« Tillbaka

Mantalslängd Källmo 1628-1713

Kathleen Hedbergs avskrift.
  
  
Kiällemoo Kjällmo Källmo

1628 Arvid
1629 Arvid
*1630 Arfwe 2
1631 Arvid
1632 Arvid
1633 Arvid
*1633 Arwe 2
1635 Arvid
1639 Arvid
*1639 Arffwe 3
1640 Arvid
*1640b Arwed
*1640 Arwed 3
@1641 Arvid Olofsson; Olof Arvidsson -son
1642 Arvid 4
1643 Arvid 4
1644 Arvid 4
1645 Arvid 4
1646 Arvid 4
1647 Arfwe 4
1648 Arvid 5
1649 Arvid 4
**1649 Arvid Olofsson
1650 Arvid 4
1651 Arvid 4
**1652 Arvid Olofsson
1653 h Marit (62 ahr gamal), son Nils, Jon dito
1654 Olof, dr Jon, dr Mans
1655 Olof, dr Jon, dr Mans
1656 Arvid Olofsson, son Jon, son Mans, p Brita
1657 Arvid, h, 2sons, dot
1658 Nils Arfwedsson b, h, son, sonshust 4
1659 Nils, h Elin
1661 Nils, h; Olof, h
1662 Nils, h; Olof, h
1663 Nils, h; Olof, h; Jon, h
1664 Enkan?; Olof, h; Jon, h
1665 Olof, h; Jon, h
1667 Olof 2; Jan 2; Simmon 2
1668 Olof 2; Jan 2; Simmon 2
1669 Olof 2; Jan 2; Simmon 2
1670 Olof 2; Jon, h; Simon, h
1671 Olof 2; Jan 2; Simmon 2
1670 Olof 2; Jon, h; Simon, h
1672 Olof 2; Jon 2; Simon, h; Erik 1
1673 Olof 2; Jon, h; Simon, h; Erik 1
1675 Olof 2; Jan 2; Simmon 2; Marten soldat
1676 Olof 2; Jon 2; Marten soldat; Nils Olofsson 1
1677 Olof, h, son; Jan 2; Simmon 1; Marten soldat
1678 Olof, h, son; Jon 2; Marten (2und) soldat; Simmon 2
1679 Nils Olofsson 2; Jon 2; Simon 2; Marten soldat
1681 Nils Olofsson 2; Jon 2; Simon 2; Marten soldat
1682 Nils Oloffss 2; Jon, h, son; Simmon 2; P. Annicka 1
1683 Nils Olofsson, h; Jon, h, son; Simon 2; Olof Carlsson 2
1684 Nils Olofsson 3; Jon 3; Simmon 2; Olof Karlsson 2
1685 Nils Olofsson 2; Jon 3; Simmon 2; Olof Karlsson 2
1686 Nils Olofsson 2; Jon 2; Simmon 2; Olof Carlsson 2
1687 Nils Olofsson 4; Jon Arvidsson 3; Simmon 3; Olof Karlsson 2
1688 Nils Olofsson b, h, 2dr 4; Simmon b, h, 2; Olof Carlsson b, h, p, 3
1689 Nils Olofsson, h, dr Anders; Jons Arvidsson, h, son Olof, son Per; Simon, h;
        Olof Carlsson, h; Lars Olofsson, h
1690 Nils Olofsson, h, dr Anders; Jons Arvidsson, h, son Olof, son Per; Simon, h;
        Olof Carlsson, h; Lars Olofsson, h
1691 Nils Olofsson; Lars Olofsson; Jon Arvidsson; Simon; Olof Carlsson
1692 Nils Olofsson, h; Lars Olofsson, h; Jon Arvidsson, h, son Olof, son Per; Simon, h; Olof Karlsson, h
1693 Nils Olofsson, h; Lars Olofsson, h; Per Jonsson, h, brod Olof Jonsson; Simon, dot Agnis;
        Olof Carlsson, h, p Elin
