« Tillbaka

Västra gården, Utterbäck, Karlskoga. 1/12 mantal.


  


Mars 2016 

  


1979 

  

Ägare till hemmanet:

Kronan
  
       
Hans Olsson f. 1691
  
  Friköps från Kronan 1727.
Peter Hansson f. 1727. Son till Hans Olsson.
  
Peter Hanssons ägor 1768  
Olof Nilsson f. 1746  † 1804. Peter Hanssons måg.
  
   
Nils Olsson f. 1777. Son till Olof Nilsson.
  
Nils Olsson flyttar i början på 1810-talet till Nysund.  
Magnus Björsson f. 1777
  
Kommer hit från Nysund i början på 1810-talet.  
Lars Erik Ersson f. 1819 i Nora, † 1851. Magnus Björssons måg.
  
Maka Anna Stina Magnusdotter. Lagfart 24 nov. 1840
Gustav Emanuel Andersson f. 1829 i Kil. Gift med Anna Stina Magnusdotter i hennes andra gifte.
Försatt i konkurs 25 nov. 1864.
  
 
Handelsbolaget C.J. Andersson & Co. Kristinehamn.
  
Gården arrenderad av Nils Eriksson, Sibbo. Köpte gården 11 april 1865 av Gustav Anderssons konkurs-massa.
Gustav Ödqvist lantbruks-inspektor vid Bofors, föreståndare vid Utterbäcks-gruvorna.
   
Ödqvist monterade ned manbyggnaden 1871 och återuppförde den vid Bofors (Brogården) Köpte hemmanet 9 feb. 1866 av C.J. Andersson för 6.500 riksdaler riksmynt.
Jan Magnus Nilsson i Stolpetorp (1823-1884) Bergsman, häradsdomare. "Säljaren (Ödqvist) förbinder sig att till köparen öfverlemna en manbyggning ny upptimrad och ordentligt nedmärkt i ungefärlig likhet med den som Walåse bruks egare ha uppfört vid hemmanet Österhult, att få hämta vid Bofors Jernvägsstation före 1 augusti nästa år (1875), men något saxvirke eller saxer till huset medfölja icke".

Nuvarande mangårdsbyggnaden kom från Fryksdalen, där Gustav Ödqvist ägde skogsmark.

Två torp hörde till hemmanet:
Ett i Storgårdsfallet upplåtet till gruvfogden Johannes Grek på 50 år den 15 maj 1860, ett innehaft och bebott av skomakaren Anders Larsson enl. kontrakt 17/8 1857.
  

Köpte gården 2 dec. 1874 av Ödqvist med tillträde 14 mars 1875. Köpeskilling 11.000 kr.
Emma Charlotta Jansdotter. Dotter till Jan Magnus Nilsson.
  
Gift med Karl Vilhelm Karlsson. Bebor gården i tre år.
Johan Jansson f. 1847 son till Jan Magnus Nilsson. Flyttar från Utterbäck 1888. Övertog gården 1878 av föräldrarna för 6000 kr. jämte försörjningsplikt.
  
Karl Jansson. Johan Janssons son. Hade handelsbod. 1914 flyttar han till Immetorp för att bli handlare där. Utterbäcksgården arrenderade han ut till brodern Erik åren 1914-1917 och därefter till yngre brodern Johan Julius ett par år.
  
Köper gården 1904 av sin far.
Frans Gustav Karlsson f. 1883
  
Flyttar hit från Hidinge. Köper gården 1922 av Karl Jansson.
Åke Karlsson. Frans Gustav Karlssons son.
  
  Köper gården 1951 av sin far.
Rune Binning.   Köper gården 1953 av Åke Karlsson.
  
Wikers AB 1960 sammanlades fastigheten med grannfastigheten. Den nya fastighetsbildningen fick beteckningen 1101 i jordregistret. 3451 m² av den forna västra gården avstyckas 1973.
  
Köper gården 1956 av Rune Binning.
Jan och Kikie Kilenius.   Lagfart 10 april 1974.

   
Uppgifter från Karlskoga hembygdsförening

  

  

Mansbyggnaden flyttas till Strömsbro, Bofors

 
Brogården 1880-tal. I bakgrunden Älvtorp. Flytten påbörjades 1871, stommen stod klar 1872 och huset var klart ca 1873.             Gustaf Ödqvist