« Tillbaka

Sandviken, Karlskoga
  

Att den här delen av Karlskoga är gammal, finns det klara bevis för. Hösten 2001 genomförde  Riksantikvarieämbetets Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Bergslagen, en utgrävning. Platsen ligger på gränsen mellan Backa och Sandviken, ett stenkast från stranden. Undersökningen visade att det här har funnits en boplats från äldre stenåldern. Med en kol-14 datering kunde man bestämma åldern på boplatsen till ca 8000 år.
 Något senare bortbyter en riddare Lars Magnusson genom brev 21 oktober 1336, en gård Näs i Värmland och ett nybygge vid Möckelnsbodar i Närke, eller, som det heter, "coloniam quandam dictam Mykrisbodher in Nericia" till Riseberga kloster, mot gods i Lidavik. Nybygget vid Möckelnsbodar namnges inte, men på 1500-talet i fogdehandlingar redovisas Sandviken som "Riseberga klostergods".
 I ett annat bytesbrev från 15 februari 1403, tillträder ärliga hustrun Ingegerd Niklisdotter klostertorpet vid Möckelnsbodar.
 

Sandviken 1884
18-KAD-768
    
<--- se hela kartan

  
  
Södra
delen
Då & Nu

  

Mantalslängd


Klicka här för att se en
större kartan

  

  
Flygfoto 1937-39

  


Inägodelning 1783
Lantmäteriet S36-94:1

  I äldre skrifter förekommer både namnen Sandviken och Sandtorpet på ägan.
  
I dag kallar man den sydligaste delen av Sandviken för Sandtorpet. Udden som går ut i Möckeln heter Sandtorpsudden och badet väster om udden heter Sandtorpsbadet. Den långgrunda badplatsen öster om udden heter Sandviksbadet. Lite förvillande, för den platsen ligger i Brickegården?
Den nordligaste delen, norr om Noravägen, tillhör idag Bråten.

  

Här står min mormor, P20 Matilda Johansson, och döttrarna Siv och Gun. De bor på övervåningen i huset bakom, som är gården Sandtorpets drängstuga. Gården kallas vid den här tiden för "Karlssons gård". Familjen bor här mellan 1937-43.
Straxt bakom drängstugan har min morfars mor, P40 Frida Johansson och hennes sambo, några år tidigare byggt ett eget hus. (1934)

 

 
På undervåningen fanns en tvättstuga och en dräng-kammare.

Vindilsvägen var förr en del av Sandtorpsvägen. Här bodde även morfars bror P50 Sivan, som har tagit färgbilderna här under.

  

Drängstugan. Fotograferad från Sivans sovrum.

Här är drängstugan riven och fönstren på huvud-
byggnaden är igenspikade.

  


Ser du den gamla gröna badhytten nere vid Sandtorpsbadet?


Detalj från ett foto taget straxt innan Alexander Forsling och Frida bygger sitt hus. (1932-33?). Klickbar.

  


© Anders Carlsson

  Lundins affär på Saxlyckevägen, sett från Örebrovägen. Verksamheten utökades med charkuteridel och mjölkaffär på 1940-talet. I dag 2011, huserar Sandvikens El där.
Området till höger kallades Näbben och revs 1963. Här byggdes en bensinmack 1965.
  
Blyertsteckningen är gjord av Carl Olof "Olle" Carlsson. Olle var brukstjänsteman på Bofors personalkontor och bodde på Bergmästarevägen.
  

  

  

Stackfallets gård 1905.
På kartan ser man Hopslagarevägen, Örebrovägen och Bergmästarevägen.

Stackfallets gård


Kortet på Stackfallets gård kommer från Hembygdsföreningen (6195) och är daterat 1954. Gården låg där Sandvikens centrum (Köp-City) och ICA ligger idag. Den östra flygeln revs straxt efter det att köpcentret invigdes 1962. Till vänster om huvudbyggnaden ser man gaveln på hyreshuset vid Hopslagarvägen. (Fotografen har stått på E18)


Klicka på flygfotot för att se en större bild

  
Stugan på Sandtorpsudden

Längst ut på Sandtorpsudden kan man se spår av en gammal boplats. Här lär det ha bott en person som var anställd på Bofors, bl.a som fiskare. En av hans sysslor var att leverera lax till Bofors hotell.

Efter att stadsfullmäktige beslutat att förvärva Sandtorpsudden den 20 mars 1852,  beslutar Park- och idrottsstyrelsen den 3 maj 1970 att torpet på Sandtorpsudden skall rivas. Huset har under en följd av år använts som fritidsbostad. Till in på 1910-talet var det bebott och brukades av ett äldre par som man talade om som "uddgubben" och "uddgumman".
  


  
1946. Här har bröderna Berglund från Flottnäset, hittat ett fågelbo i jordkällaren.
Gösta håller i fågelboet och Arne foto-
graferar. Jordkällaren ligger vid stenmuren öster om stugan.

