« Tillbaka

Mantalslängd Gräsholmen 1644-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
1644 Lars 5;
1648 Lars 4; Peder 2
**1649 Lars Påvelsson; Peder Algutsson
1650 Lars 4; Peder 2
1651 Lars 4; Peder 2
**1652 Lars Påvelsson
1653 Lars, son Jacob, gos Jon, p Karin
1654 Lars, son Jacob, dr Jon, p Ingeborg
1655 Larses son Jacob, p Anna, p Ingeborg
1656 Lars Påvelsson, son Jacob, mag Olof Arfwedsson, h Elin, p Ingeborg, p Anna
1657 Lars Påffwellsson b, h, son, mag dot, 5
1658 Jakoph Påffwelsson b, h, mag dot, p, 5
1659 Jacob, h Agnis, mag Olof, h Elin
1661 Jacob, h, son
1662 Jacob, h, son
1663 Jacob, h, son
1664 Jacob, h, son; Anders, h; Johan, h
1665 Jacob, h, son, son's hustru;
1667 Jacob, h, son
1668 Jacob, h; Påvel 2
1669 Påwell h; Jacob 2
1670 Påvel 2; Jacob 2;
1671 Påwel h; Jacob h, son
1672 Påvel h; Jacob h, son
1673 Påvel 1; Jacob h, son
1675 none
1676 Paawel 2; Jacob 2
1677 Påvel 2; Jacob 2
1678 Jacob 2; Påwell 1
1679 Påvel 2; Jacob 2
1681 Påvel Larsson 2; Johan 2
1682 Paal 2; Jakop 2
1683 Påvel 2; Jakob 2
1684 Pål 1; Jakop 2
1685 Påvel 2; Jakob 2
1686 Paal 2; Jakop 2
1687 Påvel 3; Jacob 3
1688 Påhl son, dr, 2; Jacob b, 3sons 4
1689 Påvel, h, son Anders, dot Karin; Jacob, son Erik, son Lars, dot Kerstin; dr Johan Nilsson
1690 Påhl & h utflit, son Anders, dot Karin; Jacob, son Erik, son Lars
1691 Påhl; Erik Jacobsson, Per Arfwidsson
1692 Anders, h, Jacob h; Erik Jacobsson, h, Per Arfwedsson, h
1693 Anders Påhlsson, h; Jacob Swensson, h; Erik Jacobsson, h; Per Arfwedsson, h; inhyses Kerstin
1695 Anders Påhlsson, h; Jacob Swensson, h; Erik, h; Per, h; inhyses
1696 Erick b, h, 2; Pehr b, h, 2; Anders Pålsson b, h, 2; Jackob? Swensson b, h, 2; p, Kierstin amb 1
1696 Lars b, 1 hust. utfatt.
1696 p.Marit p, 1
1697 Anders Pahlsson; Jacob Swensson; Erik; Per; inhyses p Kerstin; inhyses p Marit
1698 Erich Jacobsson m, h, 2; Per Arfwidsson m, h, 2; Anders Påhlsson m, h, 2;
        Jacob Swensson m, h, p, 2 han siuklig
1699 Erich Jacobsson 2m 2h 4; Anders Pålss m, h, dr, 3;
        Enkans piga Marit: Mannan död strax efter skrif. 1;
1700 Erich Jacobsson m, h, 2; Pähr Arfwidsson m,h, 2; Anders Påhlsson m,h, 2;
        Johan Andersson m, lösdrif 1; Mattes Masson m, h, 2
1701 Erich Jacobsson m, h, 2; Per Arfwidsson m, h, 2; Anders Påhlsson m, h, 2; Mattis Mattsson m, h, 2
1702 Erich Jacobsson m, h, 2; Pähr Arfwidsson m, h, 2; Anders Påhlsson m, h, 2;
        Mattes Mattsson m, h, 2
1703 Erich Jacobsson m, h, 2; Pähr Arfwidsson m, h, 2; Anders Påhlsson m, h, 2;
        Mattes Mattsson m, h, 2
1704 Erich Jacobsson m, 1; Per?? Arfwidsson m, h, 2; ??? Påhlsson m, h, 2; Mattes Mattsson m, h, 2
1706 Erich Jacobsson m, h, dr, 3; Pär Arfwidsson m, h, p, 3; Anders Påhlsson m, h, p, 3;
        Anders Håkonsson m,h, 2
1707 Erik Jacobsson; Per Arfwidsson; Anders Påhlsson; Anders Håkansson;
1709 Erik Jacobsson; Per Arfwidsson; Anders Påhlsson; Anders Håakansson; Nils Larsson
1710 Erick Jacobsson m, h, 2; Pehr Arfwedsson m, h, 2; Nills Larsson m, h, 2;
        Anders Håkensson m, h, 2
1711 Erik Jacobsson; Per Arfwidsson; Anders Påhlsson; Anders Håkansson; Nils Larsson
1713 Erik Jacobsson; Per Arfwidsson; Anders Påhlsson; Anders Håkansson; Nils Larsson