« Tillbaka

Mantalslängd Forsby 1647-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
1647 Anders 2
1648 Anders 3
1649 Anders 2
**1649 Anders Nilsson arf uptagit 1646
1650 Anders 2
1651 Anders 2
**1652 Arvid Jonsson??
1654 Anders, h Elin, p Anna
1655 Anders, h Elin
1656 Anders Nilsson, h Elin, p Brita
1657 Anders Nilsson, h
1658 Anders Nilsson b, h, 2
1659 Anders, h Elin
1661 Anders, h
1662 Anders, h
1663 Anders, h
1664 Anders 2
1665 Anders, h
1669 Anders 2
1670 Anders 2
1671 Anders 1
1672 Anders 1
1673 Anders 2
1675 Anders 2
1676 Eskell 2
1677 Eskil 2
1678 Eskell, h
1679 Eskil, h, son
1681 Eskil, h, son
1682 Eskell 2
1683 Eskil, h, son
1684 Eskell 3
1685 Eskil 3
1686 Eskell 2
1687 Nils Eskilsson 4
1688 Nils Eskelsson b, p, 2dr 4
1689 Nils Eskilsson, h, dr Jakob, p Kerstin
1690 Nils Eskilsson, h, dr Jon Eskilsson, p Kerstin
1691 Nils Eskilsson
1692 Nils Eskilsson, h, brod Jon, brod Jacob, syst Kerstin
1693 Nils Eskilsson, h, brod Jacob, brod Zakris, syst Kerstin
1695 Nils Eskilsson, h, bord Zakris, brod Jon, dot Kerstin, p Margeta
1696 Nils Eskelsson b, h, 2dr p, 5
1697 Nils Eskelsson m,h,son,dot,dr 5
1698 Nils m, h, Swen m, h, 2sons 6
1699 Nills Eskilsson m, h, 2; Swen Ersson m, h, 2sons p, 5
1700 Nills Eskilsson m, h, 2; Swen Ersson m, h, dr, p, 4
1701 Joen Eskillsson m, dr, p, 3; Niells Eskillsson m, h, 2
1702 Joen Eskillsson m, h, dr, 3; Nills Eskillsson m, h, 2
1703 Joen Eskillsson m, h, 2; Nills Eskillsson m, h, p, 3
1704 Joen Eskilsson m, h; Nils Eskilsson m, h,
1706 Joen Eskillsson m, h, 2; Nills Eskillsson m, h, dr, 3
1707 Jon Eskilsson; Nils Eskilsson
1709 Margareta Eloffsdr; Nils Eskilsson
1710 Lennardt Tosengsson m, h, dr, 3; Nills Eskillsson m, h, 2
1711 Lenart Tossangsson; Nils Eskilsson
1713 Lenart Tossengsson; Johan Nilsson