - 1883*
*
*
*
* †
* †
*
*
*
* †
*
* †
*
*
*
*
*


* †
 Kvistbro, Hässleby
  P5171 Anna Ersdotter 1829 - 1883 *
 Kvistbro, Ingvaldstorp
  P5781
P3558
Lars Andersson
Maja Stina Nilsdotter
1756 - 1829
1824 - ?
*
*
 Kvistbro, Fjugesta
  P2174 Hilma Andersson 1886 - 1976
 Kvistbro, Karlsäng
  P5764 Ester Törnqvist 1896 - 1969 *
 Kvistbro, Kärrgruvan
  P4310
P4309
P4311
Adolf Bergstrand
Hilda Bergstrand
Johan Bergstrand
1887 - 1976
1884 - 1902
1890 - 1978
*
*
*
 Kvistbro, Körartorp
  P5198
P1822
P5202
P5200
P5199
P5197
P4888
P5201
Lovisa Henriksdotter Skagerlind
Johanna Karlsdotter
Emil Karlsson
Fredrik Karlsson
Gustav Karlsson
Karl Karlsson
Karl Karlsson
Vilhelm Karlsson
1823 - 1905
1848 - 1930
1862 - 1922
1858 - 1928
1854 - 1858
1820 - 1901
1850 - 1930
1858 - 1876
*
*
*
*
* †
* †
*
* †
 Kvistbro, Lerbroäng
  P3326
P176
P4514
P5689
P4489
P4519
P4515
P4489
P4516
P4521
P4520
P4518
P4517
P4525
P4524
P4523
P4531
P4529
P4528
P4526
P4530
P4527
Katarina Andersdotter
Lisa Andersdotter
Katarina Birath
Stina Kajsa Eriksdotter
Jonas Eriksson
Johanna Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Erik Jonsson
Erik Jonsson
Fredrik Jonsson
Jan Jonsson
Lars Jonsson
Karl Jonsson
Anna Karlsdotter
Elin Karlsdotter
Emilia Karlsdotter
Hanna Karlsson
Helga Karlsdotter
Hilda Karlsdotter
Hulda Karlsdotter
Gustav Karlsson
Karl Karlsson
1775 - 1860
1779 - 1851
1809 - 1890
1811 - ?
1804 - 1878
1843 - ?
1831 - ?
1763 - 1839
1834 - ?
1847 - 1928
1843 - ?
1841 - 1843
1839 - 1907
1878 - ?
1877 - 1929
1875 - 1956
1896 - 1994
1888 - 1965
1885 - 1975
1880 - 1966
1893 - 1974
1882 - 1904

*

*

*
*

*
*
*
* †
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Kvistbro, Mark
  P1309
P6528
Erik Nilsson
Anna Kajsa Persdotter
1813 - 1873
1816 - 1875

 Kvistbro, Mullersäter
  P5754 Karl Eriksson 1878 - 1948 *
 Kvistbro, Mullhyttan
  P2861
P3935
P3933
P3934
P2860
P3932
Elisabeth Nyqvist
Emma Nyqvist
Hanna Nyqvist
Hanna Nyqvist
Karl Nyqvist
Kristina Nyqvist
1871 - 1948
1868 - 1870
1863 - 1865
1866 - 1869
1859 - ?
1861 - 1863
*
* †
* †
* †
*
* †
 Kvistbro, Nolsjön
  P4889
P4909
Elin Karlsdotter
Elin Nilsson
1875 - 1920
1908 - 1919

 Kvistbro, Nytorp
  P4906 Johan Nilsson 1879 - 1946
 Kvistbro, Ribboda
  P5927
P2182
P345
P2174
P5926
P2181
P2186
P2179
P2180
P3314
Frida Andersson
Gustav Andersson
Hanna Andersson
Hilma Andersson
Johan Andersson
Karl Andersson
Karl Andersson
Anders Ersson
Lovisa Jansdotter
Maja Lotta Nilsdotter
1884 - 1885
1892 - 1968
1889 - 1975
1886 - 1976
1879 - 1883
1876 - 1970
1907 - 1920
1828 - 1904
1852 - 1892
1841 - 1884
* †
*
*
*
* †
*
*
* †

*
 Kvistbro, Rönningsfallet
  P4921 Karl Viding 1898 - 1985 *
 Kvistbro, Sixtorp
P354
P187
P186
P355
P226
P185
P180
P183
Anna Eriksdotter
Jon Håkansson
Nils Jonsson
Nils Larsson
Lars Nilsson
Per Nilsson
Katarina Persdotter
Per Persson
1655 - 1735
ca 1580 - ?
1610 - 1674
1684 - 1758
? - 1720
1646 - ?
1711 - 1773
1688 - ?

*?
*?


*?
*
†?
 Kvistbro, Stenbäcken
  P3303
P3225
P3226
P3224
P3311
P3309
P3308
P3307
P3306
P3305
P2920
P2923
P2924
P3314
P2922
P2925
P2921
P3310
P3222
P92
P3317
P365
Ingeborg Bengtsdotter
Augusta Eriksdotter
Anna Matilda Eriksdotter
Karl Johan Eriksson
Anders Peter Karlsson
August Karlsson
August Albert Karlsson
Axel Karlsson
Erik Gustav Karlsson
Karl Johan Karlsson
Anna Nilsdotter
Karolina Nilsdotter
Lovisa Nilsdotter
Maja Lotta Nilsdotter
Maria Sofia Nilsdotter
Erik Nilsson
Nils Nilsson
Sven Nilsson
Johanna Persdotter
Stina Persdotter
Brita Svensdotter
Nils Svensson
1753 - 1840
1888 - ?
1890 - ?
1886 - ?
1869 - 1870
1868 - 1868
1873 - ?
1871 - ?
1866 - ?
1863 - ?
1824 - 1893
1832 - ?
1832 - ?
1841 - 1884
1829 - ?
1837 - 1922
1827 - ?
1758 - 1824
1854 - 1917
1794 - 1879
1793 - ?
1788 - 1877

*
*
*
* †
* †
*
*
*
*
*
*
*

*
* †
**
* †
 Kvistbro, Stockås
  P4883 Maja Sterner 1910 - 2004 *
 Kvistbro, Stora Storbjörboda
  P4897 Gustav Karlsson 1888 - 1960
 Kvistbro, Svartå  -  tillhör senare Nysunds församling
  P4887
P6451
P139
P3328
P1824
P3327
P4190
P4925
P4191
P5168
P5176
P5185
P5178
P1829
P2231
P2224
P5175
P5165
P1828
P5174
P5181
P1060
P1826
P1827
P5177
P1830
P5182
P5164
P5167
P5180
P5172
P5183
P5166
P1821
P4514
P1823
P5170
P5179
P5169
P5184
P5186
P2227
P1831
P5196
P4281
P5171
P1107
P2716
P4841
P4837
P2717
P4524
P4896
P1822
P4899
P5202
P2472
P2228
P5786
P5785
P5783
P5784
P1710
P4880
P4873
P4878
P4876
P4877
P4875
P4874
P4276
P3338
P4900
Augusta Charlotta ?
Maria Abrahamsdotter
Karl Aldén Adolfsson
Anna Maria Andersdotter
Johanna Andersdotter
Kristina Andersdotter
Ernst Andersson
Karl Andersson
Nils Andersson
Adolf Birath
Alma Birath
Anna Birath
Anna Birath
Anna Birath
Anna-Britta
Anna-Greta Birath
Elin Birath
Emilia Birath
Emilia Birath
Erland Birath
Eva Birath
Gustav Birath
Gustav Birath
Gustav Birath
Hilda Birath
Hilda Birath
Johan Birath
Johan Birath
Johanna Birath
Justus Birath
Karl Birath
Karl Birath
Karl Birath
Karl Birath
Katarina Birath
Konrad Birath
Lovisa Birath
Ludvig Birath
Manfred Birath
Maria Birath
Matilda Birath
Tomas Birath
Vilhelm Birath
Anna Blom
Josefina Erlandsdotter
Anna Ersdotter
Herta Flink
Karl Johan Flink
Gustav Jansson
Jan Jansson
Anna Maria Karlsdotter
Elin Karlsdotter
Hilda Karlsdotter
Johanna Karlsdotter
Edvin Karlsson
Emil Karlsson
Leonard Karlsson
Lydia Karlsson
Anna Kajsa Larsdotter
Ingrid Larsdotter
Anders Larsson
Lars Larsson
Nils Larsson
Anna Norström
Augusta Ny
David Ny
Edla Ny
Frida Ny
Gustav Ny
Karl Nylén
Kristina Petersdotter
Erland Pettersson
Emma Stenström
1872 - 1874
1831 - 1923
1876 - 1955
1791 - ?
1820 - 1860
1782 - ?
1895 - ?
1909 - 1990
1920 - ?
1855 - ?
1865 - ?
1822 - 1890
1871 - 1959
1883 - 1959
1909 - 1957
1913 - 2007
1863 - 1868
1849 - ?
1879 - 1919
1861 - ?
1829 - ?
1846 - 1921
1874 - 1875
1876 - 1944
1869 - ?
1886 - 1942
1811 - 1811
1847 - 1927
1853 - 1881
1814 - 1869
1782 - 1830
1812 - 1848
1851 - 1919
1881 - 1945
1809 - 1890
1817 - 1902
1859 - 1860
1819 - 1873
1857 - 1858
1812 - 1812
1824 - ?
1908 - 1960
1889 - 1904
1855 - 1895
1878 - ?
1829 - 1883
1882 - 1964
1855 - 1907
1906 - 1992
1870 - 1958
1843 - 1904
1877 - 1929
1886 - 1972
1848 - 1930
1892 - 1974
1862 - 1922
1887 - 1957
1906 - 1987
1798 - ?
1795 - ?
1788 - ?
1792 - ?
1793 - 1862
1875 - 1951
1873 - 1875
1886 - 1935
1879 - 1966
1881 - 1884
1877 - 1899
1875 - 1964
1835 - 1893
1840 - 1889
1895 - 1960
*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
* †
* †
*
*
*
* †
*
*
*
* †
*
*
* †
*
* †
* †
*
* †
* †
*
* †
* †

