« Startsidan

Fryksände/Östmark


  

Sent 1500-tal sker en stor invandring av finnar från Savolax och norra Tavastland i Finland. Många av dem kommer till norra Värmland och Östmark en bit in på 1600-talet. Deras huvudsysselsättning här var svedjebruk för att senare övergå i boskapsskötsel.

Enligt några andra släktforskare som jag stött på, har många av mina anor här ett finskt ursprung och släktskap.

Östmarks kyrka uppfördes 1765 i samband med att Östmark bröts ur Fryksände församling.

 

 

FINNSAM (Finnbygder i samverkan) är en skogsfinsk nätverksorganisation vars syfte är att underlätta samarbete, forskning och samordning av aktiviteter.

Anor i Fryksände/Östmark