« Stäng albumet

Rikard & Matildas
     Album I


  


01_2. Gun.


02_1. Ragnhild,
Lennart och Rut.


02_2. Morbror Kalle,
 Karl i Gjutarbo, och
framför honom ant.
Rut o Lennart.
4:e fr vänster, Matilda.
Bredvid Rut, ant Olivia.
 

02_3. Ragnhild, Rut,
Karl och Lennart.


02_4. Emilia, Olivia
och Ulrika Eriksson.


03_1. Tage och Åke
Olsson. Grabbar från
Utterbäck.


03_2. Sibbo fortsätt-
ningskola. Fr. vänster,
1. Ingrid Andersson
3. Matilda Steinorth


03_3. Se 02_2


03_4. Bakre:
2. Matilda Steinorth
3. Svea Pettersson
5. Greta Karlsson
6. Ingrid Andersson,
dotter till Emil Anders-
son.
7. Astrid Andersson
Främre:
1. Karin Johnsson


04_1. Ulrika och en
grannfru fr Utterbäck.
Pojken är troligen Erik,
son till Augustinus.


04_2. Sibboskolan


04_3. 2:e fr höger är
Matilda. Knästående
framför henne, Olle
Qvist. Vänster om M,
Rudolf Andersson, son
till Emil Andersson.


04_4. Kan vara Erik
och ? (se 06_3)


05_1. Utterbäckare
framför Missionshuset.
  1. Åke Olsson.
  2. Erik Hedenqvist.
  3. Aina Olsson.
  4. Helga Setter.
  5. Lena Lundberg.
  8. Elin Pettersson.
13. Gunhild Olsson.
14. August Olsson.
16. Rut Olsson, syster
      med 17.
17. Anny Olsson,
     syster med 16.
19. Klara Pettersson.
21. Nora Eriksson, 
      hade en bror Erik.
22. Tage Olsson.
Identifierade av
Ragnar Andersson,
son till Emil Anders-
son.


05_3. 4:e fr vänster,
Matilda


05_4. I stolen sitter
Ander, son till Filimon,
mjölnaren i Utterbäck.
I hans knä, Matty.


05_5. Gun och ?


06_1. Erik


06_2. Kan vara Erik.


06_3. Se 04_4,
samma mössa. 


06_4. Augustinus och
Erik.


06_5. 


07_1. Augustinus och
Matilda.


07_2. Lilly. Kompis
till Matilda.


07_3. 


07_4. 


07_5. 


07_6. Antagligen
Gustav Andersson
vid Strandudden,
Kristinehamn.


08_1. Längst bak till
vänster, Matilda.


08_2. I mitten, Matilda.


08_3. 3:e, Matilda.


08_4. I mitten, Matilda.


09_1. Vid Framnäs,
eller Tyskön (där det
fanns en restaurang),
Kristinehamn.
Ångslupen Wålösund,
byggd 1908.
Säljs 1943 till
Rederi AB Soya (Wall-
eniusrederierna),
Stockholm.
Fortfarande i trafik
men med en helt ny
överbyggnad och mo-
dernt maskineri.


09_2. Moster Anna.
Sandtorpsudden i
bakgrunden.


09_3. Ulrika tar hem
korna i Utterbäck. Enl
bouppteckning 1933
har man 3 kor och 1
kalv.


09_4. I vit hatt,
Matilda. Antagligen
Nanna och Gustav
med barn.


09_5. 3, Gustav
Andersson.


09_6. 2, Rikard.
4, Gustav Andersson.


10_1. Matilda.


10_2. Matilda och
Rikard.


10_3. Rikard.


10_4. Matilda.


10_5. Matilda och ?


10_6. Matilda i fin-
rummet i Utterbäck.


11_1. Matilda


11_2. 


11_3. Matilda hos
svärmor Frida.


11_4. Längst bak kan
vara Nanna.


11_5.


11_6. Lennart, Rut
och Rune Eriksson.


11_7. ?