*

**
*
*
*
*
*
* †
*
*
* †
*
*


 Kvistbro, Svartå Järnvägsstation
  P5743
P5744
P5746
P5745
P1811
P5750
P5747
P5749
P5748
Anna Johansdotter
David Johansson
Elworth Johansson
Jakob Johansson
Karl Johansson
Knut Johansson Almsveden
Uno Johansson
Hedvig Karlsson
Judit Karlsson
1885 - 1892
1888 - 1893
1893 - 1894
1890 - 1933
1877 - 1971
1901 - 1978
1895 - 1982
1897 - 1983
1895 - 1964
* †
* †
* †
*
*
*
*
*
*
 Kvistbro, Södra Björkfallet
  P4909
P4908
Elin Nilsson
Hilda Nilsson
1908 - 1919
1905 - 1997
*
*
 Kvistbro, Sörhult
  P4907 Hulda Nilsson 1903 - 1997 *
 Kvistbro, Torhyttan
  P2476
P2473
P4523
P4906
P3555
Arvid Bergvall
Anna Karlsdotter
Amanda Larsdotter
Johan Nilsson
Per Törnqvist
1894 - 1947
1889 - 1982
1854 - 1920
1879 - 1946
1871 - 1922


*
*
*
 Kvistbro, Tryggeboda
  P1671 Stina Jansdotter 1825 - 1909
 Kvistbro, Vekhyttan
  P2187
P2183
P5754
P2188
P5983
Karolina Andersdotter
Hulda Andersson
Karl Eriksson
Anders Nilsson
Nils Svensson
1857 - 1895
1880 - 1920
1878 - 1947
1846 - 1926
1845 - 1900

*

* †
 Kvistbro, Velamshyttan
  P2467 Karl Larsson 1849 - 1938 *
 Kvistbro, Vissboda
  P3227 Frans Karlsson 1873 - 1951 *
 Kvistbro, Västanby
  P2863
P417
P2862
Maria Andersdotter
Kristina Larsdotter
Lars Persson
1797 - 1873
1829 - 1900
1791 - 1835

*
* †
 Kvistbro, Västanås
  P1699
P6057
P2468
P4276
Regina Johansdotter
Johan Karlsson
Maria Larsdotter
Kristina Petersdotter
1842 - 1932
1887 - 1930
1859 - 1946
1835 - 1893*
 Kvistbro, Ängatorp
P3303
P179
P180
Ingeborg Bengtsdotter
Anders Bengtsson
Katarina Persdotter
1753 - 1840
1711 - 1773
1711 - 1773
*
* †
 Kvistbro, Åbytorp
  P4164 Johan Persson 1849 - 1887 *
 Kvistbro, Ökna
  P230 Ellen Eriksson 1892 - 1949
 Kvistbro, Ökna Norrgård
  P4911 Knut Ström 1898 - 1958 *
 Lerbäck, Backabygget
  P3540 Klara Gustava Wäl 1841 - 1931 *
 Lerbäck, Gilltorp
  P1859 Erik Abrahamsson Nyqvist 1853 - 1910 *
 Lerbäck, Klockarhyttan
  P4204
P4219
P4203
Anna Haques
Arvid Haques
Laura Haques
1859 - 1878
1855 - 1859
1857 - 1925
*
* †
*
 Lerbäck, Rönneshyttan
  P1830 Hilda Birath 1886 - 1942
 Lindesberg
P6454
P4657
P3578
P2177
P2554
P692
P4060
P778
Johan Abrahamsson
Kristina Andersdotter
Karl Berggren
Svea Karlsson (g)
Anna Kristina Andersdotter
Erland Erlandsson
Frans Gustavson
Anna Olofsdotter Björn
1845 - 1930
1826 - 1909
1880 - 1964
1920 - 2003
1808 - 1874
1873 - 1959
1870 - 1954
1720 - 1791

*
*
*
*
*

*
 Ljusnarsberg
  P5348 Axel Olsson 1876 - 1946 *
 Längbro
  P5556
P5563
P5562
Gerda Sofia Johansson
Anders Jonsson
Erik Jonsson
1880 - ?
1870 - ?
1866 - 1909
*
*
*
 Längbro, Hjärsta
  P5559
P5564
Anna Jonsson
Per Jonsson
1855 - 1862
1860 - ?

*
 Längbro, Karlslund
  P4924
P5554
P5555
Karl Andersson
Gustav Arvid Johansson
Lovisa Charlotta Johansson
1874 - 1919
1868 - ?
1870 - ?

*
*
 Längbro, Mark
  P5560
P5558
Emma Jonsdotter
Erik Jonsson Hult
1858 - 1927
1870 - 1947
*
*
 Längbro, Stenstorp
  P5561 Matilda Jonsdotter 1863 - ? *
 Lännäs, Hampetorp
  P4890 Augusta Karlsdotter 1877 - 1932
 Nora
P5915
P3983
P2844
P4398
P1042
P4519
P4523
P4404
P2620
P3115
P3153
P1855
P2172
P3150
P3152
P3149
P3121
P3147
P5956
P3148
Anna Andersdotter
Daniel Danielsson
Hilda Eriksson
Judit Jansson
Anders Jonasson
Johanna Jonsdotter
Emilia Karlsdotter
Karl Lindström
Eleonora Olsson
Anna Lovisa Pettersson
Gustav Adolf Pettersson
Anna Lisa Sandberg
Göta Valborg Skog
Anna Vilhelmina Stockhaus
Harald Stockhaus
Helena Viktoria Stockhaus
Karl Oskar Stockhaus
Lars Stockhaus
Märta Stockhaus
Vilhelmina Tholin
1819 - ?
1757 - ?
1898 - 1970
1892 - 1989
1804 - 1832
1843 - 1926
1875 - 1956
1903 - 1981
1881 - 1949
1891 - 1969
1881 - 1954
1816 - 1905
1905 - 1994
1888 - 1970
1900 - ?
1884 - 1957
1886 - 1966
1856 - ?
1920 - 1980
1863 - ?
*
*


*


*
*

*


*

*
 Nora, Bergsäng
  P3152 Erik Stockhaus 1900 - ? *
 Nora, Dalkarlsberg
  P4402 August Jansson 1872 - 1895 *
 Nora, Fibbetorp
  P3151 Karolina Stockhaus 1892 - 1910 *
 Nora, Fogdhyttan
  P4396 Gustav Eriksson 1887 - 1964
 Nora, Godalstorp
  P1041
P1042
Brita Jonasdotter
Anders Jonasson
1801 - ?
1804 - ?
*
*
 Nora, Greckskog
  P5052 Jonas Persson 1703 - 1787 *
 Nora, Gyttorp
  P4658 Karl Tornberg 1871 - 1941
 Nora, Hovmanstorp
  P3969
P4810
Lovisa Danielsdotter
Erik Larsson
1811 - ?
1810- 1856
*
*
 Nora, Nynäs
  P5953
P5955
P3151
P5956
P5954
Aina Stockhaus
Karin Stockhaus
Karolina Stockhaus
Märta Stockhaus
Viola Stockhaus
1913 - 1920
1916 - 1919
1892 - 1910
1920 - 1980
1914 - 1919
* †
* †

