« Tillbaka

Mantalslängd Finnebäck 1580-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
1580 Per
1589 Peder
1600 Padher
1601 Peder
1602 Pädher
1604 Peder
1605 Pädher
1606 b, h, dr, p
1606 Pädhar
1607 Per 2 0 0
1608 Pädher
1609 b, h
1610 Per
1610 p, 2
@1610 Pär Eskellszon 2 0 1; Finbäch
1611 Per Eskellssonn b, h, dr, p
1612 p, 2 p
1613 Per
1615 Per
1616 Per
1617 Per
1618 Per
1619 Per
1620 P
1621 Peder
1623 Corporall Ingemar Ersson ahr tildelt af 1/2 cronohemman --- 1/4 Finbäk
1626 Peder
1628 Peder
1629 Per
1630 Per
*1630 Per 6
1631 Per; Torbjörn
1632 Per; Torbjörn
1633 Per; Torbjörn
*1633 Peder 5; Torbiörn 3
1635 Per; Hugo
1639 Per
*1639 Per 5
*1640 Pär 7
1640 Per; Huge
@1641 Eskil Persson; Huge ("Hoghe") Andersson
1642 Eskil 8
1643 Per 6; ?Karin fattig
1644 Peder
1645 Huge 5
1646 Hoge 5
1647 Hogar 5
1648 Huge 5
1649 Huge 4
**1649 Hugo Andersson; Enk Kerstin
1650 Huge 4
1651 Huge 2; Olof 2
**1652 Hugo Andersson; Enk Kerstin
1653 Huger, h Marit; Olof, h Elin
1654 Hugar, dot Karin; Olof, h Elin
1655 Hugar, dr Daniel; Olof, h Elin
1656 Huge Andersson, h Marit, dr Daniel; Olof Persson, h Elin
1657 Hugar Andersson, h; Olof Pedersson, h
1658 Huger Andersson b, h, 2; Oluff Persson b, h, p, 3
1659 Huge, h Marit; Olof, h Elin
1661 Hugo, son, dot; Olof, h
1662 Hugo, son, dot; Olof, h
1663 Hugo, son, dot; Olof, h
1664 Hugo, 2 sons, dot; Olof 2
1665 Huge, 2 sons; Olof, h
1667 Huge, 2 sons; Olof 2
1668 Anders Hugesson 2; Olof 2; Per 2
1669 Anders Hugesson 2; Pär 2; Olof 2
1670 ??; Per 2; Olof 2
1671 Pär Pärsson 2; Per Hugesson 2; Olof
1672 Per Persson 2; Per Hagesson 2; Olof 2
1673 Per Persson 2; Per Hagesson 2; Olof 2
1675 Olof Persson 2; Per Hagesson 2; Olof Persson 2
1676 Olof Pärsson, h; U. Olof Pärsson 2; Pär Hugesson 2
1677 Olof Pärsson, h; U. Olof Pärsson 2; Pär Hugesson 2
1678 Olof Olofsson 2; U. Olof Pärsson 2; Pär Hugesson 2
1679 Olof Olofsson 2; Olof Pärsson 2; Pär Hugesson 2
1681 Olof Olofsson 2; Olof Pärsson 2; Pär Hugesson 2
1682 Olof Olofsson 3; Olof Pärsson 2; Pär Hugesson 2
1683 Olof Olsson, h, son; Olof Persson 2; Per Hugesson 2
1684 Olof Olofsson 3; Olof Pärsson 2; Pär Hugesson 2
1685 Olof Olsson 2; Olof Perssons enk 2; Per Hugesson 2
1686 Olof Olofsson 3; Olof Pärssons E h, dräng 2; Pär Hugesson 2
1687 Olof Olsson 5; Olof Perssons enk 2; Per Hugesson 3
1688 Olof Olofsson b, h, 2; Pär Olofsson b, h, 2; Olof Pärss Enkan h, dreng 2;
        Pär Hugesson b, h, dot, 3
1689 Olof Olsson, h, Per Olsson, h, dr Johan, dr Eskil;
        Per Hugesson, h, dot Lisbet; Olof Perssons enk, dr Bryngel
1690 Olof Olsson, h, Per Olsson, h, dr Johan, dr Eskil;
        Per Hugesson, h, dot Lisbet; Olof Perssons enk, dr Bryngel
1691 Olof Olsson, Per Olsson; Per Hugesson; Olof Perssons Enk
1692 Olof Olsson, h, Per Olsson, h, brod Jon;
        Per Hugesson, son Lars, dot Lisbet; Olof Perssons enk 1
1693 Olof Olsson, h; Per Olsson, h; Anders Olofsson, Eskil Olofsson;
        Per Hugesson, son Lars; h Elisbet Persdr; Enk Margeta, dr Lars
1695 Olof, h, Eskil, h, brod Anders; Per Hugesson, son Lars;
        Enk Margreta, son Per
1696 Olof b, h, dr, 3; Eskell b, h, 2; Per Hugesson b, son, p, 3;
        Enken Margeta h, son, 2
1697 Olof b,h,dr 3; Eskel m,h 2; Per Hugesson m 1; Enk. Margeta h, son 2
1698 Olof Olsson m, h, dr, 3; Eskill m, h, dr, 3; Per Hafwalsson m, 2dot 3;
        Enk. Margeta h, son, dot, 3
1699 Olof Olsson m, h, p, 3; Eskill Olsson m, h, dr, 3;
        Pehr Hafwalsson m, dot, 2; Enkan Margeta m, 2sons dot, 4
1700 Olof Olsson m, h, 2; Eskill Olsson m, h, p, 3; Erich Hakonsson m, h, 2;
        Pehr Ollsson m, dr, p, 3
1701 Olof Olsson m, h, p, 3; Eskill Olsson m, h, p, 3; Erich Hakonsson m, h, p, 3;
         Anders Olsson m, p, 2
1702 Olof Olsson m, h, 2; Eskill Olsson m, h, p, 3; Erich Håkonsson m, h, p, 3;
        Anders Olsson m, p, 2
1703 Olof Olsson m, h, p, 3; Eskill Olsson m, h, p, 3; Erich Håkonsson m, h, 2;
        Anders Olsson h, 2; Olof Nilsson m, Skomak 1
1704 Olof Olsson m, h, 2; Eskil Olsson m, h; Erich Håkonsson m, h, p;
        Pehr Olsson m, h, p; Olof Nilsson m, p, Skom.
1706 Olof Olsson m,h,p, 3; Eskil Olsson m, h, dr, 3; Erik Håkonsson m, h, 2;
        Pär Olsson m, h, p, 3; Olof Nillsson m, 2dr Skomak 3
1707 Olof Olsson; Eskil Olsson; Erik Håkansson; Per Olsson; Olof Nilsson
1709 Olof Olsson; Eskil Olsson; Erik Håkansson; Per Olsson;
        Olof Nilsson skomakare
1710 Olof Olsson m, h, dr, 3; Eskil Olsson m, h, 2; Erik Håkensson m, h, 2;
        Pehr Olsson m, h, 2; Olof Nillsson m, dr, skom. 2;
1711 Per Olsson; Eskil Olsson; Erik Håkansson; Per Olsson;
        Olof Nilsson skomakare
1713 Per Olsson; Eskil Olsson; Erik Håkansson; Per Olsson