1695 Nils Olofsson, h; Lars Olofsson, h; Per Jonsson, h, son Olof; Simon, dot Agnis; Olof Carlsson, h
1696 Per Jo"nsson b, h, dr, 3; Nils Olsson b, h, 2; Lars Olsson b, h, 2; Simmon b, dot;
        Olof Carlsson b, h, 2
1697 Per Jo"nsson m,h 2; Olof m,h 2; Mils Olsson m,h 2; Lars Olsson m,h,dr,p 4; p Marit inhys 1;
        Simmon m, 2dot 3; Olof Larsson m,h 2; Olof Bengtsson m lösdrif 1
1698 Per Jonsson m,h 2 (no "); Olof m,h 2; Nils Olsson m,h 2; Lars Olsson m,h 2; p Karin inhys 1;
        p Maria inhys 1; Simon m,2dots 3; Olof Carlsson m, h, 2
1699 Per Jo"nsson m, h, p, 3; Olof Joensson m, h, dr, 3; fattige Nills Olsson m, 1;
        Lars Olsson m, h, 2; han brak. Simme? 2dot; Olof Carlsson m, h, 2
1700 Pehr Joensson m, h, p, 3; Oloff Jonnsson m, h, p, 3; Nills Olsson m, h, 2;
        Lars Olsson m, h, 2; pigan Karin p, inhyses 1; Oloff Bengtsson m, h, p, 3;
        Oloff Carlsson m, h, 2; Pigan Ingrid p, inhyses 1
1701 Per Joenssonmh p, 3; Olof Joensson m, h, p, 3; Nills Olsson's h, 1 soldat; Lars Olsson m, h, 2; Oloff Bengtsson m, h, p, 3; Oloff Carlsson m, h, 2
1702 Pähr Joensson m, h, 2; Olof Joensson m, h, p, 3; Nills Olsson's h, h 1; Lars Olsson m, h, 2;
        Olof Bengdtsson m, p, 2; Olof Carlsson m, h, dr, 3
1703 Peht Jo"nsson m, h, p, 3; Olof Joensson m, h, 2; Nills Olsson's hust p, 1 fattig;
        Lars Olsson m, h, 2; Olof Bengtssonm p, 2; Olof Carlsson m, h, dr, 3
1704 Pehr Joensson m, h, 2; Olof Joensson m, h, 2; Olof Bengtsson m, h, 2; Lars Olsson m, h, 2;
        Olof Simonsson m, p, 2; Olof Carlsson m, h, 2sons 4
1706 Pär Joenssonm h, dr, p, 4; Olof Joensson m, h, dr, 3; Olof Bengdtsson m, h, 2;
        Olof Carlsson m, h, 2sons 4; Lars Olsson m, h, dr, 3; Olof Simonsson m, dot, dr, 3
1707 Per Jonsson; Olof Jonsson; Olof Bengtsson; Olof Carlsson; Enk Karin Abramsdr; Olof Simonsson
1709 Per Jonsson; Olof Jonsson; Olof Bengtsson; Olof Carlsson; Enk Karin Abramsdr; Olof Simonsson;
        Jon Sonesson
1710 Pehr Joensson m, h, dr, p, 4; Olof Joensson m, h, dr, 3; Olof Bengtsson m, h, son, 3;
        Olof Carlsson m, son, dot, 3; Karin Abrahamsdr h, 1; Olof Sunesson? Swensson? m, h, dr, 3;
        Joen Sunesson? Swensson? m, h, dr, 3
1711 Per Jonsson; Olof Jonsson; Olof Bengtsson; Olof Carlsson; Per Olsson; Olof Simonsson;
        Jon Sonesson
1713 Per Jonsson; Olof Jonsson; Olof Bengtsson; Olof Carlsson; Per Olsson; Olof Simonsson;
        Jon Sonesson; Gunnar Sonesson