*
* †
 Nora, Pershyttan
  P3153
P6085
Gustav Adolf Pettersson
Anders Olsson
1881 - 1954
1821 - ?
*
*
 Nora, Sandvik
  P3197 Gustav Öberg Gustavsson 1843 - 1912 *
 Nora, Skrikarhyttan
  P6084
P3972
P2199
Maria Larsdotter
Karolina Wikström
Lovisa Wikström
1824 - 1849
1842 - ?
1845 - 1918
*
*
*
 Nora, Älvhyttan
  P4395
P1021
P6084
P6081
P6080
P6079
P6086
P6083
P6082
P3970
P3973
P3974
P3971
Erik Andersson
Karl Andersson
Maria Larsdotter
Hilda Olsdotter
Kristina Olsdotter
Israel Olsson
Olof Olsson
Per Olof Olsson
Per Olof Olsson
Lars Erik Wikström
Israel Wikström
Johan Wikström
Per Wikström
1864 - 1891
1830 - 1914
1824 - 1849
1847 - ?
1845 - ?
1849 - 1926
1793 - ?
1823 - ?
1848 - ?
1835 - ?
1847 - ?
1850 - ?
1838 - ?
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Norrbyås
  P1253 Karl Johan Johansson 1872 - 1952 *
 Norrbyås, Hidingsta
  P3452 Karl Karlsson 1797 - ? *
 Norrbyås, Sörby
  P5550 Per Johan Larsson 1840 - 1923
 Norrbyås, Ön
  P5550 Per Johan Larsson 1840 - 1923 *
 Nysund
P3554
P397
P5347
P3294
P4533
P5394
P1851
P1383
P356
P3295
P2916
P2475
P2246
P3293
P4532
P4288
P1379
P104
P344
P4374
P3753
Kajsa Andersdotter
Anders Andersson
Lars Andersson
Gustava Eriksdotter
Johanna Abrahamsdotter Forsberg
Stina Lisa Gustavsdotter
Anna Jansdotter
Anders Jansson
Nils Johansson
Anna Maria Jonsdotter
Anna Larsdotter
Frans Viktor Lidman
Malin Malmström
Jan Peter Nilsson
Anders Olsson
Erik Olsson
Jan Persson
Johanna Pettersson
Karl Rehnberg
Jonas Stenström
Anna Stålnacke
1790 - 1849
1774 - 1853
1805 - 1865
1837 - 1909
1834 - 1899
1803 - 1827
1796 - 1864
1824 - ?
1915 - 1985
1836 - ?
1763 - 1849
1878 - 1925
1873 - 1968
1837 - 1922
1835 - 1894
1850 -1933
1801 - ?
1845 - 1887
1867 - 1948
1795 - 1842
1897 - 1985
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Nysund, Anderstorp
  P4839
P4843
P4842
P4841
P4844
P4838
P4837
P4848
Anna Jansson
Berta Jansson
Fritz Jansson
Gustav Jansson
Hilda Jansson
Hulda Jansson
Jan Jansson
Karl Jansson
1900 - 1979
1912 - 1979
1909 - 1993
1906 - 1992
1908 - ?
1896 - 1957
1870 - 1958
1903 - 1984
*
*
* †
*
*
*
*
*
 Nysund, Billinge södra
  P4238
P1959
Sven Persson
Maria Pettersson
1769 - ?
1820 - 1851
*
 Nysund, Björkeberg
  P2110
P196
Abraham Forsberg
Johanna Jonsdotter
1794 - 1878
1801 - 1855

 Nysund, Björkåsen
  P4290
P4835
P6058
P6057
Karl Eriksson
Hilma Gustavsson
Frida Karlsson
Johan Karlsson
1885 - 1977
1875 - 1961
1889 - 1918
1887 - 1930
*
*
*
*
 Nysund, Björnbråten
  P5121
P5114
P5117
P5113
P5118
P5358
P5112
P5116
P1199
P5115
P5364
5368
Elisabet Andersdotter
Elisabet Andersdotter
Katarina Andersdotter
Maria Andersdotter
Maria Andersdotter
Maria Andersdotter
Anders Andersson
Anders Andersson
Anders Andersson
Jonas Andersson
Karl Henriksson
Nils Henriksson
1681 - 1761
1744 - 1798
1751 - 1828
1742 - 1745
1755 - ?
1776 - ?
1718 - 1791
1749 - 1752
1788 - 1857
1747 - 1799
1778 - ?
1717 - 1786

*
*
* †
*
*
*
* †
*
*
*
 Nysund, Bofallet
  P5941 Peter Jansson 1785 - 1861 *
 Nysund, Bräckan
P1812 Kristina Andersdotter 1812 - ? *
 Nysund, Brändåsen
  P4560
P4556
P4555
P4545
Johannes Andersson
Gustav Granberg
Karl Granberg
Rebecka Larsdotter
1816 - 1860
1880 - ?
1877 - 1933
1805 - 1887

*
*
 Nysund, Bäckelid
  P4780 Erik Stenström 1791 - 1815
 Nysund, Bäcketorp
P5322
P5321
P5320
P4308
P5370
P5378
P5368
P103
P5371
P339
P5375
P5379
P5373
P5372
P5374
P5377
P5376
Anna Andersdotter
Gustava Andersdotter
Maria Andersdotter
Karl Bergstrand
Maria Henriksdotter
Henrik Henriksson
Nils Henriksson
Adolf Johansson
Nils Johansson
Maria Larsdotter
Annika Nilsdotter
Gullborg Nilsdotter
Katarina Nilsdotter
Margareta Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Henrik Nilsson
Nils Nilsson
1841 - ?
1837 - ?
1835 - ?
1881 - 1965
1722 - 1773
1695 - 1742
1717 - 1786
1844 - 1917
1715 - 1773
1878 - 1966
1753 - ?
1689 - 1772
1746 - ?
1744 - ?
1751 - ?
1759 - ?
1756 - ?
*
*
*
*
* †

*


*
*
* †
*
*
*
*
*
 Nysund, Bäckvallen
  P6453
P5119
Lovisa Abrahamsdotter
Margareta Andersdotter
1841 - 1872
1758 - 1832

 Nysund, Driften
  P4486 Maria Petersdotter 1847 - 1926
 Nysund, Edsbacken
  P4253
P4257
P4259
P4262
P4275
P4258
P4261
P4260
Augusta Nilsdotter
Abraham Viberg
Elin Viberg
Erik Viberg
Gossen Viberg
Gustav Viberg
Hulda Viberg
Sofia Viberg
1858 - 1934
1846 - 1918
1885 - 1983
1897 - 1948
1892 - 1892
1883 - 1947
1895 - 1987
1887 - 1957

* †
*
* †
* †
*
*
*
 Nysund, Falltorp
  P4278
P4279
P4277
Johanna Erlandsdotter
Johan Erlandsson
Karl Erlandsson
1864 - 1947
1868 - 1869
1862 - ?
*
*
*
 Nysund, Forsnäs
  P3402 Anna Olsdotter 1795 - 1869 *
 Nysund, Fågelåsen
  P4559
P4512
P4511
P4500
P4494
P4499
P5203
P4496
P4493
P4492
P4497
P4495
P4498
P522
P4485
P4487
P4379
P4374
Charlotta Augustdotter
Anna Helsing
Jonas Helsing
Augusta Karlsdotter
Hulda Karlsdotter
Gunhild Karlsson
Nils Karlsson
Erik Kindfors
Gustav Kindfors
Karl Kindfors
Lars Kindfors
Peter Kindfors
Samuel Kindfors
Vilhelm Lundgren
Anna Petersdotter
Karl Petersson
Brita Stenström
Jonas Stenström
1884 - 1965
1884 - 1969
1830 - 1903
1888 - 1888
1889 - 1940
1908 - 1985
1905 - ?
1896 - 1981
1885 - ?
1883 - 1953
1899 - 1977
1892 - 1973
1902 - 1988
1858 - 1944
1842 - 1893
1850 - 1929
1781 - 1881
1795 - 1842
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Nysund, Granåsen
  P5180 Justus Birath 1814 - 1869
 Nysund, Grytsjön
  P1312
P3415
Lisa Jansdotter
Johannes Karlsson
1796 - 1880
1811 - 1984
*
*
 Nysund, Guldsmedsboda
  P1701 Charlotta Johansdotter 1849 - 1925
 Nysund, Gärdsbol
  P4178 Henning Olsson 1886 - 1940 *
 Nysund, Gökhult
  P5112
P5115
Anders Andersson
Jonas Andersson
1718 - 1791
1747 - 1799

