« Startsidan

Degernäs, Karlskoga

idag Degerfors kommun


  
ca 1870

  

   
18-KAD-20  1722   59-8:1 Delning av skog 1753   18-KAD-887  1906

  

Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige

Degernäs i Örebro län, Karlskoga blg. Herregård i Karlskoga sn vid Letelfvens utlopp ur Möckeln, något ö. om Karlskoga jernvägsstation. Detta gods omfattar här : Degernäs 1/2 mtl, Degernästorp 1/4, Lervik 7/16, Norrhult 1/8, Qvarnberg 1/8, Strömtorp 11/168, tills. 1 845/1680 mtl, tax. 95,900 kr.   Degernästorp. Gård i Karlskoga sn och blg, Örebro län, under Degernäs.

Qvarnberg i Örebro län. Gård i Karlskoga sn och blg, under Degernäs.

Mantalslängder

Degernäs
  
Degernästorp

  
Kvarnberg

  

Arkeologisk utredning 2005 Degernäs 1:3
(inför anläggandet av golfbana)
Diarie- och projektnummer:
  Länsstyrelsens dnr 431-01566-2005
  Arkeologicentrums projektnr 2005:07 T
  
www.arkeologicentrum.se/sites/default/files/rapporter/JA16_Degernas.pdf

   

Degernästorp

1/4 mantal under Degernäs

ur Karlskoga Bergslag 1950

Degernäs …
  
I förenämda nybyggesextrakt uppräknas äfven en fjärde nybyggare Olof i Degernäs, hvars nybygge upptogs och som (i "Karlskoga krönika") ansetts motsvara det nuvarande Degernästorp, men detta torde vara oriktigt, enar denna gård skattlades 1616 till 1/4 hemman, hvadan den således ej blifvit anlagd förr än omkring 1610, enär frihetsårens antal i regeln voro 6. Lars Jönsson i Degernästorp, efter all sannolikhet ställets förste odlare, hade 1626 utsäde af 4 skäppor och i kreatur: 1 häst, 10 nötkreatur, S getter, 3 får och 2 svin. Vid häradsting i Bregården d. 12 september 1644 "vittnade nämden, att
  Lars Jönsson i Degernästorp hade [Gud bättret] i fjor tredje natten för helgonamessan fått en stor skada af en hastig och häftig vådeld, så att han bortmiste hela sin mangård i be:de Degernästorp med all den ringa egendom, som han däruti hade, icke behållande så många gångkläder hans folk och han kunde skyla sig med, sedan mere, undantagandes blotta ladan och fähuset med boskapen, som allena blefvo friade." Äfven Degernästorp köptes till skatte af länsmannen Erik Pålsson, enligt skattebref d. 21 maj 1672, men redan d. 24 oktober samma år sålde han detta hemman till Olof Larsson och Olof Svensson.

  

Lars
Kerstin
f. ?
f. ?
† ?
† ?
  Barn
P1499 Kerstin Larsdotter
  
f. 1715 här
  
† 1753 här
  
P1454 Jonas Persson f. 1715 i Nysund sn † 1796 här
  Hustru 1
P1499 Kerstin Larsdotter
 Barn
 P6564 Annika Jonasdotter
 P6565 Kerstin Jonasdotter
 P6566 Peter Jonasson
 P6567 Maria Jonasdotter
Hustru 2
P1453 Katarina Persdotter
 Barn
 
P6553 Greta Jonasdotter
 P6554 Maria Jonasdotter
 P1455 Katarina Jonasdotter
 P6555 Jonas Jonasson
  
f. 1715 här
  
f. 1746 här
f. 1747 här
f. 1766 här
f. 1752 här
  
 f. 1729 i Nysund sn
  
f. 1755 här
f. 1757 här
f. 1759 här
f. 1765 här
  
† 1753 här
  
† ?
† ?
† ?
† ?
  
† 1799 här
  
† ?
† ?
† 1811 Karlshagen
† ?
  
P1455 Katarina Jonasdotter f. 1759 här † 1811 Karlshagen
  Make 1
P1503 Adolf Wikland
 Barn
 
P6556 Anna Greta Adolfsdotter
 P6557 Maria Adolfsdotter
 
f. 1753 i Bjurtärn sn
  
f. 1777 här
f. 1778 här
  
† ? Norge?
  Make 2
P1456 Olof Jonsson
 Barn
 P6558 Lisken Olofsdotter
 P6012 Britta Olofsdotter
 P1457 Anders Olofsson
 P6560 Katarina Olofsdotter
 P6561 Johanna Olofsdotter
  
f. 1742 i Gälleråsen
  
f. 1784 här
f. 1788 här
f. 1789 här
f. 1792 här
f. 1798 här
  
† 1798 här
  
† ?
† ?
† 1852 i Blinäs
† ?
† ?
  Make 3
P1504 Peter Larsson
 Barn
 P6562 Erik Petersson
 P6563 Peter Petersson
  
f. 1771 i Grythyttan
  
f. 1800 här
f. 1807 här
  
† 1830 i Lämås
  
† 1849 ?
† 1807 här