13. Klunkhyttans mulltimmershytta där "Blåbärs-Pelle" arbetade i krossverket de sista åren på 1800-talet fram till
       1901 då hyttan lades ned.