« Startsidan

Källmo, Karlskoga

  
Källmo sett från söder

  

  Nutida karta   Mantalslängd 1628-1713

Min mormors mf mf fm mm mf f:
P250 Nils Jonsson, ägare av Gälleråsen, dör ca 1650. En dotter erhåller då "torpet Källemo" som hennes make Arvid Olofsson "taget upp av skogsroten".
Källmo utökades mot århundradets slut till ett halvt hemman.

Tidigaste förekomsten av Källmo jag kan hitta, är mantalslängden 1628 där P6511 Arvid Olofsson är mantalsskriven.

  
P6511 Arvid Olofsson, f ?, d ?
P6512 Marit Nilsdotter, f i Gälleråsen, d ?
  
Barn:
P6506 Jon
P6508 Elin
P6509 Olof
f ~1630 i ?, d 1713 i Källmo
f ~1646 i ?, d 1706 i Lämås
f ?, d ?
  
P6506 Jon Arvidsson, f ?, d ~1630, d 1713 i Källmo
P6507 ? Larsdotter
  
Barn:
P6521 Jöns f ~1660 i ?, d 1740 i Lämås
  
Församlingens första husförhörslängd
Karlskoga AI:1 (1757-1763)
Hushåll i Källmo
 Sven Persson
 Peter Hultman
 Olof Nilsson
 Karl Ersson
 Lars Olsson
 Olof Gunnarsson
 Olof Jonsson
f.1704  bergsman
f.1720  bergssexman
f.1685  bergsman
f.1722  bergsman
f.1720  bergsman
f.1712  bergsman
f.1707  bergsman

 

  


Klickbar

__________________________________________________________________________________
  

Min morfars, mormor och morfar:
  P42 Johan Andersson, 1845-1901
  P43 Kristina Andersson, 1850-1929
  

 

1869 gifter sig Johan från Grythyttan och Kristina från Rosensjö. De bor då i Gälleråsen. 1870 dör deras förstfödda dotter och de flyttar till Källmo. Där är Johan dagkarl. 1871 flyttar paret vidare till Norhammar i Knista socken. (Villingsberg)
  
Källmo
 Karlskoga AI:39 (1866-1870) sid 391 (AID: v51569.b399.s391)
 Karlskoga AI:42 (1871-1876) sid 374 (AID: v51572.b385.s374)

  __________________________________________________________________________________
 

Tingsplats
Karlskoga härad omnämnes första gången 1601, men den första bevarade domboken är från 1629. Ting hölls under lång tid ute på enskilda gårdar, innan Källmo blir permanent tingsställe 1762, och det meddelas att häradet blivit "försett med en ny och beqwäm tingsbyggnad".
1883 invigs nytt tingshus i Karlskoga kyrkby. Den gamla "Kurran" (häradshäktet) står kvar i Källmo.
(se fotot här under)
  Kalle Thyras
Lokalkändisen Kalle Thyras och hans föräldrar, kommer till Källmo när han är 10 år, 1889.
Hans riktiga namn var Karl Gerhard Andersson och han föddes den 7 november 1879 i Nerikes-Kil i Örebro län.
  Kil C:6 (1862-1887) Bild 114 (AID: v53403.b114)
Karl var näst yngst av fyra syskon. Fadern Anders Jansson, arbetade som "statdräng" och ladugårdskarl.

Hultman
Släkten finns utredd i skriften: Petersson, A.G. Släkten Hultman från Karlskoga.

 

 

  

Östra sidan av landsvägen, norr ifrån. Den röda byggnaden är "kurran" som hörde till tingshuset. (Landsvägen anas till höger i bild)

  


  
 Lantmäteristyrelsens arkiv

  

S36-70:1
Geometrisk avmätning
1716

Klickbar
  
  
Inga tillhörande
dokument.

OBS! Kartan är vriden 90° motsols kompassrosen.


Klickbar
S36-70:2
Storskifte på åker
1754

  
  
1. Olof Nilsson
2. Petter Hultman. Gästgivargård
3. Lars Olsson
4. Carl Ersson
5. Sven Pehrsson
6. Olof Jonsson
7. Olof Gunnarsson
S36-70:3
Laga delning
1783
Hustomter

Klickbar
  
  
A. Riksdagsmannen
    Petter Hultman
B. Olof Pärsson
C. Olof Larsson
D. Carl Hultman
E. Jonas Olsson
F. Sven Svensson
G. Jonas Arfvidsson

Klickbar
S36-70:4
Laga delning
1789
Hästhagar

  
  
A. Olof Larsson
B. Olof Persson
C. Sex och Nämndemannen Carl Hultman
D. Sven Svensson
E. Riksdagsmannen Petter Hultman
F. Jonas Olsson
G. Jonas Arfvidsson
S36-70:5
Delning av skog
1801

  
  
A. Änkan Britta Jansdotter
B. Gästgifwaren Petter Hultman
C. Lars Hultman
D. Nils Ersson
E. Olof Larsson
F. Nils Olsson
G. Sexman Carl Hultman
S36-70:6
Inägodelning
1810

  
  
A. Bruks Patron Per Oxelberg
B. Enkan Maria Olsdotter
C. Bergs Sexmannen Jacob Hultman
D. Carl Hultmans arfvingar
E. Bergsgevaldigern Arfvid Hultman
F. Bergsmannen Nils Ersson

Detalj på byn

S36-70:7
Enskifte på inägor
1820
  
A. Notarien Jegræus / Erik Jonsson i
    Dalsmund.

B. Carl Hultmans arvingar. Kvarboende.
C. Sexman Jacob Hultman. Kvarboende.
D. Jonas Nilsson. Kvarboende.
E. Erik Jonsson. Utflyttar.
  

