« Tillbaka

Mantalslängd Gelleråsen 1590-1713
  

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Gälleråsen, Jälleråsen Gelleråsen

1590 Ener i Gelleråsen 1
1599 Enar
1600 Enar
1601 Enar
1602 Enar
1604 Nils
1605 Nils
1606 b, h, dr
1606 Nils
1607 Nils 2 0 1
1608 Nils
1609 b, h
1610 Nils (signed)
1610 Nils 2 p
1611 Nils b, h, p
1612 Nils 2 p
1613 Nils
1615 Nils
1616 Nils
1617 Nils
1618 Nils
1619 Nils
1620 Nils
1621 Nils
1626 Nils
1628 Nils
1629 Nils
1630 Nils
*1630 Niels 6
1631 Nils
1632 Nils
1633 Nils
*1633 Nils 7
1635 Nils
1639 Nils
*1639 Nils 5
*1640b Nils
*1640 Nils 8
1640 Nils
@1641 Jon Nilsson; Olof Nilsson -son; Jon Jonsson -dr
1642 Nils 9
1643 Nils 9
1644 Nils 8
1645 Nils 6
1646 Nils 5
1647 Nils 6
1648 Nils 6
1649 Nils 6
**1649 Nils Jonsson; Jon Nilsson; Olof Thorsson
1650 Nils 5
1651 Olof 3; Jon 3
**1652 Nils Jonsson; Jon Nilsson; Olof Thorsson
1653 Jon, h Marit; Olof, h Rangela, dr Olof, p Margreta, p Ingrin
1654 Jon, h Marit; Olof, h Rangela, dr Nils, p Marit
1655 Jon, h Marit, dr Anders; Olof, h Rangella, dr Hakan, p Marit
1656 Jon Nilsson, h Marit; Olof Tugesson, h Rangela, dr Olof, p Marit
1657 Jon Nilsson, h, son; Olof Tyresson, h
1658 Jonn Nilsson b, h, son, 3; Oluff Tyresson b, h, p, 3
1659 Jon, h Marit, son Olof, son Erik; Olof, h Rangela
1661 h Marit, 2 dot; Olof, h
1662 h Marit, 2 sons; Olof, h
1663 Olof Jonsson, son, dot; Olof, h
1664 Olof Jonsson, dot, mag; Olof, h
1665 Olof Jonsson, h; Olof Torsson, h son
1667 Olof Jonsson, h; Olof Torsson, h son
1668 Olof Jonsson 3; Olof Tarsson 3
1669 Olof Giresson h; Olof Jonsson h
1670 Olof Torsson, h, son; Olof Jonsson
1671 Olof h; Olof Jonsson h
1672 Olof, 2 sons; Olof Jonsson 5
1673 Olof, h; Olof Jonsson 4
1675 Olof, 2sons, dot; Olof Jonsson, h
1676 Olof, 2 sons, dot, hon wanfor; Olof Jonsson h
1677 Olof, 2dot; Olof Jonsson, h
1678 Olof Thoresson 5; Olof Jonsson 5
1679 Olof Olofsson, h, son; Olof Jonsson, h; Nils Olofsson 2 nybyggare
1681 Olof Olofsson 4; Olof Jonsson 4; Nils Olofsson 2 nybyggare
1682 Olof Olofsson 4; Olof Jonsson 4
1683 Olof, h; Olof Jonsson 2; Erik Jonsson, h; Nils Olofsson 2 nybiggare
1684 Olof Olofsson 6; Olof Jansson 2; Erick Jonsson 2
1685 Olof Olsson 6; Olof Jonsson 2; Erik Jonsson 2; Nils Olofsson 3; Johan Nilsson 2 nybiggare
1686 Olof Olofsson 2; Olof Jonsson 2; Erick Jonsson 2; Thores Olofsson 2; Par Olofsson 2
1687 Olof Olsson 3; Olof Jonsson 3; Erik Jonsson 3; Tores Olofsson 3; Per Olofsson 3;
        Nils Olofsson 2; Johan Nilsson 2
1688 Olof Olofsson b,h,p, 3; Olof Jonsson b,h, son, p 4; Erik Jonsson b,h,dr,p, 4;
        Hindrik Nilsson b,h,dr, 3; Par Olofsson b, h
1689 Olof Olofsson och h, dr, Jon 3; Olof Jonsson och h, son, Nils pig Marit 4;
        Erik Jonsson och h, dr, Lars, p, Annika 4; Jacob Pärsson och h, 2; Par Olofsson och h, 2
1690 Olof Olofsson o h, 2; Olof Jonsson o h, son Nils, p Marit 4;
        Erik Jonsson o h, dr Lars Eskelsson, p Annicka 4; Jacob Pärsson o h, 2; Pär Olofsson o h, 2;
        pig Lisbeta Matsdr 1; Nybyggiarn Nils Olofsson 2; Johan Nilsson o h, p Karin 3
1691 Olof Olofsson b, h, p, 3; Olof Jonsson b, h, son, p, 4; Erich Jonsson b, h, dr, p, 4;
        Jacob Pärsson b, h, dr, 3; Par Olofsson b, h, 2; pig Lisbet p, 1;
        Nybyggaren Nils Olofsson b, h, 2; Johan Nilsson b, h, p, 3
1692 Olof Olofsson o h, dr, Olof Larsson 3; Olof Jonsson o h, son Nils o Jon 4;