 Nysund, Holmtorp
  P4542 Hilma Eriksson 1879 - 1957 *
 Nysund, Hållunda
  P3295 Anna Maria Jonsdotter 1836 - 1906 *
 Nysund, Högebergstorp
  P5371 Nils Johansson 1715 - 1773 *
 Nysund, Höjdebråten
  P4488
P4082
P5336
P4547
P1857
Erik Jonsson
Lisa Karlsdotter
Johanna Nyström
Jan Olsson
Oskar Rådberg Karlsson
1763 - 1839
1793 - 1863
1820 - ?
1837 - 1907
1856 - 1912
*
*
*
*
 Nysund, Julön Norra
  P4385 Hulda Gustavsson 1904 - 1982 *
 Nysund, Klippan
P5383
P5390
P1266
P5389
P2915
P1326
P5384
P3294
P5391
P398
P5388
P5398
P5392
P5393
P4550
P4549
P4548
P522
P6162
P5387
P3293
P5100
Katarina Börjesdotter
Kerstin Börjesdotter
Maria Börjesdotter
Sara Börjesdotter
Gustav Börjesson
Lars Börjesson
Olof Börjesson
Gustava Eriksdotter
Anna Gustavsdotter
Maria Gustavsdotter
Sara Gustavsdotter
Erik Gustavsson
Gustav Gustavsson
Johannes Gustavsson
Stina Jansdotter
Johan Jansson
Jan Jordansson
Wilhelm Lundgren
Brita Månsdotter
Börje Nilsson
Jan Peter Nilsson
Olof Svensson
1748 - ?
1759 - ?
1762 - ?
1767 - ?
1754 - 1836
1749 - 1824
1751 - ?
1837 - 1909
1792 - ?
1789 - 1839
1720 - 1787
1785 - 1816
1796 - 1816
1799 - ?
1850 - 1852
1846 - 1934
1781 - 1855
1858 - 1944
1727 - 1812
1722 - 1790
1837 - 1922
1760 - ?
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
* †
*

*

* †

*
 Nysund, Klippetorp
  P4743 Margareta Andersdotter 1689 - 1730 *
 Nysund, Klockargården
  P4376
P5147
P4380
P4379
P4780
P5148
P4745
P4381
P4778
P4779
P5146
Anna Jonsdotter Nyström
Anders Stenström
Anna Stenström
Brita Stenström
Erik Stenström
Evert Stenström
Jonas Stenström
Jonas Stenström
Katarina Stenström
Lisa Stenström
Petter Stenström
1763 - 1812
1801 - 1815
1783 - ?
1781 - 1881
1791 - 1815
1803 - 1811
1757 - 1808
1785 - ?
1787 - 1787
1788 - 1791
1794 - ?
* †
*
*
*
*
* †

*
* †
* †
*
 Nysund, Kvarnbäcken
  P4289
P4296
P4299
P4297
P4300
Elin Eriksdotter
August Olsson
Augusta Olsson Augustsson
Johan Olsson
Karl Olsson
1878 - 1950
1839 - 1923
1872 - 1961
1868 - 1950
1877 - 1942
*
* †
*
*
*
 Nysund, Kvarntorp
  P4545 Rebecka Larsdotter 1805 - 1887 *
 Nysund, Källaråsen
  P4490
P4339
P5130
P4297
P5318
P5328
P5327
Anna Andersdotter
Johan Källström
Lisken Matsdotter
Johan Olsson
Erik Svensson
Anna Wallén
Karl Wallén
1810 - 1874
1877 - 1955
1751 - 1829
1868 - 1950
1796 - 1882
1867 - ?
1864 - 1869

**
* †
 Nysund, Källmo
  P4551 Anders Holm 1865 - 1923 *
 Nysund, Källsbo/Källsbogrind
  P4511
P3295
P5447
P2246
P4372
P4371
P4373
Jonas Helsing
Anna Maria Jonsdotter
Adolf Malmström Erlandsson
Malin Malmström
Lars Stenström
Niklas Stenström
Olof Stenström
1830 - 1903
1836 - 1906
1816 - 1882
1873 - 1968
1789 - ?
1785 - 1813
1792 - ?*
*
*
*
 Nysund, Larsbo
  P5347 Lars Andersson 1805 - 1865
 Nysund, Lerbrotorp
P176
P5319
P4307
P2213
P175
P2212
P4485
P4486
P4487
Lisa Andersdotter
Jan Andersson
Per Bergstrand
Johannes Kindfors-Persson
Per Kindfors-Nilsson
Petter Kindfors-Persson
Anna Petersdotter
Maria Petersdotter
Karl Petersson
1779 - 1851
1833 - ?
1851 - 1946
1822 - 1851
1777 - 1835
1815 - 1853
1842 - 1893
1847 - 1926
1850 - 1929

*
**
*
*
 Nysund, Lidefors
  P350
P1452
P1453
Karl Forsman
Peter Andersson Wahlberg
Katarina Persdotter Wahlberg
1875 - 1939
1674 - 1734
1729 - 1799
*

*
 Nysund, Lidetorp
  P4560
P5164
P3336
Johannes Andersson
Johan Birath
Nils Pettersson
1816 - 1860
1847 - 1927
1834 - 1914
*

 Nysund, Limudden
P6453
P6454
P6452
P177
P4489
P178
P2211
P2213
P190
P2212
P2208
Lovisa Abrahamsdotter
Johan Abrahamsson
Karl Abrahamsson
Anders Andersson
Jonas Eriksson
Lisa Karlsdotter
Anders Kindfors-Persson
Johannes Kindfors-Persson
Maria Greta Kindfors-Persdotter
Petter Kindfors-Persson
Stina Lisa Kindfors-Persdotter
1841 - 1872
1845 - 1930
1838 - ?
1747 - 1823
1804 - 1878
1743 - 1807
1803 - 1851
1822 - 1851
1810 - 1851
1815 - 1853
1806 - ?
*
*
*

*

*
*
*
*
*
 Nysund, Loudden
  P4280
P4279
P4306
Augusta Erlandsdotter
Johan Erlandsson
Knut Johansson
1870 - ?
1868 - 1869
1916 - 1981
*

*
 Nysund, Lämås
  P4256 Karl Delin 1856 - 1922 *
 Nysund, Lövnästorp
  P4254 Augusta Delin 1877 - 1954 *
 Nysund, Lövåstorp
  P4260 Sofia Viberg 1887 - 1957
 Nysund, Medskog
  P4239
P4244
P3325
P4243
P4242
P4241
Stina Jonsdotter
Fredrika Svensdotter
Johanna Svensdotter
Olof Svensson
Petter Svensson
Sven Svensson
1771 - ?
1812 - ?
1799 - 1831
1808 - ?
1805 - ?
1802 - ?
*
*
*
*
*
*
 Nysund, Mellantorp
  P4546
P4553
Olof Jansson
Johannes Olsson
1804 - 1843
1840 - 1844

 Nysund, Mickelsrud
  P5388 Sara Gustavsdotter 1720 - 1787 *
 Nysund, Mobråten
  P4508 Erik Jansson 1886 - 1960
 Nysund, Mosstorp
  P5103
P5134
P3332
P5154
P5111
P5131
P5130
P5132
P5129
P5102
P5128
P5133
P3322
P4744
P4745
P4741
Ingeborg Andersdotter
Britta Jansdotter
Britta Larsdotter
Maria Larsdotter
Mattes Larsson
Kristina Matsdotter
Lisken Matsdotter
Anders Matsson
Johan Matsson
Lars Matsson
Lars Matsson
Mattes Matsson
Margareta Nilsdotter
Olof Nilsson
Jonas Stenström
Lars Stenström
1683 - 1763
1724 - 1798
1715 - 1758
1719 - ?
1708 - före 1798
1754 - ?
1751 - 1829
1758 - ?
1742 - ?
1681 - 1763
1748 - ?
1762 - 1829
1752 - 1844
1745 - 1831
1757 - 1808
1748 - 1813


* †
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
 Nysund, Moterud
  P5367 Melker Henriksson 1787 - ? *
 Nysund, Munkfors kvarn
  P5135
P5145
Brita Johansdotter
Karolina Olofsdotter
1751 - 1795
1793 - 1794

* †
 Nysund, Norrby
  P4502
P4503
P4507
P4510
P4509
P4506
P4508
P4505
P4504
P4501
Anna Jansdotter
Augusta Jansdotter
Edla Jansdotter
Emma Jansdotter
Hedvig Jansdotter
Matilda Jansdotter
Erik Jansson
Gustav Jansson
Karl Jansson
Jan Johansson
1875 - 1956
1876 - 1958
1884 - 1941
1887 - 1889
1890 - 1982
1882 - 1968
1886 - 1960
1880 - 1950
1877 - 1912
1849 - 1890
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
 Nysund, Nytorp
  P4387 Karl Andersson 1892 - 1955 *
 Nysund, Nytorp Norra
P1200
P1201
P1199
Greta Andersdotter
Gustava Andersdotter
Anders Andersson
1785 - 1844
1816 - 1832
1788 - 1857


