« Startsidan

Björntjärn, Knista/Hidinge

  

  P51 Erik Persson Björnstål
1806 - 1884

Västra eller Östra Björntjärn ?

Nästan omöjligt att säga var familjerna bodde här på Björntjärn, då det finns två torpställen. Västra och Östra Björntjärn.
Den enda källan jag hittat är A.G Peterssons utredning "Bergsmansgården Våtsjötorp" där han säger att Erik Persson inflyttade från V:a Björnkärn i Knista, till Abborrtjärn.
Det som talar för Peterssons påstående, är att han kan ha fått uppgiften muntligt från någon av Erik Perssons släktingar på Våtsjötorp på 1920-talet.

I dag ligger torpen på Villingsbergs skjutfälts område. Några av de få torp som inte revs när skjutfältet anlades på 1940-talet.

Fram till cirka 1856-57 ligger Björntjärn i Knista församling, därefter i Hidinge.
  

Källavskrifter från Björntjärn


Klickbar  
  

1798 flyttar torparen P53 Johan Matsson från Nordändan hit till Björntjärn med sin familj. Förutom Johan är det hans hustru P54 Maria Arvidsdotter och deras dotter Brita Stina, som fötts året innan på Nordändan. I familjen finns även Lisa Kajsa född 1792. Hon är Marias dotter från hennes tidigare äktenskap med Peter Holm från Villingsberg. Han avled 1795 och Maria gifte om sig med Johan 1798 enl. husförhör.

Familjen växer till med fler barn:
P707 Lisa Kajsa, f 1792 i Villingsberg Död här 1860
        Marias dotter
P709 Brita Stina, f 1797 på Nordändan. Bådas barn
P710 Anna Maria, f 1800. Hon dör här 1806
P694 Sara, f 1802
P711 Johanna, f 1803
P712 Anders, f 1806. Dör samma år
P52 Maria, 1807
P713 Anna, f 1814. Dör här 1818

Från föddabok 1803 och husförhör 1807, och framåt kallar sig Johan för Jan.

1829 gifter sig Maria Jansdotter med P51 Erik Persson från Våtsjötorp, och man får väl tro att de bosatte sej här. (Erik Persson finns inte med i husförhören 1826-30, men finns med 1831. Maria står som utflyttad 1829 men finns inte med som inflyttad vid senare tidpunkt. Så Erik och Maria kan ha bott på t ex. Våtsjötorp under 1829-30.)
Erik var verksam som torpare/arrendator och hade antagligen siktet inställt på att bli bergsman, eftersom han kallade sig Björnstål.

Eriks och Marias barn som alla föds på Björntjärn:
P201 Carolina, f 1831
  P202 Erik, f 1835. Dör här 1843
  P203 Maria, f 1839

I 1851 års husförhör, finns drängen P204 Erik Jacobsson som gifter sej med gårdens dotter, Carolina, 1851. Deras son P48 Erik, föds här i november 1852.

1854 flyttar familjerna Persson/Björnstål och Jacobsson till Abborrtjärn i Karlskoga.

  

I husförhör 1841-45 och 1846-50 Björntjärn Knista, finns den här anmärkningen med hos familjen Erik Persson. Det framgår inte om det är Erik eller Maria som varit straffad. I husförhöret innan, 1836-40 nämns inte händelsen. Det bör ha inträffat någon gång mellan 1840 och 1845.

Tingsprotokoll från Knista och fångrullor från Örebro, finns på Landsarkivet i Uppsala.
Så... är det någon som har vägen förbi och har lust att titta efter vem av makarna som "satt inne" och omständigheter runt omkring händelsen... 

Omständigheter och förhållanden

Setat på Örebro slott på watten och bröd för sitt gifna råd åt en piga att med Arsenik i fostret döda sitt barn, hwarmed hon warit hafwande
– Rådet följdes, och Moder och foster omkommo.

 Vem var modern?

  

Grannfamiljen Jan Jansson, som kom hit 1816
Modern Lisa Kajsa har växt upp här sedan 6-års åldern
  
  
P1023
P707
Jan Jansson
Lisa Kajsa Holm
död här 1844
död här 1860
Deras barn:
  Peter 4 år
Lisa 1 år
Maria
Gustav
Stina
Lovisa
död här 1908

född här 1816, död här 1881
född här 1823
född här 1826
född här 1830

 

Deras son Peter, som
tar över torpet --->
P1027 Peter Jansson
Maja Jansdotter
död här 1908
död här 1900
Deras barn, samtliga födda här:
  Johanna
Johan
Karl
Gustav
Karolina
Per
August
Frans
Johan
Anders
f 1845
f 1847
f 1849
f 1851
f 1853
f 1855
f 1858
f 1860
f 1863
f 1867

  

Västra Björntjärn

1957 flyttar Olle Gustafsson, hustrun Anna Maria och barnen Gunilla och Göran hit till Västra Björntjärn. Familjen kommer från torpet Mjärden där de bott en kort tid. Mjärden, som idag inte finns kvar, låg 400 meter NO om V:a Björntjärn. Förutom arbete på gården, arbetade Olle med hästen i skogen som skogsarbetare.

  

  Olle var son till P1416 Gustav "Blåbärs-Pelle" Pettersson i Lekhyttan.

Familjen flyttar härifrån 1965.

P3594 Olle Gustafsson
P3595 Anna Maria Persson
1925 - 2007
1931 - 2002
Klickbara bilder      
Sett från norr. Sett från den gamla ruinen. Resterna av den gamla ladu-gården.
  
Byggnadsmaterialet är betong- hålsten.

Ett montage på hur det såg ut på 1950-talet. Ladugård med höskulle ovanpå, lada och förvaring som låg norr om bostaden. Infartsvägen från norr anas bakom hästen. Här fanns häst, ett par kor, några grisar. Uthuset på gårdens södra sida innehöll vedbod, vagnslider och hönshus.

  

  

Östra Björntjärn      
 
Svårt att komma åt med kameran och få en rättvis
bild på hur det ser ut.
Gården ligger mitt uppe på en
ås med utsikt ner mot vatten-spegeln i V:a Björntjärnen.