        Erich Jonsson o h, dr, Olof pig Annicka 4; Jacob Pärsson o h, pig Britta 3;
        Pär Olofsson o h, dr, Lars 3; Nybyggaren Nils Olofss o h, 2; Johan Nilsson o h, 2
1693 Olof Jonsson, sönorne Nils o Johan, p Annika 4; Olof Olofsson o h, 2; Pär Olofsson o h, 2;
        Enkan Kerstin, dränr Olof o Erich 3; Jacob Parsson o h, p Bryta 3
1695 Olof Jonsson, sonar: Jon, Jan, o Nils, pig Annika 5; Olof Olsson o h, p Maria 3;
        Inhys karl Jacob o hust 2; Par Olofsson o h, 2; Olof Nilsson o h, dr Erik, pig Karin o Agnis 5;
        Jacob Pärsson o h, 2; Skomak. Hindrik, dr Nils 2
1696 Olof Jonsson b, 3sons, p, 5; Olof Olsson b,h,p 3; Jacob inhyses inh, h, 2; Pehr Olsson b, h, 2;
        pig Agnis p, 1; Olof Masson b, h, dr, p, 4; Jacob Persson b, h, p, 3;
        Skomak Hemmeng emb 2dr 3
1697 Olof Jonsson m,h,son,dr,p 5; Olof Olsson m,h,dr,p 4; Per Olsson m,h,p 3;
        Olof Nilsson m,h,dr,p 4; Jacob Persson m,h,dr,p 4; Hemming skomakare m, dr, 2
1698 Olof Joensson m, h, 3sons 5; Olof Olsson m, h, p, 3; Pehr Olsson m, h, p, 3;
        Olof Nielsson m, h, dr, p, 4; Jacob Pahrsson m, h, dr, 3; Hemming m, dr, Skomak. 2
1699 Olof Joensson m, h, 3son p, 6; Olof Olsson m, h, 1 3; inhyses pig Maria p, 1;
        Per Olsson m, h, p, 3; Olof Nielsson m, h, son, dr, 4; Jacob Persson m, h, dr, 3
1700 Olof Joensson m, h, 3son p, 6; Johan Asmundsson m, h, dr, 3; pigan Maria p, uthyses 1;
        Pähr Olsson m, h, 2; Olof Nilsson m,h,dr,p 4; Jacob Pährsson m, h, dr, p, 4
1701 Olof Joensson m, 2sons 2dots 5; Johan Asmundsson m, h, p, 3; pig Maria inhyses 1;
        Pär Olsson m, h, dr, 3; Olof Nilsson m, h, dr, p, 4; Jacob Pärsson m, h, dr, p, 4
1702 Olof Joensson m, 2sons 2dots 5; Johan Asmundsson m, h, p, 3; Pähr Olsson m, h, 2;
        Olof Nielsson m, h, dot, dr, 4; Jacob Pärsson m, h, dot, dr, 4
1703 Nills Olsson m, h, 2; Johan Olsson m, h, dot, 3; Johan Asmundsson m, h, p, 3;
        Pähr Olsson m, h, 2; Olof Nillsson m, h, dr, p, 4; Jacob Pährsson m, h, 2p 4
1704 Nills Olsson m, h, ; Johan Olsson m, h, dr, p; Johan Asmundsson m, h; Pehr Olsson m, h, p;
        Olof Nilsson m, h, 2dr p; Jacob Persson m, h, dr
1705 Nils Olsson m,h,2; Johan Olsson m,h,p 3; Johan Asmundsson m,h,p 3; Par Olsson utfattig;
        Kerstin Matsdotter h,dr 2; Oloff Nilsson m,h,son,dot,dr 5; Jacob Parsson m, h,dr,p 4
1706 Nils Olsson; Johan Olsson; Johan Asmundsson; Per Olsson; Kerstin Mattsdr; Olof Nilsson;
        Jacob Persson
1707 Nils Olsson skräddare; Johan Olsson; Johan Asmundsson; Per Olsson; Olof Nilsson;
        Jacob Persson; Olof Jonsson
1709 Nils Olsson skräddare; Johan Olsson; Johan Asmundsson; Per Olsson; Olof Nilsson;
        Jacob Persson; Olof Jonsson; Nils Olsson
1710 Olof Joensson m, 1; Johan Olsson m, h, dr, p, 4; Nills Olsson m, h, 2;
        Johan Assmundss. m, h, 2son 4; Pehr Olsson m, 2dot 3; Olof Nillsson m, h, dr, 3;
        Eskill Halfwarsson m, h, dr, p, 4; jacob Pehrsson m, h, son, dot, p, 5;
        Nills Olsson m, h, skräd 2;
1711 Nils Olsson skräddare; Johan Olsson; Johan Asmundsson; Per Olsson; Olof Nilsson;
        Jacob Persson; Olof Jonsson; Nils Olsson; Eskil Halvarsson
1713 Nils Olsson skräddare; Johan Olsson; Johan Asmundsson; Mats Persson; Olof Nilsson;
        Jacob Persson; Olof Jonsson; Nils Olsson; Eskil Halvarsson