« Startsidan

Paskelandsrös i Nysund


Här på torpet Paskelandsrös, "Röset" i folkmun, bodde skogvaktaren P3323 Per Jonsson Söderström
med sin familj. Torpet låg på Sirsjöns ägor som i sin tur lydde under Svartå Bruk. Så troligen var
Per anställd av bruket.
En notering i husförhörslängden säger att Per och hustrun Johanna kommer hit 1828, med nyfödde
sonen Johannes som föddes 27 november 1828 i Medskog. Per får två söner med Johanna som dör i
samband med den andre sonens födelse. Per gifter sedan om sig med P3324 Katarina Persdotter från
Gäddsjötorp i Skagerhult, och de får sex barn tillsammans.
  
Per är den skogvaktare som omnämns i Anki Hagbergs gripande utredning "Lekmanmorden", i kapitlet
- I behov av smideskol. "Skogvaktare Peter Jonsson hade strax före jul 1851..." Lekman bodde i Västra
Sirsjötorp.
  
P3323 Per Jonsson Söderström f 1795 Södra Åsen, Skagershult Död här 1875
  Johanna Svensdotter f 1799 Medskog, Nysund Död i barnsäng 1831-02-04
     Johannes f 1828 Medskog, Nysund Död 1908 i Edsbacken, Nysund
     Petter f 1831 här 1882 utvandrar han och hans familj
P3324 Katarina Persdotter f 1802 Gäddsjötorp, Skagershult Död 1895
     Nils f 1834 här Död 1914 i Lidetorp, Nysund
     Gustav f 1837 här Död 1838 här
     Erland f 1840 här Förolyckas 1889 på Svartå Bruk
     Karolina f 1841 här Död 1933 i Åtorp
     Stina f 1844 här Död 1904 i Sävsjön, Nysund
     P104 Johanna f 1845 här Död 1887 i Sirsjöbäcken

Hustrun Katarina dör i Grytfors, Skagershult, hemma hos dottern Stina. Hon är fortfarande skriven i Paskelandsrös.

Sonen Nils brukar torpet vidare efter faderns död 1875.
  
  
P3336 Nils Pettersson f 1834 här Död i Lidetorp 1914
  Karolina Jonsdr f 1832 Skagershult Död här 1907
     Augusta f 1858 här Död 1934 i Edsbacken
     Maria f 1859 här Död 1927 i Viby sn
     Karolina f 1860 här Död 1916 i Skagershult
     Albertina f 1861 här Död 1952 i Finnerödja
     Karl f 1863 här Död 1941 i Gulspång
     Alfred f 1866 här Död 1944 i Almby
     Sofia f 1869 här Död 1936 i Viby
     Gustav f 1873 här Död 1877 här

1901 tar sonen Alfred över

P4249 Alfred Nilsson f 1866 här Död 1944 i Almby
  Karolina Karlsson f 1866 Skagershult Död här 1923
     Ellen f 1896 här Död här 1919
     Maria f 1898 här Död 1922 i Svartsjömark
     Hulda f 1901 här Död här 1903
     Karl f 1904 här Död 1978 i Almby

30/3 1924 flyttar Alfred Nilsson och sonen Karl till Almby i Örebro, och lämnar över till:
  Erland Andersson, f 1861 17/10
  Augusta Ås           f 1870 10/2

 

Torpet Paskelandsrös låg i Nysunds socken, precis vid gränsröset mot Skagershult socken. Alldeles intill låg torpet Paskelandstorp och på andra sidan, i Skagers-  hult, torpet Paskåsen.

Antagligen har bygden varit bosatt av svedjefinnar på 1600-talet, då man kan härleda namnet på tjärnen Pasken till det finska namnet Paskalampi. Det betyder ungefär "Dytjärnen".