 Nysund, Paskelandsrös
  P4255
P4245
P4265
P4267
P4247
P4253
P4246
P4252
P4250
P4249
P4264
P4268
P4251
P4266
P4390
P4270
P4248
P4271
P4269
P3324
P104
P3339
P3340
P3338
P3337
P3336
P3325
P3323
Karl Delin
Karolina Jonsdotter
Karl Karlsson
Karolina Karlsson
Albertina Nilsdotter
Augusta Nilsdotter
Karolina Nilsdotter
Maria Nilsdotter
Sofia Nilsdotter
Alfred Nilsson
Elin Nilsson
Ellen Nilsson
Gustav Nilsson
Gustav Nilsson
Johan Nilsson
Hulda Nilsson
Karl Nilsson
Karl Nilsson
Maria Nilsson
Katarina Persdotter
Johanna Pettersdotter
Karolina Pettersdotter
Stina Pettersdotter
Erland Pettersson
Gustav Pettersson
Nils Pettersson
Johanna Svensdotter
Per Söderström
1880 - 1938
1832 - 1907
1887 - 1961
1864 - 1923
1861 - 1952
1858 - 1934
1860 - 1916
1859 - 1927
1869 - 1936
1866 - 1944
1886 - 1886
1896 - 1919
1873 - 1877
1890 - 1926
1871 - 1872
1901 - 1903
1863 - 1941
1904 - 1978
1898 - 1922
1802 - 1895
1845 - 1887
1841 - 1933
1844 - 1904
1840 - 1889
1837 - 1838
1834 - 1914
1799 - 1831
1795 - 1875
*

*

*
*
*
*
*
*
* †
* †
* †
*
* †
* †
*
*
*

*
*
*
*
* †
*

 Nysund, Perstorp
  P4501 Jan Johansson 1849 - 1890 *
 Nysund, Rotängen
  P4147 Amanda Augustdotter 1866 - 1932 *
 Nysund, Råbäck
  P5133 Mattes Matsson 1762 - 1829
 Nysund, Römossen
  P5103 Ingeborg Andersdotter 1683 - 1763 *
 Nysund, Sirbo Södra
  P4742 Jonas Olofsson 1687 - 1766 *
 Nysund, Sirbo Östra
  P5632 Olof Svensson 1750 - 1828 *
 Nysund, Sirbotorp
  P4553
P4338
Johannes Olsson
Gunborg Wennerström
1840 - 1844
1914 - 1999
*
*
 Nysund, Sirsjöbäcken
P142
P140
P141
P143
P99
P138
P139
P4490
P5323
P5324
P5325
P5338
P5317
P1709
P1705
P1706
P1708
P1707
P189
P2211
P5346
P5343
P5341
P5342
P5340
P5316
P5345
P5344
P265
P104
P5339
Elin Adolfsson
Gustav Adolfsson
Hulda Adolfsson
Johanna Adolfsson
Oskar Adolfsson
Axel Aldén Adolfsson
Karl Aldén Adolfsson
Anna Andersdotter
Karolina Andersdotter
Matilda Andersdotter
Anders Andersson
Lars Eriksson
Stina Jansdotter
Emilia Karolina Johansdotter
Lovisa Johansdotter
Matilda Johansdotter
Anders Filemon Johansson
Ludvig Johansson
Johannes Jonsson
Anders Kindfors Persson
Anna Larsdotter
Britta Larsdotter
Katarina Larsdotter
Maria Larsdotter
Stina Larsdotter
Anders Larsson
Jakob Larsson
Lars Larsson
Karolina Nilsdotter
Johanna Pettersson
Lena Svensdotter
1882 - 1956
1879 - 1948
1875 - 1962
1877 - 1959
1881 - 1964
1886 - 1965
1876 - 1955
1810 - 1874
1844 - 1888
1846 - 1847
1847 - ?
1726 - 1815
1775 - 1851
1872 - 1949
1858 - 1937
1860 - 1879
1867 - ?
1862 - 1869
1810 - 1884
1803 - 1851
1792 - ?
1778 - ?
1773 - 1840
1776 - ?
1767  - ?
1770 - 1844
1788 - 1813
1781 - ?
1826 - 1898
1845 - 1887
1746 - 1804
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
* †
*


*
*

*
* †


*
*

*
*

*
*


 Nysund, Sirsjön
  P4147
P1388
P5345
Amanda Augustdotter
Karl Haques Hagkvist
Jakob Larsson
1866 - 1932
1864 - 1943
1788 - 1813


 Nysund, Sirsjötorp
P6450
P4148
P4149
P1703
P1701
P1698
P1697
P1699
P103
P1704
P1700
P1702
P199
P198
P196
P195
P197
P200
P190
P5341
P5316
Karolina Abrahamsdotter
Edit Hagkvist
Hulda Hagkvist
Augusta Johansdotter
Charlotta Johansdotter
Hedda Johansdotter
Mariana Johansdotter
Regina Johansdotter
Adolf Johansson
August Johansson
Gustav Johansson
Karl Johan Johansson
Anna Jonsdotter
Brita Jonsdotter
Johanna Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Stina Jonsdotter
Karl Jonsson
Maria-Greta Kindfors-Persdotter
Katarina Larsdotter
Anders Larsson
1828 - ?
1894 - 1967
1898 - 1960
1855 - ?
1849 - 1925
1840 - 1876
1837 - 1848
1842 - 1932
1844 - 1917
1855 - ?
1847 - 1933
1852 - 1893
1808 - ?
1805 - ?
1801 - 1855
1799 - ?
1803 - ?
1813 - ?
1810 - 1851
1773 - 1840
1770 - 1844
*
*
*
*
*
*
* †
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
 Nysund, Skalltorp
  P5365
P2228
Erik Henriksson
Lydia Karlsson
1780 - ?
1906 - 1987
*
*
 Nysund, Skäggebol, Hultet
  P3554
P1710
P265
P5789
P5787
5788
Kajsa Andersdotter
Nils Larsson
Karolina Nilsdotter
Lovisa Nilsdotter
Anders Nilsson
Johannes Nilsson
1790 - 1849
1793 - 1862
1826 - 1898
1833 - ?
1828 - ?
1830 - ?


*
*
*
*
 Nysund, Slättåsen
  P5093
P5094
P5090
P5097
P5099
P5095
P5096
P5091
P5101
P5092
Maria Jansdotter
Katarina Jonsdotter
Kerstin Jonsdotter
Maria Jonsdotter
Erik Jonsson
Johannes Jonsson
Petter Jonsson
Per Nilsson
Olof Olofsson
Jonas Persson
1758 - 1818
1784 - ?
1720 - ?
1792 - 1794
1797 - 1798
1787 - 1790
1789 - ?
1722 - 1781
1803 - 1810
1759 - 1798

*


* †
* †
*

* †
 Nysund, Sockenstugan
  P5114
P5110
Elisabet Andersdotter
Margareta Jonsdotter
1744 - 1798
1715 - 1794

 Nysund, Stenkulla
  P5977 Sara Olsdotter 1837 - 1927 *
 Nysund, Stensäng
  P5117
P4743
P5089
P5090
P5110
P3331
P5088
P5123
P5149
P175
P5141
P5142
P5143
P4742
P5140
P5122
P4336
Katarina Andersdotter
Margareta Andersdotter
Ellika Jonsdotter
Kerstin Jonsdotter
Margareta Jonsdotter
Nils Jonsson
Sven Jonsson
Anders Larsson
Lisa Nilsdotter
Per Kindfors-Nilsson
Maria Olofsdotter
Maria Olofsdotter
Johan Olofsson
Jonas Olofsson
Olof Olofsson
Erik Svensson
Ernst Wennerström
1751 - 1828
1689 - 1730
1728 - ?
1720 - ?
1715 - 1794
1717 - 1786
1724 - ?
1768 - 1812
1779 - ?
1777 - 1835
1785 - före 1786
1786 - ?
1789 - 1802
1687 - 1766
1782 - ?
1757 - 1789
1891 - 1958


*
*
*
* †
*

*
*
* †
*


*
*
*
 Nysund, Storängsgrind
  P4370
P4375
P4741
P4371
Maria Bengtsdotter
Elsa Larsdotter
Lars Stenström
Niklas Stenström
1755 - 1803
1802 - ?
1748 - 1813
1785 - 1813

*

 Nysund, Stubbetorp
  P3752 Emma Nilsdotter 1866 - 1941 *
 Nysund, Sund
  P4388
P4273
P4272
Axel Andersson
Ellen Nilsson
Hilda Nilsson
1894 - 1941
1895 - 1938
1892 - 1989
*
*
*
 Nysund, Svartkärr
  P4370 Maria Bengtsdotter 1755 - 1803 *
 Nysund, Svartsjömark
  P4269 Maria Nilsson 1898 - 1922
 Nysund, Svartå - se Kvistbro, Svartå
 Nysund, Sågfallet
  P1506 Brita Persdotter 1773 - 1832 *
 Nysund, Säldebråten
  P4561
P4562
Lovisa Eriksdotter
Karl Jansson
1841 - 1921
1862 - 1916
*
*
 Nysund, Sävsjön
  P1570
P1571
P1548
P1454
P1547
P6568
P3340
Per Gälarsson
Karin Hansdotter
Sigrid Jonsdotter
Jonas Persson
Peter Persson
Samuel Persson
Stina Pettersdotter
1649 - 1717
1643 - 1738
1697 - 1766
1715 - 1796
1683 - 1763
1728 - ?
1844 - 1904*

