14. Klunkhyttans mulltimmershytta där "Blåbärs-Pelle" arbetade i krossverket de
       sista åren på 1800-talet fram till 1901 då hyttan lades ned.