« Tillbaka

Mantalslängd Sibbo 1580-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Sibberboda Sibbo

1580 Bengt (JJ book)
1590 Per (JJ book, p.149)
1599 Anders
1600 Anders
1601 Anders
1602 Anders
1604 Anders
1605 Anders
1606 b, h, p,
1607 Anders 2 1 1
1608 Anders
1609 b, h
1610 Anders 2 d p
@1610 Anders Andersson 2 1 1; Sipperboda
1611 Annders Anndersson b, h, dr, 2p
1612 Anders 2 d p2
1613 Anders
1615 Anders
1616 Anders
1617 Anders
1618 Anders
1620 no name
1621 Anders; Anders ibid
1621 Anders; Hindrick
1626 Anders; Inga (inhyses); gammal Anders
1628 Anders
1629 Anders
1630 Anders
*1630 Anders 3
1631 Anders
1632 Anders
1633 Anders
*1633 Anders 2
1635 Anders
1639 Anders
*1639 Anders 4
1640 Anders
*1640 Anders 3
@1641 Anders Andersson; Anders Andersson - son
1642 Anders 4
1643 Anders 5
1644 Anders 5
1645 Anders 5
1646 Anders 5
1647 Anders 6
1648 Anders 6
1649 Anders 6
**1649 Anders Andersson
1650 Anders Andersson 6
1651 Anders Andersson 3
**1652 Anders Andersson
1653 Lars Andersson, p Ingri
1654 Lars Andersson, p Ingri
1655 Lars Andersson, p Ingri
1656 Anders Andersson, son Lars, p Ingri
1657 Anders Andersson, h, son, dot, sonshustru
1658 Anders Andersson b, h, son, 2dot 5
1659 Lars, h Giertrud, son Måns, dot Ingrid, dot Kirstin
1661 Lars, h, 2sons, 2dots
1662 Lars, h, 2sons, 2dots, p Kirstin
1663 Lars, h, 2sons, 2dots
1664 Lars 6
1665 Lars h
1667 Lars 2; Halfwar h, dot
1668 Lars 2; Måns h, dot
1669 Lars h; Måns 2; Nils 2
1670 Lars 2; Måns 2; Nils 2; ank. Elin 1
1671 Lars 2; Måns 2; Nils 2
1672 Lars 2; Måns, h; Nils 2
1673 Lars h; Måns 2
1675 Lars h, dot; Mans 2
1676 Lars 2; Måns 2
1677 Lars 2; Måns 2
1678 Lars, h, son; Måns, h, dot
1679 Lars, h, son; Måns 2
1681 Lars, h, son; Måns 2
1682 Lars, h, son; Måns 2
1683 Lars, h, son; Måns 2
1684 Lars 2; Måns 2
1685 Lars h; Måns 2
1686 Lars h, h p, 3: Måns 2
1687 Lars 3; Måns 3
1688 Lars b, h, son, p, 4; Måns b, h, p, 3
1689 Lars, p Marit, son Lars, p Kirstin; Måns, h, dot Bryta
1690 Lars, h, p Margeta, son Lars, p Kirstin; Måns, h, dot Bryta
1691 Lars; Måns
1692 Lars, son Lars hustru, p Karin, son Påhl; Måns, h, dot Ingri
1693 Lars Andersson, son Lars, h, son Påhl, dot Agnis, p Karin; Måns Andersson, dot Ingri;
        Anders Andersson, h
1695 Lars, p Karin, son Lars, h, brod Påhl; Måns Andersson, dot Ingri
1697 Lars Andersson; Påhl; Mans Andersson
1698 Lars Andersson m, h, son, dr, 4; Lars Larsson m, h, dr, 3; Måns Andersson m, son, dot, 2 utfattig
1699 Lars Andersson m, h, son, p, 4; Lars Larsson m, h, dr, 3; Arfwed Arfwedss. m, h, opfattare 2;         utfattig Mans Andersson m, son, 2
1700 Påhl Larsson m, h, dr, p, 4; Lars Larsson m, h, p, 3; Arfwed Andersson m, h, opfattige 2;
        Måns Andersson son, dot, fattige 2
1701 Påhl Larsson m, h, p, 3; Lars Joensson m, h, 2; Mans Andersson m, dot, 2
1702 Påhl Larsson m, h, dr, p, 4; Lars Larsson m, h, 2; Pähr Månsson m, p, 2
1703 Påhl Larsson m, h, p, 3; Lars Larsson m, h, 2; Lars Månsson m, p, 2
1704 Påhl Larsson m, h; Lars Larsson m, h; Lars Månsson m
1706 Påhl Larsson m, h, p, 3; Lars Larsson m, h, 2; Lars Månsson m, h, p, 3;
        Anders Månsson m, h, p, 3
1707 Påhl Larsson; Lars Larsson; Lars Månsson; Anders Månsson; Daniel Månsson
1709 Påhl Larsson; Lars Larsson; Lars Månsson; Anders Månsson; Daniel Månsson
1710 Påhl Larsson m, h, 2; Lars Larsson m, h, 2; Lars Månsson m, h, 2; Daniel Månsson m, 1
1711 Påhl Larsson; Lars Larsson; Lars Månsson; Daniel Månsson
1713 Påhl Larsson; Lars Larsson; Lars Månsson; Erik Månsson