*
 Nysund, Västanbäck
  P4301
P4302
P4300
P4298
Gustav Olsson
Hanna Olsson
Karl Olsson
Karl Olsson
1912 - 1999
1922 - 1965
1877 - 1942
1910 - 1992
*
*

*
 Nysund, Åtorp
  P4835
P754
P3322
P4305
P5635
P5634
P4298
P3339
P5632
Hilma Gustavsson
Johanna Hagqvist Haques
Margareta Nilsdotter
Helga Nilsson
Britta Maria Olofsdotter
Jonas Olofsson
Karl Olsson
Karolina Pettersdotter
Olof Svensson
1875 - 1961
1837 - 1932
1752 - 1844
1909 - 2003
1794 - ?
1790 - ?
1910 - 1992
1841 - 1933
1750 - 1828*
*
*


 Nysund, Älgåsen
  P5147 Anders Stenström 1801 - 1815
 Nysund, Älvgravstorp
  P344 Karl Rehnberg 1867 - 1948 *
 Nysund, Ängs kvarn
  P5124
P5126
P5125
P5137
P5138
P5136
P5139
P5122
Stina Ersdotter
Anders Ersson
Sven Ersson
Brita Olofsdotter
Jonas Olofsson
Lars Olofsson
Lars Stenström
Erik Svensson
1781 - ?
1785 - ?
1783 - ?
1777 - 1845
1779 - ?
1775 - 1775
1780 - ?
1757 - 1789
*
*
*
*
*
* †
*
 Nysund, Ölsboda
  P3720
P4540
P4534
P4535
P4537
P4561
P4533
P2197
P4563
P4568
P4564
P4566
P4565
P3321
P4541
P4536
P4538
P4539
P1864
P4532
P4547
P4569
P3741
Anna Lisa Andersdotter
Johanna Andersdotter
Maria Andersdotter
Karl Andersson
Karl Andersson
Lovisa Eriksdotter
Johanna Abrahamsdotter Forsberg
Anna Jansdotter
Johanna Jansdotter
Selma Jansdotter
Anders Jansson
Erik Jansson
Gustav Jansson
Nils Kindfors
August Lundgren
Erik Lundgren
Karl Lundgren
Leander Lundgren
Frans Lundin
Anders Olsson
Jan Olsson
Klara Petersdotter
Anders Stålnacke
1832 - 1924
1875 - 1964
1861 - 1928
1863 - 1863
1867 - 1867
1841 - 1921
1834 - 1899
1874 - 1952
1864 - 1883
1883 - 1945
1867 - 1948
1876 - 1944
1871 - 1948
174? - 1781
1877 - 1920
1865 - 1920
1869 - 1957
1872 - 1939
1880 - 1968
1835 - 1894
1837 - 1907
1865 - 1895
1819 - 1898

*
*
* †
* †


*

*

*


*
*
*
*
*


*
 Nysund, Ölsboda bruk
  P4563
P4564
P4565
P3742
P3748
P3746
P3744
P3743
P3745
P3749
P3747
Johanna Jansdotter
Anders Jansson
Gustav Jansson
Britta Stina Persdotter Kärve
Adam Stålnacke
Anders Gustav Stålnacke
Emma Stålnacke
Johan Stålnacke
Johan Stålnacke
Karl Oskar Stålnacke
Sara Stålnacke
1864 - 1883
1867 - 1948
1871 - 1948
1814 - 1850
1844 - 1930
1840 - ?
1855 - 1855
1854 - 1854
1858 - 1937
1847 - ?
1842 - ?
*
*
*

*
*
* †
* †
*
*
*
 Närkes Kil
  P6087 Magdalena Persdotter 1780 - ? *
 Närkes Kil, Hammarboda
  P4473 Gustav Andersson 1829 - 1887 *
 Närkes Kil, Lockhyttan
  P4139 Brita Karlsdotter 1813 - 1850 *
 Närkes Kil, Skogatorp
  P3634 Sara Larsdotter 1835 - 1919 *
 Närkes Kil, Älgesta
  P1495 Britta Olofsdotter 1808 - 1841 *
 Näsby
  P6303 Jan Olsson 1752 - 1797 *
 Näsby, Frövi
  P1420 Hanna Pettersson 1889 - 1970
 Näsby, Frövilund
  P4875 Gustav Ny 1877 - 1899
 Näsby, Lia
  P2593 Kerstin Andersdotter 1731 - 1806 *
 Näsby, Lövåsen
  P5526 Olof Andersson 1766 - 1847
 Näsby, Steninge
  P3119 Hjalmar Andersson 1885 - 1961
 Näsby, Strömstorp
  P5534
P5532
Kerstin Augustsdotter
Kristina Olsdotter
1712 - 1794
1735 - 1799
*
*
 Näsby, Svinskinn
  P5533 Olof Abrahamsson 1706 - 1769 *
 Näsby, Ullersäter
  P5533
P302
P2593
P5525
P5524
P5526
P5534
P313
P692
P5529
P2590
P5530
P5531
P2591
P2592
P2563
P5532
P2562
Olof Abrahamsson
Anna Andersdotter
Kerstin Andersdotter
Anders Andersson
Lars Andersson
Olof Andersson
Kerstin Augustsdotter
Karolina Eriksdotter
Erland Eriksson
Erik Ersson
Lars Ersson
Brita Jacobsdotter
Erik Jonsson
Kristina Larsdotter
Anders Larsson
Lars Larsson
Kristina Olsdotter
Karolina Persdotter
1706 - 1769
1757 - 1844
1731 - 1806
1763 - 1843
1758 - 1819
1766 - 1847
1712 - 1794
1862 - 1952
1873 - 1959
1775 - 1817
1802 - 1860
1769 - 1817
1736 - 1797
1798 - 1880
1732 - 1802
1828 - 1886
1735 - 1799
1834 - 1922

*

*
* †
** †
* †* †
* †

 Pälltorp, Snavlunda
P378 Aron Johnsson 1853 - 1935 *
 Ramsberg
  P150 Lars-Erik Steinorth 1874 - 1932 *
 Ramundeboda (Laxå)
P1825
P4172
P4173
P1388
P4168
P4895
P4903
P4261
Lovisa Birath
Knut Gustavsson
Märta Gustavsson
Karl August Hagqvist Haques
Elin Johansson
Karl Karlsson
Karl Karlsson
Hulda Viberg
1871 - 1943
1903 - 1974
1908 - 1997
1864 - 1943
1886 - 1970
1885 - 1964
1912 - 2000
1895 - 1987
*


* Ramundeboda, Bjuren
  P5738 Hulda Johansdotter 1876 - 1949
 Ramundeboda, Bjursnäs
  P5751 Martin Moberg 1878 - 1946
 Ramundeboda, Björkängen
  P4158 Kristina Haques 1804 - ? *
 Ramundeboda, Brattfors
  P1388
P3345
P3346
Karl Hagkvist Haques
Maria Hagkvist Haques
Kajsa Haques
1864 - 1943
1861 - 1949
1797 - 1871
*
*
 Ramundeboda, Brattorp
  P754 Johanna Hagqvist Haques 1837 - 1932 *
 Ramundeboda, Gäddsjöviken
  P3347
P4161
P3348
Anna Lisa Berggren
Anna Haques
Johan Haques
1766 - 1826
1826 - 1828
1766 - 1826

