12. "Blåbärs-Pelles" moster Johanna "Get-Johanna" Gustafsdotter utanför sin fallfärdiga stuga. Här bodde hon med sina getter och andra djur och försörjde sig genom dags-
        verken på gårdarna runtomkring.