Bilderna är klickbara

   Lite längre ned på sidan finns ett karturklipp från 1854, där man ser var stugan låg.
På bilderna, som är tagna ca 1951-52, ses Sigrid Hindersson och collien Gay. Kvinnan till vänster är barnvakten Signe Forsberg. Familjen Hindersson hyrde stugan som sommarnöje några somrar vid den här tiden.

En av de sista som hyrde stugan var Erland Skyllkvist. Då ägare till vårt hus på Flottnäsvägen. Granne med Berglund.

  

  
Gamla kartor/dokument

Lantmäteriets hemsida hittar du en hel del dokument, bland annat dessa:
  


  
Lantmäterimyndigheternas arkiv
18-KAD-265
1783 Storskifte

Jan Nilsson
A1 Hustomt

Sven Abrahamsson
B9 Hustomt

Lantmäterimyndigheternas arkiv
18-KAD-540
1854 Laga skifte

Olof Olsson
A 12 3/8 mantal. Tomt 41 (Sandtorpet)

Eric Olsson
B 13 1/8 mantal. Tomt 91 (Norr om landsvägen)

Andra med markanspråk:
Torpare Anders Ersson. Ingen tomt.
Änkan Anna Olsdotter. Tomt 91.

Här ute på udden (4. Skogsmark) ser man var den lilla "fiskarstugan" stod. I det bruna området är troligen 2 bodar utritade.

  

  
Här är min mormor på Bergmästarvägen, i höjd med Knipparevägen. Snett upp till höger i skogen, byggdes senare Sandviksskolan som invigdes 1947.

I det vita huset bodde den legendariske fotbollsdomaren Holger Karsenius.

  

  

Detalj på bebyggelse i bakgrunden, i bilden
till höger.

Håll markören över kartan, för att se en avritad variant från 1945.
  

"Indianbyn"
Längst upp i norra delen av Sandviken, fanns en samling nödbostäder som lokalt kallades Indian-byn. Enligt boken "Bofors 350 år" uppfördes byggnaderna 1940, då det var stor brist på bostäder i Karlskoga. De sista barackerna revs i mitten på 1960-talet.
  
Lägg märke till på kartan, att 1945 fanns inte Stolpetorps-vägen, och Bergmästarvägen fortsatte norrut upp till Nora-vägen.


1949


"Klippiga bergen" i bakgrunden och Stolpetorpsvägen i förgrunden. Vägen som tillkommit efter det att
kartan här ovanför ritats 1945.

  

  
Stackfallet (Stackfallsängen)

HSB och AB Bofors i sam-arbete för att göra det möjligt för anställda i Bofors att bli egnahemsägare.
  
1937 drar projektet igång på bl. a Masmästarevägen,  Malmslagarevägen...

<-- Klicka på bilden

  

  

  
Sandviksskolan

På 1930-40 talet byggdes många nya fastigheter i Brickegården och Sandviken. För att avlasta skolorna i Rosendal och Brickegården, begär staden 1942 hos Skolöverstyrelsen att få bygga två nya skolor - en i Sandviken och en i Karlberg.
Tillstånd beviljas bara för Sandviksskolan, som tas i bruk hösten 1946 och invigs drygt ett år senare, 6 december 1947.
1952 invigs Karlbergsskolan och Aggerudsskolan stod färdig 1955.
För att komma åt en gymnastiksal, fick man före 1969 bege sig till Brickegården eller Rosendal.
  

Sandviksskolan (låg- och mellanstadie) ca 300 elever


Skolans nord-östra gavel. Fram till ca 1962, hände
det att man hade utegymnastik på lågstadiedelens
tak. Här har man skissat den tilltänkta påbyggnaden
på en ritning från 1945.


Del av situationsplan från 4/7 1945. Det som är röd-
markerat är en "blivande samlingssal" i anslutning
till skolbyggnaden och en "blivande gymnastik-byggnad" vid Stackfallsvägen.
Ingen av byggnaderna blev byggda.

  

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Österledskolan

30 augusti 1968 tar skolstyrelsens ordförande Artur Grell första spadtaget till Sandvikens högstadieskola, som beräknades vara klar till skolstarten i augusti 1969.
Skolan invigs 30 maj 1970 av landshövding Valter Åman. Vid invigningen deltog Nöckleby skolecorps från Fredrikstad. Skolan har kostat 11 milj. kr.
Tidigare var elever hänvisade till Katrinedalsskolan och Bregårdsskolan i centrum.
Samtidigt med skolan byggdes matsal/kök och idrottshall, som även nyttjas av Sandviksskolan.
  
Drygt 50 år senare, 2023, diskuteras och planeras rivning av skolan.
  

Österledskolan (högstadie) ca 350 elever

  
    
     1937. Lax-
     gården, Stack-
     fallet.

1934-37. Detalj med
gamla sträckningen
av Noravägen vid
järnvägsviadukten,
Hundpina och ban-
vaktstugan.