*
 Ramundeboda, Holmen
  P4160 August Haques 1825 - ? *
 Ramundeboda, Laxå
  P6061 Agnes Karlsson 1904 - 1990
 Ramundeboda, Nyhammaren
  P989
P988
P990
Anders Andersson Sillard
Erik Andersson Sillard
Johan Andersson Sillard
1786 - ?
1783 - ?
1790 - ?
*
*
*
 Ramundeboda, Prästtorp
  P3349
P4161
Anders Haques Andersson
Anna Haques
1829 - 1876
1826 - 1828
*
 Ramundeboda, Slätraska
  P4157
P3346
Johan Haques
Kajsa Haques
1802 - 1807
1797 - 1871
*
*
 Rinkaby, Solberga
  P5517 Lars Olsson 1850 - 1922 *
 Skagershult
P177
P4386
P2716
P2110
P4382
P4384
P4163
P5198
P189
P178
P4267
P5447
P5361
P4263
Anders Andersson
Anders Andersson
Karl Johan Flink
Abraham Forsberg
August Gustavsson
Elin Gustavsson
Karl Gustavsson
Lovisa Henriksdotter Skagerlind
Johannes Jonsson
Lisa Karlsdotter
Karolina Karlsson
Adolf Malmström Erlandsson
Katarina Nilsdotter
Matilda Wiman
1747 - 1823
1866 - 1947
1855 - 1907
1794 - 1878
1856 - 1929
1898 - 1943
1859 - 1930
1823 - 1905
1810 - 1884
1743 - 1807
1864 - 1923
1816 - 1882
1745 - 1820
1861 - 1950
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
 Skagershult, Edetorp
  P5768 Oskar Törnqvist 1905 - 1955 *
 Skagershult, Forstorp
  P4175 Axel Wiman 1882 - 1923 * †
 Skagershult, Grytfors
  P4291 Erik Eriksson 1887 - ? *
 Skagershult, Gäddsjötorp
  P3343
P3324
Per Jansson
Katarina Persdotter
1760 - 1815
1802 - 1895
* †
*
 Skagershult, Hasselfors
  P5752
P5753
P2161
P1709
P4306
P5200
P4904
P4302
P5773
P5770
P5766
P5769
P5765
P5771
P3555
P5767
Isa Eliasson
Olga Eliasson
Emma Eriksson
Emilia Johansdotter
Knut Johansson
Fredrik Karlsson
Ines Karlsson
Hanna Olsson
Anna Sjökvist
Alvar Törnqvist
Bror Törnqvist
Harry Törnqvist
Johan Törnqvist
Lilly Törnqvist
Per Törnqvist
Ture Törnqvist
1874 - 1948
1878 - 1938
1879 - 1965
1872 - 1949
1916 - 1981
1858 - 1928
1914 - 1988
1922 - 1965
1921 - 1996
1912 - 1972
1902 - 1952
1908 - 1990
1898 - 1975
1915 - 2002
1871 - 1922
1902 - 1997
*
*


*
*
*
*
*
*

*
 Skagershult, Lilla Sörby
  P4171
P4169
P4170
P4172
P4173
P3345
P4174
Elin Gustavsson
Gustav Gustavsson
Karl Gustavsson
Knut Gustavsson
Märta Gustavsson
Maria Haques Persdotter
Astrid Wiman
1898 - ?
1895 - 1979
1887 - 1979
1903 - 1974
1908 - 1997
1861 - 1949
1908 - ?
*
*
*
*
*

*
 Skagershult, Lundbyås
  P4258 Gustav Viberg 1883 - 1947
 Skagershult, Mosstorp
  P4168
P4167
P4166
P4164
Elin Johansson
Ernst Johansson
Karl Johansson
Johan Persson
1886 - 1970
1884 - ?
1881 - ?
1849 - 1887
*
*
*
 Skagershult, Munkabäck
  P4165 Johan Johansson 1880 - ? *
 Skagershult, Olstorp
  P6061 Agnes Karlsson 1904 - 1990 *
 Skagershult, S Åsen
  P1700 Gustav Johansson 1847 - 1933
 Skagershult, Trysslinge soldattorp
  P4246
P4332
P4327
P4326
P4329
P4333
P4331
P4325
P4328
P4334
P4330
Karolina Nilsdotter
August Trygg
Edla Trygg
Erik Trygg
Gustav Trygg
Gustav Trygg
Hulda Trygg
Karl Trygg
Karl Trygg
Signe Trygg
Sofia Trygg
1860 - 1916
1895 - 1964
1885 - 1950
1882 - ?
1888 - 1893
1898 - 1966
1893 - 1961
1858 - 1915
1887 - 1954
1901 - 1985
1890 - 1954

*
*
*
* †
*
*

*
*
*
 Skagershult, Åbylund
  P4902 Anna Jansson 1888 - 1954 *
 Skagershult, Ågrena
  P4163 Karl Gustavsson 1859 - 1930
 Skagershult, N Åsen
  P2161 Emma Eriksson 1879 - 1965 *
 Skagershult, S Åsen
  P3323 Per Söderström 1795 - 1875 *
 Sköllersta
P231
P358
P4921
Emma Eriksson
Karl Pettersson
Karl Viding
1894 - 1932
1887 - 1983
1898 - 1985


 Sköllersta, Prästgården
  P4312 Anna Bergstrand 1893 - 1968 *
 Snavlunda
  P4307 Per Bergstrand 1851 - 1946
 Snavlunda, Bäckadalen
  P4389 Erik Andersson 1912 - 1917 * †
 Snavlunda, Åkärr
  P3349 Anders Haques Andersson 1829 - 1876
 Stora Mellösa, Bo
  P4315 Elvira Eriksson 1890 - 1966 * †
 Stora Mellösa, Bärsta
  P4316 Herbert Gustavsson 1895 - 1984 *
 Stora Mellösa, Odensbacken
  P4311 Johan Bergstrand 1890 - 1978
 Svennevad
P1390 Augusta Sederman 1863 - 1930 *
 Svennevad, Nytorp
  P677 Agnes Orest 1885 - 1938 *
 Tysslinge
  P4063
P3418
P3984
Brita Israelsdotter
Gustav Johansson
Kristina Olsdotter
1792 - 1866
1868 - ?
1773 - ?
*
*
*
 Tysslinge, Berga
  P3193 Jan Olov Karlsson 1826 - 1906
 Tysslinge, Filiphyttan
  P3194
P3982
P3967
P4812
Johan Jansson
Maria Matsdotter
Anna Nilsdotter
Israel Nilsson
1860 - 1937
1779 - ?
1814 - ?
1812 - 1885

*
*
*
 Tysslinge, Garphytte bruk
  P3625
P695
Anders Andersson
Johanna Olsdotter
1824 - 1905
1827 - 1905

 Tysslinge, Tolsboda Norra
  P4063 Britta Israelsdotter 1792 - 1866 *
 Tysslinge, Tolsboda Södra
  P5241 Anna Lovisa Ersdotter 1840 - 1929 *
 Tysslinge, Tolshyttan
  P3415 Johannes Karlsson 1811 - 1894
 Tysslinge, Torsboda
  P4062
P4053
P2198
P2199
Gustav Brattström
Sofia Brattström
Johan Jansson
Lovisa Wikström
1793 - 1828
1828 - 1886
1844 - 1925
1845 - 1918

*

 Tysslinge, Ånnaboda Södra
  P4053 Sofia Brattström 1828 - 1886
 Tysslinge, Ånnabohyttan
  P3968 Daniel Wikström 1808 - ? *
 Tångeråsa, Salem
  P4924 Karl Andersson 1874 - 1919 *
 Täby
  P3223
P6618
P6617
Hanna Ersdotter
Erik Persson Wase
Per Persson Wase
1880 - 1931
1757 - ?
1754 - ?

*1
*
 Viby
  P4386
P4252
P4250
P5828
Anders Andersson
Maria Nilsdotter
Sofia Nilsdotter
Per Pettersson
1866 - 1947
1859 - 1927
1869 - 1936
1856 - 1946 Viby, Berga
  P5801
P5812
P5799
Brita Persdotter
Erik Nyström
Johan Nyström
1827 - 1865
1828 - 1908
1825 - 1895
*
*
*
 Viby, Bredslätt
  P5827
P5808
August Larsson
Erika Nyström
1856 - 1938
1857 - 1936

 Viby, Höga Södra
  P5825
P5824
Klara Persdotter
Maria Persdotter
1826 - 1870
1823 - 1893
*
*
 Viby, Kristineborg
  P5808 Amanda Nyström 1858 - 1942
 Viby, Kristinelund
  P5818
P5807
P5819
Karolina Eriksdotter
Karl Nyström
Augusta Persson
1849 - 1911
1851 - 1933
1858 - 1938


 Viby, Kårberg
  P5800
P5828
Anna Eriksdotter
Per Pettersson
1836 - 1914
1856 - 1946

*
 Viby, Kårkulla
  P5815
P5801
P5809
P5810
P5804
P5806
P5803
P5808
P5802
P2828
P5816
P5799
P5805
Katarina Ersdotter
Brita Persdotter
Amanda Nyström
Anna Nyström
David Nyström
Ellen Nyström
Erik Nyström
Erika Nyström
Hanna Nyström
Hulda Nyström
Johan Nyström
Johan Nyström
Maria Nyström
1799 - 1875
1827 - 1865
1858 - 1942
1862 - 1946
1874 - 1951
1881 - 1935
1871 - ?
1857 - 1936
1869 - 1870
1878 - 1964
1799 - 1874
1825 - 1895
1876 - 1876


*
*
*
*
*
*
* †
*


* †
 Viby, Salsberg
  P4388 Axel Andersson 1894 - 1941
 Viby, Skrubby
  P4387 Karl Andersson 1892 - 1955
 Viby, Sågebol,
  P5818 Karolina Eriksdotter 1849 - 1911 *
 Viby, Tystinge
  P5815
P5817
P5823
P5814
P5813
P5807
P2822
P5824
Katarina Ersdotter
Anna Jansdotter
Per Jansson
Aron Nyström
Karl Nyström
Karl Nyström
Kristina Nyström
Maria Persdotter
1799 - 1875
1791 - 1837
1796 - 1837
1835 - 1914
1832 - ?
1851 - 1933
1853 - 1932
1823 - 1893
*


