« Tillbaka

 

 

Mantalslängd Kilsta 1644-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.

  

  

Killestad, Kilstad

1644 Anders 4
1645 Anders 2
1646 Anders 2
1647 Anders 2
1648 Anders 2
1649 Anders 2
**1649 Anders Esbiörnsson (arf uptagit i 1644)
1650 Anders 3
1651 Anders 3
1653 Anders, h Gunnila, dr Erik
1654 Anders, h Ingebor, dr Erik
1655 Anders, h Gunnila, dr Erik
1656 Anders Esbiörnsson, h Gunnila, dr Erik
1657 Anders Esbiörnsson, h Gunnila
1658 Anders Asbiörsson b, h, dr, p, 4
1659 Anders, h Gunnilla
1661 Anders, h
1662 Anders, h
1663 Anders, h
1664 Anders 2
1665 Anders, h
1667 Anders 2
1668 Anders 2
1669 Anders 2
1670 Anders 2
1671 Anders 2
1672 Anders, h, dot, mag
1673 Anders, h
1675 Anders 2; Olof Svensson soldat
1676 Olof Swensson soldat; Anders, h
1677 Olof Swensson soldat; Anders, h
1678 Anders Swenss (2 und) soldat; Anders 2
1679 Olof Svensson soldat; Per 2
1681 Olof Svensson soldat; Per 3
1682 Pär Andersson 3
1683 Per Andersson
1684 Par Andersson 3
1685 Per Andersson 3
1686 Pär Andersson 3
1687 Per Andersson 4
1688 Pär Andersson b, p, 2dre 4
1689 Per Andersson, h, dr Jons Andersson, p Bengta, p Ingebor
1690 Per Andersson, h, dr Jons Andersson, p Ingebor
1691 Per Andersson
1692 Per, h, brod Jons, brod Esbiör
1693 Per Andersson, h; Jons, h, brod Esbiör
1695 Per Andersson, h; Jons, h, brod Esbiör
1696 Pehr b, h, 2
1696 Klockare Jons (under Kilstad?) ?b? h, 2
1697 Per m,h,dr 3; Jönses hust 1
1698 Pär m, h, 2; Jons m, h, dr, 3;
1699 Pehr Andersson m, h, 2; Jons Andersson m, h, dr, 3; Nils Andersson m, h, Skrädd. 2
1700 Pähr Andersson m, h, 2; Jons Andersson m, dr, 2; Jons Andersson m, Skinnare, hon brakl.1
1701 Pär Andersson m, h, 2; Jons Andersson m, h, 2
1702 Pähr Andersson m, h, 2; Jons Andersson m, h, 2
1703 Pehr Andersson m, h, dr, 3; Jons Andersson m, h, 2
1704 Pehr Andersson m, h, dr; Jons Andersson m, h, dr
1706 Pär Andersson m, h, 2; Jons Andersson m, h, 2
1707 Per Andersson; Jons Andersson
1709 Per Andersson; Jons Andersson
1710 Pehr Andersson m, h, 2sons 4; Jonus Andersson m, h, 2
1711 Per Andersson; Jons Andersson
1713 Per Andersson; Jons Andersson