15. "Blåbärs-Pelles" och hans hustru Idas gravsten på Hidinge nya kyrkogård.