  

 Lantmäterimyndigheternas arkiv

  

18-kad-223
1754
Tegskifte
No1 Olof Nilsson
No2 Petter Hultman
No3 Lars Olsson
No4 Carl Ersson
  
No5 Sven Persson
No6 Olof Jonsson
No7 Olof Gunnarsson

Innehåller karta

18-kad-127
1801
Ägoutbyte
  
 
18-kad-288
1820
Enskifte
Litt A Bruks Patron Per Oxelberg
Litt B Änkan Maria Olsdotter
Litt C Bergsman Jacob Hultman
 
Litt D Carl Hultmans arvingar
Litt E Bergsman Arfvid Hultman
Litt F Bergsman Nils Ersson

Innehåller karta

18-kad-339
1823
Stängselåtgärd
Gärdesgårdsdelning mot
Berg, Granberga och
Granåsen
  
Gustaf Hultman
Jonas Nilsson
Sexman Jacob Hultman
18-kad-346
1823
Stängselåtgärd
Gärdesgårdsdelning mot
Björkmo äng eller det så
kallade Trös Uddarne
Bergsmannen Lars Hultman genom sin son Anders Hultman.
Bergsmannen Olof Olsson från Björkmo.
Bergsfogden J.E Tegræus.
Bergsmannen Gustaf Hultman.
Jonas Nilsson.
  
18-kad-390
1838
Hemmansklyvning
Delägare:
C   Gästgifvaren Gustaf Hultman
Ca Bergsman Anders Simonsson
  
Gode män:
Bergsman Petter Persson, Gelleråsen
Jonas Jonsson ,Lund

Innehåller karta

18-kad-484
1850
Utstakning
Patron O.N Elmgren
Bergsbrukaren Gustaf Hultman
Bergsmannen Carl Jansson
Postmästaren C.J Rydberg
  
Gode män:
Bergsmannen Nils Nilsson, Våtsjötorp
Bergsmannen Jan Erson, Aggerud
 
18-kad-495
1852
Laga skifte
  
Litt A Herr O.N Elmgren
Litt B Gustaf Hultman
Litt C Carl Jansson
Litt D Herr C.J Rydberg
18-kad-avs1126
1863
Avsöndring
  
No1 O.N Elmgren
18-kad-760
1881
Inställd åtgärd eller förrättning
  
Herr J.? Hedwall
Herr A Laurén
Carl Hultman
Enkan Carolina Jansson
Edvin Olsson
18-kad-812
1898
Ägostyckning
  
Litt A Viktor Eriksson
Litt B Karl Aronsson
Litt C Anton Larsson
Litt D Karolina Jansson
Litt E C Andersson Kurén
Litt F Konrad Karlsson

Innehåller karta

18-kad-avs1127
1900
Avsöndring
  
Anders Persson säljer en jordavsöndring Löfsta till
Anders Petter Löfström och hans hustru Maria Ulrika
Jansdotter i Gälleråsen.
18-kad-avs1128
1901
Avsöndring
  
Lars Andersson och Karolina Jansson säljer en jordavsöndring
Gustafslund till Jan Gustaf Gustafsson från Tavlan.
18-kad-avs1129
1901
Avsöndring
  
Carl Andersson K?in och hans hustru i Granberga, säljer från
sin äga i Källmo, en jordavsöndring till deras måg Per Olov
Olsson och hans hustru Emma Carlsdotter.
18-kad-avs1130
1902
Avsöndring
  
Anders Persson säljer lägenheten Urtaflan, till Urmakaren
Anders Gustaf Jansson i Källmo.
18-kad-avs1131
1903
Avsöndring
  
Anders Persson säljer ett jordområde till Erik Olsson och
hans hustru Karolina Kindgren i Trehörningen.
18-kad-888
1907
Ägostyckning
  
Litt A delas i Aa R.N:r 122, Ab R.N:r 123, Ac R.N:r 124 och Ad R.N:r 125
Ägare: Erik Johansson i Löfsta, Knista socken.
18-kad-avs1132
1908
Avsöndring
  
Carl Anton Larsson säljer jordlägenheten Löfsta N.2 till Gustaf Edvard och Klara Ulrika Källberg från Gelleråsen.
18-kad-avs1133
1915
Avsöndring
  
Karl Olsson säljer till Karlskoga Församling jordområdet "Församlingshuset".
18-kad-avs1134
1920
Avsöndring
  
Lägenheten Dumpåsen avsöndras från Källmo 113 litt C.
C. Ant. Larsson säljer till arbetaren Gustaf Eriksson i Lonnhyttan.

Innehåller karta

18-kad-avs1135
1921
Avsöndring
  
Lägenheten Hagalund , Källmo 129, avsöndrad från Källmo litt Ca 18.
Olov och Kristina Olsson säljer till Gerhard Valdemar Odell och hans hustru Naemi Linnea.

Innehåller karta

18-kad-avs1136
1922
Avsöndring
  
Lägenheten Nybo , Källmo 130, avsöndrad från Källmo litt D 15.
Johan  och Anna Maria Karlsson säljer till Karl Johan Gustavsson och hans hustru Anna Nickolina.

Innehåller karta