*
*
*
*
 Viby, Vångerud
  P5800
P5829
P5810
Anna Eriksdotter
Per Larsson
Anna Nyström
1836 - 1914
1852 - 1936
1862 - 1946
*

 Viby, Äspe
  P5823 Per Jansson 1796 - 1837 *
 Viker
  P3150
P3149
P3121
Anna Stockhaus
Helena Stockhaus
Karl Oskar Stockhaus
1888 - 1970
1884 - 1957
1886 - 1966
*
*
*
 Viker, Dalkarsberg
  P4395
P2047
P5231
P4396
P4397
P4399
P4403
P4404
Erik Andersson
Bror Bergfelt
Erik Eriksson Skoglund
Gustav Eriksson
Valborg Eriksson
Alva Jansson
Karl Lindström
Karl Lindström
1864 - 1891
1895 - 1964
1823 - 1913
1887 - 1964
1890 - 1960
1895 - 1973
1880 - 1950
1903 - 1981

*

*
*
*
*
*
 Viker, Dalkarshyttan
  P4397
P4402
P4400
Valborg Eriksson
August Jansson
Helga Lindström
1890 - 1960
1872 - 1895
1899 - 1969


* †
 Viker, Gustavsberg
  P4403 Karl Lindström 1880 - 1950
 Viker, Knapptorp
P2848 Per Olsson 1883 - 1943
 Viker, Nytorp
  P3413 Anna Jansdotter 1847 - 1911
 Viker, Skrekarhyttan
  P4398
P3867
Judit Jansson
Matilda Karlsdotter
1892 - 1989
1862 - 1939
*
 Viker, Snöbergshyttan
  P4401
P3926
Emilia Karlsson
Gustav Karlsson
1882 - 1962
1864 - 1905
*
 Viker, Vikersgården
  P3121 Karl Oskar Stockhaus 1886 - 1966 *
 Viker, Vikersvik
  P3405 Maria Kajsa Jansdotter 1824 - 1908
 Vintrosa
P4113
P970
Fredrik Dahlström
Anna Eriksdotter Edström
1858 - 1910
1752 - ?
*
*
 Vintrosa, Bäck
  P759 Per Erik Becker 1824 - 1882 *
 Vintrosa, Gilsåsen
  P3805
P3804
P3803
Kristina Jansdotter
Maria Jansdotter
Karl Jansson
1866 - 1931
1865 - 1933
1863 - 1940
*
*
*
 Vintrosa, Granhammar Östra
  P3138
P1251
Dagmar Gustavsson
Johan Larsson
1906 - 1933
1801 - 1891

*
 Vintrosa, Loviseholm
  P5610 Karl Becker 1848 - 1849 * †
 Vintrosa, Nybble
  P5620 Johanna Andersdotter 1852 - 1918
 Vintrosa, Västra Via
  P4962 Maria Karlsdotter 1860 - ? *
 Ödeby
  P3571 Johan Ring 1866 - 1935 *
 Örebro
P320
P1107
P5150
P3137
P3594
P3805
P6249
P4672
Wilhelm Eriksson Palm
Herta Flink
Anna Gustavsson
Kristina Gustavsson
Olle Gustavsson
Kristina Jansdotter
Arvid Larsson
Karl Pettersson
1878 - 1958
1882 - 1964
1912 - 1974
1904 - 1988
1925 - 2007
1866 - 1931
1897 - 1988
1898 - ?*
 Örebro, Almby   tidigare egen socken
  P4713
P4312
P4308
P2890
P3139
P4170
P3598
P4717
P4148
P3804
P6277
P4249
P4271
P4664
P4285
P3595
P4676
P4674
P4314
P4671
P4667
Karl Anell
Anna Bergstrand
Karl Bergstrand
Axel Ek
Karin Gustavsson
Karl Gustavsson
Lars Gustavsson
Per Gustavsson
Edit Hagkvist
Maria Jansdotter
Johan Larsson
Alfred Nilsson
Karl Nilsson
Emma Olsdotter
Oskar Olsson
Anna Maria Persson
Hanna Pettersson
Karl Pettersson
Signe Stark
Ella Wahlqvist
Lars Erik Wahlqvist
1862 - 1939
1893 - 1968
1851 - 1965
1895 - 1974
1908 - 1998
1897 - 1979
1916 - 1999
1912 - 1993
1994 - 1967
1865 - 1933
1867 - 1950
1866 - 1944
1904 - 1978
1867 - 1927
1899 - 1951
1931 - 2002
1882 - 1961
1922 - ?
1880 - 1952
1908 - 1997
1868 - 1950
*

*

*
*


 Örebro, Almby, Bäcketorp
  P4680
P4679
P4677
P4676
P4678
P4681
Anna Pettersson
Ester Pettersson
Gustav Pettersson
Hanna Pettersson
Hulda Pettersson
Leonard Pettersson
1891 - 1915
1889 - 1955
1885 - 1969
1884 - 1961
1887 - 1942
1894 - 1984
*
*
*
*
*
*
 Örebro, Almby, Ormesta
  P5575
P5576
Brita Nilsdotter
Maja Nilsdotter
1812 - ?
1815 - ?
*
*
 Örebro, Hammarby
  P3144 Marta Pettersson 1896 - 1990
 Örebro, Längbro
  P4255
P3797
P4712
P4284
P5770
P6064
Karl Delin
Erik Jansson
Gustav Lundberg
Emma Olsson
Alvar Törnqvist
Ragnhild Västlund
1880 - 1938
1850 - 1934
1883 - 1981
1897 - 1984
1912 - 1972
1912 - 1999*

 Örebro, Mikael
  P4334 Signe Trygg 1901 - 1985
 Örebro, Nikolai
  P4714
P4713
P4715
P4313
P4716
P4236
P3348
P4194
P4198
P4506
P1252
P5551
P4527
P5557
P5574
P4884
P4666
P4663
P4682
P4218
P3575
P4317
P4314
P3567
P4230
P4231
P4233
P4232
P2447
P6063
Annie Anell
Karl Anell
Märta Anell
Nils Bergstrand
Rickard Dahlén
Gunnar Granfält
Johan Haques
Lars Haques
Viktor Haques
Matilda Jansdotter
Lovisa Johansdotter
Karl Johan Jonsson
Karl Karlsson
Augusta Lundström
Anna Nilsdotter
Sigrid Nylén
Hanna Olsdotter
Matilda Olsdotter
Sven Pettersson, Hidman
Elisabeth Porath
Ida Ring
Gunhild Sandberg
Signe Stark
Amy Svanström
Gustav Westerberg
Jacob Westerberg
Johan Westerberg
Jonatan Westerberg
Maria Gustava Eriksdotter Wäl
Hulda Västlund
1890 - 1974
1862 - 1939
1893 - 1970
1896 - 1976
1884 - 1948
1909 - 1978
1772 - 1826
1774 - 1833
1828 - 1885
1882 - 1968
1846 - 1907
1853 - 1907
1882 - 1904
1849 - 1877
1805 - ?
1911 - 1971
1873 - 1932
1864 - 1942
1896 - 1972
1718 - 1786
1893 - 1998
1917 - 2008
1880 - 1952
1909 - 2006
1774 - ?
1776 - 1777
1779 - ?
1777 - ?
1865 - 1938
1914 - 1991
* †

* †

*
*
*
*


*
*


**
*
*
* †
*
*
*
 Örebro, Olaus Petri
  P2490
P4740
P3578
P4310
P4337
P4254
P145
P132
P4316
P4341
P3800
P6736
P4273
P4660
P4680
P4673
P4679
P4675
P4676
P349
P4353
P4333
P5769
P5333
P3540
 
Anders Andersson Leander
August Andersson
Karl Berggren
Adolf Bergstrand
Elsa Blomkvist
Augusta Delin
Erik Eriksson
Sven Eriksson
Herbert Gustavsson
Hildur Jacobsson
Johanna Jansdotter
Elin Karlsdotter
Ellen Nilsson
Lovisa Olsdotter
Anna Pettersson
Anna Pettersson
Ester Pettersson
Gustav Pettersson
Hanna Pettersson
Greta Ring
Elsa Trygg
Gustav Trygg
Harry Törnqvist
Gustav Wallén
Klara Gustava Wäl
  
1864 - 1939
1874 - 1940
1880 - 1964
1887 - 1976
1898 - 1979
1877 - 1954
1889 - 1969
1897 - 1976
1895 - 1984
1895 - 1971
1855 - 1937
1869 - 1929
1895 - 1938
1855 - 1926
1891 - 1915
1921 - ?
1889 - 1955
1854 - 1932
1882 - 1961
1898 - 1973
1918 - 2004
1898 - 1966
1908 - 1990
1883 - 1964
1841 - 1931
 *